ˆ

Statystyka

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
e-Urząd 26881
Katalog usług 5335
Strefa mieszkańca 5770
Strefa przedsiębiorcy 2861
SERWAL 2569
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 4141
Wymagania 2250
Dla niesłyszących 9104
Ochrona danych osobowych 3654
Wybory 23233
2019 - Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 1498
2018 - Wybory Samorządowe 11591
Nowe okręgi wyborcze 12515
Stałe obwody głosowania 4115
Wybory uzupełniające do Rady Miasta Ełku 6350
2015 - wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 4360
2015 - Referendum ogólnokrajowe 3348
2015 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 4646
2016-2019 Wybory ławników 2322
2014 - Wybory Samorządowe 9764
2014 - Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 7094
2011 - Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 8011
2011-2014 Wybory ławników 2739
2010 - Wybory Samorządowe 13418
2009 - Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 5439
2010 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 5911
Organy Miasta 65292
Prezydent Miasta 10461
RADA MIASTA EŁKU Kadencja 2018-2023 5017
Radni 807
Kluby radnych 494
Oświadczenia majątkowe 1518
Dyżury 404
Zapytania 3589
Interpelacje 1535
Petycje 343
Harmonogram sesji 1000
Projekty uchwał 959
Materiały sesyjne 608
Porządek obrad 827
Czasowy rejestr zdarzeń 675
Głosowania 695
Pliki wideo 660
Uchwały 511
Komisje 2103
Komisja Rewizyjna 327
Skład 244
Porządek Obrad 291
Czasowy rejestr zdarzeń 208
Głosowania 204
Pliki wideo 83
Komisja skarg, wniosków i petycji 556
Skład 228
Porządek obrad 408
Czasowy rejestr zdarzeń 389
Głosowania 254
Pliki wideo 342
Komisja Budżetu 431
Skład 203
Porządek obrad 351
Czasowy rejestr zdarzeń 443
Głosowania 206
Pliki wideo 435
Komisja Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego 438
Skład 259
Porządek obrad 394
Czasowy rejestr zdarzeń 492
Głosowania 222
Pliki wideo 499
Komisja Edukacji i Kultury 425
Skład 202
Porządek obrad 318
Czasowy rejestr zdarzeń 269
Głosowania 249
Pliki wideo 213
Komisja Rodziny, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 325
Skład 191
Porządek obrad 293
Czasowy rejestr zdarzeń 297
Głosowania 157
Pliki wideo 245
Komisja Sportu i Turystyki 468
Skład 238
Porządek obrad 347
Czasowy rejestr zdarzeń 298
Głosowania 373
Pliki wideo 352
Rada Miasta Ełku 90756
Stanowiska Rady Miasta 10463
Kluby Radnych 10548
Skład Rady Miasta 14025
Komisje 10435
Komisja Rewizyjna 24005
Komisja Budżetowa i Rozwoju 26671
Komisja Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego 29337
Komisja Oświaty i Kultury 25833
Komisja Sportu i Rekreacji 24480
Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej 22035
Urząd 110147
Statut Miasta 9960
Regulamin organizacyjny 60245
Kierownictwo Urzędu 57495
Wydziały i stanowiska 47280
Straż Miejska 30910
Urząd Stanu Cywilnego 19749
Wydział Edukacji 19616
Wydział Finansowy 29550
Wydział Mienia Komunalnego 35552
Wydział Organizacyjny 28380
Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami 25048
Wydział Polityki Społecznej 18587
Wydział Promocji, Sportu i Kultury 25892
Wydział Strategii i Rozwoju 21699
Wydział Świadczeń 51340
Biuro Kontroli, Audytu i Jakości 5824
Biuro Prawne 7959
Biuro Prezydenta 11115
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 11312
Biuro Związku ZIT MOF Ełk 2500
Struktura organizacyjna 18326
Kontakt 55388
Telefony i e-maile 52460
Konta bankowe 42305
Jednostki organizacyjne 51909
Jednostki budżetowe 26809
Jednostki posiadające osobowość prawną 22949
Spółki w nadzorze właścicielskim 3199
Zasady kształtowania wynagrodzeń 1515
Poradnik interesanta (jak załatwić sprawę?) 451482
Wydziały / Stanowiska 356139
Lista spraw 495852
Skargi i wnioski 2318
Petycje 7366
Ogłoszenia o naborze 322942
Ogłoszenia aktualne 113970
Ogłoszenia w toku 179725
Wyniki naboru 276594
Dokumenty do pobrania 10212
Akty prawne 626799
Zarządzenia Prezydenta 1082602
Uchwały Rady Miasta 1127437
Projekty Uchwał Rady Miasta 327550
Prawo Miejscowe 237
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 5
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 0
Nieodpłatna pomoc prawna 0
Majątek i finanse 30185
Wykaz mienia 7788
Pomoc publiczna 6832
Budżet 2019 2948
Wieloletnia Prognoza Finansowa 432
Sprawozdanie i informacje z wykonania budżetu 151
Opinie dotyczące budżetu 272
Budżet 2018 11740
Wieloletnia Prognoza Finansowa 3124
Sprawozdanie i informacje z wykonania budżetu 1308
Opinie dotyczące budżetu 2406
Budżet 2017 17333
Wieloletnia Prognoza Finansowa 5978
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 1980
Opinie dotyczące budżetu 4501
Budżet 2016 16735
Wieloletnia Prognoza Finansowa 6290
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 2189
Opinie dotyczące budżetu 2787
Budżet 2015 22858
Wieloletnia Prognoza Finansowa 7077
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 3123
Opinie dotyczące budżetu 2526
Budżet 2014 16548
Wieloletnia Prognoza Finansowa 7856
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 3592
Opinie dotyczące budżetu 3808
Budżet 2013 16331
Wieloletnia Prognoza Finansowa 5992
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 4324
Opinie dotyczące budżetu 2944
Budżet 2012 20684
Wieloletnia Prognoza Finansowa 3888
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 5069
Opinie dotyczące budżetu 2927
Budżet 2011 22839
Informacje 3128
Oświadczenia majątkowe 44443
Rada Miasta Ełku 13567
2019 1856
2018 5563
2017 5442
2016 4187
2015 6601
2014 7937
2013 4920
2011 6020
2012 4496
2010 8795
2008 4074
2009 5337
2007 2954
2006 4635
2005 2471
2003 9522
2004 2553
Urząd Miasta Ełku 34184
2019 1313
2018 6293
2017 6846
2016 4924
2015 4605
2014 4628
2013 6054
2012 4734
2011 4465
2010 6358
2009 5741
2008 3845
2007 2952
2006 3083
Jednostki organizacyjne Miasta Ełku 20632
2019 1182
2018 5130
2017 8683
2016 4434
2015 8110
2014 3888
2013 5532
2012 5337
2011 2324
2010 4906
2007 3752
2008 5456
2006 3542
2009 9796
Oświata publiczna 4092
Przedszkola 1413
Szkoły 884
Rekrutacja 1339
Liczba wolnych miejsc w rekrutacji uzupełniającej w miejskich przedszkolach/ oddziałach przedszkolnych w roku szkolnym 2019/2020 15
Rekrutacja do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych 0
Rekrutacja do klasy I szkoły podstawowej 0
Nabór uzupełniający do przedszkoli 2018/2019 1
Akty prawne 482
Uchwały 3875
Zarządzenia 6259
Stypendia 988
szkolne - socjalne 138
za aktywność społeczną i wyniki w nauce 124
Granty 154
Awans zawodowy nauczyciela 15
Oświata niepubliczna 2972
Ewidencja niepublicznych podmiotów oświatowych 883
Dotacje udzielane niepublicznym podmiotom ooświatowym 3436
Akty prawne Miasta Ełku 1244
Podstawowe kwoty dotacji i statystyczna liczba uczni 994
Gospodarka nieruchomościami: sprzedaż nieruchomości, najem i dzierżawa 89596
Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży 471131
Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy 95984
Nieruchomości przeznaczone do najmu 131229
Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych 2253
Oferty Inwestycyjne 51095
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 44644
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 25451
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - uchwalone 130492
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – w trakcie realizacji 61873
Decyzje o warunkach zabudowy i decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 63140
Inne opracowania planistyczne i programy 8912
Lokalizacja inwestycji mieszkaniowych w trybie specustawy 2701
Strategie, raporty, opracowania 55517
Działania Miasta Ełk na rzecz redukcji emisji CO2 do 2020 r. 2007
Modelowa rewitalizacja miast - opracowania 3700
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta i gminy Ełk oraz gminy Stare Juchy 2062
Polityka Oświatowa Samorządu Terytorialnego 2537
Program Ochrony Środowiska Miasta Ełku na lata 2018-2021 2032
Strategia Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025 9464
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Ełku 10179
Program Rewitalizacji Ełku 17542
Program Opieki nad Zabytkami 2104
Zintegrowana strategia rozwoju Ełckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014–2025 6143
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 6165
Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem, przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej, autobusów zeroemisyjnych 427
Kontrole 17398
AUDYT WEWNĘTRZNY 3859
Komisja Rewizyjna 11424
Kontrole zewnętrzne 4171
Kontrole zewnętrzne w 2018 r. 2513
Kontrole zewnętrzne w 2017 r. 4640
Kontrole zewnętrzne w 2016 r. 5651
Kontrole zewnętrzne w 2015 r. 5310
Kontrole zewnętrzne w 2014 r. 12067
Kontrole zewnętrzne w 2013 r. 4867
Kontrole zewnętrzne w 2012 r. 10511
Kontrole zewnętrzne w 2011 r. 8622
Kontrole zewnętrzne w 2010 r. 14303
Kontrole zewnętrzne w 2009 r. 10915
Kontrole zewnętrzne w 2008r. 10772
Kontrole zewnętrzne w 2007r. 7831
Kontrole zewnętrzne w 2006r. 5794
Kontrole zewnętrzne w 2005r. 5353
Kontrole zewnętrzne w 2004r. 8429
Biuro Kontroli, Audytu i Jakości 1940
Plany 4812
Sprawozdania 4020
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 25879
Zamówienia publiczne 505207
Zamówienia publiczne aktualne 192037
Zamówienia publiczne w toku 190832
Zamówienia publiczne archiwalne 305837
Wyniki zamówień publicznych 299055
Wyniki innych postępowań 92282
Zamówienia publiczne o wartości nieprzekraczającej 30000 euro 428699
Plan postępowań o udzielenie zamówień 11234
Ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy 2317
Udzielone zamówienia z wolnej ręki 4013
Informacja o stanie środowiska 5929
Informacje nieudostępniane 11330
Inne ogłoszenia 272292
Gospodarka wodna 1109
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców 2449
Analiza prawdopodobieństwa naruszenia prawa w obszarze podatków i opłat lokalnych 807
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców 1704
Schemat czynności sprawdzających przeprowadzania kontroli podatkowej 1477
Straż Miejska 19886
Status prawny 4208
Zakres działania i kompetencje 5212
Kontakt 5395
Organizacje pozarządowe, konkurs ofert, współpraca 43607
Dokumenty konkursowe 86417
Dokumenty programowe 24977
Konsultacje Społeczne z NGO 5303
Ogłoszenia i komunikaty 56363
Rada Pożytku 4913
Roczne Programy Współpracy 6983
Wyniki konkursów 135035
Wzory dokumentów 5251
Logo Miasta 1860
Inicjatywa lokalna 263
Zarządzanie Energią 8303
Środki poprawy efektywności energetycznej miasta Ełk 3853
Dokumenty związane z Zarządzaniem Energią 3147
Efektywność energetyczna oraz Odnawialne Źródła Energii 3146
Zgromadzenia 4362
ZIT MOF Ełk - Biuro Związku 3938
Aktualności 10516
ZIT BIS Ełk 3243
Komitet Sterujący 3535
Nabór wniosków 10093
Dokumenty do pobrania 4389
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 2792

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 1
Statystyka 8921
Strona główna 28907
Instrukcja korzystania z BIP 11901
O Biuletynie 9262
Rejestr zmian 1600218
Redakcja Biuletynu 10875
Instrukcja obsługi 7315
Pliki do pobrania 34716
Mapa serwisu 7619
Urząd Marszałkowski 0

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 805297
Zamówienia publiczne aktualne 263939
Zamówienia publiczne w toku 200070
Zamówienia publiczne archiwalne 349518
Wyniki zamówień publicznych 369420
Wyniki innych postępowań 93716
Zamówienia publiczne o wartości nieprzekraczającej 30000 euro 56058
Dialog Techniczny 59905
Plan postępowań o udzielenie zamówień 0
Ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy 0
Wnioski elektroniczne 33479
e-Urząd 299
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - składanie pism i wniosków drogą elektroniczną 4260
Informacje o naborze 296642
Aktualności 145427
Konta bankowe 12796
Rodzina 500 plus 1

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku