ˆ

Wyniki zamówień publicznych

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 91
Data ogłoszenia
2018-05-11
Data rozstrzygnięcia
2018-05-30
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania „Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej i redukcji emisji CO2 w budynkach mieszkalnych znajdujących się w obszarze rewitalizacji Śródmieście , z podziałem na 2 części
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 272.1 KiB)
Lp 92
Data ogłoszenia
2018-04-21
Data rozstrzygnięcia
2018-09-03
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa 6 autobusów hybrydowych w ramach projektu „Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Mieście Ełk”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 162.7 KiB)
Lp 93
Data ogłoszenia
2018-04-21
Data rozstrzygnięcia
2018-09-06
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup energii elektrycznej dla placówek i instytucji Gminy Miasta Ełk, Powiatu Ełckiego, MZK Sp. z o.o. w Ełku oraz 1 WSK z Polikliniką SPZOZ w Lublinie – Filia w Ełku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 244.1 KiB)
Lp 94
Data ogłoszenia
2018-04-20
Data rozstrzygnięcia
2018-05-25
Tytuł zamówienia publicznego
PROJEKT BUDOWY ŚCIEŻKI ROWEROWEJ W ULICY BARANKI , ULICY KOLBEGO I ULICY ŚW. WOJCIECHA W EŁKU
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 285.3 KiB)
Lp 95
Data ogłoszenia
2018-04-18
Data rozstrzygnięcia
2018-05-07
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania „Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej i redukcji emisji CO2 w budynkach mieszkalnych znajdujących się w obszarze rewitalizacji Śródmieście , z podziałem na 2 części.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 220.1 KiB)
Lp 96
Data ogłoszenia
2018-04-10
Data rozstrzygnięcia
2018-06-18
Tytuł zamówienia publicznego
PRZEBUDOWA LINII KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ NR 3 I 5 W CELU POPRAWY TRANSPORTU PUBLICZNEGO W MIEŚCIE EŁKU – I ETAP, z podziałem na 3 części
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 1 i 2 (PDF, 284.6 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania w części 3 (PDF, 234.5 KiB)
Lp 97
Data ogłoszenia
2018-04-06
Data rozstrzygnięcia
2018-06-08
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie skweru gen. Aleksandra Krzyżanowskiego „Wilka” przy ul. Słowackiego w Ełku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 299.8 KiB)
Lp 98
Data ogłoszenia
2018-03-29
Data rozstrzygnięcia
2018-05-17
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznych terenów w Śródmieściu Ełku z wizualizacją 3D oraz opracowaniem wizualizacji budynku Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej w ramach projektu „Nowe Śródmieście Miasta Ełk – wzór na rewitalizację”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa (konkurs ogłoszony przez Ministerstwo Rozwoju, Działanie 3 – Nowa przestrzeń Śródmieścia), z podziałem na 4 części
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 328.2 KiB)
Lp 99
Data ogłoszenia
2018-03-28
Data rozstrzygnięcia
2018-05-17
Tytuł zamówienia publicznego
REWITALIZACJA EŁCKICH PODWÓREK - ZAGOSPODAROWANIE I ROZWÓJ PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W ŚRÓDMIEŚCIU – CENTRUM” – IV ETAP, z podziałem na 2 części
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 340.2 KiB)
Lp 100
Data ogłoszenia
2018-03-23
Data rozstrzygnięcia
2018-04-10
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa oświetlenia ul. Słowackiego – pasaż w Ełku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 277 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji