ˆ

Zamówienia publiczne archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2020-11-13
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-03 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„POPRAWA MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ W MOF EŁK – NA OBSZARZE OS. JEZIORNA I OS. BARANKI” - „BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ OŚWIETLENIA ULICZNEGO I BUDOWĄ WIAT PRZYSTANKOWYCH WZDŁUŻ ULIC JANA PAWŁA II, ŚW. WOJCIECHA, ŚW. M.M.KOLBE I BARANKI”
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 173.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 697 KiB)
 • zal. nr 1-3 (wzór form. oferty, oświadczenia, wzór umowy) (ZIP, 2.1 MiB)
 • zal. nr 4 (projekty budowlane i wykonawcze, sst, przedmiary) (ZIP, 54 MiB)
 • pytanie i odpowiedź (PDF, 411.7 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2020-11-09
Termin składania ofert / wniosków
2020-11-18 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wyłapywanie, transport oraz utrzymywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Miasta Ełk
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 172.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 648.1 KiB)
 • zal. nr 1-3 (wzór form.oferty, oświadczenia, wzór umowy) (ZIP, 1.6 MiB)
 • informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 211.8 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 201.4 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2020-11-02
Termin składania ofert / wniosków
2020-11-20 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW KOMUNALNYCH NA OSIEDLU PÓŁNOC II W EŁKU OBEJMUJĄCE OBSZAR W OKOLICY JEZIORKA/STAWU OSIEDLOWEGO – 1 ETAP
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 170.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 645 KiB)
 • zal. nr 1-3 (wzór form.oferty, oświadczenia, wzór umowy) (ZIP, 1.6 MiB)
 • zal. nr 4 (projekt, sst, przedmiar) (ZIP, 340.1 MiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 104.6 KiB)
 • pytania i odpowiedzi oraz modyfikacja siwz (+ załączniki) (ZIP, 14.4 MiB)
 • informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 226.1 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2020-10-08
Termin składania ofert / wniosków
2020-10-16 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wyłapywanie, transport oraz utrzymywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Miasta Ełk
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 171.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 660.3 KiB)
 • zal. nr 1-3 (wzór form.oferty, oświadczenia, wzór umowy) (ZIP, 1.6 MiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 199.8 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2020-09-24
Termin składania ofert / wniosków
2020-10-15 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
BUDOWA PARKU REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWEGO NA OSIEDLU KONIECZKI W EŁKU – 1 ETAP BUDOWA PLACU ZABAW
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 198.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 281.5 KiB)
 • Zał do SIWZ od 1 do 3 (wzór oferty, wzory oświadczeń, projekt umowy) (ZIP, 1 MiB)
 • Zał. do SIWZ nr 4 (projekt, sst, przedmiar) (ZIP, 10.5 MiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 195.8 KiB)
 • modyfikacja siwz (PDF, 483.2 KiB)
 • informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 213.2 KiB)
 • ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 278.1 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2020-09-03
Termin składania ofert / wniosków
2020-09-11 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Prowadzenie bieżącego utrzymania i remontów oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie Gminy Miasta Ełk
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 196.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 270.3 KiB)
 • Załącznik do SIWZ od 1 do 3 (ZIP, 575.4 KiB)
 • Załączniki do SIWZ od 4 do 7 (ZIP, 1.1 MiB)
 • informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 224.4 KiB)
 • ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 307.4 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2020-08-18
Termin składania ofert / wniosków
2020-09-11 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 W EŁKU - ETAP II (INSTALACJE)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 409.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 688.9 KiB)
 • zal. nr 1-3 (wzór form.oferty, oświadczenia, wzór umowy) (ZIP, 2.1 MiB)
 • zal. nr 4 (projekt, sst, przedmiar) (ZIP, 13.9 MiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 195.8 KiB)
 • pytania i odpowiedzi oraz modyfikacja siwz (PDF, 465.7 KiB)
 • informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 276.6 KiB)
 • ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 347.5 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2020-08-14
Termin składania ofert / wniosków
2020-09-01 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
BUDOWA PARKINGU PRZY UL. WŁADYSŁAWA SZAFERA W EŁKU
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 404.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 627.9 KiB)
 • zal. nr 1-3 (wzór form.oferty, oświadczenie, wzór umowy) (ZIP, 1.1 MiB)
 • zal. nr 4 (projekt, przedmiar) (ZIP, 2.2 MiB)
 • informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 98.7 KiB)
 • ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 371.6 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2020-08-13
Termin składania ofert / wniosków
2020-09-10 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
BUDOWA PARKINGU NA OS. JEZIORNA W EŁKU
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 408.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 648.9 KiB)
 • zal. nr 1-3 (wzór form.oferty, oświadczenia, wzór umowy) (ZIP, 1.6 MiB)
 • zal. nr 4 (projekty, sst, przedmiary) (ZIP, 59.1 MiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 195.9 KiB)
 • modyfikacja siwz (PDF, 199.5 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 195.8 KiB)
 • modyfikacja siwz (PDF, 198.9 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 195.9 KiB)
 • pytania i odpowiedzi oraz modyfikacja siwz (PDF, 410.5 KiB)
 • informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 223.6 KiB)
 • ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 292.9 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2020-08-12
Termin składania ofert / wniosków
2020-09-29 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
BUDOWA HALI LODOWISKOWEJ Z ZAPLECZEM W EŁKU
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 414.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 665.6 KiB)
 • zal. nr 1-3 (wzór form.oferty, oświadczenia, wzór umowy) (ZIP, 1.5 MiB)
 • zal. nr 4 (projekt budowlany, sst, przedmiar) (ZIP, 38.5 MiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 195.8 KiB)
 • modyfikacja siwz (PDF, 198.8 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 195.8 KiB)
 • modyfikacja siwz (PDF, 198 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 195.8 KiB)
 • modyfikacja siwz (PDF, 198.5 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 244.5 KiB)
 • pytania i odpowiedzi oraz modyfikacja siwz (+ załączniki) (ZIP, 1.1 MiB)
 • informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 240.7 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 239.8 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji