ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2017-10-23 2017-11-07 09:00:00 Budowa separatora w ul. Matki Teresy z Kalkuty z systemem podczyszczania ogłoszony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 191.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 597 KiB)
 • Zal. do SIWZ od 1 do 3 wzór oferty, wzór oświadcz., projekt umowy) (ZIP, 1.1 MiB)
 • Zal. 4 Projekt budowlany (ZIP, 20.5 MiB)
 • Zal. nr 5 Przedmiary (PDF, 83.1 KiB)
 • Zal. nr 6 SST (PDF, 790.8 KiB)
2 2017-10-23 2017-11-07 09:00:00 BUDOWA OŚWIETLENIA UL. SŁOWACKIEGO –PASAŻ ORAZ UL. GIZEWIUSZA- GARAŻE W EŁKU, z podziałem na 2 części ogłoszony
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 412.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 542.7 KiB)
 • zal. nr 1-3 (wzór form.oferty, oświadczenie, wzór umów 2 części) (ZIP, 1.2 MiB)
 • zal. nr 4 projekty, sst przedmiary dla części 1 i 2 (ZIP, 8.6 MiB)
3 2017-10-16 2017-11-13 09:00:00 REWITALIZACJA EŁCKICH PODWÓREK - ZAGOSPODAROWANIE I ROZWÓJ PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W ŚRÓDMIEŚCIU – CENTRUM” – II ETAP, z podziałem na 5 części ogłoszony
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 457.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 691.8 KiB)
 • zal. nr 1-3 (wzór form.oferty, oświadczenia, wzory umów) (ZIP, 3 MiB)
 • zal. nr 4 projekty, sst, przedmiary dla części 1, 2 (ZIP, 40.3 MiB)
 • zal. nr 4 projekty, sst, przedmiary dla części 3, 4 (ZIP, 44.2 MiB)
 • zal. nr 4 projekty, sst, przedmiary dla części 5 (ZIP, 14.4 MiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 199.3 KiB)
 • modyfikacja SIWZ (+nowy obowiązujący wzór formularza oferty) (ZIP, 773.3 KiB)
4 2017-10-12 2017-10-31 09:00:00 Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie powierzchni terenów zieleni w mieście Ełk- Park na osiedlu Kajki w Ełku przy ul. Miłosza– II ETAP ogłoszony
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 406.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 532.1 KiB)
 • zal. nr 1-3 (wzór form.oferty, oświadczenia, wzór umowy) (ZIP, 1.6 MiB)
 • zal. nr 4 projekt budowlany + sst (ZIP, 24.1 MiB)
 • zal. nr 5 przedmiary (ZIP, 282.6 KiB)
5 2017-10-12 2017-10-30 09:00:00 ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW KOMUNALNYCH PRZY ULICY A. KRAJOWEJ 31/29 - przebudowa istniejącego odwodnienia terenów komunalnych ogłoszony
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 408 KiB)
 • SIWZ (PDF, 526 KiB)
 • zal. nr 1-3 (wzór form.oferty, oświadczenie, wzór umowy (ZIP, 1 MiB)
 • zal. nr 4 projekt budowlany (ZIP, 7.1 MiB)
 • zal. nr 5 przedmiar (PDF, 61.7 KiB)
6 2017-10-11 2017-10-31 09:00:00 ZAGOSPODAROWANIE BRZEGU JEZIORNA EŁCKIEGO NA CYPLU DLA ROZWOJU TURYSTYKI I REKREACJI W EŁKU – II ETAP ogłoszony
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 432.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 632.9 KiB)
 • zal. nr 1-3 (wzór form.oferty, oświadczenia, wzór umowy) (ZIP, 2.3 MiB)
 • zal. nr 4 cz. 1 projekt +sst (ZIP, 22.2 MiB)
 • zal. nr 4 cz. 2 projekt +sst (ZIP, 41.4 MiB)
 • zal. nr 4 cz. 3 projekt +sst (ZIP, 16.8 MiB)
 • zal. nr 4 cz. 4 (zespół szatniowo-sanitarny) projekt +sst (ZIP, 22.8 MiB)
 • zal. nr 4 cz. 5 (zespół szatn-sanit, sanitarny instalacje sanitarne) projekt +sst (ZIP, 37 MiB)
 • zal. nr 4 cz. 6 (zespół szatn-sanit, sanitarny instalacje sanitarne) projekt +sst (ZIP, 22.2 MiB)
 • zal. nr 4 cz. 7 projekt +sst (ZIP, 3.9 MiB)
 • zal. nr 5 przedmiary (ZIP, 504.9 KiB)
7 2017-10-11 2017-10-25 09:00:00 Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dachu, adaptację poddasza nad Szkołą Podstawową nr 2 w Ełku pod cele społeczne i sportowo-rekreacyjne wraz z montażem windy w ramach projektu „Nowe Śródmieście Miasta Ełk – wzór na rewitalizację” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa (Konkurs "Modelowa rewitalizacja miast", ogłoszony przez Ministerstwo Rozwoju). ogłoszony
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 466.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 553.1 KiB)
 • zal. nr 1-3 (wzór form.oferty, oświadczenia, wzór umowy) (ZIP, 2 MiB)
 • zal. nr 4 rzuty (posiadana dokumentacja techniczna) (ZIP, 32.5 MiB)
 • zal. nr 5 dokumentacja fotograficzna (ZIP, 29.9 MiB)
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu