ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-04-06 2018-04-19 09:00:00 Wykonanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie skweru gen. Aleksandra Krzyżanowskiego „Wilka” przy ul. Słowackiego w Ełku w toku
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 411.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 556.1 KiB)
 • zal. nr 1-3 (wzór form.oferty, oświadczenia, wzór umowy) (ZIP, 1.9 MiB)
 • zal. nr 4 PFU (ZIP, 24 MiB)
 • informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 232.8 KiB)
2 2018-03-29 2018-04-12 09:00:00 Wykonanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznych terenów w Śródmieściu Ełku z wizualizacją 3D oraz opracowaniem wizualizacji budynku Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej w ramach projektu „Nowe Śródmieście Miasta Ełk – wzór na rewitalizację”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa (konkurs ogłoszony przez Ministerstwo Rozwoju, Działanie 3 – Nowa przestrzeń Śródmieścia), z podziałem na 4 części w toku
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 456.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 698 KiB)
 • zal. nr 1-3 (wzór form.oferty, oświadczenie, wzory umów na 4 części) (ZIP, 1 MiB)
 • zal. nr 4 (mapy obszarów, założenia, Polityka funkcjonalna oraz dokumentacja techniczna) (ZIP, 20.7 MiB)
 • informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 300 KiB)
3 2018-03-28 2018-04-18 09:00:00 REWITALIZACJA EŁCKICH PODWÓREK - ZAGOSPODAROWANIE I ROZWÓJ PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W ŚRÓDMIEŚCIU – CENTRUM” – IV ETAP, z podziałem na 2 części w toku
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 434.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 651.7 KiB)
 • zal. nr 1-3 (wzór form oferty, oświadczenia, projekty umów dla 2 części) (ZIP, 2.3 MiB)
 • zal. nr 4 (projekty, sst, przedmiary dla 2 części) (ZIP, 49.7 MiB)
 • informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 250.8 KiB)
4 2018-03-08 2018-03-16 09:00:00 PROJEKT BUDOWY ULICY ŚW. WOJCIECHA I ULICY ŚW. RAFAŁA KALINOWSKIEGO W EŁKU w toku
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 406 KiB)
 • SIWZ (PDF, 512.9 KiB)
 • zal. nr 1-5 (lokalizacja zakres, oświadczenia, wzór form.oferty, wzór umowy) (ZIP, 2.8 MiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 229.5 KiB)
5 2018-02-27 2018-03-26 09:00:00 PRZEBUDOWA LINII KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ NR 3 I 5 W CELU POPRAWY TRANSPORTU PUBLICZNEGO W MIEŚCIE EŁKU – I ETAP – BUDOWA ULICY BORA KOMOROWSKIEGO W EŁKU w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 198 KiB)
 • SIWZ (PDF, 594 KiB)
 • Zal. do SIWZ od 1 do 3 (wzór oferty, projekt umowy, wzory oświadcz.) (ZIP, 2 MiB)
 • SST (ZIP, 3.4 MiB)
 • Przedmiar (ZIP, 2.1 MiB)
 • Projekt cz. 1 - PROJEKT BUDOWLANY (ZIP, 57.4 MiB)
 • Projekt cz. 2 - PROJEKT WYKONAWCZY cz. 1 (ZIP, 70.4 MiB)
 • Projekt cz. 2 - PROJEKT WYKONAWCZY cz. 2 (ZIP, 53.4 MiB)
 • Projekt cz. 3 - PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU (ZIP, 4.6 MiB)
 • Projekt cz. 4 - BADANIA GEOTECHNICZNE (ZIP, 2 MiB)
 • Projekt cz. 5 - ZAŁĄCZNIKI FORMALNO-PRAWNE (ZIP, 22.6 MiB)
 • Projekt cz. 6 - PROJEKT BUDOWLANY KANALIZACJA SANITARNA (ZIP, 7.1 MiB)
 • Projekt cz. 7 - Projekt Wykonawczy rozbiórki i budowy lini napowietrznej (ZIP, 30.2 MiB)
 • Projekt cz. 8 - Projekt Rozbiórki lini napowietrznej (ZIP, 29.9 MiB)
 • Projekt cz. 9 - Projekt Budowlany lini napowietrznej (ZIP, 14.2 MiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 199.4 KiB)
 • modyfikacja SIWZ (PDF, 353.2 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 240.3 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi oraz modyfikacja SIWZ (+ załączniki) (ZIP, 3.2 MiB)
 • informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 241.6 KiB)
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu