ˆ

Statystyka

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
e-Urząd 17125
Katalog usług 3000
Strefa mieszkańca 3316
Strefa przedsiębiorcy 1589
SERWAL 1502
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 2248
Wymagania 1196
Dla niesłyszących 7230
Wybory 18864
Wybory uzupełniające do Rady Miasta Ełku 3630
2015 - wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2750
2015 - Referendum ogólnokrajowe 2205
2015 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 3308
nowe okręgi wyborcze 6452
2016-2019 Wybory ławników 1410
stałe obwody głosowania 2544
2014 - Wybory Samorządowe 7023
2014 - Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 4719
2011 - Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 6310
2011-2014 Wybory ławników 2265
2010 - Wybory Samorządowe 11475
2009 - Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 4551
2010 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 4976
Organy Miasta 55294
Prezydent Miasta 10461
Rada Miasta Ełku 69294
Stanowiska Rady Miasta 7307
Kluby Radnych 8050
Skład Rady Miasta 10754
Komisje 8428
Komisja Rewizyjna 15003
Komisja Budżetowa i Rozwoju 15046
Komisja Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego 16522
Komisja Oświaty i Kultury 14378
Komisja Sportu i Rekreacji 12771
Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej 11464
Urząd 97382
Statut Miasta 7603
Regulamin organizacyjny 42310
Kierownictwo Urzędu 45859
Wydziały i stanowiska 43958
Straż Miejska 21745
Urząd Stanu Cywilnego 14942
Wydział Edukacji 14961
Wydział Finansowy 19768
Wydział Mienia Komunalnego 25368
Wydział Organizacyjny 18767
Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami 17637
Wydział Polityki Społecznej 14339
Wydział Promocji, Sportu i Kultury 18528
Wydział Strategii i Rozwoju 16605
Wydział Świadczeń 34948
Biuro Kontroli, Audytu i Jakości 4202
Biuro Prawne 6206
Biuro Prezydenta 6829
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 8545
Biuro Związku ZIT MOF Ełk 1262
Struktura organizacyjna 14939
Kontakt 45722
Telefony i e-maile 37642
Konta bankowe 32293
Jednostki organizacyjne 46919
Jednostki budżetowe 23510
Jednostki posiadające osobowość prawną 19911
Spółki w nadzorze właścicielskim 635
Zasady kształtowania wynagrodzeń 331
Poradnik interesanta (jak załatwić sprawę?) 232107
Wydziały / Stanowiska 234976
Lista spraw 318694
Skargi i wnioski 1165
Petycje 3095
Ogłoszenia o naborze 261745
Ogłoszenia aktualne 102697
Ogłoszenia w toku 157356
Wyniki naboru 221854
Dokumenty do pobrania 8608
Akty prawne 306067
Zarządzenia Prezydenta 728388
Uchwały Rady Miasta 692211
Projekty Uchwał Rady Miasta 100245
Prawo Miejscowe 237
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 5
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 0
Nieodpłatna pomoc prawna 0
Majątek i finanse 25506
Wykaz mienia 5910
Pomoc publiczna 4951
Budżet 2018 1001
Wieloletnia Prognoza Finansowa 176
Sprawozdanie i informacje z wykonania budżetu 87
Opinie dotyczące budżetu 150
Budżet 2017 6384
Wieloletnia Prognoza Finansowa 1720
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 515
Opinie dotyczące budżetu 1022
Budżet 2016 8540
Wieloletnia Prognoza Finansowa 2802
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 1117
Opinie dotyczące budżetu 1169
Budżet 2015 15699
Wieloletnia Prognoza Finansowa 4075
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 2011
Opinie dotyczące budżetu 1527
Budżet 2014 12261
Wieloletnia Prognoza Finansowa 5179
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 2651
Opinie dotyczące budżetu 2807
Budżet 2013 15352
Wieloletnia Prognoza Finansowa 5350
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 3730
Opinie dotyczące budżetu 2526
Budżet 2012 19743
Wieloletnia Prognoza Finansowa 3641
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 4761
Opinie dotyczące budżetu 2683
Budżet 2011 22150
Informacje 2825
Oświadczenia majątkowe 36120
Rada Miasta Ełku 10785
2017 2687
2016 3062
2015 4987
2014 5384
2013 3730
2011 4566
2012 3813
2010 7404
2008 3276
2009 4447
2007 2265
2006 3875
2005 1978
2004 1945
2003 6608
Urząd Miasta Ełku 29517
2017 2942
2016 3673
2015 3702
2014 3666
2013 4686
2012 3933
2011 3371
2010 5295
2009 4631
2008 3241
2007 2331
2006 2439
Jednostki organizacyjne Miasta Ełku 16596
2017 3427
2016 3256
2015 6144
2014 3073
2013 4207
2012 4317
2011 1807
2010 4101
2008 4461
2009 7814
2006 2860
2007 3029
Oświata publiczna 2
Oświata niepubliczna 1130
Dotacje 915
Gospodarka nieruchomościami: sprzedaż nieruchomości, najem i dzierżawa 77188
Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży 339286
Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy 66727
Nieruchomości przeznaczone do najmu 88499
Oferty Inwestycyjne 39477
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 39235
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 19184
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - uchwalone 112932
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – w trakcie realizacji 39544
Decyzje o warunkach zabudowy i decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 35077
Inne opracowania planistyczne i programy 6997
Strategie, raporty, opracowania 48300
Działania Miasta Ełk na rzecz redukcji emisji CO2 do 2020 r. 962
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta i Gminy Ełk oraz Gminy Stare Juchy na lata 2013-2022 815
Polityka Oświatowa Samorządu Terytorialnego 1264
Program Ochrony Środowiska Miasta Ełku na lata 2014-2017 884
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Ełku 3443
Strategia Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025 3549
Program Rewitalizacji Ełku 7403
Program Opieki nad Zabytkami 648
Zintegrowana strategia rozwoju Ełckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014–2025 1942
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 1332
Kontrole 14405
AUDYT WEWNĘTRZNY 3128
AUDYT WEWNĘTRZNY 2005r. 1879
AUDYT WEWNĘTRZNY 2006r. 2076
AUDYT WEWNĘTRZNY 2007r. 2304
AUDYT WEWNĘTRZNY 2008r. 3397
AUDYT WEWNĘTRZNY 2009r. 2986
AUDYT WEWNĘTRZNY 2010r. 1928
AUDYT WEWNĘTRZNY 2011r. 1517
AUDYT WEWNĘTRZNY 2012r 1335
AUDYT WEWNĘTRZNY 2013r 1188
AUDYT WEWNĘTRZNY 2014r 1173
AUDYT WEWNĘTRZNY 2015r 856
Komisja Rewizyjna 8136
Kontrole zewnętrzne 3324
Kontrole zewnętrzne w 2017 r. 809
Kontrole zewnętrzne w 2016 r. 2141
Kontrole zewnętrzne w 2015 r. 3053
Kontrole zewnętrzne w 2014 r. 6335
Kontrole zewnętrzne w 2013 r. 3492
Kontrole zewnętrzne w 2012 r. 7410
Kontrole zewnętrzne w 2011 r. 5910
Kontrole zewnętrzne w 2010 r. 10404
Kontrole zewnętrzne w 2009 r. 8278
Kontrole zewnętrzne w 2008r. 8209
Kontrole zewnętrzne w 2007r. 5595
Kontrole zewnętrzne w 2006r. 4521
Kontrole zewnętrzne w 2005r. 4125
Kontrole zewnętrzne w 2004r. 6366
Biuro Kontroli, Audytu i Jakości 1404
Plany 3040
Sprawozdania 2508
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 20440
Zamówienia publiczne 333442
Zamówienia publiczne aktualne 106731
Zamówienia publiczne w toku 87809
Zamówienia publiczne archiwalne 170831
Wyniki zamówień publicznych 196732
Wyniki innych postępowań 14334
Zamówienia publiczne o wartości nieprzekraczającej 30000 euro 284908
Plan postępowań o udzielenie zamówień 4161
Ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy 519
Informacja o stanie środowiska 2995
Informacje nieudostępniane 9759
Inicjatywa lokalna 8282
Inne ogłoszenia 218941
Straż Miejska 17457
Status prawny 3339
Zakres działania i kompetencje 4241
Kontakt 5327
Organizacje pozarządowe, konkurs ofert, współpraca 40030
Dokumenty konkursowe 70022
Dokumenty programowe 19347
Konsultacje Społeczne z NGO 2372
Ogłoszenia i komunikaty 44432
Rada Pożytku 2814
Roczne Programy Współpracy 3526
Wyniki konkursów 88276
Wzory dokumentów 2708
Logo Miasta 691
Zarządzanie Energią 6130
Środki poprawy efektywności energetycznej miasta Ełk 2614
Dokumenty związane z Zarządzaniem Energią 2058
Efektywność energetyczna oraz Odnawialne Źródła Energii 2397
Zgromadzenia 2348
ZIT MOF Ełk - Biuro Związku 2411
Aktualności 4017
ZIT BIS Ełk 1983
Komitet Sterujący 1489
Nabór wniosków 2911
Dokumenty do pobrania 1892
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 1126

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 1
Statystyka 7453
Strona główna 27465
Instrukcja korzystania z BIP 10361
O Biuletynie 8109
Rejestr zmian 1245937
Redakcja Biuletynu 9383
Instrukcja obsługi 5963
Pliki do pobrania 31313
Mapa serwisu 6297
Urząd Marszałkowski 0

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 529960
Zamówienia publiczne aktualne 121604
Zamówienia publiczne w toku 70922
Zamówienia publiczne archiwalne 180319
Wyniki zamówień publicznych 190985
Wyniki innych postępowań 10231
Zamówienia publiczne o wartości nieprzekraczającej 30000 euro 55791
Dialog Techniczny 49321
Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017 roku 0
Ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy 0
Wnioski elektroniczne 27345
e-Urząd 173
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - składanie pism i wniosków drogą elektroniczną 3025
Informacje o naborze 264156
Aktualności 126360
Konta bankowe 12792
Rodzina 500 plus 1

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku