ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
e-Urząd 33417
Katalog usług 6567
Strefa mieszkańca 7310
Strefa przedsiębiorcy 3608
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 5190
Wymagania 2784
Obsługa osób niesłyszących 10204
Ochrona danych osobowych 6251
Wybory 27902
2020 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 687
2019 - Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 5429
2019 - Wybory do Walnego Zgromadzenia Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej 352
2019 - Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 9220
2018 - Wybory Samorządowe 15191
Nowe okręgi wyborcze 16351
Stałe obwody głosowania 6091
Wybory uzupełniające do Rady Miasta Ełku 7282
2015 - wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 5153
2015 - Referendum ogólnokrajowe 3923
2015 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 5180
2016-2019 Wybory ławników 2936
2014 - Wybory Samorządowe 10957
2014 - Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 8051
2011 - Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 8927
2011-2014 Wybory ławników 2995
2010 - Wybory Samorządowe 14421
2009 - Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 5836
2010 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 6429
2020 - 2023 Wybory ławników 791
Organy Miasta 71071
Prezydent Miasta 10461
RADA MIASTA EŁKU Kadencja 2018-2023 9755
Radni 1538
Kluby radnych 1170
Oświadczenia majątkowe 3821
Dyżury 888
Zapytania 12486
Interpelacje 6260
Petycje 755
Harmonogram sesji 2409
Projekty uchwał 2452
Materiały sesyjne 1118
Porządek obrad 1771
Czasowy rejestr zdarzeń 2204
Głosowania 2195
Pliki wideo 3292
Uchwały 1337
Komisje 3775
Komisja Rewizyjna 624
Skład 535
Porządek Obrad 699
Czasowy rejestr zdarzeń 768
Głosowania 505
Pliki wideo 466
Komisja skarg, wniosków i petycji 1141
Skład 571
Porządek obrad 924
Czasowy rejestr zdarzeń 1682
Głosowania 575
Pliki wideo 1455
Komisja Budżetu 1003
Skład 515
Porządek obrad 952
Czasowy rejestr zdarzeń 1547
Głosowania 621
Pliki wideo 1623
Komisja Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego 1016
Skład 605
Porządek obrad 943
Czasowy rejestr zdarzeń 1665
Głosowania 632
Pliki wideo 1720
Komisja Edukacji i Kultury 1060
Skład 498
Porządek obrad 862
Czasowy rejestr zdarzeń 1374
Głosowania 1048
Pliki wideo 1369
Komisja Rodziny, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 717
Skład 491
Porządek obrad 705
Czasowy rejestr zdarzeń 1528
Głosowania 484
Pliki wideo 1395
Komisja Sportu i Turystyki 1221
Skład 543
Porządek obrad 933
Czasowy rejestr zdarzeń 1613
Głosowania 1343
Pliki wideo 1646
Rada Miasta Ełku 99381
Stanowiska Rady Miasta 11709
Kluby Radnych 11770
Skład Rady Miasta 15042
Komisje 11332
Komisja Rewizyjna 27622
Komisja Budżetowa i Rozwoju 31549
Komisja Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego 34171
Komisja Oświaty i Kultury 30579
Komisja Sportu i Rekreacji 28993
Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej 25682
Urząd 118362
Statut Miasta 11444
Regulamin organizacyjny 68372
Kierownictwo Urzędu 64328
Wydziały i stanowiska 53185
Straż Miejska 37040
Urząd Stanu Cywilnego 23030
Wydział Edukacji 22726
Wydział Finansowy 35251
Wydział Mienia Komunalnego 42415
Wydział Organizacyjny 34221
Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami 29216
Wydział Polityki Społecznej 21851
Wydział Promocji, Sportu i Kultury 30159
Wydział Strategii i Rozwoju 24553
Wydział Świadczeń 62613
Biuro Kontroli, Audytu i Jakości 6826
Biuro Prawne 9219
Biuro Prezydenta 13935
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 13143
Biuro Związku ZIT MOF Ełk 3311
Struktura organizacyjna 20131
Kontakt 61583
Telefony i e-maile 60362
Konta bankowe 48338
Jednostki organizacyjne 54783
Jednostki budżetowe 28736
Jednostki posiadające osobowość prawną 24484
Spółki w nadzorze właścicielskim 4706
Zasady kształtowania wynagrodzeń 2326
Poradnik interesanta (jak załatwić sprawę?) 573241
Wydziały / Stanowiska 406186
Lista spraw 574192
Skargi i wnioski 2935
Petycje 10614
Ogłoszenia o naborze 368458
Ogłoszenia aktualne 123732
Ogłoszenia w toku 200911
Wyniki naboru 329584
Dokumenty do pobrania 11160
Akty prawne 842847
Zarządzenia Prezydenta 1262255
Uchwały Rady Miasta 1303542
Projekty Uchwał Rady Miasta 408101
Prawo Miejscowe 237
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 5
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 0
Nieodpłatna pomoc prawna 0
Majątek i finanse 33836
Wykaz mienia 8662
Budżet 2020 2420
Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta 318
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 97
Opinie dotyczące budżetu 434
Budżet 2019 9421
Wieloletnia Prognoza Finansowa 1664
Sprawozdanie i informacje z wykonania budżetu 681
Opinie dotyczące budżetu 1082
Budżet 2018 16570
Wieloletnia Prognoza Finansowa 4416
Sprawozdanie i informacje z wykonania budżetu 2436
Opinie dotyczące budżetu 3582
Budżet 2017 21077
Wieloletnia Prognoza Finansowa 7457
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 2461
Opinie dotyczące budżetu 5814
Budżet 2016 20462
Wieloletnia Prognoza Finansowa 7396
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 2624
Opinie dotyczące budżetu 3360
Budżet 2015 24927
Wieloletnia Prognoza Finansowa 7724
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 3516
Opinie dotyczące budżetu 2869
Budżet 2014 17145
Wieloletnia Prognoza Finansowa 8128
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 3839
Opinie dotyczące budżetu 4120
Budżet 2013 16555
Wieloletnia Prognoza Finansowa 6093
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 4431
Opinie dotyczące budżetu 3131
Budżet 2012 20985
Wieloletnia Prognoza Finansowa 4027
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 5180
Opinie dotyczące budżetu 3111
Budżet 2011 23072
Informacje 3237
Pomoc publiczna 7788
Oświadczenia majątkowe 48665
Rada Miasta Ełku 14617
2019 4108
2018 6953
2017 6224
2016 4632
Urząd Miasta Ełku 36207
2020 184
2019 3979
2018 8722
2017 8239
2016 5455
2015 4939
2014 4995
Jednostki organizacyjne Miasta Ełku 22281
2020 212
2019 3486
2018 7604
2017 10283
2016 4902
2015 8756
2014 4228
Oświata publiczna 6690
Przedszkola 2553
Szkoły 1379
Rekrutacja 2522
Komunikat dotyczący postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Ełk na rok szkolny 2020/2021 0
Liczba wolnych miejsc w rekrutacji w miejskich przedszkolach/oddziałach przedszkolnych na rok szkolny 2020/2021 71
Rekrutacja do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych 132
Rekrutacja do klasy I szkoły podstawowej 0
Akty prawne 750
Uchwały 7010
Zarządzenia 12275
Stypendia 2198
szkolne - socjalne 150
za aktywność społeczną i wyniki w nauce 177
Granty 308
Awans zawodowy nauczyciela 15
Oświata niepubliczna 3783
Ewidencja niepublicznych podmiotów oświatowych 1541
Dotacje udzielane niepublicznym podmiotom ooświatowym 4557
Akty prawne Miasta Ełku 2210
Podstawowe kwoty dotacji i statystyczna liczba uczni 2558
Gospodarka nieruchomościami: sprzedaż nieruchomości, najem i dzierżawa 96659
Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży 551085
Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy 109792
Nieruchomości przeznaczone do najmu 152505
Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych 3983
Oferty Inwestycyjne 55264
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 47959
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 29591
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - uchwalone 140081
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – w trakcie realizacji 71205
Decyzje o warunkach zabudowy i decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 74335
Inne opracowania planistyczne i programy 10151
Lokalizacja inwestycji mieszkaniowych w trybie specustawy 5417
Strategie, raporty, opracowania 60510
Działania Miasta Ełk na rzecz redukcji emisji CO2 do 2020 r. 2642
Modelowa rewitalizacja miast - opracowania 5949
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta i gminy Ełk oraz gminy Stare Juchy 3240
Polityka Oświatowa Samorządu Terytorialnego 4333
Program Ochrony Środowiska Miasta Ełku na lata 2018-2021 2720
Strategia Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025 12109
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Ełku 13584
Program Rewitalizacji Ełku 21478
Program Opieki nad Zabytkami 3236
Zintegrowana strategia rozwoju Ełckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014–2025 8226
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 8718
Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem, przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej, autobusów zeroemisyjnych 897
Polityka Parkingowa miasta Ełku 301
Rozwój lokalny 36
Kontrole 19252
AUDYT WEWNĘTRZNY 4307
Komisja Rewizyjna 13086
Kontrole zewnętrzne 4582
Kontrole zewnętrzne w 2020r. 78
Kontrole zewnętrzne w 2019 r. 565
Kontrole zewnętrzne w 2018 r. 4259
Kontrole zewnętrzne w 2017 r. 6254
Kontrole zewnętrzne w 2016 r. 6967
Kontrole zewnętrzne w 2015 r. 6350
Kontrole zewnętrzne w 2014 r. 13690
Kontrole zewnętrzne w 2013 r. 5263
Kontrole zewnętrzne w 2012 r. 11367
Kontrole zewnętrzne w 2011 r. 10023
Kontrole zewnętrzne w 2010 r. 15890
Kontrole zewnętrzne w 2009 r. 11940
Kontrole zewnętrzne w 2008r. 11851
Kontrole zewnętrzne w 2007r. 8749
Kontrole zewnętrzne w 2006r. 6390
Kontrole zewnętrzne w 2005r. 5924
Kontrole zewnętrzne w 2004r. 9320
Biuro Kontroli, Audytu i Jakości 2248
Plany 5950
Sprawozdania 4874
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 30038
Zamówienia publiczne 578569
Zamówienia publiczne aktualne 226464
Zamówienia publiczne w toku 224619
Zamówienia publiczne archiwalne 344665
Wyniki zamówień publicznych 337665
Wyniki innych postępowań 119836
Zamówienia publiczne o wartości nieprzekraczającej 30000 euro 492016
Plan postępowań o udzielenie zamówień 17877
Ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy 3123
Udzielone zamówienia z wolnej ręki 6883
Informacja o stanie środowiska 7701
Informacje nieudostępniane 12323
Inne ogłoszenia 301545
Gospodarka wodna 2909
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców 3346
Analiza prawdopodobieństwa naruszenia prawa w obszarze podatków i opłat lokalnych 1265
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców 2146
Schemat czynności sprawdzających przeprowadzania kontroli podatkowej 1911
Straż Miejska 21368
Status prawny 4580
Zakres działania i kompetencje 5704
Kontakt 5433
Organizacje pozarządowe, konkurs ofert, współpraca 45882
Dokumenty konkursowe 93760
Dokumenty programowe 26434
Konsultacje Społeczne z NGO 6880
Ogłoszenia i komunikaty 64878
Rada Pożytku 5266
Roczne Programy Współpracy 9129
Wyniki konkursów 150976
Wzory dokumentów 6550
Logo Miasta 2450
Inicjatywa lokalna 1108
Zarządzanie Energią 9669
Środki poprawy efektywności energetycznej miasta Ełk 4386
Dokumenty związane z Zarządzaniem Energią 3714
Efektywność energetyczna oraz Odnawialne Źródła Energii 3505
Zgromadzenia 5562
ZIT MOF Ełk - Biuro Związku 5008
Aktualności 13178
ZIT BIS Ełk 3909
Komitet Sterujący 4902
Nabór wniosków 13446
Dokumenty do pobrania 5402
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 4023

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 1
Statystyka 9863
Strona główna 30221
Instrukcja korzystania z BIP 12839
O Biuletynie 9982
Rejestr zmian 1759736
Redakcja Biuletynu 11870
Instrukcja obsługi 8288
Pliki do pobrania 42361
Mapa serwisu 8481
Urząd Marszałkowski 0

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 889413
Zamówienia publiczne aktualne 307460
Zamówienia publiczne w toku 236571
Zamówienia publiczne archiwalne 385983
Wyniki zamówień publicznych 405092
Wyniki innych postępowań 119896
Zamówienia publiczne o wartości nieprzekraczającej 30000 euro 56071
Dialog Techniczny 66616
Plan postępowań o udzielenie zamówień 0
Ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy 0
Wnioski elektroniczne 37403
e-Urząd 455
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - składanie pism i wniosków drogą elektroniczną 5015
Informacje o naborze 320807
Aktualności 158848
Konta bankowe 13271
Rodzina 500 plus 1
« powrót do poprzedniej strony