ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
e-Urząd 16079
Katalog usług 2825
Strefa mieszkańca 3136
Strefa przedsiębiorcy 1460
SERWAL 1359
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 2064
Wymagania 1089
Dla niesłyszących 7021
Wybory 18677
Wybory uzupełniające do Rady Miasta Ełku 3392
2015 - wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2521
2015 - Referendum ogólnokrajowe 2090
2015 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 3113
nowe okręgi wyborcze 6341
2016-2019 Wybory ławników 1312
stałe obwody głosowania 2469
2014 - Wybory Samorządowe 6634
2014 - Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 4456
2011 - Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 6090
2011-2014 Wybory ławników 2210
2010 - Wybory Samorządowe 11220
2009 - Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 4465
2010 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 4837
Organy Miasta 54457
Prezydent Miasta 10461
Rada Miasta Ełku 66666
Stanowiska Rady Miasta 7050
Kluby Radnych 7704
Skład Rady Miasta 10482
Komisje 8222
Komisja Rewizyjna 14597
Komisja Budżetowa i Rozwoju 14643
Komisja Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego 15807
Komisja Oświaty i Kultury 14012
Komisja Sportu i Rekreacji 12404
Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej 11071
Urząd 95848
Statut Miasta 7371
Regulamin organizacyjny 41297
Kierownictwo Urzędu 44657
Wydziały i stanowiska 43670
Straż Miejska 20417
Urząd Stanu Cywilnego 14438
Wydział Edukacji 14271
Wydział Finansowy 18672
Wydział Mienia Komunalnego 24066
Wydział Organizacyjny 17885
Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami 17083
Wydział Polityki Społecznej 13846
Wydział Promocji, Sportu i Kultury 17619
Wydział Strategii i Rozwoju 16041
Wydział Świadczeń 32933
Biuro Kontroli, Audytu i Jakości 4015
Biuro Prawne 5916
Biuro Prezydenta 6411
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 8225
Biuro Związku ZIT MOF Ełk 1142
Struktura organizacyjna 14473
Kontakt 44844
Telefony i e-maile 36773
Konta bankowe 31230
Jednostki organizacyjne 46309
Jednostki budżetowe 23188
Jednostki posiadające osobowość prawną 19345
Spółki w nadzorze właścicielskim 420
Zasady kształtowania wynagrodzeń 225
Poradnik interesanta (jak załatwić sprawę?) 219418
Wydziały / Stanowiska 231836
Lista spraw 310373
Skargi i wnioski 1064
Petycje 2762
Ogłoszenia o naborze 256541
Ogłoszenia aktualne 101230
Ogłoszenia w toku 154216
Wyniki naboru 215593
Dokumenty do pobrania 8453
Akty prawne 274993
Zarządzenia Prezydenta 704674
Uchwały Rady Miasta 661139
Projekty Uchwał Rady Miasta 80984
Prawo Miejscowe 237
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 5
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 0
Nieodpłatna pomoc prawna 0
Majątek i finanse 25051
Wykaz mienia 5703
Pomoc publiczna 4822
Budżet 2018 332
Wieloletnia Prognoza Finansowa 65
Sprawozdanie i informacje z wykonania budżetu 52
Opinie dotyczące budżetu 56
Budżet 2017 5197
Wieloletnia Prognoza Finansowa 1345
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 405
Opinie dotyczące budżetu 785
Budżet 2016 8034
Wieloletnia Prognoza Finansowa 2438
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 1008
Opinie dotyczące budżetu 1010
Budżet 2015 14702
Wieloletnia Prognoza Finansowa 3665
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 1891
Opinie dotyczące budżetu 1390
Budżet 2014 11666
Wieloletnia Prognoza Finansowa 4701
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 2522
Opinie dotyczące budżetu 2641
Budżet 2013 15055
Wieloletnia Prognoza Finansowa 5216
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 3581
Opinie dotyczące budżetu 2456
Budżet 2012 19621
Wieloletnia Prognoza Finansowa 3609
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 4708
Opinie dotyczące budżetu 2653
Budżet 2011 22059
Informacje 2796
Oświadczenia majątkowe 35397
Rada Miasta Ełku 10633
2017 2252
2016 2893
2015 4840
2014 5219
2013 3623
2011 4431
2012 3739
2010 7274
2008 3177
2009 4373
2007 2196
2006 3784
2005 1911
2004 1887
2003 6252
Urząd Miasta Ełku 29198
2017 2495
2016 3495
2015 3597
2014 3563
2013 4554
2012 3864
2011 3277
2010 5170
2009 4577
2008 3195
2007 2267
2006 2368
Jednostki organizacyjne Miasta Ełku 16267
2017 2888
2016 3010
2015 5905
2014 2982
2013 4068
2012 4212
2011 1748
2010 4038
2008 4396
2009 7686
2006 2766
2007 2943
Oświata niepubliczna 877
Dotacje 653
Gospodarka nieruchomościami: sprzedaż nieruchomości, najem i dzierżawa 75654
Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży 331268
Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy 64464
Nieruchomości przeznaczone do najmu 84761
Oferty Inwestycyjne 38363
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 38696
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 18807
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - uchwalone 111046
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – w trakcie realizacji 37319
Decyzje o warunkach zabudowy i decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 32822
Inne opracowania planistyczne i programy 6817
Strategie, raporty, opracowania 47596
Działania Miasta Ełk na rzecz redukcji emisji CO2 do 2020 r. 876
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta i Gminy Ełk oraz Gminy Stare Juchy na lata 2013-2022 745
Polityka Oświatowa Samorządu Terytorialnego 1106
Program Ochrony Środowiska Miasta Ełku na lata 2014-2017 791
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Ełku 2840
Strategia Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025 3208
Program Rewitalizacji Ełku 6394
Program Opieki nad Zabytkami 586
Zintegrowana strategia rozwoju Ełckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014–2025 1750
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 990
Kontrole 14146
AUDYT WEWNĘTRZNY 3068
AUDYT WEWNĘTRZNY 2005r. 1843
AUDYT WEWNĘTRZNY 2006r. 2030
AUDYT WEWNĘTRZNY 2007r. 2247
AUDYT WEWNĘTRZNY 2008r. 3369
AUDYT WEWNĘTRZNY 2009r. 2940
AUDYT WEWNĘTRZNY 2010r. 1883
AUDYT WEWNĘTRZNY 2011r. 1466
AUDYT WEWNĘTRZNY 2012r 1279
AUDYT WEWNĘTRZNY 2013r 1114
AUDYT WEWNĘTRZNY 2014r 1125
AUDYT WEWNĘTRZNY 2015r 791
Komisja Rewizyjna 7783
Kontrole zewnętrzne 3221
Kontrole zewnętrzne w 2017 r. 469
Kontrole zewnętrzne w 2016 r. 1723
Kontrole zewnętrzne w 2015 r. 2803
Kontrole zewnętrzne w 2014 r. 5814
Kontrole zewnętrzne w 2013 r. 3295
Kontrole zewnętrzne w 2012 r. 7064
Kontrole zewnętrzne w 2011 r. 5532
Kontrole zewnętrzne w 2010 r. 9918
Kontrole zewnętrzne w 2009 r. 7944
Kontrole zewnętrzne w 2008r. 7859
Kontrole zewnętrzne w 2007r. 5336
Kontrole zewnętrzne w 2006r. 4426
Kontrole zewnętrzne w 2005r. 3990
Kontrole zewnętrzne w 2004r. 6166
Biuro Kontroli, Audytu i Jakości 1365
Plany 2850
Sprawozdania 2329
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 19982
Zamówienia publiczne 324073
Zamówienia publiczne aktualne 105477
Zamówienia publiczne w toku 86338
Zamówienia publiczne archiwalne 168390
Wyniki zamówień publicznych 193913
Wyniki innych postępowań 13561
Zamówienia publiczne o wartości nieprzekraczającej 30000 euro 271897
Plan postępowań o udzielenie zamówień 3494
Ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy 378
Informacja o stanie środowiska 2645
Informacje nieudostępniane 9601
Inicjatywa lokalna 7817
Inne ogłoszenia 214232
Straż Miejska 17241
Status prawny 3268
Zakres działania i kompetencje 4122
Kontakt 5310
Organizacje pozarządowe, konkurs ofert, współpraca 39519
Dokumenty konkursowe 68000
Dokumenty programowe 18718
Konsultacje Społeczne z NGO 2079
Ogłoszenia i komunikaty 43421
Rada Pożytku 2657
Roczne Programy Współpracy 3025
Wyniki konkursów 84751
Wzory dokumentów 2472
Logo Miasta 579
Zarządzanie Energią 5941
Środki poprawy efektywności energetycznej miasta Ełk 2460
Dokumenty związane z Zarządzaniem Energią 2001
Efektywność energetyczna oraz Odnawialne Źródła Energii 2334
Zgromadzenia 2142
ZIT MOF Ełk - Biuro Związku 2236
Aktualności 3629
ZIT BIS Ełk 1807
Komitet Sterujący 1375
Nabór wniosków 2376
Dokumenty do pobrania 1671
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 977

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 1
Statystyka 7328
Strona główna 27301
Instrukcja korzystania z BIP 10179
O Biuletynie 7989
Rejestr zmian 1229677
Redakcja Biuletynu 9234
Instrukcja obsługi 5810
Pliki do pobrania 30786
Mapa serwisu 6155
Urząd Marszałkowski 0

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 510066
Zamówienia publiczne aktualne 114129
Zamówienia publiczne w toku 66568
Zamówienia publiczne archiwalne 172233
Wyniki zamówień publicznych 181560
Wyniki innych postępowań 9811
Zamówienia publiczne o wartości nieprzekraczającej 30000 euro 55771
Dialog Techniczny 48248
Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017 roku 0
Ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy 0
Wnioski elektroniczne 26694
e-Urząd 163
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - składanie pism i wniosków drogą elektroniczną 2909
Informacje o naborze 259518
Aktualności 124520
Konta bankowe 12792
Rodzina 500 plus 1
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu