ˆ

Zamówienia publiczne archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-05-11 2018-05-23 09:00:00 Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania „Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej i redukcji emisji CO2 w budynkach mieszkalnych znajdujących się w obszarze rewitalizacji Śródmieście , z podziałem na 2 części w toku
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 540.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 731.1 KiB)
 • zal. nr 1-3 (wzór oferty, oświadczenia, wzory umów) (ZIP, 1.6 MiB)
 • zal. nr 4 dokumentacja zdjęciowa dla 2 części, tekst i rysunek MPZP Gdańska, tekst i rysunek MPZP Śródmieście (ZIP, 23.7 MiB)
 • informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 241.7 KiB)
2 2018-04-20 2018-05-07 09:00:00 PROJEKT BUDOWY ŚCIEŻKI ROWEROWEJ W ULICY BARANKI , ULICY KOLBEGO I ULICY ŚW. WOJCIECHA W EŁKU rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 192.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 570.3 KiB)
 • Zal. do SIWZ od 1 do 4 (lokalizacja inwestycji, wzór umowy, wzory oświdcz., wzór oferty) (ZIP, 2.7 MiB)
 • informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 220.7 KiB)
 • ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 285.3 KiB)
3 2018-04-18 2018-04-27 09:00:00 Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania „Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej i redukcji emisji CO2 w budynkach mieszkalnych znajdujących się w obszarze rewitalizacji Śródmieście , z podziałem na 2 części. rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 540.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 733.1 KiB)
 • zal. nr 1-3 (wzór form.oferty, oświadczenia, wzory umów dla 2 części) (ZIP, 1.6 MiB)
 • zal. nr 4 dokumentacja zdjęciowa dla 2 części, tekst i rysunek MPZP Gdańska, tekst i rysunek MPZP Śródmieście (ZIP, 23.7 MiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 220.1 KiB)
4 2018-04-10 2018-05-11 09:00:00 PRZEBUDOWA LINII KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ NR 3 I 5 W CELU POPRAWY TRANSPORTU PUBLICZNEGO W MIEŚCIE EŁKU – I ETAP, z podziałem na 3 części w toku
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 444 KiB)
 • SIWZ (PDF, 665.6 KiB)
 • zal. nr 1-3 (wzór form.oferty, oświadczenia, wzory unów dla 3 części) (ZIP, 2.2 MiB)
 • zal. nr 4 (projekty budowlane, sst, przedmiary dla 3 części) (ZIP, 18.9 MiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 199.3 KiB)
 • pytania i odpowiedzi oraz modyfikacja siwz (+załącznik) (ZIP, 646.6 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 199.4 KiB)
 • modyfikacja siwz (+ załączniki) (ZIP, 2.7 MiB)
 • informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 255.8 KiB)
5 2018-04-06 2018-04-19 09:00:00 Wykonanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie skweru gen. Aleksandra Krzyżanowskiego „Wilka” przy ul. Słowackiego w Ełku w toku
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 411.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 556.1 KiB)
 • zal. nr 1-3 (wzór form.oferty, oświadczenia, wzór umowy) (ZIP, 1.9 MiB)
 • zal. nr 4 PFU (ZIP, 24 MiB)
 • informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 232.8 KiB)
6 2018-03-29 2018-04-12 09:00:00 Wykonanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznych terenów w Śródmieściu Ełku z wizualizacją 3D oraz opracowaniem wizualizacji budynku Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej w ramach projektu „Nowe Śródmieście Miasta Ełk – wzór na rewitalizację”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa (konkurs ogłoszony przez Ministerstwo Rozwoju, Działanie 3 – Nowa przestrzeń Śródmieścia), z podziałem na 4 części rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 456.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 698 KiB)
 • zal. nr 1-3 (wzór form.oferty, oświadczenie, wzory umów na 4 części) (ZIP, 1 MiB)
 • zal. nr 4 (mapy obszarów, założenia, Polityka funkcjonalna oraz dokumentacja techniczna) (ZIP, 20.7 MiB)
 • informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 300 KiB)
 • ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 328.2 KiB)
7 2018-03-28 2018-04-18 09:00:00 REWITALIZACJA EŁCKICH PODWÓREK - ZAGOSPODAROWANIE I ROZWÓJ PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W ŚRÓDMIEŚCIU – CENTRUM” – IV ETAP, z podziałem na 2 części rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 434.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 651.7 KiB)
 • zal. nr 1-3 (wzór form oferty, oświadczenia, projekty umów dla 2 części) (ZIP, 2.3 MiB)
 • zal. nr 4 (projekty, sst, przedmiary dla 2 części) (ZIP, 49.7 MiB)
 • informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 250.8 KiB)
 • ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 340.2 KiB)
8 2018-03-23 2018-04-09 09:00:00 Budowa oświetlenia ul. Słowackiego – pasaż w Ełku rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 190.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 524.7 KiB)
 • Zał. do SIWZ od 1 do 3 (wzór oferty, wzór oświadcz., projekt umowy) (ZIP, 1.1 MiB)
 • Zał nr 4 (projekt, SST, przedmiar) (ZIP, 3.4 MiB)
 • informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 213 KiB)
 • ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 277 KiB)
9 2018-03-13 2018-03-27 09:00:00 PROJEKT OŚWIETLENIA ULICY SUWALSKIEJ NA ODCINKU OD PRIM-U DO GRANIC MIASTA rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 403.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 508 KiB)
 • załączniki do SIWZ nr 1-5 (ZIP, 4.4 MiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 199.3 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi oraz modyfikacja SIWZ (PDF, 213.8 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 206.8 KiB)
10 2018-03-08 2018-03-16 09:00:00 PROJEKT BUDOWY ULICY ŚW. WOJCIECHA I ULICY ŚW. RAFAŁA KALINOWSKIEGO W EŁKU rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 406 KiB)
 • SIWZ (PDF, 512.9 KiB)
 • zal. nr 1-5 (lokalizacja zakres, oświadczenia, wzór form.oferty, wzór umowy) (ZIP, 2.8 MiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 229.5 KiB)
 • ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 296.2 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu