ˆ

Ogłoszenie - wyniki

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: ds. ochrony powietrza - wyniki

Miejsce pracy: Miasto Ełk

Wymiar etatu: 1/1

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Mienia Komunalnego

Data udostępnienia: 2019-08-20

Ogłoszono dnia: 2019-08-20 przez

Termin składania dokumentów: 2019-09-02 16:00:00

Nr ogłoszenia: O-OP.2110.16.2019

Zlecający: Urząd Miasta Ełku

II. Uzasadnienie wyniku:

Prezydent Miasta Ełku  informuje, że Pan Paweł Głowacki wybrany w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru ogłoszonego w dniu 20.08.2019r. na stanowisko urzędnicze – ds. ochrony powietrza  zrezygnował z podjęcia pracy w Urzędzie Miasta Ełku  i nie nawiązał stosunku pracy.
            W związku z powyższym na wyżej wymienione stanowisko konkurs został nierozstrzygnięty.
 
 
 
 

Załączniki