ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: PS.12.2013Drukuj informację Ogłoszenie numer: PS.12.2013

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: realizator programu wczesnej interwencji

Miejsce pracy: Ełk

Wymiar etatu:

Ilość etatów:

Wydział: Wydział Polityki Społecznej

Data udostępnienia: 2013-10-23

Ogłoszono dnia: 2013-10-23 przez Eliza Bałdyga

Termin składania dokumentów: 2013-11-04 00:00:00

Nr ogłoszenia: PS.12.2013

Zlecający: Urząd Miasta Ełku

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,

 • wykształcenie wyższe pedagogiczne,

 • przynajmniej jeden prowadzący warsztaty powinien posiadać certyfikat uprawniający do prowadzenia programu wczesnej interwencji FreD goes net,

 • min. 3 lata potwierdzonego doświadczenia w prowadzeniu zajęć warsztatowych z zakresu profilaktyki uzależnień dla młodzieży,

 • potwierdzone doświadczenie w pracy na stanowisku specjalisty terapii uzależnień od środków psychoaktywnych i specjalisty w trakcie specjalizacji,

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełnych praw publicznych,

 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Prowadzenie osobiście programu wczesnej interwencji dla osób (14-21 lat) używających substancji psychoaktywnych w sposób okazjonalny lub szkodliwy, z wyłączeniem uzależnienia:

 • indywidualna rozmowa motywująca (wywiad wstępny, rozmowa końcowa);

 • warsztaty wczesnej interwencji.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Forma zatrudnienia: umowa cywilnoprawna

Termin realizacji: 08.11.2013 – 31.12.2013

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

nie dotyczy

V. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny, CV,

 • kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie, staż pracy,

 • oświadczenie o niekaralności o następującej treści: „Oświadczam, że nie byłem/am karany/a za przestępstwo popełnione umyślnie i nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne. Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam z pełni praw publicznych (zgodnie z art.6 ust. 3 pkt 2 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223 poz.1458),

 • podpisane oświadczenie o braku prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.). "

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2013-11-04 00:00:00
b. Sposób:
 • oferty należy składać w kopertach opisanych “Nabór kandydatów na stanowisko realizatorów programu wczesnej interwencji w ramach realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok” w sekretariacie Urzędu Miasta w Ełku, ul. Piłsudskiego 4, pok. 114 w terminie do 4 listopada 2013r. do godz. 15.30.

 • dokumenty osób, które nie zostały wybrane będą odsyłane drogą pocztową;

c. Miejsce:
j.w.

VII. Informacje dodatkowe:

Kryterium wyboru: Spełnienie określonych wyżej wymogów, cena brutto za godzinę usługi.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać pod numerem telefonu (87) 7326263 lub osobiście w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta w Ełku, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 2 pokój nr 15/16.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Eliza Bałdyga
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-10-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Eliza Bałdyga
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-10-23 11:01:22
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Mossakowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-10-23 11:02:03
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Mossakowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-11-08 08:48:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1345 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony