ˆ

Statystyka

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
e-Urząd 23665
Katalog usług 4778
Strefa mieszkańca 4943
Strefa przedsiębiorcy 2479
SERWAL 2252
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 3616
Wymagania 1963
Dla niesłyszących 8548
Ochrona danych osobowych 2124
Wybory 21819
2018 - Wybory Samorządowe 9437
Nowe okręgi wyborcze 11785
Stałe obwody głosowania 3844
Wybory uzupełniające do Rady Miasta Ełku 5655
2015 - wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 3959
2015 - Referendum ogólnokrajowe 3017
2015 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 4332
2016-2019 Wybory ławników 2074
2014 - Wybory Samorządowe 9194
2014 - Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 6503
2011 - Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 7612
2011-2014 Wybory ławników 2602
2010 - Wybory Samorządowe 12962
2009 - Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 5249
2010 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 5695
Organy Miasta 61127
Prezydent Miasta 10461
RADA MIASTA EŁKU Kadencja 2018-2023 1528
Radni 438
Kluby radnych 184
Oświadczenia majątkowe 160
Dyżury 94
Zapytania 303
Interpelacje 80
Petycje 61
Harmonogram sesji 212
Projekty uchwał 155
Materiały sesyjne 198
Porządek obrad 268
Czasowy rejestr zdarzeń 71
Głosowania 72
Pliki wideo 89
Uchwały 107
Komisje 525
Komisja Rewizyjna 71
Skład 78
Porządek Obrad 45
Czasowy rejestr zdarzeń 13
Głosowania 21
Pliki wideo 16
Komisja skarg, wniosków i petycji 107
Skład 61
Porządek obrad 58
Czasowy rejestr zdarzeń 31
Głosowania 34
Pliki wideo 24
Komisja Budżetu 82
Skład 31
Porządek obrad 71
Czasowy rejestr zdarzeń 26
Głosowania 18
Pliki wideo 9
Komisja Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego 75
Skład 50
Porządek obrad 61
Czasowy rejestr zdarzeń 21
Głosowania 16
Pliki wideo 8
Komisja Edukacji i Kultury 71
Skład 27
Porządek obrad 25
Czasowy rejestr zdarzeń 15
Głosowania 18
Pliki wideo 8
Komisja Rodziny, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 67
Skład 35
Porządek obrad 37
Czasowy rejestr zdarzeń 17
Głosowania 27
Pliki wideo 7
Komisja Sportu i Turystyki 79
Skład 38
Porządek obrad 43
Czasowy rejestr zdarzeń 48
Głosowania 42
Pliki wideo 27
Rada Miasta Ełku 86278
Stanowiska Rady Miasta 9708
Kluby Radnych 9920
Skład Rady Miasta 13436
Komisje 9743
Komisja Rewizyjna 21313
Komisja Budżetowa i Rozwoju 22554
Komisja Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego 25702
Komisja Oświaty i Kultury 22389
Komisja Sportu i Rekreacji 21186
Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej 18956
Urząd 106189
Statut Miasta 9111
Regulamin organizacyjny 55391
Kierownictwo Urzędu 53784
Wydziały i stanowiska 46076
Straż Miejska 28055
Urząd Stanu Cywilnego 18312
Wydział Edukacji 18120
Wydział Finansowy 27049
Wydział Mienia Komunalnego 32646
Wydział Organizacyjny 25830
Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami 22908
Wydział Polityki Społecznej 17237
Wydział Promocji, Sportu i Kultury 23615
Wydział Strategii i Rozwoju 20470
Wydział Świadczeń 47037
Biuro Kontroli, Audytu i Jakości 5365
Biuro Prawne 7409
Biuro Prezydenta 9742
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 10502
Biuro Związku ZIT MOF Ełk 2119
Struktura organizacyjna 17315
Kontakt 52563
Telefony i e-maile 48404
Konta bankowe 38918
Jednostki organizacyjne 50239
Jednostki budżetowe 25745
Jednostki posiadające osobowość prawną 22299
Spółki w nadzorze właścicielskim 2288
Zasady kształtowania wynagrodzeń 1101
Poradnik interesanta (jak załatwić sprawę?) 372738
Wydziały / Stanowiska 310827
Lista spraw 438203
Skargi i wnioski 1941
Petycje 6066
Ogłoszenia o naborze 302081
Ogłoszenia aktualne 110139
Ogłoszenia w toku 172803
Wyniki naboru 258573
Dokumenty do pobrania 9693
Akty prawne 514669
Zarządzenia Prezydenta 940043
Uchwały Rady Miasta 976481
Projekty Uchwał Rady Miasta 240044
Prawo Miejscowe 237
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 5
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 0
Nieodpłatna pomoc prawna 0
Majątek i finanse 28031
Wykaz mienia 7341
Pomoc publiczna 6445
Budżet 2019 517
Wieloletnia Prognoza Finansowa 57
Sprawozdanie i informacje z wykonania budżetu 15
Opinie dotyczące budżetu 18
Budżet 2018 8138
Wieloletnia Prognoza Finansowa 2215
Sprawozdanie i informacje z wykonania budżetu 811
Opinie dotyczące budżetu 1628
Budżet 2017 14501
Wieloletnia Prognoza Finansowa 4828
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 1580
Opinie dotyczące budżetu 3489
Budżet 2016 14522
Wieloletnia Prognoza Finansowa 5390
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 1931
Opinie dotyczące budżetu 2400
Budżet 2015 21370
Wieloletnia Prognoza Finansowa 6442
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 2859
Opinie dotyczące budżetu 2310
Budżet 2014 15947
Wieloletnia Prognoza Finansowa 7452
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 3383
Opinie dotyczące budżetu 3602
Budżet 2013 16136
Wieloletnia Prognoza Finansowa 5881
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 4195
Opinie dotyczące budżetu 2869
Budżet 2012 20484
Wieloletnia Prognoza Finansowa 3820
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 4983
Opinie dotyczące budżetu 2870
Budżet 2011 22687
Informacje 3069
Oświadczenia majątkowe 41382
Rada Miasta Ełku 12438
2018 3162
2017 4763
2016 3889
2015 6204
2014 7361
2013 4611
2011 5702
2012 4306
2010 8471
2008 3814
2009 5112
2007 2767
2006 4395
2005 2343
2003 8847
2004 2374
Urząd Miasta Ełku 32617
2018 3837
2017 5874
2016 4535
2015 4384
2014 4415
2013 5742
2012 4551
2011 4202
2010 6106
2009 5446
2008 3668
2007 2783
2006 2922
Jednostki organizacyjne Miasta Ełku 19233
2018 3079
2017 7151
2016 4148
2015 7609
2014 3717
2013 5261
2012 5088
2011 2202
2010 4715
2007 3562
2008 5171
2006 3358
2009 9316
Oświata publiczna 2593
Przedszkola 866
Szkoły 568
Rekrutacja 771
Liczba wolnych miejsc w miejskich przedszkolach na rok szkolny 2018/2019 0
Rekrutacja do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych 0
Rekrutacja do klasy I szkoły podstawowej 0
Nabór uzupełniający do przedszkoli 2018/2019 1
Akty prawne 325
Uchwały 2352
Zarządzenia 3330
Stypendia 529
szkolne - socjalne 103
za aktywność społeczną i wyniki w nauce 95
Granty 102
Awans zawodowy nauczyciela 15
Oświata niepubliczna 2367
Ewidencja niepublicznych podmiotów oświatowych 573
Dotacje udzielane niepublicznym podmiotom ooświatowym 2696
Akty prawne Miasta Ełku 695
Podstawowe kwoty dotacji i statystyczna liczba uczni 559
Gospodarka nieruchomościami: sprzedaż nieruchomości, najem i dzierżawa 85445
Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży 423607
Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy 88045
Nieruchomości przeznaczone do najmu 118241
Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych 1038
Oferty Inwestycyjne 48129
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 42635
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 23621
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - uchwalone 124795
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – w trakcie realizacji 55898
Decyzje o warunkach zabudowy i decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 55634
Inne opracowania planistyczne i programy 8307
Lokalizacja inwestycji mieszkaniowych w trybie specustawy 409
Strategie, raporty, opracowania 52926
Działania Miasta Ełk na rzecz redukcji emisji CO2 do 2020 r. 1645
Modelowa rewitalizacja miast - opracowania 1925
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta i Gminy Ełk oraz Gminy Stare Juchy na lata 2013-2022 1310
Polityka Oświatowa Samorządu Terytorialnego 2180
Program Ochrony Środowiska Miasta Ełku na lata 2018-2021 1593
Strategia Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025 7673
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Ełku 7922
Program Rewitalizacji Ełku 14615
Program Opieki nad Zabytkami 1479
Zintegrowana strategia rozwoju Ełckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014–2025 4911
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 3486
Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem, przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej, autobusów zeroemisyjnych 82
Kontrole 16631
AUDYT WEWNĘTRZNY 3617
Komisja Rewizyjna 10653
Kontrole zewnętrzne 3958
Kontrole zewnętrzne w 2018 r. 1374
Kontrole zewnętrzne w 2017 r. 3569
Kontrole zewnętrzne w 2016 r. 4716
Kontrole zewnętrzne w 2015 r. 4768
Kontrole zewnętrzne w 2014 r. 10686
Kontrole zewnętrzne w 2013 r. 4545
Kontrole zewnętrzne w 2012 r. 9709
Kontrole zewnętrzne w 2011 r. 7826
Kontrole zewnętrzne w 2010 r. 13308
Kontrole zewnętrzne w 2009 r. 10289
Kontrole zewnętrzne w 2008r. 10046
Kontrole zewnętrzne w 2007r. 7282
Kontrole zewnętrzne w 2006r. 5458
Kontrole zewnętrzne w 2005r. 5039
Kontrole zewnętrzne w 2004r. 7888
Biuro Kontroli, Audytu i Jakości 1754
Plany 4328
Sprawozdania 3662
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 23674
Zamówienia publiczne 439019
Zamówienia publiczne aktualne 156428
Zamówienia publiczne w toku 148234
Zamówienia publiczne archiwalne 255138
Wyniki zamówień publicznych 256469
Wyniki innych postępowań 58302
Zamówienia publiczne o wartości nieprzekraczającej 30000 euro 389190
Plan postępowań o udzielenie zamówień 8710
Ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy 1758
Udzielone zamówienia z wolnej ręki 2575
Informacja o stanie środowiska 5021
Informacje nieudostępniane 10768
Inicjatywa lokalna 10481
Inne ogłoszenia 256837
Gospodarka wodna 547
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców 1907
Analiza prawdopodobieństwa naruszenia prawa w obszarze podatków i opłat lokalnych 484
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców 1431
Schemat czynności sprawdzających przeprowadzania kontroli podatkowej 1261
Straż Miejska 19038
Status prawny 3889
Zakres działania i kompetencje 4918
Kontakt 5385
Organizacje pozarządowe, konkurs ofert, współpraca 42355
Dokumenty konkursowe 81932
Dokumenty programowe 23874
Konsultacje Społeczne z NGO 4422
Ogłoszenia i komunikaty 52913
Rada Pożytku 4417
Roczne Programy Współpracy 6028
Wyniki konkursów 123295
Wzory dokumentów 4596
Logo Miasta 1546
Zarządzanie Energią 7658
Środki poprawy efektywności energetycznej miasta Ełk 3556
Dokumenty związane z Zarządzaniem Energią 2891
Efektywność energetyczna oraz Odnawialne Źródła Energii 2950
Zgromadzenia 3676
ZIT MOF Ełk - Biuro Związku 3451
Aktualności 8375
ZIT BIS Ełk 2908
Komitet Sterujący 2852
Nabór wniosków 7563
Dokumenty do pobrania 3726
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 2110

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 1
Statystyka 8471
Strona główna 28370
Instrukcja korzystania z BIP 11424
O Biuletynie 8892
Rejestr zmian 1459316
Redakcja Biuletynu 10360
Instrukcja obsługi 6910
Pliki do pobrania 33500
Mapa serwisu 7188
Urząd Marszałkowski 0

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 723665
Zamówienia publiczne aktualne 214929
Zamówienia publiczne w toku 155414
Zamówienia publiczne archiwalne 294910
Wyniki zamówień publicznych 317103
Wyniki innych postępowań 59155
Zamówienia publiczne o wartości nieprzekraczającej 30000 euro 56015
Dialog Techniczny 56696
Plan postępowań o udzielenie zamówień 0
Ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy 0
Wnioski elektroniczne 31284
e-Urząd 241
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - składanie pism i wniosków drogą elektroniczną 3891
Informacje o naborze 285588
Aktualności 138453
Konta bankowe 12796
Rodzina 500 plus 1

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku