Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyka

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
e-Urząd 36473
Katalog usług 7017
Strefa mieszkańca 8099
Strefa przedsiębiorcy 3870
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 5704
Wymagania 2957
Obsługa osób niesłyszących 10709
Ochrona danych osobowych 7050
Wybory 31578
2020 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 396
Wybory zarządzone na dzień 28 czerwca 2020 r. 2931
Wybory zarządzone na dzień 10 maja 2020 r. 260
2019 - Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 5966
2019 - Wybory do Walnego Zgromadzenia Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej 426
2019 - Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 9730
2018 - Wybory Samorządowe 15958
Nowe okręgi wyborcze 17435
Stałe obwody głosowania 7578
Wybory uzupełniające do Rady Miasta Ełku 7510
2015 - wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 5349
2015 - Referendum ogólnokrajowe 4069
2015 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 5323
2014 - Wybory Samorządowe 11254
2016-2019 Wybory ławników 3115
2011 - Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 9152
2011-2014 Wybory ławników 3051
2014 - Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 8289
2010 - Wybory Samorządowe 14679
2009 - Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 5947
2010 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 6581
2020 - 2023 Wybory ławników 919
Organy Miasta 72596
Prezydent Miasta 10461
RADA MIASTA EŁKU Kadencja 2018-2023 11146
Radni 1810
Kluby radnych 1378
Oświadczenia majątkowe 4249
Dyżury 1050
Zapytania 15096
Interpelacje 7649
Petycje 915
Harmonogram sesji 2913
Projekty uchwał 2925
Materiały sesyjne 1297
Porządek obrad 2026
Czasowy rejestr zdarzeń 2650
Głosowania 2727
Pliki wideo 4311
Uchwały 1661
Komisje 4138
Komisja Rewizyjna 691
Skład 593
Porządek Obrad 808
Czasowy rejestr zdarzeń 897
Głosowania 572
Pliki wideo 561
Komisja skarg, wniosków i petycji 1350
Skład 668
Porządek obrad 1034
Czasowy rejestr zdarzeń 1961
Głosowania 651
Pliki wideo 1708
Komisja Budżetu 1128
Skład 586
Porządek obrad 1111
Czasowy rejestr zdarzeń 1832
Głosowania 703
Pliki wideo 1890
Komisja Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego 1146
Skład 699
Porządek obrad 1097
Czasowy rejestr zdarzeń 1965
Głosowania 733
Pliki wideo 2033
Komisja Edukacji i Kultury 1214
Skład 590
Porządek obrad 982
Czasowy rejestr zdarzeń 1669
Głosowania 1217
Pliki wideo 1663
Komisja Rodziny, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 822
Skład 566
Porządek obrad 826
Czasowy rejestr zdarzeń 1875
Głosowania 565
Pliki wideo 1703
Komisja Sportu i Turystyki 1412
Skład 614
Porządek obrad 1085
Czasowy rejestr zdarzeń 1936
Głosowania 1582
Pliki wideo 1954
Rada Miasta Ełku 101457
Stanowiska Rady Miasta 11975
Kluby Radnych 12140
Skład Rady Miasta 15287
Komisje 11557
Komisja Rewizyjna 28272
Komisja Budżetowa i Rozwoju 32442
Komisja Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego 35119
Komisja Oświaty i Kultury 31460
Komisja Sportu i Rekreacji 29859
Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej 26370
Urząd 120760
Statut Miasta 11836
Regulamin organizacyjny 70574
Kierownictwo Urzędu 66354
Wydziały i stanowiska 56116
Straż Miejska 38496
Urząd Stanu Cywilnego 24155
Wydział Edukacji 23579
Wydział Finansowy 36846
Wydział Mienia Komunalnego 44667
Wydział Nadzoru 7109
Wydział Organizacyjny 35863
Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami 30472
Wydział Polityki Społecznej 22938
Wydział Promocji, Sportu i Kultury 31136
Wydział Strategii i Rozwoju 25244
Wydział Świadczeń 65346
Biuro Prezydenta 14722
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 13670
Biuro Związku ZIT MOF Ełk 3585
Struktura organizacyjna 20665
Kontakt 63999
Telefony i e-maile 63265
Konta bankowe 49619
Jednostki organizacyjne 55665
Jednostki budżetowe 29335
Jednostki posiadające osobowość prawną 24834
Spółki w nadzorze właścicielskim 5198
Zasady kształtowania wynagrodzeń 2533
Poradnik interesanta (jak załatwić sprawę?) 604817
Wydziały / Stanowiska 417088
Lista spraw 596902
Skargi i wnioski 3187
Petycje 11571
Ogłoszenia o naborze 375982
Ogłoszenia aktualne 124980
Ogłoszenia w toku 204114
Wyniki naboru 337472
Dokumenty do pobrania 11404
Akty prawne 894522
Zarządzenia Prezydenta 1303084
Uchwały Rady Miasta 1344089
Projekty Uchwał Rady Miasta 411041
Prawo Miejscowe 237
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 5
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 0
Nieodpłatna pomoc prawna 0
Majątek i finanse 34790
Wykaz mienia 8850
Budżet 2020 4323
Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta 595
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 263
Opinie dotyczące budżetu 765
Budżet 2019 10880
Wieloletnia Prognoza Finansowa 1962
Sprawozdanie i informacje z wykonania budżetu 1218
Opinie dotyczące budżetu 1378
Budżet 2018 17728
Wieloletnia Prognoza Finansowa 4712
Sprawozdanie i informacje z wykonania budżetu 2813
Opinie dotyczące budżetu 3871
Budżet 2017 21909
Wieloletnia Prognoza Finansowa 7796
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 2592
Opinie dotyczące budżetu 6124
Budżet 2016 21086
Wieloletnia Prognoza Finansowa 7580
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 2749
Opinie dotyczące budżetu 3463
Budżet 2015 25186
Wieloletnia Prognoza Finansowa 7800
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 3583
Opinie dotyczące budżetu 2937
Budżet 2014 17266
Wieloletnia Prognoza Finansowa 8163
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 3960
Opinie dotyczące budżetu 4186
Budżet 2013 16618
Wieloletnia Prognoza Finansowa 6118
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 4461
Opinie dotyczące budżetu 3173
Budżet 2012 21070
Wieloletnia Prognoza Finansowa 4068
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 5209
Opinie dotyczące budżetu 3152
Budżet 2011 23150
Informacje 3267
Pomoc publiczna 8091
Oświadczenia majątkowe 51034
Rada Miasta Ełku 15147
2020 1908
2019 4692
2018 7342
2017 6378
2016 4711
Urząd Miasta Ełku 37027
2020 1236
2019 4509
2018 9256
2017 8532
2016 5561
2015 5018
2014 5088
Jednostki organizacyjne Miasta Ełku 22984
2020 1228
2019 4063
2018 8172
2017 10634
2016 5001
2015 8945
2014 4299
Oświata publiczna 7450
Przedszkola 2889
Szkoły 1516
Rekrutacja 2958
Nabór uzupełniający do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych 2020/2021 0
Komunikat dotyczący postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Ełk na rok szkolny 2020/2021 0
Liczba wolnych miejsc w rekrutacji w miejskich przedszkolach/oddziałach przedszkolnych na rok szkolny 2020/2021 76
Rekrutacja do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych 172
Rekrutacja do klasy I szkoły podstawowej 0
Akty prawne 816
Uchwały 7858
Zarządzenia 13920
Stypendia 2473
szkolne - socjalne 153
za aktywność społeczną i wyniki w nauce 213
Granty 329
Awans zawodowy nauczyciela 15
Oświata niepubliczna 4006
Ewidencja niepublicznych podmiotów oświatowych 1719
Dotacje udzielane niepublicznym podmiotom ooświatowym 4835
Akty prawne Miasta Ełku 2428
Podstawowe kwoty dotacji i statystyczna liczba uczni 3198
Gospodarka nieruchomościami: sprzedaż nieruchomości, najem i dzierżawa 98642
Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży 575259
Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy 113958
Nieruchomości przeznaczone do najmu 157434
Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych 4473
Oferty Inwestycyjne 56437
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 48803
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 30568
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - uchwalone 142803
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – w trakcie realizacji 73869
Decyzje o warunkach zabudowy i decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 76971
Inne opracowania planistyczne i programy 10443
Lokalizacja inwestycji mieszkaniowych w trybie specustawy 5828
Strategie, raporty, opracowania 62054
Działania Miasta Ełk na rzecz redukcji emisji CO2 do 2020 r. 2798
Modelowa rewitalizacja miast - opracowania 6648
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta i gminy Ełk oraz gminy Stare Juchy 3519
Polityka Oświatowa Samorządu Terytorialnego 4957
Program Ochrony Środowiska Miasta Ełku na lata 2018-2021 2962
Strategia Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025 12750
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Ełku 14473
Program Rewitalizacji Ełku 22640
Program Opieki nad Zabytkami 3563
Zintegrowana strategia rozwoju Ełckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014–2025 8681
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 9381
Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem, przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej, autobusów zeroemisyjnych 1019
Polityka Parkingowa miasta Ełku 663
Rozwój lokalny 663
Raport o stanie gminy 123
Kontrole 19801
AUDYT WEWNĘTRZNY 4401
Komisja Rewizyjna 13554
Kontrole zewnętrzne 4647
Kontrole zewnętrzne w 2020r. 153
Kontrole zewnętrzne w 2019 r. 740
Kontrole zewnętrzne w 2018 r. 4643
Kontrole zewnętrzne w 2017 r. 6630
Kontrole zewnętrzne w 2016 r. 7284
Kontrole zewnętrzne w 2015 r. 6614
Kontrole zewnętrzne w 2014 r. 14050
Kontrole zewnętrzne w 2013 r. 5409
Kontrole zewnętrzne w 2012 r. 11584
Kontrole zewnętrzne w 2011 r. 10312
Kontrole zewnętrzne w 2010 r. 16322
Kontrole zewnętrzne w 2009 r. 12180
Kontrole zewnętrzne w 2008r. 12149
Kontrole zewnętrzne w 2007r. 8971
Kontrole zewnętrzne w 2006r. 6547
Kontrole zewnętrzne w 2005r. 6034
Kontrole zewnętrzne w 2004r. 9528
Biuro Kontroli, Audytu i Jakości 2302
Plany 6177
Sprawozdania 5131
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 31141
Zamówienia publiczne 591591
Zamówienia publiczne aktualne 232849
Zamówienia publiczne w toku 230649
Zamówienia publiczne archiwalne 351469
Wyniki zamówień publicznych 345074
Wyniki innych postępowań 125064
Zamówienia publiczne o wartości nieprzekraczającej 30000 euro 507435
Plan postępowań o udzielenie zamówień 20236
Ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy 3327
Udzielone zamówienia z wolnej ręki 7677
Informacja o stanie środowiska 8237
Informacje nieudostępniane 12653
Inne ogłoszenia 309606
Gospodarka wodna 3809
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców 3512
Analiza prawdopodobieństwa naruszenia prawa w obszarze podatków i opłat lokalnych 1346
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców 2227
Schemat czynności sprawdzających przeprowadzania kontroli podatkowej 1988
Straż Miejska 21805
Status prawny 4725
Zakres działania i kompetencje 5839
Kontakt 5444
Organizacje pozarządowe, konkurs ofert, współpraca 46460
Dokumenty konkursowe 95926
Dokumenty programowe 26758
Konsultacje Społeczne z NGO 7431
Ogłoszenia i komunikaty 67048
Rada Pożytku 5329
Roczne Programy Współpracy 9778
Wyniki konkursów 154851
Wzory dokumentów 6787
Logo Miasta 2616
Inicjatywa lokalna 1287
Zarządzanie Energią 9969
Środki poprawy efektywności energetycznej miasta Ełk 4515
Dokumenty związane z Zarządzaniem Energią 3806
Efektywność energetyczna oraz Odnawialne Źródła Energii 3595
Zgromadzenia 5927
ZIT MOF Ełk - Biuro Związku 5645
Aktualności 13742
ZIT BIS Ełk 4086
Komitet Sterujący 5201
Nabór wniosków 14332
Dokumenty do pobrania 5634
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 4401

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 1
Statystyka 10136
Strona główna 30688
Instrukcja korzystania z BIP 13106
O Biuletynie 10183
Rejestr zmian 1794467
Redakcja Biuletynu 12171
Instrukcja obsługi 8638
Pliki do pobrania 44510
Mapa serwisu 8730
Urząd Marszałkowski 0

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 907945
Zamówienia publiczne aktualne 316227
Zamówienia publiczne w toku 243071
Zamówienia publiczne archiwalne 393359
Wyniki zamówień publicznych 412476
Wyniki innych postępowań 124994
Zamówienia publiczne o wartości nieprzekraczającej 30000 euro 56072
Dialog Techniczny 68605
Plan postępowań o udzielenie zamówień 0
Ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy 0
Wnioski elektroniczne 39118
e-Urząd 518
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - składanie pism i wniosków drogą elektroniczną 5450
Informacje o naborze 324962
Aktualności 164275
Konta bankowe 14330
Rodzina 500 plus 1