ˆ

Zamówienia publiczne archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-06-26 2018-07-06 09:00:00 PROJEKT BUDOWY ULICY JEZIORNEJ NA ODCINKU OD ULICY JANA PAWŁA II DO ULICY GRAJEWSKIEJ W EŁKU w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 191.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 660.1 KiB)
 • Zal. do SIWZ od 1 do 4 (lokalizacja, wzór oferty, wzór umowy, wzory oświadczeń) (ZIP, 2.4 MiB)
 • informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 229.8 KiB)
2 2018-06-12 2018-06-21 09:00:00 DOSTAWA I MONTAŻ MEBLI DO 2 PRACOWNI JĘZYKOWYCH DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W EŁKU w toku
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 399.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 667.1 KiB)
 • zal. nr 1-3 (wzór form.oferty, oświadczenie, wzór umowy) (ZIP, 1.4 MiB)
 • informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 266.3 KiB)
3 2018-06-08 2018-06-26 09:00:00 BUDOWA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO NA OSIEDLU JEZIORNA W EŁKU NA ODCINKU OD ULICY M.M. KOLBE DO ULICY WIELKANOCNEJ w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 200.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 541.4 KiB)
 • Zal. nr 1 Parametry techniczne opraw ulicznych w technologii LED typu stylizowanego (PDF, 129.3 KiB)
 • Zal.od 2a do 4 (wzory oświadcz., wzór umowy i oferty) (ZIP, 1.7 MiB)
 • Zal. nr 5 Dokumentacja projektowa, SST, przedmiar (ZIP, 61 MiB)
 • Modyfikacja SIWZ i zmieniony zął. nr 4 (ZIP, 888.5 KiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 226.5 KiB)
4 2018-05-22 2018-06-11 09:00:00 BUDOWA PARKU MIEJSKIEGO NA TERENIE OSIEDLA GRUNWALDZKIEGO – II ETAP rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 416.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 572.5 KiB)
 • zal. nr 1-3 (wzór form.oferty, oświadczenia, wzór umowy) (ZIP, 1.6 MiB)
 • zal. nr 4 (projekt budowlany, sst, przedmiar) (ZIP, 86.6 MiB)
 • informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 220.4 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 303.2 KiB)
5 2018-05-21 2018-06-07 09:00:00 PRZEBUDOWA ULICY POPRZECZNEJ W EŁKU rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 190.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 524.3 KiB)
 • Zał. do SIWZ od 1 do 5 (zał. graficzny, przedmiar, wzór oferty i umowy, wzór oświdczenia) (ZIP, 2.6 MiB)
 • informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 214 KiB)
 • ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 276.9 KiB)
 • sprostowanie omyłki pisarskiej - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 198.9 KiB)
6 2018-05-18 2018-06-08 09:00:00 Wykonanie e-usług realizowanych w ramach projektu: „Zastosowanie nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych w usługach publicznych świadczonych przez Urząd Miasta Ełku”, z podziałem na 2 części rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 408.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 566.7 KiB)
 • zal. nr 1-4 (wzóf form.oferty, oswiadczenie, proejkt umowy, sst) (ZIP, 4.3 MiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 199.3 KiB)
 • modyfikacja SIWZ (PDF, 365.9 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 199.3 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi oraz modyfikacja SIWZ (PDF, 374 KiB)
 • informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 254.7 KiB)
 • ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 388.1 KiB)
7 2018-05-11 2018-05-23 09:00:00 Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania „Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej i redukcji emisji CO2 w budynkach mieszkalnych znajdujących się w obszarze rewitalizacji Śródmieście , z podziałem na 2 części rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 540.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 731.1 KiB)
 • zal. nr 1-3 (wzór oferty, oświadczenia, wzory umów) (ZIP, 1.6 MiB)
 • zal. nr 4 dokumentacja zdjęciowa dla 2 części, tekst i rysunek MPZP Gdańska, tekst i rysunek MPZP Śródmieście (ZIP, 23.7 MiB)
 • informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 241.7 KiB)
 • ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 272.1 KiB)
8 2018-04-21 2018-07-11 09:00:00 Dostawa 6 autobusów hybrydowych w ramach projektu „Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Mieście Ełk” w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 134.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 642.4 KiB)
 • Załącznik do SIWZ od 1 do 6 (formulaż oferty, JEDZ, projekt umowy, SSiWG, projekt malowania, sczeg. opis krty. oceny ofert) (ZIP, 6.4 MiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 91.9 KiB)
 • pytania i odpowiedzi oraz modyfikacja siwz (+załączniki) (ZIP, 982.7 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 90.1 KiB)
 • pytania i odpowiedzi oraz modyfikacja siwz(+załącznik nowy wzór form.oferty) (ZIP, 617 KiB)
 • informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 283.3 KiB)
9 2018-04-21 2018-06-20 09:00:00 Zakup energii elektrycznej dla placówek i instytucji Gminy Miasta Ełk, Powiatu Ełckiego, MZK Sp. z o.o. w Ełku oraz 1 WSK z Polikliniką SPZOZ w Lublinie – Filia w Ełku w toku
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 177.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 530.1 KiB)
 • zal. nr 1-4 (wzór form.oferty, JEDZ, wzór umowy, tabela punktów) (ZIP, 1.6 MiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 82.7 KiB)
 • pytania i odpowiedzi oraz modyfikacja siwz (+załączniki) (ZIP, 926.2 KiB)
 • informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 242 KiB)
10 2018-04-20 2018-05-07 09:00:00 PROJEKT BUDOWY ŚCIEŻKI ROWEROWEJ W ULICY BARANKI , ULICY KOLBEGO I ULICY ŚW. WOJCIECHA W EŁKU rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 192.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 570.3 KiB)
 • Zal. do SIWZ od 1 do 4 (lokalizacja inwestycji, wzór umowy, wzory oświdcz., wzór oferty) (ZIP, 2.7 MiB)
 • informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 220.7 KiB)
 • ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 285.3 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu