ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
e-Urząd 25758
Katalog usług 5168
Strefa mieszkańca 5476
Strefa przedsiębiorcy 2732
SERWAL 2469
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 3974
Wymagania 2146
Dla niesłyszących 8907
Ochrona danych osobowych 3045
Wybory 22337
2019 - Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 21
2018 - Wybory Samorządowe 10868
Nowe okręgi wyborcze 12224
Stałe obwody głosowania 3991
Wybory uzupełniające do Rady Miasta Ełku 6148
2015 - wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 4229
2015 - Referendum ogólnokrajowe 3233
2015 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 4545
2016-2019 Wybory ławników 2215
2014 - Wybory Samorządowe 9592
2014 - Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 6926
2011 - Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 7886
2011-2014 Wybory ławników 2683
2010 - Wybory Samorządowe 13256
2009 - Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 5366
2010 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 5834
Organy Miasta 64100
Prezydent Miasta 10461
RADA MIASTA EŁKU Kadencja 2018-2023 4088
Radni 689
Kluby radnych 398
Oświadczenia majątkowe 1096
Dyżury 296
Zapytania 2412
Interpelacje 829
Petycje 261
Harmonogram sesji 802
Projekty uchwał 694
Materiały sesyjne 532
Porządek obrad 679
Czasowy rejestr zdarzeń 306
Głosowania 334
Pliki wideo 378
Uchwały 391
Komisje 1715
Komisja Rewizyjna 239
Skład 183
Porządek Obrad 211
Czasowy rejestr zdarzeń 132
Głosowania 140
Pliki wideo 50
Komisja skarg, wniosków i petycji 462
Skład 152
Porządek obrad 301
Czasowy rejestr zdarzeń 294
Głosowania 195
Pliki wideo 221
Komisja Budżetu 300
Skład 153
Porządek obrad 276
Czasowy rejestr zdarzeń 133
Głosowania 135
Pliki wideo 131
Komisja Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego 301
Skład 178
Porządek obrad 284
Czasowy rejestr zdarzeń 150
Głosowania 135
Pliki wideo 170
Komisja Edukacji i Kultury 298
Skład 139
Porządek obrad 186
Czasowy rejestr zdarzeń 133
Głosowania 125
Pliki wideo 98
Komisja Rodziny, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 239
Skład 144
Porządek obrad 210
Czasowy rejestr zdarzeń 159
Głosowania 96
Pliki wideo 123
Komisja Sportu i Turystyki 325
Skład 176
Porządek obrad 218
Czasowy rejestr zdarzeń 154
Głosowania 219
Pliki wideo 187
Rada Miasta Ełku 89821
Stanowiska Rady Miasta 10301
Kluby Radnych 10400
Skład Rady Miasta 13854
Komisje 10269
Komisja Rewizyjna 23479
Komisja Budżetowa i Rozwoju 25742
Komisja Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego 28524
Komisja Oświaty i Kultury 25181
Komisja Sportu i Rekreacji 23781
Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej 21416
Urząd 108791
Statut Miasta 9646
Regulamin organizacyjny 59102
Kierownictwo Urzędu 56256
Wydziały i stanowiska 46825
Straż Miejska 29922
Urząd Stanu Cywilnego 19230
Wydział Edukacji 19074
Wydział Finansowy 28663
Wydział Mienia Komunalnego 34533
Wydział Organizacyjny 27611
Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami 24320
Wydział Polityki Społecznej 18207
Wydział Promocji, Sportu i Kultury 25167
Wydział Strategii i Rozwoju 21328
Wydział Świadczeń 49905
Biuro Kontroli, Audytu i Jakości 5627
Biuro Prawne 7720
Biuro Prezydenta 10600
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 11074
Biuro Związku ZIT MOF Ełk 2365
Struktura organizacyjna 17999
Kontakt 54358
Telefony i e-maile 51421
Konta bankowe 41076
Jednostki organizacyjne 51394
Jednostki budżetowe 26455
Jednostki posiadające osobowość prawną 22789
Spółki w nadzorze właścicielskim 2799
Zasady kształtowania wynagrodzeń 1385
Poradnik interesanta (jak załatwić sprawę?) 430352
Wydziały / Stanowiska 345293
Lista spraw 481025
Skargi i wnioski 2125
Petycje 6846
Ogłoszenia o naborze 317264
Ogłoszenia aktualne 112622
Ogłoszenia w toku 177210
Wyniki naboru 270425
Dokumenty do pobrania 10010
Akty prawne 596291
Zarządzenia Prezydenta 1047438
Uchwały Rady Miasta 1094159
Projekty Uchwał Rady Miasta 304879
Prawo Miejscowe 237
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 5
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 0
Nieodpłatna pomoc prawna 0
Majątek i finanse 29408
Wykaz mienia 7690
Pomoc publiczna 6726
Budżet 2019 2221
Wieloletnia Prognoza Finansowa 284
Sprawozdanie i informacje z wykonania budżetu 101
Opinie dotyczące budżetu 170
Budżet 2018 10742
Wieloletnia Prognoza Finansowa 2886
Sprawozdanie i informacje z wykonania budżetu 1091
Opinie dotyczące budżetu 2119
Budżet 2017 16725
Wieloletnia Prognoza Finansowa 5714
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 1847
Opinie dotyczące budżetu 4248
Budżet 2016 16254
Wieloletnia Prognoza Finansowa 6101
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 2098
Opinie dotyczące budżetu 2697
Budżet 2015 22558
Wieloletnia Prognoza Finansowa 6965
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 3035
Opinie dotyczące budżetu 2476
Budżet 2014 16434
Wieloletnia Prognoza Finansowa 7781
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 3537
Opinie dotyczące budżetu 3745
Budżet 2013 16273
Wieloletnia Prognoza Finansowa 5963
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 4285
Opinie dotyczące budżetu 2920
Budżet 2012 20619
Wieloletnia Prognoza Finansowa 3856
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 5036
Opinie dotyczące budżetu 2904
Budżet 2011 22778
Informacje 3104
Oświadczenia majątkowe 43226
Rada Miasta Ełku 13166
2019 926
2018 4645
2017 5260
2016 4094
2015 6496
2014 7809
2013 4841
2011 5938
2012 4447
2010 8719
2008 4007
2009 5281
2007 2897
2006 4569
2005 2429
2003 9350
2004 2499
Urząd Miasta Ełku 33564
2019 335
2018 5603
2017 6547
2016 4786
2015 4532
2014 4572
2013 5957
2012 4677
2011 4373
2010 6285
2009 5660
2008 3790
2007 2901
2006 3032
Jednostki organizacyjne Miasta Ełku 20110
2019 333
2018 4497
2017 8371
2016 4354
2015 7998
2014 3838
2013 5451
2012 5277
2011 2286
2010 4853
2007 3691
2008 5384
2006 3481
2009 9674
Oświata publiczna 3632
Przedszkola 1209
Szkoły 776
Rekrutacja 1070
Rekrutacja do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych 0
Rekrutacja do klasy I szkoły podstawowej 0
Akty prawne 423
Uchwały 3407
Zarządzenia 5359
Stypendia 873
szkolne - socjalne 126
za aktywność społeczną i wyniki w nauce 115
Granty 138
Awans zawodowy nauczyciela 15
Oświata niepubliczna 2765
Ewidencja niepublicznych podmiotów oświatowych 798
Dotacje udzielane niepublicznym podmiotom ooświatowym 3279
Akty prawne Miasta Ełku 1078
Podstawowe kwoty dotacji i statystyczna liczba uczni 825
Gospodarka nieruchomościami: sprzedaż nieruchomości, najem i dzierżawa 88259
Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży 456210
Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy 93604
Nieruchomości przeznaczone do najmu 126871
Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych 1840
Oferty Inwestycyjne 50230
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 43978
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 25011
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - uchwalone 128709
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – w trakcie realizacji 60284
Decyzje o warunkach zabudowy i decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 61403
Inne opracowania planistyczne i programy 8681
Lokalizacja inwestycji mieszkaniowych w trybie specustawy 1809
Strategie, raporty, opracowania 54631
Działania Miasta Ełk na rzecz redukcji emisji CO2 do 2020 r. 1898
Modelowa rewitalizacja miast - opracowania 3243
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta i gminy Ełk oraz gminy Stare Juchy 1832
Polityka Oświatowa Samorządu Terytorialnego 2420
Program Ochrony Środowiska Miasta Ełku na lata 2018-2021 1903
Strategia Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025 8968
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Ełku 9583
Program Rewitalizacji Ełku 16768
Program Opieki nad Zabytkami 1925
Zintegrowana strategia rozwoju Ełckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014–2025 5834
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 5715
Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem, przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej, autobusów zeroemisyjnych 298
Kontrole 17149
AUDYT WEWNĘTRZNY 3764
Komisja Rewizyjna 11242
Kontrole zewnętrzne 4093
Kontrole zewnętrzne w 2018 r. 2188
Kontrole zewnętrzne w 2017 r. 4392
Kontrole zewnętrzne w 2016 r. 5413
Kontrole zewnętrzne w 2015 r. 5207
Kontrole zewnętrzne w 2014 r. 11856
Kontrole zewnętrzne w 2013 r. 4776
Kontrole zewnętrzne w 2012 r. 10359
Kontrole zewnętrzne w 2011 r. 8428
Kontrole zewnętrzne w 2010 r. 14097
Kontrole zewnętrzne w 2009 r. 10754
Kontrole zewnętrzne w 2008r. 10607
Kontrole zewnętrzne w 2007r. 7718
Kontrole zewnętrzne w 2006r. 5701
Kontrole zewnętrzne w 2005r. 5265
Kontrole zewnętrzne w 2004r. 8307
Biuro Kontroli, Audytu i Jakości 1868
Plany 4697
Sprawozdania 3947
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 24839
Zamówienia publiczne 487290
Zamówienia publiczne aktualne 183557
Zamówienia publiczne w toku 181116
Zamówienia publiczne archiwalne 294529
Wyniki zamówień publicznych 288693
Wyniki innych postępowań 84589
Zamówienia publiczne o wartości nieprzekraczającej 30000 euro 418029
Plan postępowań o udzielenie zamówień 10218
Ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy 2128
Udzielone zamówienia z wolnej ręki 3552
Informacja o stanie środowiska 5579
Informacje nieudostępniane 11114
Inne ogłoszenia 268439
Gospodarka wodna 905
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców 2279
Analiza prawdopodobieństwa naruszenia prawa w obszarze podatków i opłat lokalnych 693
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców 1618
Schemat czynności sprawdzających przeprowadzania kontroli podatkowej 1414
Straż Miejska 19591
Status prawny 4077
Zakres działania i kompetencje 5107
Kontakt 5391
Organizacje pozarządowe, konkurs ofert, współpraca 43291
Dokumenty konkursowe 85372
Dokumenty programowe 24764
Konsultacje Społeczne z NGO 5081
Ogłoszenia i komunikaty 55235
Rada Pożytku 4815
Roczne Programy Współpracy 6734
Wyniki konkursów 132708
Wzory dokumentów 5100
Logo Miasta 1735
Inicjatywa lokalna 101
Zarządzanie Energią 8042
Środki poprawy efektywności energetycznej miasta Ełk 3777
Dokumenty związane z Zarządzaniem Energią 3073
Efektywność energetyczna oraz Odnawialne Źródła Energii 3082
Zgromadzenia 4156
ZIT MOF Ełk - Biuro Związku 3763
Aktualności 10009
ZIT BIS Ełk 3123
Komitet Sterujący 3306
Nabór wniosków 9356
Dokumenty do pobrania 4227
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 2519

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 1
Statystyka 8741
Strona główna 28722
Instrukcja korzystania z BIP 11705
O Biuletynie 9142
Rejestr zmian 1566662
Redakcja Biuletynu 10695
Instrukcja obsługi 7157
Pliki do pobrania 34390
Mapa serwisu 7464
Urząd Marszałkowski 0

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 784963
Zamówienia publiczne aktualne 252373
Zamówienia publiczne w toku 190851
Zamówienia publiczne archiwalne 338348
Wyniki zamówień publicznych 359429
Wyniki innych postępowań 86588
Zamówienia publiczne o wartości nieprzekraczającej 30000 euro 56056
Dialog Techniczny 58785
Plan postępowań o udzielenie zamówień 0
Ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy 0
Wnioski elektroniczne 32631
e-Urząd 286
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - składanie pism i wniosków drogą elektroniczną 4115
Informacje o naborze 293381
Aktualności 142996
Konta bankowe 12796
Rodzina 500 plus 1
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu