ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
e-Urząd 31807
Katalog usług 6288
Strefa mieszkańca 6932
Strefa przedsiębiorcy 3420
SERWAL 2969
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 4930
Wymagania 2661
Dla niesłyszących 9893
Ochrona danych osobowych 5763
Wybory 27339
2019 - Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 4994
2019 - Wybory do Walnego Zgromadzenia Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej 291
2019 - Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 8825
2018 - Wybory Samorządowe 14694
Nowe okręgi wyborcze 16143
Stałe obwody głosowania 5954
Wybory uzupełniające do Rady Miasta Ełku 7160
2015 - wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 5007
2015 - Referendum ogólnokrajowe 3814
2015 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 5070
2016-2019 Wybory ławników 2818
2014 - Wybory Samorządowe 10712
2014 - Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 7862
2011 - Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 8742
2011-2014 Wybory ławników 2943
2010 - Wybory Samorządowe 14215
2009 - Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 5754
2010 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 6322
2020 - 2023 Wybory ławników 696
Organy Miasta 70194
Prezydent Miasta 10461
RADA MIASTA EŁKU Kadencja 2018-2023 9050
Radni 1369
Kluby radnych 1064
Oświadczenia majątkowe 3524
Dyżury 774
Zapytania 10148
Interpelacje 5125
Petycje 674
Harmonogram sesji 2097
Projekty uchwał 2209
Materiały sesyjne 1036
Porządek obrad 1633
Czasowy rejestr zdarzeń 1849
Głosowania 1851
Pliki wideo 2744
Uchwały 1150
Komisje 3598
Komisja Rewizyjna 561
Skład 475
Porządek Obrad 618
Czasowy rejestr zdarzeń 653
Głosowania 450
Pliki wideo 390
Komisja skarg, wniosków i petycji 1017
Skład 496
Porządek obrad 836
Czasowy rejestr zdarzeń 1450
Głosowania 518
Pliki wideo 1260
Komisja Budżetu 917
Skład 450
Porządek obrad 865
Czasowy rejestr zdarzeń 1354
Głosowania 546
Pliki wideo 1423
Komisja Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego 926
Skład 542
Porządek obrad 849
Czasowy rejestr zdarzeń 1424
Głosowania 570
Pliki wideo 1468
Komisja Edukacji i Kultury 958
Skład 437
Porządek obrad 771
Czasowy rejestr zdarzeń 1144
Głosowania 902
Pliki wideo 1127
Komisja Rodziny, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 654
Skład 435
Porządek obrad 633
Czasowy rejestr zdarzeń 1279
Głosowania 429
Pliki wideo 1159
Komisja Sportu i Turystyki 1039
Skład 480
Porządek obrad 832
Czasowy rejestr zdarzeń 1370
Głosowania 1169
Pliki wideo 1382
Rada Miasta Ełku 98104
Stanowiska Rady Miasta 11541
Kluby Radnych 11544
Skład Rady Miasta 14867
Komisje 11203
Komisja Rewizyjna 27219
Komisja Budżetowa i Rozwoju 30979
Komisja Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego 33635
Komisja Oświaty i Kultury 30031
Komisja Sportu i Rekreacji 28449
Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej 25235
Urząd 116572
Statut Miasta 11188
Regulamin organizacyjny 66994
Kierownictwo Urzędu 63119
Wydziały i stanowiska 51774
Straż Miejska 35999
Urząd Stanu Cywilnego 22346
Wydział Edukacji 22191
Wydział Finansowy 34144
Wydział Mienia Komunalnego 41193
Wydział Organizacyjny 33127
Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami 28504
Wydział Polityki Społecznej 21172
Wydział Promocji, Sportu i Kultury 29439
Wydział Strategii i Rozwoju 24130
Wydział Świadczeń 60756
Biuro Kontroli, Audytu i Jakości 6661
Biuro Prawne 8944
Biuro Prezydenta 13400
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 12762
Biuro Związku ZIT MOF Ełk 3138
Struktura organizacyjna 19773
Kontakt 60256
Telefony i e-maile 58876
Konta bankowe 47489
Jednostki organizacyjne 54305
Jednostki budżetowe 28382
Jednostki posiadające osobowość prawną 24193
Spółki w nadzorze właścicielskim 4471
Zasady kształtowania wynagrodzeń 2161
Poradnik interesanta (jak załatwić sprawę?) 539136
Wydziały / Stanowiska 399766
Lista spraw 562184
Skargi i wnioski 2812
Petycje 9994
Ogłoszenia o naborze 362258
Ogłoszenia aktualne 122536
Ogłoszenia w toku 198689
Wyniki naboru 318414
Dokumenty do pobrania 11031
Akty prawne 780574
Zarządzenia Prezydenta 1239267
Uchwały Rady Miasta 1281210
Projekty Uchwał Rady Miasta 406010
Prawo Miejscowe 237
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 5
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 0
Nieodpłatna pomoc prawna 0
Majątek i finanse 33262
Wykaz mienia 8508
Budżet 2020 1719
Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta 228
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 82
Opinie dotyczące budżetu 225
Budżet 2019 8687
Wieloletnia Prognoza Finansowa 1484
Sprawozdanie i informacje z wykonania budżetu 563
Opinie dotyczące budżetu 942
Budżet 2018 15909
Wieloletnia Prognoza Finansowa 4218
Sprawozdanie i informacje z wykonania budżetu 2211
Opinie dotyczące budżetu 3374
Budżet 2017 20515
Wieloletnia Prognoza Finansowa 7222
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 2362
Opinie dotyczące budżetu 5613
Budżet 2016 20017
Wieloletnia Prognoza Finansowa 7236
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 2551
Opinie dotyczące budżetu 3287
Budżet 2015 24722
Wieloletnia Prognoza Finansowa 7676
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 3460
Opinie dotyczące budżetu 2822
Budżet 2014 17070
Wieloletnia Prognoza Finansowa 8099
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 3798
Opinie dotyczące budżetu 4075
Budżet 2013 16517
Wieloletnia Prognoza Finansowa 6078
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 4414
Opinie dotyczące budżetu 3098
Budżet 2012 20933
Wieloletnia Prognoza Finansowa 4004
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 5157
Opinie dotyczące budżetu 3070
Budżet 2011 23031
Informacje 3216
Pomoc publiczna 7636
Oświadczenia majątkowe 47711
Rada Miasta Ełku 14432
2019 3802
2018 6744
2017 6115
2016 4570
2015 7249
Urząd Miasta Ełku 35897
2019 3540
2018 8355
2017 8035
2016 5369
2015 4890
2014 4928
Jednostki organizacyjne Miasta Ełku 21927
2019 3014
2018 7263
2017 10044
2016 4830
2015 8648
2014 4175
Oświata publiczna 5365
Przedszkola 2115
Szkoły 1237
Rekrutacja 1882
Rekrutacja do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych 0
Rekrutacja do klasy I szkoły podstawowej 0
Akty prawne 680
Uchwały 6439
Zarządzenia 10825
Stypendia 2059
szkolne - socjalne 147
za aktywność społeczną i wyniki w nauce 172
Granty 296
Awans zawodowy nauczyciela 15
Oświata niepubliczna 3630
Ewidencja niepublicznych podmiotów oświatowych 1406
Dotacje udzielane niepublicznym podmiotom ooświatowym 4381
Akty prawne Miasta Ełku 2046
Podstawowe kwoty dotacji i statystyczna liczba uczni 2150
Gospodarka nieruchomościami: sprzedaż nieruchomości, najem i dzierżawa 95435
Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży 538281
Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy 107312
Nieruchomości przeznaczone do najmu 149555
Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych 3686
Oferty Inwestycyjne 54526
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 47333
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 28954
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - uchwalone 138343
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – w trakcie realizacji 69569
Decyzje o warunkach zabudowy i decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 72799
Inne opracowania planistyczne i programy 9981
Lokalizacja inwestycji mieszkaniowych w trybie specustawy 5110
Strategie, raporty, opracowania 59557
Działania Miasta Ełk na rzecz redukcji emisji CO2 do 2020 r. 2520
Modelowa rewitalizacja miast - opracowania 5527
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta i gminy Ełk oraz gminy Stare Juchy 3071
Polityka Oświatowa Samorządu Terytorialnego 3906
Program Ochrony Środowiska Miasta Ełku na lata 2018-2021 2601
Strategia Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025 11703
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Ełku 13023
Program Rewitalizacji Ełku 20802
Program Opieki nad Zabytkami 3095
Zintegrowana strategia rozwoju Ełckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014–2025 7917
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 8151
Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem, przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej, autobusów zeroemisyjnych 819
Polityka Parkingowa miasta Ełku 35
Kontrole 18833
AUDYT WEWNĘTRZNY 4219
Komisja Rewizyjna 12779
Kontrole zewnętrzne 4457
Kontrole zewnętrzne w 2019 r. 381
Kontrole zewnętrzne w 2018 r. 3981
Kontrole zewnętrzne w 2017 r. 5969
Kontrole zewnętrzne w 2016 r. 6739
Kontrole zewnętrzne w 2015 r. 6184
Kontrole zewnętrzne w 2014 r. 13498
Kontrole zewnętrzne w 2013 r. 5175
Kontrole zewnętrzne w 2012 r. 11225
Kontrole zewnętrzne w 2011 r. 9780
Kontrole zewnętrzne w 2010 r. 15660
Kontrole zewnętrzne w 2009 r. 11743
Kontrole zewnętrzne w 2008r. 11688
Kontrole zewnętrzne w 2007r. 8611
Kontrole zewnętrzne w 2006r. 6278
Kontrole zewnętrzne w 2005r. 5823
Kontrole zewnętrzne w 2004r. 9149
Biuro Kontroli, Audytu i Jakości 2190
Plany 5787
Sprawozdania 4693
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 29278
Zamówienia publiczne 568104
Zamówienia publiczne aktualne 222143
Zamówienia publiczne w toku 220852
Zamówienia publiczne archiwalne 340110
Wyniki zamówień publicznych 332777
Wyniki innych postępowań 116558
Zamówienia publiczne o wartości nieprzekraczającej 30000 euro 482612
Plan postępowań o udzielenie zamówień 16237
Ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy 2994
Udzielone zamówienia z wolnej ręki 6359
Informacja o stanie środowiska 7365
Informacje nieudostępniane 12136
Inne ogłoszenia 296340
Gospodarka wodna 2376
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców 3240
Analiza prawdopodobieństwa naruszenia prawa w obszarze podatków i opłat lokalnych 1195
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców 2082
Schemat czynności sprawdzających przeprowadzania kontroli podatkowej 1850
Straż Miejska 21121
Status prawny 4512
Zakres działania i kompetencje 5619
Kontakt 5427
Organizacje pozarządowe, konkurs ofert, współpraca 45420
Dokumenty konkursowe 92476
Dokumenty programowe 26178
Konsultacje Społeczne z NGO 6636
Ogłoszenia i komunikaty 63168
Rada Pożytku 5213
Roczne Programy Współpracy 8736
Wyniki konkursów 148273
Wzory dokumentów 6359
Logo Miasta 2354
Inicjatywa lokalna 963
Zarządzanie Energią 9455
Środki poprawy efektywności energetycznej miasta Ełk 4293
Dokumenty związane z Zarządzaniem Energią 3635
Efektywność energetyczna oraz Odnawialne Źródła Energii 3435
Zgromadzenia 5271
ZIT MOF Ełk - Biuro Związku 4800
Aktualności 12801
ZIT BIS Ełk 3822
Komitet Sterujący 4696
Nabór wniosków 12973
Dokumenty do pobrania 5274
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 3799

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 1
Statystyka 9656
Strona główna 29935
Instrukcja korzystania z BIP 12656
O Biuletynie 9856
Rejestr zmian 1739853
Redakcja Biuletynu 11697
Instrukcja obsługi 8093
Pliki do pobrania 40783
Mapa serwisu 8308
Urząd Marszałkowski 0

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 871733
Zamówienia publiczne aktualne 301729
Zamówienia publiczne w toku 232461
Zamówienia publiczne archiwalne 381059
Wyniki zamówień publicznych 400101
Wyniki innych postępowań 116676
Zamówienia publiczne o wartości nieprzekraczającej 30000 euro 56070
Dialog Techniczny 65327
Plan postępowań o udzielenie zamówień 0
Ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy 0
Wnioski elektroniczne 36484
e-Urząd 407
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - składanie pism i wniosków drogą elektroniczną 4836
Informacje o naborze 316880
Aktualności 155762
Konta bankowe 12801
Rodzina 500 plus 1
« powrót do poprzedniej strony