ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
e-Urząd 38290
Katalog usług 7279
Strefa mieszkańca 8588
Strefa przedsiębiorcy 4061
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 6049
Wymagania 3103
Obsługa osób niesłyszących 11095
Ochrona danych osobowych 7714
Wybory 32335
2020 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 511
Wybory zarządzone na dzień 28 czerwca 2020 r. 3595
Wybory zarządzone na dzień 10 maja 2020 r. 529
2019 - Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 6331
2019 - Wybory do Walnego Zgromadzenia Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej 472
2019 - Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 10103
2018 - Wybory Samorządowe 16462
Nowe okręgi wyborcze 17866
Stałe obwody głosowania 8008
Wybory uzupełniające do Rady Miasta Ełku 7693
2015 - wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 5553
2015 - Referendum ogólnokrajowe 4234
2015 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 5441
2014 - Wybory Samorządowe 11545
2016-2019 Wybory ławników 3244
2011 - Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 9368
2011-2014 Wybory ławników 3111
2014 - Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 8496
2010 - Wybory Samorządowe 14910
2009 - Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 6024
2010 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 6725
2020 - 2023 Wybory ławników 1040
Organy Miasta 73644
Prezydent Miasta 10461
RADA MIASTA EŁKU Kadencja 2018-2023 11964
Radni 2049
Kluby radnych 1611
Oświadczenia majątkowe 4660
Dyżury 1206
Zapytania 17908
Interpelacje 8977
Petycje 1248
Harmonogram sesji 3262
Projekty uchwał 3449
Materiały sesyjne 1412
Porządek obrad 2238
Czasowy rejestr zdarzeń 3190
Głosowania 3370
Pliki wideo 5355
Uchwały 1868
Komisje 4372
Komisja Rewizyjna 763
Skład 682
Porządek Obrad 907
Czasowy rejestr zdarzeń 1150
Głosowania 664
Pliki wideo 689
Komisja skarg, wniosków i petycji 1483
Skład 749
Porządek obrad 1151
Czasowy rejestr zdarzeń 2389
Głosowania 741
Pliki wideo 2087
Komisja Budżetu 1229
Skład 676
Porządek obrad 1220
Czasowy rejestr zdarzeń 2192
Głosowania 813
Pliki wideo 2233
Komisja Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego 1259
Skład 786
Porządek obrad 1242
Czasowy rejestr zdarzeń 2354
Głosowania 839
Pliki wideo 2388
Komisja Edukacji i Kultury 1334
Skład 678
Porządek obrad 1099
Czasowy rejestr zdarzeń 2018
Głosowania 1450
Pliki wideo 2029
Komisja Rodziny, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 897
Skład 641
Porządek obrad 956
Czasowy rejestr zdarzeń 2228
Głosowania 651
Pliki wideo 2075
Komisja Sportu i Turystyki 1556
Skład 691
Porządek obrad 1203
Czasowy rejestr zdarzeń 2297
Głosowania 1808
Pliki wideo 2339
Rada Miasta Ełku 102880
Stanowiska Rady Miasta 12193
Kluby Radnych 12441
Skład Rady Miasta 15481
Komisje 11695
Komisja Rewizyjna 28948
Komisja Budżetowa i Rozwoju 33353
Komisja Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego 36056
Komisja Oświaty i Kultury 32345
Komisja Sportu i Rekreacji 30669
Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej 27107
Urząd 122890
Statut Miasta 12084
Regulamin organizacyjny 72683
Kierownictwo Urzędu 67905
Wydziały i stanowiska 58440
Straż Miejska 39744
Urząd Stanu Cywilnego 24991
Wydział Edukacji 24326
Wydział Finansowy 38205
Wydział Mienia Komunalnego 46427
Wydział Nadzoru 7519
Wydział Organizacyjny 37257
Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami 31494
Wydział Polityki Społecznej 23572
Wydział Promocji, Sportu i Kultury 31992
Wydział Strategii i Rozwoju 25778
Wydział Świadczeń 68078
Biuro Prezydenta 15317
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 14077
Biuro Związku ZIT MOF Ełk 3800
Struktura organizacyjna 20981
Kontakt 66009
Telefony i e-maile 65479
Konta bankowe 50323
Jednostki organizacyjne 56310
Jednostki budżetowe 29769
Jednostki posiadające osobowość prawną 25136
Spółki w nadzorze właścicielskim 5606
Zasady kształtowania wynagrodzeń 2720
Poradnik interesanta (jak załatwić sprawę?) 634463
Wydziały / Stanowiska 431757
Lista spraw 624750
Skargi i wnioski 3376
Petycje 12460
Ogłoszenia o naborze 386913
Ogłoszenia aktualne 126659
Ogłoszenia w toku 208932
Wyniki naboru 350277
Dokumenty do pobrania 11602
Akty prawne 948613
Zarządzenia Prezydenta 1348251
Uchwały Rady Miasta 1388298
Projekty Uchwał Rady Miasta 412978
Prawo Miejscowe 237
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 5
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 0
Nieodpłatna pomoc prawna 0
Majątek i finanse 35612
Wykaz mienia 9009
Budżet 2020 6308
Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta 990
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 470
Opinie dotyczące budżetu 1247
Budżet 2019 11896
Wieloletnia Prognoza Finansowa 2240
Sprawozdanie i informacje z wykonania budżetu 1572
Opinie dotyczące budżetu 1653
Budżet 2018 18716
Wieloletnia Prognoza Finansowa 4961
Sprawozdanie i informacje z wykonania budżetu 3033
Opinie dotyczące budżetu 4149
Budżet 2017 22837
Wieloletnia Prognoza Finansowa 8132
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 2692
Opinie dotyczące budżetu 6391
Budżet 2016 21601
Wieloletnia Prognoza Finansowa 7757
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 2837
Opinie dotyczące budżetu 3563
Budżet 2015 25414
Wieloletnia Prognoza Finansowa 7884
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 3624
Opinie dotyczące budżetu 2980
Budżet 2014 17389
Wieloletnia Prognoza Finansowa 8242
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 4031
Opinie dotyczące budżetu 4236
Budżet 2013 16666
Wieloletnia Prognoza Finansowa 6146
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 4486
Opinie dotyczące budżetu 3212
Budżet 2012 21139
Wieloletnia Prognoza Finansowa 4107
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 5239
Opinie dotyczące budżetu 3189
Budżet 2011 23212
Informacje 3291
Pomoc publiczna 8335
Oświadczenia majątkowe 52117
Rada Miasta Ełku 15368
2020 2391
2019 4922
2018 7512
2017 6526
2016 4786
Urząd Miasta Ełku 37425
2020 1796
2019 4812
2018 9773
2017 8760
2016 5690
2015 5077
2014 5184
Jednostki organizacyjne Miasta Ełku 23305
2020 1787
2019 4350
2018 8662
2017 10947
2016 5086
2015 9068
2014 4377
Oświata publiczna 7816
Przedszkola 3049
Szkoły 1591
Rekrutacja 3177
Nabór uzupełniający do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych 2020/2021 0
Komunikat dotyczący postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Ełk na rok szkolny 2020/2021 0
Liczba wolnych miejsc w rekrutacji w miejskich przedszkolach/oddziałach przedszkolnych na rok szkolny 2020/2021 78
Rekrutacja do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych 185
Rekrutacja do klasy I szkoły podstawowej 0
Akty prawne 850
Uchwały 8455
Zarządzenia 15475
Stypendia 3038
szkolne - socjalne 162
za aktywność społeczną i wyniki w nauce 232
Granty 342
Awans zawodowy nauczyciela 15
Oświata niepubliczna 4217
Ewidencja niepublicznych podmiotów oświatowych 1898
Dotacje udzielane niepublicznym podmiotom ooświatowym 5055
Akty prawne Miasta Ełku 2610
Podstawowe kwoty dotacji i statystyczna liczba uczni 3678
Gospodarka nieruchomościami: sprzedaż nieruchomości, najem i dzierżawa 100204
Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży 596718
Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy 117748
Nieruchomości przeznaczone do najmu 162516
Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych 4843
Oferty Inwestycyjne 57447
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 49422
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 31291
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - uchwalone 144740
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – w trakcie realizacji 76176
Decyzje o warunkach zabudowy i decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 79350
Inne opracowania planistyczne i programy 10682
Lokalizacja inwestycji mieszkaniowych w trybie specustawy 6163
Strategie, raporty, opracowania 63110
Działania Miasta Ełk na rzecz redukcji emisji CO2 do 2020 r. 2919
Modelowa rewitalizacja miast - opracowania 7127
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta i gminy Ełk oraz gminy Stare Juchy 3739
Polityka Oświatowa Samorządu Terytorialnego 5384
Program Ochrony Środowiska Miasta Ełku na lata 2018-2021 3124
Strategia Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025 13284
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Ełku 15213
Program Rewitalizacji Ełku 23640
Program Opieki nad Zabytkami 3778
Zintegrowana strategia rozwoju Ełckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014–2025 9054
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 9891
Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem, przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej, autobusów zeroemisyjnych 1135
Polityka Parkingowa miasta Ełku 1104
Rozwój lokalny 1084
Raport o stanie gminy 517
Kontrole 20251
AUDYT WEWNĘTRZNY 4471
Komisja Rewizyjna 13925
Kontrole zewnętrzne 4712
Kontrole zewnętrzne w 2020r. 386
Kontrole zewnętrzne w 2019 r. 984
Kontrole zewnętrzne w 2018 r. 5039
Kontrole zewnętrzne w 2017 r. 7057
Kontrole zewnętrzne w 2016 r. 7634
Kontrole zewnętrzne w 2015 r. 6840
Kontrole zewnętrzne w 2014 r. 14386
Kontrole zewnętrzne w 2013 r. 5545
Kontrole zewnętrzne w 2012 r. 11792
Kontrole zewnętrzne w 2011 r. 10662
Kontrole zewnętrzne w 2010 r. 16744
Kontrole zewnętrzne w 2009 r. 12489
Kontrole zewnętrzne w 2008r. 12430
Kontrole zewnętrzne w 2007r. 9219
Kontrole zewnętrzne w 2006r. 6705
Kontrole zewnętrzne w 2005r. 6184
Kontrole zewnętrzne w 2004r. 9796
Biuro Kontroli, Audytu i Jakości 2345
Plany 6453
Sprawozdania 5385
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 32134
Zamówienia publiczne 603061
Zamówienia publiczne aktualne 237449
Zamówienia publiczne w toku 234822
Zamówienia publiczne archiwalne 356477
Wyniki zamówień publicznych 350698
Wyniki innych postępowań 128528
Zamówienia publiczne o wartości nieprzekraczającej 30000 euro 521910
Plan postępowań o udzielenie zamówień 23402
Ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy 3483
Udzielone zamówienia z wolnej ręki 8297
Informacja o stanie środowiska 8730
Informacje nieudostępniane 12901
Inne ogłoszenia 316278
Gospodarka wodna 4520
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców 3681
Analiza prawdopodobieństwa naruszenia prawa w obszarze podatków i opłat lokalnych 1414
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców 2278
Schemat czynności sprawdzających przeprowadzania kontroli podatkowej 2024
Straż Miejska 22145
Status prawny 4803
Zakres działania i kompetencje 5928
Kontakt 5450
Organizacje pozarządowe, konkurs ofert, współpraca 46824
Dokumenty konkursowe 97974
Dokumenty programowe 27085
Konsultacje Społeczne z NGO 7937
Ogłoszenia i komunikaty 69288
Rada Pożytku 5376
Roczne Programy Współpracy 10239
Wyniki konkursów 158109
Wzory dokumentów 7020
Logo Miasta 2740
Inicjatywa lokalna 1456
Zarządzanie Energią 10256
Środki poprawy efektywności energetycznej miasta Ełk 4632
Dokumenty związane z Zarządzaniem Energią 3876
Efektywność energetyczna oraz Odnawialne Źródła Energii 3677
Zgromadzenia 6279
ZIT MOF Ełk - Biuro Związku 6729
Aktualności 14274
ZIT BIS Ełk 4225
Komitet Sterujący 5423
Nabór wniosków 15141
Dokumenty do pobrania 5926
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 4655
Gminna ewidencja zabytków 451

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 1
Statystyka 10390
Strona główna 31193
Instrukcja korzystania z BIP 13362
O Biuletynie 10394
Rejestr zmian 1819315
Redakcja Biuletynu 12391
Instrukcja obsługi 8954
Pliki do pobrania 45444
Mapa serwisu 8944
Urząd Marszałkowski 0

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 934588
Zamówienia publiczne aktualne 324547
Zamówienia publiczne w toku 247764
Zamówienia publiczne archiwalne 398725
Wyniki zamówień publicznych 417747
Wyniki innych postępowań 128474
Zamówienia publiczne o wartości nieprzekraczającej 30000 euro 56073
Dialog Techniczny 70129
Plan postępowań o udzielenie zamówień 0
Ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy 0
Wnioski elektroniczne 40213
e-Urząd 605
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - składanie pism i wniosków drogą elektroniczną 5726
Informacje o naborze 330124
Aktualności 167532
Konta bankowe 15086
Rodzina 500 plus 1
Deklaracja dostępności 16
« powrót do poprzedniej strony