ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
e-Urząd 17100
Katalog usług 2992
Strefa mieszkańca 3313
Strefa przedsiębiorcy 1585
SERWAL 1500
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 2242
Wymagania 1194
Dla niesłyszących 7225
Wybory 18860
Wybory uzupełniające do Rady Miasta Ełku 3629
2015 - wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2742
2015 - Referendum ogólnokrajowe 2204
2015 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 3303
nowe okręgi wyborcze 6449
2016-2019 Wybory ławników 1406
stałe obwody głosowania 2543
2014 - Wybory Samorządowe 7012
2014 - Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 4712
2011 - Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 6306
2011-2014 Wybory ławników 2264
2010 - Wybory Samorządowe 11469
2009 - Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 4551
2010 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 4974
Organy Miasta 55278
Prezydent Miasta 10461
Rada Miasta Ełku 69238
Stanowiska Rady Miasta 7297
Kluby Radnych 8032
Skład Rady Miasta 10750
Komisje 8423
Komisja Rewizyjna 14992
Komisja Budżetowa i Rozwoju 15040
Komisja Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego 16504
Komisja Oświaty i Kultury 14370
Komisja Sportu i Rekreacji 12755
Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej 11453
Urząd 97356
Statut Miasta 7597
Regulamin organizacyjny 42276
Kierownictwo Urzędu 45845
Wydziały i stanowiska 43949
Straż Miejska 21719
Urząd Stanu Cywilnego 14931
Wydział Edukacji 14947
Wydział Finansowy 19732
Wydział Mienia Komunalnego 25334
Wydział Organizacyjny 18739
Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami 17631
Wydział Polityki Społecznej 14330
Wydział Promocji, Sportu i Kultury 18499
Wydział Strategii i Rozwoju 16593
Wydział Świadczeń 34905
Biuro Kontroli, Audytu i Jakości 4199
Biuro Prawne 6200
Biuro Prezydenta 6821
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 8536
Biuro Związku ZIT MOF Ełk 1259
Struktura organizacyjna 14922
Kontakt 45697
Telefony i e-maile 37610
Konta bankowe 32250
Jednostki organizacyjne 46901
Jednostki budżetowe 23507
Jednostki posiadające osobowość prawną 19904
Spółki w nadzorze właścicielskim 629
Zasady kształtowania wynagrodzeń 330
Poradnik interesanta (jak załatwić sprawę?) 231601
Wydziały / Stanowiska 234761
Lista spraw 318228
Skargi i wnioski 1163
Petycje 3088
Ogłoszenia o naborze 261634
Ogłoszenia aktualne 102667
Ogłoszenia w toku 157293
Wyniki naboru 221722
Dokumenty do pobrania 8604
Akty prawne 305380
Zarządzenia Prezydenta 727899
Uchwały Rady Miasta 691374
Projekty Uchwał Rady Miasta 99936
Prawo Miejscowe 237
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 5
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 0
Nieodpłatna pomoc prawna 0
Majątek i finanse 25487
Wykaz mienia 5904
Pomoc publiczna 4949
Budżet 2018 974
Wieloletnia Prognoza Finansowa 164
Sprawozdanie i informacje z wykonania budżetu 87
Opinie dotyczące budżetu 150
Budżet 2017 6346
Wieloletnia Prognoza Finansowa 1709
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 513
Opinie dotyczące budżetu 1014
Budżet 2016 8517
Wieloletnia Prognoza Finansowa 2787
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 1116
Opinie dotyczące budżetu 1164
Budżet 2015 15665
Wieloletnia Prognoza Finansowa 4056
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 2008
Opinie dotyczące budżetu 1524
Budżet 2014 12242
Wieloletnia Prognoza Finansowa 5168
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 2646
Opinie dotyczące budżetu 2797
Budżet 2013 15349
Wieloletnia Prognoza Finansowa 5349
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 3728
Opinie dotyczące budżetu 2525
Budżet 2012 19740
Wieloletnia Prognoza Finansowa 3639
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 4761
Opinie dotyczące budżetu 2683
Budżet 2011 22144
Informacje 2825
Oświadczenia majątkowe 36101
Rada Miasta Ełku 10779
2017 2675
2016 3058
2015 4985
2014 5382
2013 3727
2011 4561
2012 3811
2010 7403
2008 3275
2009 4445
2007 2263
2006 3874
2005 1974
2004 1943
2003 6593
Urząd Miasta Ełku 29511
2017 2929
2016 3671
2015 3698
2014 3666
2013 4681
2012 3932
2011 3367
2010 5289
2009 4630
2008 3241
2007 2327
2006 2438
Jednostki organizacyjne Miasta Ełku 16588
2017 3411
2016 3252
2015 6135
2014 3071
2013 4200
2012 4314
2011 1805
2010 4100
2008 4461
2009 7814
2006 2853
2007 3029
Oświata publiczna 2
Oświata niepubliczna 1122
Dotacje 909
Gospodarka nieruchomościami: sprzedaż nieruchomości, najem i dzierżawa 77149
Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży 339113
Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy 66673
Nieruchomości przeznaczone do najmu 88410
Oferty Inwestycyjne 39424
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 39224
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 19172
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - uchwalone 112893
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – w trakcie realizacji 39494
Decyzje o warunkach zabudowy i decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 35044
Inne opracowania planistyczne i programy 6990
Strategie, raporty, opracowania 48289
Działania Miasta Ełk na rzecz redukcji emisji CO2 do 2020 r. 960
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta i Gminy Ełk oraz Gminy Stare Juchy na lata 2013-2022 814
Polityka Oświatowa Samorządu Terytorialnego 1261
Program Ochrony Środowiska Miasta Ełku na lata 2014-2017 882
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Ełku 3421
Strategia Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025 3520
Program Rewitalizacji Ełku 7368
Program Opieki nad Zabytkami 648
Zintegrowana strategia rozwoju Ełckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014–2025 1916
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 1326
Kontrole 14397
AUDYT WEWNĘTRZNY 3126
AUDYT WEWNĘTRZNY 2005r. 1878
AUDYT WEWNĘTRZNY 2006r. 2074
AUDYT WEWNĘTRZNY 2007r. 2301
AUDYT WEWNĘTRZNY 2008r. 3395
AUDYT WEWNĘTRZNY 2009r. 2984
AUDYT WEWNĘTRZNY 2010r. 1926
AUDYT WEWNĘTRZNY 2011r. 1514
AUDYT WEWNĘTRZNY 2012r 1334
AUDYT WEWNĘTRZNY 2013r 1184
AUDYT WEWNĘTRZNY 2014r 1171
AUDYT WEWNĘTRZNY 2015r 853
Komisja Rewizyjna 8120
Kontrole zewnętrzne 3322
Kontrole zewnętrzne w 2017 r. 796
Kontrole zewnętrzne w 2016 r. 2122
Kontrole zewnętrzne w 2015 r. 3045
Kontrole zewnętrzne w 2014 r. 6320
Kontrole zewnętrzne w 2013 r. 3482
Kontrole zewnętrzne w 2012 r. 7404
Kontrole zewnętrzne w 2011 r. 5896
Kontrole zewnętrzne w 2010 r. 10390
Kontrole zewnętrzne w 2009 r. 8265
Kontrole zewnętrzne w 2008r. 8200
Kontrole zewnętrzne w 2007r. 5588
Kontrole zewnętrzne w 2006r. 4517
Kontrole zewnętrzne w 2005r. 4122
Kontrole zewnętrzne w 2004r. 6361
Biuro Kontroli, Audytu i Jakości 1403
Plany 3036
Sprawozdania 2501
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 20429
Zamówienia publiczne 333145
Zamówienia publiczne aktualne 106697
Zamówienia publiczne w toku 87737
Zamówienia publiczne archiwalne 170732
Wyniki zamówień publicznych 196663
Wyniki innych postępowań 14286
Zamówienia publiczne o wartości nieprzekraczającej 30000 euro 284638
Plan postępowań o udzielenie zamówień 4137
Ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy 516
Informacja o stanie środowiska 2987
Informacje nieudostępniane 9756
Inicjatywa lokalna 8269
Inne ogłoszenia 218804
Straż Miejska 17448
Status prawny 3336
Zakres działania i kompetencje 4237
Kontakt 5327
Organizacje pozarządowe, konkurs ofert, współpraca 40017
Dokumenty konkursowe 69997
Dokumenty programowe 19325
Konsultacje Społeczne z NGO 2363
Ogłoszenia i komunikaty 44400
Rada Pożytku 2806
Roczne Programy Współpracy 3514
Wyniki konkursów 88159
Wzory dokumentów 2701
Logo Miasta 686
Zarządzanie Energią 6125
Środki poprawy efektywności energetycznej miasta Ełk 2608
Dokumenty związane z Zarządzaniem Energią 2057
Efektywność energetyczna oraz Odnawialne Źródła Energii 2396
Zgromadzenia 2340
ZIT MOF Ełk - Biuro Związku 2409
Aktualności 4001
ZIT BIS Ełk 1979
Komitet Sterujący 1484
Nabór wniosków 2892
Dokumenty do pobrania 1884
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 1119

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 1
Statystyka 7450
Strona główna 27461
Instrukcja korzystania z BIP 10354
O Biuletynie 8106
Rejestr zmian 1245234
Redakcja Biuletynu 9378
Instrukcja obsługi 5959
Pliki do pobrania 31280
Mapa serwisu 6294
Urząd Marszałkowski 0

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 529071
Zamówienia publiczne aktualne 121270
Zamówienia publiczne w toku 70636
Zamówienia publiczne archiwalne 179968
Wyniki zamówień publicznych 190506
Wyniki innych postępowań 10179
Zamówienia publiczne o wartości nieprzekraczającej 30000 euro 55790
Dialog Techniczny 49298
Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017 roku 0
Ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy 0
Wnioski elektroniczne 27331
e-Urząd 173
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - składanie pism i wniosków drogą elektroniczną 3024
Informacje o naborze 264075
Aktualności 126303
Konta bankowe 12792
Rodzina 500 plus 1
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu