ˆ

Statystyka

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
e-Urząd 25065
Katalog usług 5070
Strefa mieszkańca 5325
Strefa przedsiębiorcy 2671
SERWAL 2415
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 3885
Wymagania 2109
Dla niesłyszących 8802
Ochrona danych osobowych 2786
Wybory 22146
2018 - Wybory Samorządowe 10425
Nowe okręgi wyborcze 12109
Stałe obwody głosowania 3951
Wybory uzupełniające do Rady Miasta Ełku 5983
2015 - wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 4165
2015 - Referendum ogólnokrajowe 3175
2015 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 4491
2016-2019 Wybory ławników 2187
2014 - Wybory Samorządowe 9486
2014 - Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 6821
2011 - Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 7819
2011-2014 Wybory ławników 2665
2010 - Wybory Samorządowe 13187
2009 - Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 5343
2010 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 5803
Organy Miasta 63084
Prezydent Miasta 10461
RADA MIASTA EŁKU Kadencja 2018-2023 3202
Radni 616
Kluby radnych 345
Oświadczenia majątkowe 895
Dyżury 234
Zapytania 1665
Interpelacje 450
Petycje 205
Harmonogram sesji 613
Projekty uchwał 488
Materiały sesyjne 420
Porządek obrad 531
Czasowy rejestr zdarzeń 233
Głosowania 258
Pliki wideo 241
Uchwały 282
Komisje 1269
Komisja Rewizyjna 176
Skład 155
Porządek Obrad 147
Czasowy rejestr zdarzeń 89
Głosowania 105
Pliki wideo 43
Komisja skarg, wniosków i petycji 330
Skład 126
Porządek obrad 190
Czasowy rejestr zdarzeń 243
Głosowania 139
Pliki wideo 127
Komisja Budżetu 221
Skład 116
Porządek obrad 192
Czasowy rejestr zdarzeń 85
Głosowania 95
Pliki wideo 70
Komisja Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego 211
Skład 141
Porządek obrad 201
Czasowy rejestr zdarzeń 103
Głosowania 99
Pliki wideo 98
Komisja Edukacji i Kultury 203
Skład 104
Porządek obrad 117
Czasowy rejestr zdarzeń 83
Głosowania 79
Pliki wideo 60
Komisja Rodziny, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 159
Skład 118
Porządek obrad 158
Czasowy rejestr zdarzeń 109
Głosowania 76
Pliki wideo 79
Komisja Sportu i Turystyki 231
Skład 136
Porządek obrad 142
Czasowy rejestr zdarzeń 111
Głosowania 168
Pliki wideo 125
Rada Miasta Ełku 88958
Stanowiska Rady Miasta 10130
Kluby Radnych 10307
Skład Rady Miasta 13753
Komisje 10100
Komisja Rewizyjna 22775
Komisja Budżetowa i Rozwoju 24726
Komisja Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego 27678
Komisja Oświaty i Kultury 24295
Komisja Sportu i Rekreacji 22985
Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej 20664
Urząd 107912
Statut Miasta 9440
Regulamin organizacyjny 57995
Kierownictwo Urzędu 55499
Wydziały i stanowiska 46557
Straż Miejska 29257
Urząd Stanu Cywilnego 18902
Wydział Edukacji 18733
Wydział Finansowy 28200
Wydział Mienia Komunalnego 33926
Wydział Organizacyjny 27063
Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami 23859
Wydział Polityki Społecznej 17904
Wydział Promocji, Sportu i Kultury 24654
Wydział Strategii i Rozwoju 21054
Wydział Świadczeń 49022
Biuro Kontroli, Audytu i Jakości 5545
Biuro Prawne 7617
Biuro Prezydenta 10309
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 10916
Biuro Związku ZIT MOF Ełk 2292
Struktura organizacyjna 17782
Kontakt 53762
Telefony i e-maile 50530
Konta bankowe 40387
Jednostki organizacyjne 51007
Jednostki budżetowe 26243
Jednostki posiadające osobowość prawną 22674
Spółki w nadzorze właścicielskim 2627
Zasady kształtowania wynagrodzeń 1308
Poradnik interesanta (jak załatwić sprawę?) 413497
Wydziały / Stanowiska 335024
Lista spraw 468737
Skargi i wnioski 2072
Petycje 6644
Ogłoszenia o naborze 311447
Ogłoszenia aktualne 111879
Ogłoszenia w toku 175997
Wyniki naboru 266793
Dokumenty do pobrania 9913
Akty prawne 570101
Zarządzenia Prezydenta 1010539
Uchwały Rady Miasta 1054877
Projekty Uchwał Rady Miasta 275429
Prawo Miejscowe 237
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 5
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 0
Nieodpłatna pomoc prawna 0
Majątek i finanse 28953
Wykaz mienia 7603
Pomoc publiczna 6655
Budżet 2019 1656
Wieloletnia Prognoza Finansowa 208
Sprawozdanie i informacje z wykonania budżetu 72
Opinie dotyczące budżetu 106
Budżet 2018 9891
Wieloletnia Prognoza Finansowa 2692
Sprawozdanie i informacje z wykonania budżetu 1007
Opinie dotyczące budżetu 1968
Budżet 2017 16022
Wieloletnia Prognoza Finansowa 5469
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 1775
Opinie dotyczące budżetu 4021
Budżet 2016 15777
Wieloletnia Prognoza Finansowa 5897
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 2048
Opinie dotyczące budżetu 2618
Budżet 2015 22249
Wieloletnia Prognoza Finansowa 6834
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 2980
Opinie dotyczące budżetu 2427
Budżet 2014 16318
Wieloletnia Prognoza Finansowa 7674
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 3490
Opinie dotyczące budżetu 3712
Budżet 2013 16233
Wieloletnia Prognoza Finansowa 5937
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 4246
Opinie dotyczące budżetu 2907
Budżet 2012 20585
Wieloletnia Prognoza Finansowa 3846
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 5022
Opinie dotyczące budżetu 2897
Budżet 2011 22762
Informacje 3096
Oświadczenia majątkowe 42666
Rada Miasta Ełku 12994
2019 658
2018 4290
2017 5114
2016 4039
2015 6425
2014 7695
2013 4797
2011 5891
2012 4423
2010 8663
2008 3967
2009 5242
2007 2867
2006 4539
2005 2415
2003 9229
2004 2475
Urząd Miasta Ełku 33267
2019 200
2018 5051
2017 6351
2016 4715
2015 4502
2014 4537
2013 5914
2012 4649
2011 4337
2010 6250
2009 5603
2008 3760
2007 2868
2006 3008
Jednostki organizacyjne Miasta Ełku 19845
2019 184
2018 4079
2017 8045
2016 4304
2015 7909
2014 3813
2013 5414
2012 5237
2011 2273
2010 4824
2007 3659
2008 5327
2006 3455
2009 9588
Oświata publiczna 3287
Przedszkola 1085
Szkoły 699
Rekrutacja 939
Rekrutacja do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych 0
Rekrutacja do klasy I szkoły podstawowej 0
Akty prawne 385
Uchwały 3038
Zarządzenia 4696
Stypendia 762
szkolne - socjalne 119
za aktywność społeczną i wyniki w nauce 109
Granty 128
Awans zawodowy nauczyciela 15
Oświata niepubliczna 2648
Ewidencja niepublicznych podmiotów oświatowych 747
Dotacje udzielane niepublicznym podmiotom ooświatowym 3120
Akty prawne Miasta Ełku 969
Podstawowe kwoty dotacji i statystyczna liczba uczni 753
Gospodarka nieruchomościami: sprzedaż nieruchomości, najem i dzierżawa 87286
Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży 445635
Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy 91893
Nieruchomości przeznaczone do najmu 124046
Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych 1611
Oferty Inwestycyjne 49598
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 43483
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 24533
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - uchwalone 126993
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – w trakcie realizacji 58894
Decyzje o warunkach zabudowy i decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 59706
Inne opracowania planistyczne i programy 8544
Lokalizacja inwestycji mieszkaniowych w trybie specustawy 1325
Strategie, raporty, opracowania 54052
Działania Miasta Ełk na rzecz redukcji emisji CO2 do 2020 r. 1842
Modelowa rewitalizacja miast - opracowania 2911
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta i gminy Ełk oraz gminy Stare Juchy 1722
Polityka Oświatowa Samorządu Terytorialnego 2353
Program Ochrony Środowiska Miasta Ełku na lata 2018-2021 1812
Strategia Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025 8599
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Ełku 9079
Program Rewitalizacji Ełku 15997
Program Opieki nad Zabytkami 1794
Zintegrowana strategia rozwoju Ełckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014–2025 5581
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 5082
Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem, przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej, autobusów zeroemisyjnych 241
Kontrole 16982
AUDYT WEWNĘTRZNY 3729
Komisja Rewizyjna 11108
Kontrole zewnętrzne 4056
Kontrole zewnętrzne w 2018 r. 1970
Kontrole zewnętrzne w 2017 r. 4174
Kontrole zewnętrzne w 2016 r. 5230
Kontrole zewnętrzne w 2015 r. 5115
Kontrole zewnętrzne w 2014 r. 11509
Kontrole zewnętrzne w 2013 r. 4712
Kontrole zewnętrzne w 2012 r. 10128
Kontrole zewnętrzne w 2011 r. 8280
Kontrole zewnętrzne w 2010 r. 13894
Kontrole zewnętrzne w 2009 r. 10642
Kontrole zewnętrzne w 2008r. 10462
Kontrole zewnętrzne w 2007r. 7601
Kontrole zewnętrzne w 2006r. 5646
Kontrole zewnętrzne w 2005r. 5218
Kontrole zewnętrzne w 2004r. 8216
Biuro Kontroli, Audytu i Jakości 1832
Plany 4601
Sprawozdania 3869
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 24441
Zamówienia publiczne 470220
Zamówienia publiczne aktualne 175599
Zamówienia publiczne w toku 170065
Zamówienia publiczne archiwalne 281558
Wyniki zamówień publicznych 277951
Wyniki innych postępowań 77153
Zamówienia publiczne o wartości nieprzekraczającej 30000 euro 409752
Plan postępowań o udzielenie zamówień 9714
Ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy 2010
Udzielone zamówienia z wolnej ręki 3240
Informacja o stanie środowiska 5414
Informacje nieudostępniane 11012
Inicjatywa lokalna 10903
Inne ogłoszenia 264955
Gospodarka wodna 777
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców 2153
Analiza prawdopodobieństwa naruszenia prawa w obszarze podatków i opłat lokalnych 633
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców 1569
Schemat czynności sprawdzających przeprowadzania kontroli podatkowej 1364
Straż Miejska 19375
Status prawny 3993
Zakres działania i kompetencje 5049
Kontakt 5390
Organizacje pozarządowe, konkurs ofert, współpraca 42933
Dokumenty konkursowe 84231
Dokumenty programowe 24540
Konsultacje Społeczne z NGO 4906
Ogłoszenia i komunikaty 54342
Rada Pożytku 4740
Roczne Programy Współpracy 6579
Wyniki konkursów 129881
Wzory dokumentów 4961
Logo Miasta 1677
Zarządzanie Energią 7937
Środki poprawy efektywności energetycznej miasta Ełk 3729
Dokumenty związane z Zarządzaniem Energią 3033
Efektywność energetyczna oraz Odnawialne Źródła Energii 3055
Zgromadzenia 4018
ZIT MOF Ełk - Biuro Związku 3647
Aktualności 9550
ZIT BIS Ełk 3066
Komitet Sterujący 3195
Nabór wniosków 8741
Dokumenty do pobrania 4101
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 2397

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 1
Statystyka 8647
Strona główna 28615
Instrukcja korzystania z BIP 11620
O Biuletynie 9072
Rejestr zmian 1531989
Redakcja Biuletynu 10598
Instrukcja obsługi 7082
Pliki do pobrania 34126
Mapa serwisu 7377
Urząd Marszałkowski 0

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 765589
Zamówienia publiczne aktualne 241553
Zamówienia publiczne w toku 180611
Zamówienia publiczne archiwalne 324623
Wyniki zamówień publicznych 347506
Wyniki innych postępowań 79000
Zamówienia publiczne o wartości nieprzekraczającej 30000 euro 56051
Dialog Techniczny 58065
Plan postępowań o udzielenie zamówień 0
Ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy 0
Wnioski elektroniczne 32120
e-Urząd 272
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - składanie pism i wniosków drogą elektroniczną 4043
Informacje o naborze 290152
Aktualności 141566
Konta bankowe 12796
Rodzina 500 plus 1

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku