ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
e-Urząd 26974
Katalog usług 5345
Strefa mieszkańca 5791
Strefa przedsiębiorcy 2864
SERWAL 2572
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 4151
Wymagania 2256
Dla niesłyszących 9111
Ochrona danych osobowych 3697
Wybory 23386
2019 - Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 2048
2018 - Wybory Samorządowe 11661
Nowe okręgi wyborcze 12657
Stałe obwody głosowania 4218
Wybory uzupełniające do Rady Miasta Ełku 6364
2015 - wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 4363
2015 - Referendum ogólnokrajowe 3353
2015 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 4646
2016-2019 Wybory ławników 2327
2014 - Wybory Samorządowe 9768
2014 - Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 7100
2011 - Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 8013
2011-2014 Wybory ławników 2742
2010 - Wybory Samorządowe 13421
2009 - Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 5442
2010 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 5917
Organy Miasta 65427
Prezydent Miasta 10461
RADA MIASTA EŁKU Kadencja 2018-2023 5135
Radni 818
Kluby radnych 500
Oświadczenia majątkowe 1524
Dyżury 414
Zapytania 3665
Interpelacje 1595
Petycje 355
Harmonogram sesji 1041
Projekty uchwał 988
Materiały sesyjne 633
Porządek obrad 864
Czasowy rejestr zdarzeń 684
Głosowania 709
Pliki wideo 693
Uchwały 522
Komisje 2176
Komisja Rewizyjna 331
Skład 245
Porządek Obrad 293
Czasowy rejestr zdarzeń 212
Głosowania 208
Pliki wideo 84
Komisja skarg, wniosków i petycji 567
Skład 234
Porządek obrad 428
Czasowy rejestr zdarzeń 402
Głosowania 265
Pliki wideo 415
Komisja Budżetu 442
Skład 209
Porządek obrad 370
Czasowy rejestr zdarzeń 458
Głosowania 215
Pliki wideo 456
Komisja Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego 451
Skład 262
Porządek obrad 397
Czasowy rejestr zdarzeń 511
Głosowania 230
Pliki wideo 525
Komisja Edukacji i Kultury 434
Skład 205
Porządek obrad 323
Czasowy rejestr zdarzeń 298
Głosowania 266
Pliki wideo 237
Komisja Rodziny, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 333
Skład 198
Porządek obrad 303
Czasowy rejestr zdarzeń 320
Głosowania 166
Pliki wideo 257
Komisja Sportu i Turystyki 476
Skład 240
Porządek obrad 350
Czasowy rejestr zdarzeń 312
Głosowania 387
Pliki wideo 379
Rada Miasta Ełku 90859
Stanowiska Rady Miasta 10479
Kluby Radnych 10555
Skład Rady Miasta 14041
Komisje 10445
Komisja Rewizyjna 24060
Komisja Budżetowa i Rozwoju 26732
Komisja Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego 29387
Komisja Oświaty i Kultury 25897
Komisja Sportu i Rekreacji 24533
Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej 22073
Urząd 110305
Statut Miasta 9984
Regulamin organizacyjny 60365
Kierownictwo Urzędu 57604
Wydziały i stanowiska 47333
Straż Miejska 31037
Urząd Stanu Cywilnego 19784
Wydział Edukacji 19676
Wydział Finansowy 29647
Wydział Mienia Komunalnego 35682
Wydział Organizacyjny 28458
Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami 25108
Wydział Polityki Społecznej 18628
Wydział Promocji, Sportu i Kultury 25968
Wydział Strategii i Rozwoju 21731
Wydział Świadczeń 51458
Biuro Kontroli, Audytu i Jakości 5843
Biuro Prawne 7972
Biuro Prezydenta 11146
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 11340
Biuro Związku ZIT MOF Ełk 2514
Struktura organizacyjna 18351
Kontakt 55506
Telefony i e-maile 52595
Konta bankowe 42440
Jednostki organizacyjne 51979
Jednostki budżetowe 26851
Jednostki posiadające osobowość prawną 22967
Spółki w nadzorze właścicielskim 3240
Zasady kształtowania wynagrodzeń 1542
Poradnik interesanta (jak załatwić sprawę?) 453128
Wydziały / Stanowiska 356982
Lista spraw 497102
Skargi i wnioski 2330
Petycje 7400
Ogłoszenia o naborze 323542
Ogłoszenia aktualne 114208
Ogłoszenia w toku 180100
Wyniki naboru 277239
Dokumenty do pobrania 10215
Akty prawne 629945
Zarządzenia Prezydenta 1087430
Uchwały Rady Miasta 1131844
Projekty Uchwał Rady Miasta 331968
Prawo Miejscowe 237
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 5
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 0
Nieodpłatna pomoc prawna 0
Majątek i finanse 30237
Wykaz mienia 7789
Pomoc publiczna 6849
Budżet 2019 3051
Wieloletnia Prognoza Finansowa 443
Sprawozdanie i informacje z wykonania budżetu 153
Opinie dotyczące budżetu 282
Budżet 2018 11837
Wieloletnia Prognoza Finansowa 3146
Sprawozdanie i informacje z wykonania budżetu 1328
Opinie dotyczące budżetu 2419
Budżet 2017 17389
Wieloletnia Prognoza Finansowa 6004
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 1986
Opinie dotyczące budżetu 4527
Budżet 2016 16778
Wieloletnia Prognoza Finansowa 6303
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 2189
Opinie dotyczące budżetu 2789
Budżet 2015 22864
Wieloletnia Prognoza Finansowa 7082
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 3125
Opinie dotyczące budżetu 2528
Budżet 2014 16551
Wieloletnia Prognoza Finansowa 7860
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 3594
Opinie dotyczące budżetu 3813
Budżet 2013 16333
Wieloletnia Prognoza Finansowa 5992
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 4325
Opinie dotyczące budżetu 2944
Budżet 2012 20685
Wieloletnia Prognoza Finansowa 3888
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 5069
Opinie dotyczące budżetu 2928
Budżet 2011 22840
Informacje 3129
Oświadczenia majątkowe 44522
Rada Miasta Ełku 13584
2019 1886
2018 5594
2017 5454
2016 4192
2015 6613
2014 7946
2013 4923
2011 6027
2012 4497
2010 8797
2008 4077
2009 5340
2007 2956
2006 4638
2005 2473
2003 9536
2004 2556
Urząd Miasta Ełku 34227
2019 1371
2018 6333
2017 6866
2016 4929
2015 4610
2014 4630
2013 6058
2012 4737
2011 4467
2010 6361
2009 5745
2008 3846
2007 2957
2006 3084
Jednostki organizacyjne Miasta Ełku 20654
2019 1243
2018 5164
2017 8704
2016 4440
2015 8115
2014 3890
2013 5532
2012 5337
2011 2325
2010 4908
2007 3756
2008 5459
2006 3542
2009 9803
Oświata publiczna 4124
Przedszkola 1438
Szkoły 899
Rekrutacja 1374
Liczba wolnych miejsc w rekrutacji uzupełniającej w miejskich przedszkolach/ oddziałach przedszkolnych w roku szkolnym 2019/2020 16
Rekrutacja do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych 0
Rekrutacja do klasy I szkoły podstawowej 0
Nabór uzupełniający do przedszkoli 2018/2019 1
Akty prawne 487
Uchwały 3916
Zarządzenia 6362
Stypendia 999
szkolne - socjalne 139
za aktywność społeczną i wyniki w nauce 124
Granty 156
Awans zawodowy nauczyciela 15
Oświata niepubliczna 2984
Ewidencja niepublicznych podmiotów oświatowych 889
Dotacje udzielane niepublicznym podmiotom ooświatowym 3450
Akty prawne Miasta Ełku 1261
Podstawowe kwoty dotacji i statystyczna liczba uczni 1017
Gospodarka nieruchomościami: sprzedaż nieruchomości, najem i dzierżawa 89705
Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży 472332
Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy 96157
Nieruchomości przeznaczone do najmu 131567
Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych 2296
Oferty Inwestycyjne 51152
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 44695
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 25491
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - uchwalone 130672
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – w trakcie realizacji 62020
Decyzje o warunkach zabudowy i decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 63242
Inne opracowania planistyczne i programy 8924
Lokalizacja inwestycji mieszkaniowych w trybie specustawy 2727
Strategie, raporty, opracowania 55578
Działania Miasta Ełk na rzecz redukcji emisji CO2 do 2020 r. 2011
Modelowa rewitalizacja miast - opracowania 3738
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta i gminy Ełk oraz gminy Stare Juchy 2092
Polityka Oświatowa Samorządu Terytorialnego 2541
Program Ochrony Środowiska Miasta Ełku na lata 2018-2021 2044
Strategia Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025 9508
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Ełku 10226
Program Rewitalizacji Ełku 17610
Program Opieki nad Zabytkami 2116
Zintegrowana strategia rozwoju Ełckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014–2025 6183
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 6192
Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem, przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej, autobusów zeroemisyjnych 433
Kontrole 17421
AUDYT WEWNĘTRZNY 3881
Komisja Rewizyjna 11436
Kontrole zewnętrzne 4182
Kontrole zewnętrzne w 2018 r. 2543
Kontrole zewnętrzne w 2017 r. 4651
Kontrole zewnętrzne w 2016 r. 5668
Kontrole zewnętrzne w 2015 r. 5320
Kontrole zewnętrzne w 2014 r. 12085
Kontrole zewnętrzne w 2013 r. 4870
Kontrole zewnętrzne w 2012 r. 10517
Kontrole zewnętrzne w 2011 r. 8631
Kontrole zewnętrzne w 2010 r. 14317
Kontrole zewnętrzne w 2009 r. 10927
Kontrole zewnętrzne w 2008r. 10780
Kontrole zewnętrzne w 2007r. 7840
Kontrole zewnętrzne w 2006r. 5797
Kontrole zewnętrzne w 2005r. 5360
Kontrole zewnętrzne w 2004r. 8439
Biuro Kontroli, Audytu i Jakości 1960
Plany 4843
Sprawozdania 4041
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 25935
Zamówienia publiczne 506699
Zamówienia publiczne aktualne 192707
Zamówienia publiczne w toku 191623
Zamówienia publiczne archiwalne 306717
Wyniki zamówień publicznych 299869
Wyniki innych postępowań 92851
Zamówienia publiczne o wartości nieprzekraczającej 30000 euro 429588
Plan postępowań o udzielenie zamówień 11283
Ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy 2327
Udzielone zamówienia z wolnej ręki 4051
Informacja o stanie środowiska 5949
Informacje nieudostępniane 11344
Inne ogłoszenia 272598
Gospodarka wodna 1120
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców 2458
Analiza prawdopodobieństwa naruszenia prawa w obszarze podatków i opłat lokalnych 814
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców 1708
Schemat czynności sprawdzających przeprowadzania kontroli podatkowej 1483
Straż Miejska 19903
Status prawny 4213
Zakres działania i kompetencje 5222
Kontakt 5396
Organizacje pozarządowe, konkurs ofert, współpraca 43627
Dokumenty konkursowe 86510
Dokumenty programowe 24990
Konsultacje Społeczne z NGO 5313
Ogłoszenia i komunikaty 56432
Rada Pożytku 4916
Roczne Programy Współpracy 6999
Wyniki konkursów 135203
Wzory dokumentów 5259
Logo Miasta 1866
Inicjatywa lokalna 272
Zarządzanie Energią 8322
Środki poprawy efektywności energetycznej miasta Ełk 3854
Dokumenty związane z Zarządzaniem Energią 3148
Efektywność energetyczna oraz Odnawialne Źródła Energii 3147
Zgromadzenia 4374
ZIT MOF Ełk - Biuro Związku 3952
Aktualności 10558
ZIT BIS Ełk 3249
Komitet Sterujący 3564
Nabór wniosków 10135
Dokumenty do pobrania 4408
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 2809

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 1
Statystyka 8932
Strona główna 28919
Instrukcja korzystania z BIP 11910
O Biuletynie 9266
Rejestr zmian 1603466
Redakcja Biuletynu 10885
Instrukcja obsługi 7324
Pliki do pobrania 34753
Mapa serwisu 7630
Urząd Marszałkowski 0

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 806932
Zamówienia publiczne aktualne 264836
Zamówienia publiczne w toku 200722
Zamówienia publiczne archiwalne 350323
Wyniki zamówień publicznych 370067
Wyniki innych postępowań 94252
Zamówienia publiczne o wartości nieprzekraczającej 30000 euro 56058
Dialog Techniczny 60000
Plan postępowań o udzielenie zamówień 0
Ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy 0
Wnioski elektroniczne 33524
e-Urząd 301
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - składanie pism i wniosków drogą elektroniczną 4265
Informacje o naborze 297012
Aktualności 145613
Konta bankowe 12796
Rodzina 500 plus 1
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu