ˆ

Zamówienia publiczne w toku

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2020-11-13
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-03 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„POPRAWA MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ W MOF EŁK – NA OBSZARZE OS. JEZIORNA I OS. BARANKI” - „BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ OŚWIETLENIA ULICZNEGO I BUDOWĄ WIAT PRZYSTANKOWYCH WZDŁUŻ ULIC JANA PAWŁA II, ŚW. WOJCIECHA, ŚW. M.M.KOLBE I BARANKI”
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 173.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 697 KiB)
 • zal. nr 1-3 (wzór form. oferty, oświadczenia, wzór umowy) (ZIP, 2.1 MiB)
 • zal. nr 4 (projekty budowlane i wykonawcze, sst, przedmiary) (ZIP, 54 MiB)
 • pytanie i odpowiedź (PDF, 411.7 KiB)
 • informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 261.1 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2020-11-02
Termin składania ofert / wniosków
2020-11-20 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW KOMUNALNYCH NA OSIEDLU PÓŁNOC II W EŁKU OBEJMUJĄCE OBSZAR W OKOLICY JEZIORKA/STAWU OSIEDLOWEGO – 1 ETAP
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 170.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 645 KiB)
 • zal. nr 1-3 (wzór form.oferty, oświadczenia, wzór umowy) (ZIP, 1.6 MiB)
 • zal. nr 4 (projekt, sst, przedmiar) (ZIP, 340.1 MiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 104.6 KiB)
 • pytania i odpowiedzi oraz modyfikacja siwz (+ załączniki) (ZIP, 14.4 MiB)
 • informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 226.1 KiB)