ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
e-Urząd 24488
Katalog usług 4959
Strefa mieszkańca 5176
Strefa przedsiębiorcy 2588
SERWAL 2344
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 3761
Wymagania 2046
Dla niesłyszących 8692
Ochrona danych osobowych 2529
Wybory 22021
2018 - Wybory Samorządowe 10117
Nowe okręgi wyborcze 11982
Stałe obwody głosowania 3919
Wybory uzupełniające do Rady Miasta Ełku 5852
2015 - wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 4102
2015 - Referendum ogólnokrajowe 3124
2015 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 4437
2016-2019 Wybory ławników 2153
2014 - Wybory Samorządowe 9385
2014 - Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 6710
2011 - Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 7744
2011-2014 Wybory ławników 2645
2010 - Wybory Samorządowe 13115
2009 - Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 5308
2010 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 5773
Organy Miasta 62381
Prezydent Miasta 10461
RADA MIASTA EŁKU Kadencja 2018-2023 2589
Radni 546
Kluby radnych 285
Oświadczenia majątkowe 724
Dyżury 191
Zapytania 1340
Interpelacje 273
Petycje 156
Harmonogram sesji 443
Projekty uchwał 337
Materiały sesyjne 343
Porządek obrad 428
Czasowy rejestr zdarzeń 170
Głosowania 184
Pliki wideo 194
Uchwały 202
Komisje 1002
Komisja Rewizyjna 119
Skład 122
Porządek Obrad 115
Czasowy rejestr zdarzeń 64
Głosowania 71
Pliki wideo 31
Komisja skarg, wniosków i petycji 235
Skład 100
Porządek obrad 136
Czasowy rejestr zdarzeń 103
Głosowania 80
Pliki wideo 77
Komisja Budżetu 171
Skład 90
Porządek obrad 162
Czasowy rejestr zdarzeń 59
Głosowania 73
Pliki wideo 41
Komisja Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego 171
Skład 107
Porządek obrad 166
Czasowy rejestr zdarzeń 69
Głosowania 70
Pliki wideo 61
Komisja Edukacji i Kultury 164
Skład 77
Porządek obrad 88
Czasowy rejestr zdarzeń 54
Głosowania 40
Pliki wideo 39
Komisja Rodziny, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 126
Skład 83
Porządek obrad 114
Czasowy rejestr zdarzeń 67
Głosowania 60
Pliki wideo 47
Komisja Sportu i Turystyki 167
Skład 100
Porządek obrad 103
Czasowy rejestr zdarzeń 88
Głosowania 128
Pliki wideo 85
Rada Miasta Ełku 87919
Stanowiska Rady Miasta 9966
Kluby Radnych 10133
Skład Rady Miasta 13649
Komisje 9981
Komisja Rewizyjna 22199
Komisja Budżetowa i Rozwoju 23939
Komisja Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego 26951
Komisja Oświaty i Kultury 23559
Komisja Sportu i Rekreacji 22299
Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej 20041
Urząd 107224
Statut Miasta 9301
Regulamin organizacyjny 57039
Kierownictwo Urzędu 54880
Wydziały i stanowiska 46358
Straż Miejska 28754
Urząd Stanu Cywilnego 18651
Wydział Edukacji 18479
Wydział Finansowy 27735
Wydział Mienia Komunalnego 33376
Wydział Organizacyjny 26549
Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami 23436
Wydział Polityki Społecznej 17616
Wydział Promocji, Sportu i Kultury 24231
Wydział Strategii i Rozwoju 20813
Wydział Świadczeń 48170
Biuro Kontroli, Audytu i Jakości 5467
Biuro Prawne 7522
Biuro Prezydenta 10094
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 10772
Biuro Związku ZIT MOF Ełk 2227
Struktura organizacyjna 17619
Kontakt 53302
Telefony i e-maile 49660
Konta bankowe 39763
Jednostki organizacyjne 50714
Jednostki budżetowe 26098
Jednostki posiadające osobowość prawną 22567
Spółki w nadzorze właścicielskim 2484
Zasady kształtowania wynagrodzeń 1234
Poradnik interesanta (jak załatwić sprawę?) 395847
Wydziały / Stanowiska 324704
Lista spraw 455743
Skargi i wnioski 2019
Petycje 6450
Ogłoszenia o naborze 307607
Ogłoszenia aktualne 110996
Ogłoszenia w toku 174258
Wyniki naboru 262720
Dokumenty do pobrania 9827
Akty prawne 546149
Zarządzenia Prezydenta 978549
Uchwały Rady Miasta 1019931
Projekty Uchwał Rady Miasta 256082
Prawo Miejscowe 237
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 5
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 0
Nieodpłatna pomoc prawna 0
Majątek i finanse 28581
Wykaz mienia 7511
Pomoc publiczna 6571
Budżet 2019 1123
Wieloletnia Prognoza Finansowa 130
Sprawozdanie i informacje z wykonania budżetu 46
Opinie dotyczące budżetu 65
Budżet 2018 9244
Wieloletnia Prognoza Finansowa 2518
Sprawozdanie i informacje z wykonania budżetu 936
Opinie dotyczące budżetu 1844
Budżet 2017 15422
Wieloletnia Prognoza Finansowa 5213
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 1701
Opinie dotyczące budżetu 3819
Budżet 2016 15319
Wieloletnia Prognoza Finansowa 5694
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 2005
Opinie dotyczące budżetu 2526
Budżet 2015 21911
Wieloletnia Prognoza Finansowa 6682
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 2930
Opinie dotyczące budżetu 2384
Budżet 2014 16177
Wieloletnia Prognoza Finansowa 7567
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 3445
Opinie dotyczące budżetu 3668
Budżet 2013 16188
Wieloletnia Prognoza Finansowa 5909
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 4220
Opinie dotyczące budżetu 2889
Budżet 2012 20539
Wieloletnia Prognoza Finansowa 3833
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 5005
Opinie dotyczące budżetu 2883
Budżet 2011 22735
Informacje 3080
Oświadczenia majątkowe 42146
Rada Miasta Ełku 12789
2019 354
2018 4044
2017 4977
2016 3979
2015 6337
2014 7567
2013 4727
2011 5813
2012 4378
2010 8577
2008 3901
2009 5178
2007 2831
2006 4489
2005 2387
2003 9075
2004 2440
Urząd Miasta Ełku 33016
2019 83
2018 4560
2017 6153
2016 4642
2015 4454
2014 4493
2013 5845
2012 4618
2011 4283
2010 6205
2009 5543
2008 3727
2007 2835
2006 2977
Jednostki organizacyjne Miasta Ełku 19581
2019 79
2018 3694
2017 7649
2016 4247
2015 7807
2014 3779
2013 5357
2012 5187
2011 2247
2010 4784
2007 3622
2008 5265
2006 3414
2009 9478
Oświata publiczna 2837
Przedszkola 962
Szkoły 636
Rekrutacja 832
Liczba wolnych miejsc w miejskich przedszkolach na rok szkolny 2018/2019 0
Rekrutacja do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych 0
Rekrutacja do klasy I szkoły podstawowej 0
Nabór uzupełniający do przedszkoli 2018/2019 1
Akty prawne 352
Uchwały 2756
Zarządzenia 4173
Stypendia 661
szkolne - socjalne 112
za aktywność społeczną i wyniki w nauce 105
Granty 119
Awans zawodowy nauczyciela 15
Oświata niepubliczna 2537
Ewidencja niepublicznych podmiotów oświatowych 686
Dotacje udzielane niepublicznym podmiotom ooświatowym 2940
Akty prawne Miasta Ełku 867
Podstawowe kwoty dotacji i statystyczna liczba uczni 673
Gospodarka nieruchomościami: sprzedaż nieruchomości, najem i dzierżawa 86490
Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży 435753
Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy 90307
Nieruchomości przeznaczone do najmu 121796
Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych 1381
Oferty Inwestycyjne 48975
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 43078
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 24174
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - uchwalone 126077
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – w trakcie realizacji 57689
Decyzje o warunkach zabudowy i decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 57995
Inne opracowania planistyczne i programy 8460
Lokalizacja inwestycji mieszkaniowych w trybie specustawy 939
Strategie, raporty, opracowania 53647
Działania Miasta Ełk na rzecz redukcji emisji CO2 do 2020 r. 1783
Modelowa rewitalizacja miast - opracowania 2558
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta i gminy Ełk oraz gminy Stare Juchy 1589
Polityka Oświatowa Samorządu Terytorialnego 2295
Program Ochrony Środowiska Miasta Ełku na lata 2018-2021 1731
Strategia Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025 8261
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Ełku 8632
Program Rewitalizacji Ełku 15429
Program Opieki nad Zabytkami 1692
Zintegrowana strategia rozwoju Ełckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014–2025 5361
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 4386
Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem, przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej, autobusów zeroemisyjnych 181
Kontrole 16847
AUDYT WEWNĘTRZNY 3680
Komisja Rewizyjna 10934
Kontrole zewnętrzne 4013
Kontrole zewnętrzne w 2018 r. 1769
Kontrole zewnętrzne w 2017 r. 3957
Kontrole zewnętrzne w 2016 r. 5026
Kontrole zewnętrzne w 2015 r. 4984
Kontrole zewnętrzne w 2014 r. 11209
Kontrole zewnętrzne w 2013 r. 4649
Kontrole zewnętrzne w 2012 r. 9966
Kontrole zewnętrzne w 2011 r. 8117
Kontrole zewnętrzne w 2010 r. 13685
Kontrole zewnętrzne w 2009 r. 10529
Kontrole zewnętrzne w 2008r. 10284
Kontrole zewnętrzne w 2007r. 7460
Kontrole zewnętrzne w 2006r. 5563
Kontrole zewnętrzne w 2005r. 5133
Kontrole zewnętrzne w 2004r. 8072
Biuro Kontroli, Audytu i Jakości 1799
Plany 4497
Sprawozdania 3790
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 24123
Zamówienia publiczne 456902
Zamówienia publiczne aktualne 167372
Zamówienia publiczne w toku 160931
Zamówienia publiczne archiwalne 270877
Wyniki zamówień publicznych 268879
Wyniki innych postępowań 69035
Zamówienia publiczne o wartości nieprzekraczającej 30000 euro 401632
Plan postępowań o udzielenie zamówień 9259
Ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy 1920
Udzielone zamówienia z wolnej ręki 2979
Informacja o stanie środowiska 5258
Informacje nieudostępniane 10911
Inicjatywa lokalna 10751
Inne ogłoszenia 261589
Gospodarka wodna 680
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców 2067
Analiza prawdopodobieństwa naruszenia prawa w obszarze podatków i opłat lokalnych 574
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców 1519
Schemat czynności sprawdzających przeprowadzania kontroli podatkowej 1328
Straż Miejska 19227
Status prawny 3944
Zakres działania i kompetencje 4997
Kontakt 5388
Organizacje pozarządowe, konkurs ofert, współpraca 42693
Dokumenty konkursowe 83330
Dokumenty programowe 24272
Konsultacje Społeczne z NGO 4728
Ogłoszenia i komunikaty 53724
Rada Pożytku 4635
Roczne Programy Współpracy 6384
Wyniki konkursów 127205
Wzory dokumentów 4816
Logo Miasta 1631
Zarządzanie Energią 7833
Środki poprawy efektywności energetycznej miasta Ełk 3656
Dokumenty związane z Zarządzaniem Energią 2985
Efektywność energetyczna oraz Odnawialne Źródła Energii 3009
Zgromadzenia 3896
ZIT MOF Ełk - Biuro Związku 3559
Aktualności 9071
ZIT BIS Ełk 2992
Komitet Sterujący 3055
Nabór wniosków 8294
Dokumenty do pobrania 3935
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 2270

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 1
Statystyka 8578
Strona główna 28519
Instrukcja korzystania z BIP 11538
O Biuletynie 9000
Rejestr zmian 1500263
Redakcja Biuletynu 10487
Instrukcja obsługi 7012
Pliki do pobrania 33882
Mapa serwisu 7295
Urząd Marszałkowski 0

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 748295
Zamówienia publiczne aktualne 230402
Zamówienia publiczne w toku 169947
Zamówienia publiczne archiwalne 312490
Wyniki zamówień publicznych 334666
Wyniki innych postępowań 70457
Zamówienia publiczne o wartości nieprzekraczającej 30000 euro 56044
Dialog Techniczny 57516
Plan postępowań o udzielenie zamówień 0
Ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy 0
Wnioski elektroniczne 31742
e-Urząd 256
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - składanie pism i wniosków drogą elektroniczną 3986
Informacje o naborze 288202
Aktualności 140244
Konta bankowe 12796
Rodzina 500 plus 1
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu