ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: O-OP.210.3.2017Drukuj informację Ogłoszenie numer: O-OP.210.3.2017

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Aplikant Straży Miejskiej w Ełku

Miejsce pracy: Miasto Ełk

Wymiar etatu: 1/1

Ilość etatów: 2

Wydział: Straż Miejska

Data udostępnienia: 2017-03-03

Ogłoszono dnia: 2017-03-03 przez Aneta Mróz

Termin składania dokumentów: 2017-03-22 15:30:00

Nr ogłoszenia: O-OP.210.3.2017

Zlecający: Urząd Miasta Ełku

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie,
2) ukończony 21 rok życia,
3) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
4) posiadanie co najmniej wykształcenia średniego,
5) nieposzlakowana opinia,
6) sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,
7) niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnie przestępstwo skarbowe,
8) uregulowany stosunek do służby wojskowej,
9) prawo jazdy co najmniej kat. B,
10) znajomość języka angielskiego lub niemieckiego co najmniej w stopniu komunikatywnym.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. umiejętność obsługi urządzeń biurowych
 2. odpowiedzialność, komunikatywność, odporność na stres, samodzielność, umiejętność pracy w zespole
 3. znajomość funkcjonowania jednostek odpowiedzialnych za przestrzeganie porządku publicznego,

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Zgodnie z zadaniami określonymi w Opisie stanowiska pracy.
Formularz opisu stanowiska pracy stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia oraz jest do odbioru w kadrach Urzędu Miasta Ełk, ul. Piłsudskiego 4, pokój nr 112 lub na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.um.elk.pl

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Praca odbywać się będzie w obiektach Urzędu Miasta Ełku oraz na terenie Miasta Ełku. Występuje praca przy monitorze ekranowym powiązana z obsługą urządzeń biurowych. Bardzo mała częstotliwość wyjazdów służbowych poza Miasto Ełk.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

powyżej 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. curriculum vitae (CV) zawierające klauzulę o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji;
 2. list motywacyjny;
 3. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz kserokopia dowodu osobistego;
 4. własnoręczne oświadczenie o niekaralności sądowej,
 5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 6. zaświadczenie lekarskie dopuszczające do odbycia testu sprawności fizycznej;
 7. kserokopia książeczki wojskowej zawierającej wpis o przeniesieniu do rezerwy.
Dokumenty dodatkowe
a) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
b) referencje z poprzednich miejsc pracy, ewentualnie opinie z organizacji społecznych, zrzeszeń, których kandydat jest/był członkiem.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2017-03-22 15:30:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Ełku, 19-300 Ełk, ul. Piłsudskiego 4 pokój nr 114 lub pocztą tradycyjną na adres Urzędu w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Nabór na stanowisko Aplikanta Straży Miejskiej w Ełku do dnia 22 marca 2017r.

VII. Informacje dodatkowe:

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV, oraz oświadczenia dla ważności wymagają autoryzacji (muszą być odręcznie podpisane) przez Kandydata. Nie ma możliwości składania dokumentów pocztą elektroniczną.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Do dalszego postępowania kwalifikacyjnego zostaną dopuszczeni wyłącznie kandydaci spełniający wymagania niezbędne określone w pkt. I. niniejszego ogłoszenia o naborze. Aplikacje, które nie spełnią wymagań niezbędnych podanych w ogłoszeniu, zostaną odesłane kandydatom. Kandydaci spełniający wymagania formalne powiadomieni zostaną telefonicznie o terminach kolejnych etapów naboru.
Nabór odbędzie się w trzech etapach:
I – pisemny test wiedzy
II – test sprawności fizycznej obejmujący: bieg na 100 m, rzut piłką lekarską, bieg wahadłowy 10 x 10 m, skłony tułowia na czas, bieg po kopercie, bieg na 1000 m.
III – rozmowa kwalifikacyjna, w tym część rozmowy w zadeklarowanym języku obcym.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej/ http://bip.um.elk.pl / oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Piłsudskiego 4.
Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 22.03.1990 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r. poz. 902 ze zm.)”. Klauzula powinna być podpisana.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Aneta Mróz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-03-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aneta Mróz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-03-03 09:23:45
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Aneta Mróz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-03-03 09:25:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Aneta Mróz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-03-29 14:43:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2528 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony