ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
e-Urząd 29210
Katalog usług 5795
Strefa mieszkańca 6343
Strefa przedsiębiorcy 3047
SERWAL 2731
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 4447
Wymagania 2422
Dla niesłyszących 9439
Ochrona danych osobowych 4611
Wybory 24634
2019 - Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 829
2019 - Wybory do Walnego Zgromadzenia Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej 117
2019 - Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 5240
2018 - Wybory Samorządowe 13139
Nowe okręgi wyborcze 14263
Stałe obwody głosowania 4894
Wybory uzupełniające do Rady Miasta Ełku 6763
2015 - wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 4612
2015 - Referendum ogólnokrajowe 3532
2015 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 4832
2016-2019 Wybory ławników 2553
2014 - Wybory Samorządowe 10201
2014 - Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 7424
2011 - Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 8275
2011-2014 Wybory ławników 2829
2010 - Wybory Samorządowe 13755
2009 - Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 5582
2010 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 6067
2020 - 2023 Wybory ławników 387
Organy Miasta 67403
Prezydent Miasta 10461
RADA MIASTA EŁKU Kadencja 2018-2023 6661
Radni 1037
Kluby radnych 714
Oświadczenia majątkowe 2121
Dyżury 567
Zapytania 6130
Interpelacje 2894
Petycje 475
Harmonogram sesji 1406
Projekty uchwał 1560
Materiały sesyjne 806
Porządek obrad 1198
Czasowy rejestr zdarzeń 1130
Głosowania 1088
Pliki wideo 1340
Uchwały 723
Komisje 2657
Komisja Rewizyjna 433
Skład 346
Porządek Obrad 404
Czasowy rejestr zdarzeń 385
Głosowania 307
Pliki wideo 197
Komisja skarg, wniosków i petycji 758
Skład 364
Porządek obrad 573
Czasowy rejestr zdarzeń 786
Głosowania 377
Pliki wideo 730
Komisja Budżetu 647
Skład 303
Porządek obrad 547
Czasowy rejestr zdarzeń 757
Głosowania 341
Pliki wideo 749
Komisja Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego 639
Skład 384
Porządek obrad 562
Czasowy rejestr zdarzeń 803
Głosowania 367
Pliki wideo 842
Komisja Edukacji i Kultury 644
Skład 300
Porządek obrad 502
Czasowy rejestr zdarzeń 591
Głosowania 548
Pliki wideo 529
Komisja Rodziny, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 456
Skład 312
Porządek obrad 417
Czasowy rejestr zdarzeń 654
Głosowania 274
Pliki wideo 587
Komisja Sportu i Turystyki 693
Skład 335
Porządek obrad 541
Czasowy rejestr zdarzeń 621
Głosowania 687
Pliki wideo 729
Rada Miasta Ełku 94620
Stanowiska Rady Miasta 11045
Kluby Radnych 11028
Skład Rady Miasta 14437
Komisje 10700
Komisja Rewizyjna 25751
Komisja Budżetowa i Rozwoju 29014
Komisja Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego 31676
Komisja Oświaty i Kultury 28044
Komisja Sportu i Rekreacji 26677
Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej 23897
Urząd 113440
Statut Miasta 10458
Regulamin organizacyjny 63598
Kierownictwo Urzędu 60305
Wydziały i stanowiska 49306
Straż Miejska 33484
Urząd Stanu Cywilnego 21061
Wydział Edukacji 21019
Wydział Finansowy 31968
Wydział Mienia Komunalnego 38466
Wydział Organizacyjny 30797
Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami 26928
Wydział Polityki Społecznej 19803
Wydział Promocji, Sportu i Kultury 27758
Wydział Strategii i Rozwoju 22823
Wydział Świadczeń 56744
Biuro Kontroli, Audytu i Jakości 6244
Biuro Prawne 8395
Biuro Prezydenta 12280
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 11929
Biuro Związku ZIT MOF Ełk 2811
Struktura organizacyjna 18987
Kontakt 57758
Telefony i e-maile 55664
Konta bankowe 44941
Jednostki organizacyjne 53113
Jednostki budżetowe 27517
Jednostki posiadające osobowość prawną 23474
Spółki w nadzorze właścicielskim 3889
Zasady kształtowania wynagrodzeń 1863
Poradnik interesanta (jak załatwić sprawę?) 499029
Wydziały / Stanowiska 379898
Lista spraw 530891
Skargi i wnioski 2522
Petycje 8511
Ogłoszenia o naborze 346216
Ogłoszenia aktualne 118891
Ogłoszenia w toku 190918
Wyniki naboru 299705
Dokumenty do pobrania 10610
Akty prawne 690371
Zarządzenia Prezydenta 1162413
Uchwały Rady Miasta 1203103
Projekty Uchwał Rady Miasta 375861
Prawo Miejscowe 237
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 5
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 0
Nieodpłatna pomoc prawna 0
Majątek i finanse 31499
Wykaz mienia 8097
Budżet 2020 101
Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta 16
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 13
Opinie dotyczące budżetu 19
Budżet 2019 5240
Wieloletnia Prognoza Finansowa 851
Sprawozdanie i informacje z wykonania budżetu 316
Opinie dotyczące budżetu 605
Budżet 2018 13778
Wieloletnia Prognoza Finansowa 3691
Sprawozdanie i informacje z wykonania budżetu 1757
Opinie dotyczące budżetu 2860
Budżet 2017 18923
Wieloletnia Prognoza Finansowa 6607
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 2176
Opinie dotyczące budżetu 5052
Budżet 2016 17854
Wieloletnia Prognoza Finansowa 6754
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 2348
Opinie dotyczące budżetu 3003
Budżet 2015 23729
Wieloletnia Prognoza Finansowa 7416
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 3293
Opinie dotyczące budżetu 2659
Budżet 2014 16833
Wieloletnia Prognoza Finansowa 7994
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 3683
Opinie dotyczące budżetu 3943
Budżet 2013 16402
Wieloletnia Prognoza Finansowa 6031
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 4357
Opinie dotyczące budżetu 3001
Budżet 2012 20808
Wieloletnia Prognoza Finansowa 3927
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 5104
Opinie dotyczące budżetu 2992
Budżet 2011 22916
Informacje 3165
Pomoc publiczna 7236
Oświadczenia majątkowe 46022
Rada Miasta Ełku 13974
2019 2902
2018 6095
2017 5740
2016 4397
2015 6950
2014 8414
2013 5175
2011 6281
2012 4602
2010 9001
2008 4189
2009 5503
2007 3043
2006 4766
2005 2553
2003 9991
2004 2646
Urząd Miasta Ełku 35118
2019 2479
2018 7311
2017 7435
2016 5143
2015 4754
2014 4755
2013 6256
2012 4848
2011 4626
2010 6525
2009 5927
2008 3947
2007 3047
2006 3162
Jednostki organizacyjne Miasta Ełku 21295
2019 2107
2018 6227
2017 9364
2016 4626
2015 8393
2014 4007
2013 5757
2012 5487
2011 2409
2010 5050
2007 3865
2008 5608
2006 3630
2009 10077
Oświata publiczna 4716
Przedszkola 1756
Szkoły 1045
Rekrutacja 1654
Liczba wolnych miejsc w rekrutacji uzupełniającej w miejskich przedszkolach/ oddziałach przedszkolnych w roku szkolnym 2019/2020 57
Rekrutacja do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych 0
Rekrutacja do klasy I szkoły podstawowej 0
Nabór uzupełniający do przedszkoli 2018/2019 1
Akty prawne 566
Uchwały 5096
Zarządzenia 8123
Stypendia 1501
szkolne - socjalne 142
za aktywność społeczną i wyniki w nauce 140
Granty 207
Awans zawodowy nauczyciela 15
Oświata niepubliczna 3242
Ewidencja niepublicznych podmiotów oświatowych 1015
Dotacje udzielane niepublicznym podmiotom ooświatowym 3818
Akty prawne Miasta Ełku 1579
Podstawowe kwoty dotacji i statystyczna liczba uczni 1280
Gospodarka nieruchomościami: sprzedaż nieruchomości, najem i dzierżawa 92339
Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży 500337
Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy 100912
Nieruchomości przeznaczone do najmu 140096
Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych 2895
Oferty Inwestycyjne 52705
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 45866
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 26710
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - uchwalone 134253
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – w trakcie realizacji 65757
Decyzje o warunkach zabudowy i decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 67881
Inne opracowania planistyczne i programy 9535
Lokalizacja inwestycji mieszkaniowych w trybie specustawy 3767
Strategie, raporty, opracowania 57174
Działania Miasta Ełk na rzecz redukcji emisji CO2 do 2020 r. 2190
Modelowa rewitalizacja miast - opracowania 4535
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta i gminy Ełk oraz gminy Stare Juchy 2490
Polityka Oświatowa Samorządu Terytorialnego 3010
Program Ochrony Środowiska Miasta Ełku na lata 2018-2021 2292
Strategia Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025 10504
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Ełku 11411
Program Rewitalizacji Ełku 19023
Program Opieki nad Zabytkami 2544
Zintegrowana strategia rozwoju Ełckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014–2025 7023
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 6829
Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem, przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej, autobusów zeroemisyjnych 586
Kontrole 18030
AUDYT WEWNĘTRZNY 4032
Komisja Rewizyjna 12055
Kontrole zewnętrzne 4312
Kontrole zewnętrzne w 2019 r. 50
Kontrole zewnętrzne w 2018 r. 3147
Kontrole zewnętrzne w 2017 r. 5274
Kontrole zewnętrzne w 2016 r. 6180
Kontrole zewnętrzne w 2015 r. 5738
Kontrole zewnętrzne w 2014 r. 12823
Kontrole zewnętrzne w 2013 r. 4993
Kontrole zewnętrzne w 2012 r. 10834
Kontrole zewnętrzne w 2011 r. 9122
Kontrole zewnętrzne w 2010 r. 14912
Kontrole zewnętrzne w 2009 r. 11312
Kontrole zewnętrzne w 2008r. 11188
Kontrole zewnętrzne w 2007r. 8207
Kontrole zewnętrzne w 2006r. 6030
Kontrole zewnętrzne w 2005r. 5560
Kontrole zewnętrzne w 2004r. 8774
Biuro Kontroli, Audytu i Jakości 2057
Plany 5293
Sprawozdania 4353
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 27294
Zamówienia publiczne 537950
Zamówienia publiczne aktualne 209752
Zamówienia publiczne w toku 207753
Zamówienia publiczne archiwalne 326170
Wyniki zamówień publicznych 319263
Wyniki innych postępowań 106993
Zamówienia publiczne o wartości nieprzekraczającej 30000 euro 455799
Plan postępowań o udzielenie zamówień 13168
Ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy 2598
Udzielone zamówienia z wolnej ręki 5187
Informacja o stanie środowiska 6491
Informacje nieudostępniane 11680
Inne ogłoszenia 283221
Gospodarka wodna 1553
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców 2798
Analiza prawdopodobieństwa naruszenia prawa w obszarze podatków i opłat lokalnych 978
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców 1880
Schemat czynności sprawdzających przeprowadzania kontroli podatkowej 1636
Straż Miejska 20409
Status prawny 4350
Zakres działania i kompetencje 5394
Kontakt 5412
Organizacje pozarządowe, konkurs ofert, współpraca 44220
Dokumenty konkursowe 89092
Dokumenty programowe 25483
Konsultacje Społeczne z NGO 5854
Ogłoszenia i komunikaty 58655
Rada Pożytku 5051
Roczne Programy Współpracy 7604
Wyniki konkursów 141709
Wzory dokumentów 5718
Logo Miasta 2077
Inicjatywa lokalna 599
Zarządzanie Energią 8801
Środki poprawy efektywności energetycznej miasta Ełk 4051
Dokumenty związane z Zarządzaniem Energią 3346
Efektywność energetyczna oraz Odnawialne Źródła Energii 3259
Zgromadzenia 4716
ZIT MOF Ełk - Biuro Związku 4321
Aktualności 11651
ZIT BIS Ełk 3486
Komitet Sterujący 4103
Nabór wniosków 11513
Dokumenty do pobrania 4807
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 3195

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 1
Statystyka 9212
Strona główna 29354
Instrukcja korzystania z BIP 12244
O Biuletynie 9509
Rejestr zmian 1667013
Redakcja Biuletynu 11205
Instrukcja obsługi 7596
Pliki do pobrania 36797
Mapa serwisu 7931
Urząd Marszałkowski 0

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 839491
Zamówienia publiczne aktualne 284721
Zamówienia publiczne w toku 215205
Zamówienia publiczne archiwalne 368374
Wyniki zamówień publicznych 387028
Wyniki innych postępowań 106593
Zamówienia publiczne o wartości nieprzekraczającej 30000 euro 56064
Dialog Techniczny 62518
Plan postępowań o udzielenie zamówień 0
Ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy 0
Wnioski elektroniczne 35165
e-Urząd 330
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - składanie pism i wniosków drogą elektroniczną 4545
Informacje o naborze 308773
Aktualności 150079
Konta bankowe 12798
Rodzina 500 plus 1
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu