ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
e-Urząd 13022
Katalog usług 2213
Strefa mieszkańca 2426
Strefa przedsiębiorcy 1157
SERWAL 935
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 1489
Wymagania 803
Dla niesłyszących 6470
Wybory 18154
Wybory uzupełniające do Rady Miasta Ełku 2611
2015 - wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2086
2015 - Referendum ogólnokrajowe 1822
2015 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2652
nowe okręgi wyborcze 5919
2016-2019 Wybory ławników 1012
stałe obwody głosowania 2211
2014 - Wybory Samorządowe 5515
2014 - Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 3722
2011 - Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 5482
2011-2014 Wybory ławników 2022
2010 - Wybory Samorządowe 10447
2009 - Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 4109
2010 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 4413
Organy Miasta 51722
Prezydent Miasta 10461
Rada Miasta Ełku 58918
Stanowiska Rady Miasta 6050
Kluby Radnych 6894
Skład Rady Miasta 9805
Komisje 7640
Komisja Rewizyjna 13354
Komisja Budżetowa i Rozwoju 13491
Komisja Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego 14044
Komisja Oświaty i Kultury 12692
Komisja Sportu i Rekreacji 11198
Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej 10033
Urząd 91288
Statut Miasta 6756
Regulamin organizacyjny 37806
Kierownictwo Urzędu 40739
Wydziały i stanowiska 42568
Straż Miejska 16720
Urząd Stanu Cywilnego 12759
Wydział Edukacji 12299
Wydział Finansowy 15712
Wydział Mienia Komunalnego 20577
Wydział Organizacyjny 15313
Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami 15381
Wydział Polityki Społecznej 12070
Wydział Promocji, Sportu i Kultury 15447
Wydział Strategii i Rozwoju 14243
Wydział Świadczeń 26506
Biuro Kontroli, Audytu i Jakości 3446
Biuro Prawne 5298
Biuro Prezydenta 5229
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 7300
Biuro Związku ZIT MOF Ełk 761
Struktura organizacyjna 13384
Kontakt 41452
Telefony i e-maile 34531
Konta bankowe 27884
Jednostki organizacyjne 44412
Jednostki budżetowe 21924
Posiadające osobowość prawną 17650
Poradnik interesanta (jak załatwić sprawę?) 175867
Wydziały / Stanowiska 219107
Lista spraw 286970
Skargi i wnioski 762
Petycje 1671
Ogłoszenia o naborze 244792
Ogłoszenia aktualne 96691
Ogłoszenia w toku 147336
Wyniki naboru 202065
Dokumenty do pobrania 8052
Akty prawne 196218
Zarządzenia Prezydenta 643594
Uchwały Rady Miasta 603101
Projekty Uchwał Rady Miasta 31316
Prawo Miejscowe 237
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 5
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 0
Nieodpłatna pomoc prawna 0
Majątek i finanse 23943
Wykaz mienia 4977
Pomoc publiczna 4359
Budżet 2017 2045
Wieloletnia Prognoza Finansowa 521
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 137
Opinie dotyczące budżetu 275
Budżet 2016 6539
Wieloletnia Prognoza Finansowa 1516
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 644
Opinie dotyczące budżetu 618
Budżet 2015 11962
Wieloletnia Prognoza Finansowa 2604
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 1456
Opinie dotyczące budżetu 1002
Budżet 2014 10166
Wieloletnia Prognoza Finansowa 3599
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 2158
Opinie dotyczące budżetu 2190
Budżet 2013 14171
Wieloletnia Prognoza Finansowa 4724
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 3145
Opinie dotyczące budżetu 2208
Budżet 2012 19080
Wieloletnia Prognoza Finansowa 3481
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 4457
Opinie dotyczące budżetu 2548
Budżet 2011 21740
Informacje 2623
Oświadczenia majątkowe 32982
Rada Miasta Ełku 10248
2017 878
2016 2491
2015 4112
2014 4383
2013 3107
2011 3958
2012 3453
2010 6774
2008 2894
2009 4071
2007 1942
2006 3521
2005 1729
2004 1700
2003 5300
Urząd Miasta Ełku 28101
2017 882
2016 3063
2015 3250
2014 3162
2013 4037
2012 3601
2011 2870
2010 4735
2009 4267
2008 3011
2007 2050
2006 2153
Jednostki organizacyjne Miasta Ełku 15213
2017 1034
2016 2587
2015 5137
2014 2600
2013 3605
2012 3802
2011 1514
2010 3716
2008 4103
2009 6782
2006 2542
2007 2676
Oświata niepubliczna 398
Dotacje 193
Gospodarka nieruchomościami: sprzedaż nieruchomości, najem i dzierżawa 71634
Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży 307377
Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy 57920
Nieruchomości przeznaczone do najmu 73738
Oferty Inwestycyjne 34743
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 36516
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 17618
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - uchwalone 104253
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – w trakcie realizacji 29276
Decyzje o warunkach zabudowy i decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 25201
Inne opracowania planistyczne i programy 6260
Strategie, raporty, opracowania 45617
Działania Miasta Ełk na rzecz redukcji emisji CO2 do 2020 r. 600
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta i Gminy Ełk oraz Gminy Stare Juchy na lata 2013-2022 530
Polityka Oświatowa Samorządu Terytorialnego 723
Program Ochrony Środowiska Miasta Ełku na lata 2014-2017 526
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Ełku 1688
Strategia Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025 2122
Program Rewitalizacji Ełku 4022
Program Opieki nad Zabytkami 429
Zintegrowana strategia rozwoju Ełckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014–2025 1254
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 630
Kontrole 13308
AUDYT WEWNĘTRZNY 2860
AUDYT WEWNĘTRZNY 2005r. 1732
AUDYT WEWNĘTRZNY 2006r. 1901
AUDYT WEWNĘTRZNY 2007r. 2106
AUDYT WEWNĘTRZNY 2008r. 3268
AUDYT WEWNĘTRZNY 2009r. 2807
AUDYT WEWNĘTRZNY 2010r. 1703
AUDYT WEWNĘTRZNY 2011r. 1306
AUDYT WEWNĘTRZNY 2012r 1125
AUDYT WEWNĘTRZNY 2013r 944
AUDYT WEWNĘTRZNY 2014r 982
AUDYT WEWNĘTRZNY 2015r 626
Komisja Rewizyjna 6950
Kontrole zewnętrzne 2987
Kontrole zewnętrzne w 2017 r. 47
Kontrole zewnętrzne w 2016 r. 919
Kontrole zewnętrzne w 2015 r. 1880
Kontrole zewnętrzne w 2014 r. 4515
Kontrole zewnętrzne w 2013 r. 2727
Kontrole zewnętrzne w 2012 r. 6291
Kontrole zewnętrzne w 2011 r. 4556
Kontrole zewnętrzne w 2010 r. 8520
Kontrole zewnętrzne w 2009 r. 7032
Kontrole zewnętrzne w 2008r. 7096
Kontrole zewnętrzne w 2007r. 4753
Kontrole zewnętrzne w 2006r. 4035
Kontrole zewnętrzne w 2005r. 3604
Kontrole zewnętrzne w 2004r. 5645
Biuro Kontroli, Audytu i Jakości 1192
Plany 2398
Sprawozdania 1912
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 18586
Zamówienia publiczne 301152
Zamówienia publiczne aktualne 100895
Zamówienia publiczne w toku 78873
Zamówienia publiczne archiwalne 156743
Wyniki zamówień publicznych 181515
Wyniki innych postępowań 11110
Zamówienia publiczne o wartości nieprzekraczającej 30000 euro 235636
Plan postępowań o udzielenie zamówień 1640
Informacja o stanie środowiska 1765
Informacje nieudostępniane 9085
Inicjatywa lokalna 6482
Inne ogłoszenia 199806
Straż Miejska 16666
Status prawny 3029
Zakres działania i kompetencje 3750
Kontakt 5251
Organizacje pozarządowe, konkurs ofert, współpraca 38337
Dokumenty konkursowe 62207
Dokumenty programowe 17050
Konsultacje Społeczne z NGO 1374
Ogłoszenia i komunikaty 40594
Rada Pożytku 2335
Roczne Programy Współpracy 2173
Wyniki konkursów 77944
Wzory dokumentów 1982
Logo Miasta 256
Zarządzanie Energią 5299
Środki poprawy efektywności energetycznej miasta Ełk 2012
Dokumenty związane z Zarządzaniem Energią 1635
Efektywność energetyczna oraz Odnawialne Źródła Energii 1978
Zgromadzenia 1531
ZIT MOF Ełk - Biuro Związku 1789
Aktualności 2778
ZIT BIS Ełk 1324
Komitet Sterujący 1112
Nabór wniosków 1469
Dokumenty do pobrania 1216
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 481

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 1
Statystyka 6992
Strona główna 26781
Instrukcja korzystania z BIP 9656
O Biuletynie 7605
Rejestr zmian 1193200
Redakcja Biuletynu 8746
Instrukcja obsługi 5382
Pliki do pobrania 29570
Mapa serwisu 5801
Urząd Marszałkowski 0

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 461605
Zamówienia publiczne aktualne 100381
Zamówienia publiczne w toku 61042
Zamówienia publiczne archiwalne 158728
Wyniki zamówień publicznych 170278
Wyniki innych postępowań 8303
Zamówienia publiczne o wartości nieprzekraczającej 30000 euro 55771
Dialog Techniczny 43865
Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017 roku 0
Wnioski elektroniczne 24713
e-Urząd 122
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - składanie pism i wniosków drogą elektroniczną 2464
Informacje o naborze 248962
Aktualności 118876
Konta bankowe 12791
Rodzina 500 plus 1
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu