ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
e-Urząd 15033
Katalog usług 2618
Strefa mieszkańca 2912
Strefa przedsiębiorcy 1348
SERWAL 1195
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 1827
Wymagania 978
Dla niesłyszących 6800
Wybory 18475
Wybory uzupełniające do Rady Miasta Ełku 3143
2015 - wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2331
2015 - Referendum ogólnokrajowe 2000
2015 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2924
nowe okręgi wyborcze 6162
2016-2019 Wybory ławników 1191
stałe obwody głosowania 2383
2014 - Wybory Samorządowe 6137
2014 - Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 4184
2011 - Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 5823
2011-2014 Wybory ławników 2133
2010 - Wybory Samorządowe 10900
2009 - Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 4338
2010 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 4675
Organy Miasta 53429
Prezydent Miasta 10461
Rada Miasta Ełku 63548
Stanowiska Rady Miasta 6674
Kluby Radnych 7396
Skład Rady Miasta 10191
Komisje 7971
Komisja Rewizyjna 14088
Komisja Budżetowa i Rozwoju 14114
Komisja Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego 15079
Komisja Oświaty i Kultury 13457
Komisja Sportu i Rekreacji 11875
Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej 10590
Urząd 94208
Statut Miasta 7101
Regulamin organizacyjny 39920
Kierownictwo Urzędu 43313
Wydziały i stanowiska 43262
Straż Miejska 19052
Urząd Stanu Cywilnego 13793
Wydział Edukacji 13389
Wydział Finansowy 17537
Wydział Mienia Komunalnego 22695
Wydział Organizacyjny 16894
Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami 16284
Wydział Polityki Społecznej 13203
Wydział Promocji, Sportu i Kultury 16656
Wydział Strategii i Rozwoju 15271
Wydział Świadczeń 30592
Biuro Kontroli, Audytu i Jakości 3798
Biuro Prawne 5632
Biuro Prezydenta 5952
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 7807
Biuro Związku ZIT MOF Ełk 990
Struktura organizacyjna 14051
Kontakt 43674
Telefony i e-maile 35806
Konta bankowe 30091
Jednostki organizacyjne 45575
Jednostki budżetowe 22689
Jednostki posiadające osobowość prawną 18760
Spółki w nadzorze właścicielskim 187
Zasady kształtowania wynagrodzeń 121
Poradnik interesanta (jak załatwić sprawę?) 203345
Wydziały / Stanowiska 227339
Lista spraw 301337
Skargi i wnioski 964
Petycje 2463
Ogłoszenia o naborze 251481
Ogłoszenia aktualne 98608
Ogłoszenia w toku 151137
Wyniki naboru 210031
Dokumenty do pobrania 8305
Akty prawne 244240
Zarządzenia Prezydenta 678014
Uchwały Rady Miasta 635522
Projekty Uchwał Rady Miasta 60169
Prawo Miejscowe 237
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 5
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 0
Nieodpłatna pomoc prawna 0
Majątek i finanse 24618
Wykaz mienia 5445
Pomoc publiczna 4639
Budżet 2018 50
Wieloletnia Prognoza Finansowa 15
Sprawozdanie i informacje z wykonania budżetu 9
Opinie dotyczące budżetu 12
Budżet 2017 3822
Wieloletnia Prognoza Finansowa 1032
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 297
Opinie dotyczące budżetu 484
Budżet 2016 7517
Wieloletnia Prognoza Finansowa 2087
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 903
Opinie dotyczące budżetu 872
Budżet 2015 13797
Wieloletnia Prognoza Finansowa 3281
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 1761
Opinie dotyczące budżetu 1261
Budżet 2014 11099
Wieloletnia Prognoza Finansowa 4251
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 2388
Opinie dotyczące budżetu 2488
Budżet 2013 14756
Wieloletnia Prognoza Finansowa 5028
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 3428
Opinie dotyczące budżetu 2369
Budżet 2012 19477
Wieloletnia Prognoza Finansowa 3558
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 4625
Opinie dotyczące budżetu 2617
Budżet 2011 21940
Informacje 2742
Oświadczenia majątkowe 34608
Rada Miasta Ełku 10504
2017 1763
2016 2748
2015 4604
2014 4940
2013 3454
2011 4283
2012 3638
2010 7118
2008 3088
2009 4286
2007 2106
2006 3683
2005 1840
2004 1810
2003 5845
Urząd Miasta Ełku 28814
2017 1837
2016 3362
2015 3467
2014 3399
2013 4393
2012 3781
2011 3155
2010 5031
2009 4485
2008 3133
2007 2192
2006 2289
Jednostki organizacyjne Miasta Ełku 15897
2017 2279
2016 2856
2015 5671
2014 2842
2013 3916
2012 4082
2011 1672
2010 3952
2008 4302
2009 7352
2006 2678
2007 2847
Oświata niepubliczna 702
Dotacje 434
Gospodarka nieruchomościami: sprzedaż nieruchomości, najem i dzierżawa 74211
Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży 321958
Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy 62132
Nieruchomości przeznaczone do najmu 80361
Oferty Inwestycyjne 37073
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 37834
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 18301
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - uchwalone 108150
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – w trakcie realizacji 34370
Decyzje o warunkach zabudowy i decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 29938
Inne opracowania planistyczne i programy 6603
Strategie, raporty, opracowania 46824
Działania Miasta Ełk na rzecz redukcji emisji CO2 do 2020 r. 761
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta i Gminy Ełk oraz Gminy Stare Juchy na lata 2013-2022 648
Polityka Oświatowa Samorządu Terytorialnego 969
Program Ochrony Środowiska Miasta Ełku na lata 2014-2017 684
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Ełku 2373
Strategia Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025 2796
Program Rewitalizacji Ełku 5496
Program Opieki nad Zabytkami 530
Zintegrowana strategia rozwoju Ełckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014–2025 1579
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 848
Kontrole 13844
AUDYT WEWNĘTRZNY 2983
AUDYT WEWNĘTRZNY 2005r. 1792
AUDYT WEWNĘTRZNY 2006r. 1975
AUDYT WEWNĘTRZNY 2007r. 2183
AUDYT WEWNĘTRZNY 2008r. 3324
AUDYT WEWNĘTRZNY 2009r. 2885
AUDYT WEWNĘTRZNY 2010r. 1812
AUDYT WEWNĘTRZNY 2011r. 1406
AUDYT WEWNĘTRZNY 2012r 1229
AUDYT WEWNĘTRZNY 2013r 1035
AUDYT WEWNĘTRZNY 2014r 1061
AUDYT WEWNĘTRZNY 2015r 713
Komisja Rewizyjna 7438
Kontrole zewnętrzne 3107
Kontrole zewnętrzne w 2017 r. 128
Kontrole zewnętrzne w 2016 r. 1318
Kontrole zewnętrzne w 2015 r. 2445
Kontrole zewnętrzne w 2014 r. 5254
Kontrole zewnętrzne w 2013 r. 3087
Kontrole zewnętrzne w 2012 r. 6769
Kontrole zewnętrzne w 2011 r. 5119
Kontrole zewnętrzne w 2010 r. 9344
Kontrole zewnętrzne w 2009 r. 7584
Kontrole zewnętrzne w 2008r. 7530
Kontrole zewnętrzne w 2007r. 5077
Kontrole zewnętrzne w 2006r. 4238
Kontrole zewnętrzne w 2005r. 3803
Kontrole zewnętrzne w 2004r. 5898
Biuro Kontroli, Audytu i Jakości 1281
Plany 2644
Sprawozdania 2118
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 19439
Zamówienia publiczne 316334
Zamówienia publiczne aktualne 103807
Zamówienia publiczne w toku 84202
Zamówienia publiczne archiwalne 164775
Wyniki zamówień publicznych 189583
Wyniki innych postępowań 12668
Zamówienia publiczne o wartości nieprzekraczającej 30000 euro 258755
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2839
Ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy 204
Informacja o stanie środowiska 2288
Informacje nieudostępniane 9411
Inicjatywa lokalna 7321
Inne ogłoszenia 207991
Straż Miejska 17033
Status prawny 3153
Zakres działania i kompetencje 3977
Kontakt 5283
Organizacje pozarządowe, konkurs ofert, współpraca 39041
Dokumenty konkursowe 65815
Dokumenty programowe 18089
Konsultacje Społeczne z NGO 1748
Ogłoszenia i komunikaty 42279
Rada Pożytku 2542
Roczne Programy Współpracy 2622
Wyniki konkursów 82355
Wzory dokumentów 2264
Logo Miasta 454
Zarządzanie Energią 5719
Środki poprawy efektywności energetycznej miasta Ełk 2287
Dokumenty związane z Zarządzaniem Energią 1864
Efektywność energetyczna oraz Odnawialne Źródła Energii 2224
Zgromadzenia 1892
ZIT MOF Ełk - Biuro Związku 2059
Aktualności 3204
ZIT BIS Ełk 1596
Komitet Sterujący 1265
Nabór wniosków 1843
Dokumenty do pobrania 1470
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 786

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 1
Statystyka 7208
Strona główna 27127
Instrukcja korzystania z BIP 9947
O Biuletynie 7852
Rejestr zmian 1214748
Redakcja Biuletynu 9055
Instrukcja obsługi 5646
Pliki do pobrania 30359
Mapa serwisu 6002
Urząd Marszałkowski 0

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 491111
Zamówienia publiczne aktualne 108053
Zamówienia publiczne w toku 64304
Zamówienia publiczne archiwalne 167073
Wyniki zamówień publicznych 176266
Wyniki innych postępowań 9289
Zamówienia publiczne o wartości nieprzekraczającej 30000 euro 55771
Dialog Techniczny 46474
Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017 roku 0
Ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy 0
Wnioski elektroniczne 26066
e-Urząd 146
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - składanie pism i wniosków drogą elektroniczną 2755
Informacje o naborze 255394
Aktualności 122421
Konta bankowe 12792
Rodzina 500 plus 1
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu