ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
e-Urząd 30530
Katalog usług 6089
Strefa mieszkańca 6667
Strefa przedsiębiorcy 3223
SERWAL 2870
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 4701
Wymagania 2581
Dla niesłyszących 9655
Ochrona danych osobowych 5279
Wybory 26972
2019 - Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 4460
2019 - Wybory do Walnego Zgromadzenia Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej 233
2019 - Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 8385
2018 - Wybory Samorządowe 14011
Nowe okręgi wyborcze 15758
Stałe obwody głosowania 5755
Wybory uzupełniające do Rady Miasta Ełku 6952
2015 - wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 4850
2015 - Referendum ogólnokrajowe 3708
2015 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 4980
2016-2019 Wybory ławników 2695
2014 - Wybory Samorządowe 10533
2014 - Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 7686
2011 - Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 8532
2011-2014 Wybory ławników 2893
2010 - Wybory Samorządowe 14020
2009 - Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 5675
2010 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 6217
2020 - 2023 Wybory ławników 588
Organy Miasta 68668
Prezydent Miasta 10461
RADA MIASTA EŁKU Kadencja 2018-2023 7734
Radni 1200
Kluby radnych 865
Oświadczenia majątkowe 3177
Dyżury 674
Zapytania 7881
Interpelacje 4048
Petycje 569
Harmonogram sesji 1739
Projekty uchwał 1855
Materiały sesyjne 912
Porządek obrad 1433
Czasowy rejestr zdarzeń 1542
Głosowania 1467
Pliki wideo 2026
Uchwały 892
Komisje 3066
Komisja Rewizyjna 503
Skład 426
Porządek Obrad 503
Czasowy rejestr zdarzeń 571
Głosowania 388
Pliki wideo 301
Komisja skarg, wniosków i petycji 891
Skład 459
Porządek obrad 722
Czasowy rejestr zdarzeń 1170
Głosowania 469
Pliki wideo 1028
Komisja Budżetu 785
Skład 390
Porządek obrad 690
Czasowy rejestr zdarzeń 1074
Głosowania 443
Pliki wideo 1096
Komisja Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego 748
Skład 484
Porządek obrad 710
Czasowy rejestr zdarzeń 1086
Głosowania 470
Pliki wideo 1174
Komisja Edukacji i Kultury 773
Skład 385
Porządek obrad 635
Czasowy rejestr zdarzeń 892
Głosowania 741
Pliki wideo 821
Komisja Rodziny, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 551
Skład 386
Porządek obrad 535
Czasowy rejestr zdarzeń 977
Głosowania 364
Pliki wideo 868
Komisja Sportu i Turystyki 856
Skład 418
Porządek obrad 677
Czasowy rejestr zdarzeń 1030
Głosowania 970
Pliki wideo 1092
Rada Miasta Ełku 96356
Stanowiska Rady Miasta 11338
Kluby Radnych 11313
Skład Rady Miasta 14629
Komisje 10906
Komisja Rewizyjna 26481
Komisja Budżetowa i Rozwoju 29958
Komisja Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego 32706
Komisja Oświaty i Kultury 29110
Komisja Sportu i Rekreacji 27602
Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej 24641
Urząd 114890
Statut Miasta 10808
Regulamin organizacyjny 65170
Kierownictwo Urzędu 61655
Wydziały i stanowiska 50484
Straż Miejska 34737
Urząd Stanu Cywilnego 21625
Wydział Edukacji 21585
Wydział Finansowy 32993
Wydział Mienia Komunalnego 39799
Wydział Organizacyjny 32002
Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami 27731
Wydział Polityki Społecznej 20419
Wydział Promocji, Sportu i Kultury 28572
Wydział Strategii i Rozwoju 23428
Wydział Świadczeń 58696
Biuro Kontroli, Audytu i Jakości 6425
Biuro Prawne 8692
Biuro Prezydenta 12819
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 12364
Biuro Związku ZIT MOF Ełk 3001
Struktura organizacyjna 19328
Kontakt 58990
Telefony i e-maile 57176
Konta bankowe 46316
Jednostki organizacyjne 53665
Jednostki budżetowe 27866
Jednostki posiadające osobowość prawną 23806
Spółki w nadzorze właścicielskim 4155
Zasady kształtowania wynagrodzeń 2014
Poradnik interesanta (jak załatwić sprawę?) 518098
Wydziały / Stanowiska 388923
Lista spraw 545437
Skargi i wnioski 2657
Petycje 9310
Ogłoszenia o naborze 353079
Ogłoszenia aktualne 120923
Ogłoszenia w toku 194018
Wyniki naboru 309820
Dokumenty do pobrania 10832
Akty prawne 721579
Zarządzenia Prezydenta 1188933
Uchwały Rady Miasta 1229255
Projekty Uchwał Rady Miasta 379509
Prawo Miejscowe 237
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 5
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 0
Nieodpłatna pomoc prawna 0
Majątek i finanse 32367
Wykaz mienia 8255
Budżet 2020 526
Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta 80
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 45
Opinie dotyczące budżetu 78
Budżet 2019 6809
Wieloletnia Prognoza Finansowa 1174
Sprawozdanie i informacje z wykonania budżetu 441
Opinie dotyczące budżetu 764
Budżet 2018 14892
Wieloletnia Prognoza Finansowa 3972
Sprawozdanie i informacje z wykonania budżetu 1972
Opinie dotyczące budżetu 3100
Budżet 2017 19762
Wieloletnia Prognoza Finansowa 6924
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 2295
Opinie dotyczące budżetu 5311
Budżet 2016 19326
Wieloletnia Prognoza Finansowa 7021
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 2469
Opinie dotyczące budżetu 3143
Budżet 2015 24185
Wieloletnia Prognoza Finansowa 7552
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 3382
Opinie dotyczące budżetu 2741
Budżet 2014 16945
Wieloletnia Prognoza Finansowa 8055
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 3726
Opinie dotyczące budżetu 4007
Budżet 2013 16466
Wieloletnia Prognoza Finansowa 6058
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 4385
Opinie dotyczące budżetu 3051
Budżet 2012 20865
Wieloletnia Prognoza Finansowa 3958
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 5132
Opinie dotyczące budżetu 3031
Budżet 2011 22972
Informacje 3193
Pomoc publiczna 7411
Oświadczenia majątkowe 46775
Rada Miasta Ełku 14226
2019 3334
2018 6361
2017 5958
2016 4502
2015 7138
Urząd Miasta Ełku 35581
2019 3049
2018 7916
2017 7760
2016 5272
2015 4836
2014 4852
Jednostki organizacyjne Miasta Ełku 21620
2019 2510
2018 6777
2017 9716
2016 4746
2015 8531
2014 4103
Oświata publiczna 4999
Przedszkola 1862
Szkoły 1134
Rekrutacja 1722
Liczba wolnych miejsc w rekrutacji uzupełniającej w miejskich przedszkolach/ oddziałach przedszkolnych w roku szkolnym 2019/2020 67
Rekrutacja do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych 0
Rekrutacja do klasy I szkoły podstawowej 0
Nabór uzupełniający do przedszkoli 2018/2019 1
Akty prawne 609
Uchwały 5670
Zarządzenia 9415
Stypendia 1773
szkolne - socjalne 145
za aktywność społeczną i wyniki w nauce 155
Granty 224
Awans zawodowy nauczyciela 15
Oświata niepubliczna 3463
Ewidencja niepublicznych podmiotów oświatowych 1208
Dotacje udzielane niepublicznym podmiotom ooświatowym 4051
Akty prawne Miasta Ełku 1812
Podstawowe kwoty dotacji i statystyczna liczba uczni 1705
Gospodarka nieruchomościami: sprzedaż nieruchomości, najem i dzierżawa 93986
Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży 515716
Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy 103094
Nieruchomości przeznaczone do najmu 144329
Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych 3342
Oferty Inwestycyjne 53603
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 46608
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 28015
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - uchwalone 136098
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – w trakcie realizacji 67537
Decyzje o warunkach zabudowy i decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 69950
Inne opracowania planistyczne i programy 9765
Lokalizacja inwestycji mieszkaniowych w trybie specustawy 4347
Strategie, raporty, opracowania 58379
Działania Miasta Ełk na rzecz redukcji emisji CO2 do 2020 r. 2360
Modelowa rewitalizacja miast - opracowania 4917
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta i gminy Ełk oraz gminy Stare Juchy 2699
Polityka Oświatowa Samorządu Terytorialnego 3433
Program Ochrony Środowiska Miasta Ełku na lata 2018-2021 2447
Strategia Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025 11080
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Ełku 12229
Program Rewitalizacji Ełku 19855
Program Opieki nad Zabytkami 2754
Zintegrowana strategia rozwoju Ełckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014–2025 7442
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 7211
Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem, przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej, autobusów zeroemisyjnych 687
Kontrole 18449
AUDYT WEWNĘTRZNY 4132
Komisja Rewizyjna 12474
Kontrole zewnętrzne 4400
Kontrole zewnętrzne w 2019 r. 100
Kontrole zewnętrzne w 2018 r. 3607
Kontrole zewnętrzne w 2017 r. 5709
Kontrole zewnętrzne w 2016 r. 6532
Kontrole zewnętrzne w 2015 r. 5991
Kontrole zewnętrzne w 2014 r. 13209
Kontrole zewnętrzne w 2013 r. 5118
Kontrole zewnętrzne w 2012 r. 11054
Kontrole zewnętrzne w 2011 r. 9504
Kontrole zewnętrzne w 2010 r. 15313
Kontrole zewnętrzne w 2009 r. 11627
Kontrole zewnętrzne w 2008r. 11581
Kontrole zewnętrzne w 2007r. 8470
Kontrole zewnętrzne w 2006r. 6201
Kontrole zewnętrzne w 2005r. 5714
Kontrole zewnętrzne w 2004r. 9022
Biuro Kontroli, Audytu i Jakości 2108
Plany 5617
Sprawozdania 4575
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 28407
Zamówienia publiczne 551767
Zamówienia publiczne aktualne 216260
Zamówienia publiczne w toku 213497
Zamówienia publiczne archiwalne 333062
Wyniki zamówień publicznych 326454
Wyniki innych postępowań 112201
Zamówienia publiczne o wartości nieprzekraczającej 30000 euro 467798
Plan postępowań o udzielenie zamówień 14447
Ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy 2823
Udzielone zamówienia z wolnej ręki 5779
Informacja o stanie środowiska 6960
Informacje nieudostępniane 11941
Inne ogłoszenia 289321
Gospodarka wodna 1936
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców 2986
Analiza prawdopodobieństwa naruszenia prawa w obszarze podatków i opłat lokalnych 1076
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców 1961
Schemat czynności sprawdzających przeprowadzania kontroli podatkowej 1730
Straż Miejska 20754
Status prawny 4434
Zakres działania i kompetencje 5520
Kontakt 5416
Organizacje pozarządowe, konkurs ofert, współpraca 44741
Dokumenty konkursowe 90431
Dokumenty programowe 25853
Konsultacje Społeczne z NGO 6279
Ogłoszenia i komunikaty 59893
Rada Pożytku 5149
Roczne Programy Współpracy 8147
Wyniki konkursów 144690
Wzory dokumentów 6033
Logo Miasta 2212
Inicjatywa lokalna 784
Zarządzanie Energią 9132
Środki poprawy efektywności energetycznej miasta Ełk 4169
Dokumenty związane z Zarządzaniem Energią 3495
Efektywność energetyczna oraz Odnawialne Źródła Energii 3334
Zgromadzenia 5020
ZIT MOF Ełk - Biuro Związku 4550
Aktualności 12169
ZIT BIS Ełk 3629
Komitet Sterujący 4337
Nabór wniosków 12244
Dokumenty do pobrania 5045
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 3538

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 1
Statystyka 9408
Strona główna 29667
Instrukcja korzystania z BIP 12473
O Biuletynie 9694
Rejestr zmian 1694994
Redakcja Biuletynu 11417
Instrukcja obsługi 7843
Pliki do pobrania 38269
Mapa serwisu 8128
Urząd Marszałkowski 0

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 855168
Zamówienia publiczne aktualne 293305
Zamówienia publiczne w toku 221327
Zamówienia publiczne archiwalne 375370
Wyniki zamówień publicznych 393947
Wyniki innych postępowań 111681
Zamówienia publiczne o wartości nieprzekraczającej 30000 euro 56068
Dialog Techniczny 63878
Plan postępowań o udzielenie zamówień 0
Ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy 0
Wnioski elektroniczne 35841
e-Urząd 351
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - składanie pism i wniosków drogą elektroniczną 4693
Informacje o naborze 312857
Aktualności 152843
Konta bankowe 12798
Rodzina 500 plus 1
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu