ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
e-Urząd 43223
Katalog usług 8223
Strefa mieszkańca 9833
Strefa przedsiębiorcy 4606
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 7158
Wymagania 3461
Obsługa osób niesłyszących 12028
Ochrona danych osobowych 9302
Wybory 33129
2020 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 613
Wybory zarządzone na dzień 28 czerwca 2020 r. 4473
Wybory zarządzone na dzień 10 maja 2020 r. 1218
2019 - Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 7535
2019 - Wybory do Walnego Zgromadzenia Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej 583
2019 - Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 11041
2018 - Wybory Samorządowe 17908
Nowe okręgi wyborcze 18748
Stałe obwody głosowania 8744
Wybory uzupełniające do Rady Miasta Ełku 8271
2015 - wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 5950
2015 - Referendum ogólnokrajowe 4648
2015 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 5826
2014 - Wybory Samorządowe 12434
2016-2019 Wybory ławników 3635
2011 - Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 9988
2011-2014 Wybory ławników 3317
2014 - Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 9341
2010 - Wybory Samorządowe 15638
2009 - Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 6318
2010 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 7145
2020 - 2023 Wybory ławników 1418
Organy Miasta 76228
Prezydent Miasta 10461
RADA MIASTA EŁKU Kadencja 2018-2023 14087
Radni 2653
Kluby radnych 2060
Oświadczenia majątkowe 5297
Dyżury 1532
Zapytania 27620
Interpelacje 13058
Petycje 2005
Harmonogram sesji 4059
Projekty uchwał 6057
Materiały sesyjne 1639
Porządek obrad 2996
Czasowy rejestr zdarzeń 5008
Głosowania 6004
Pliki wideo 8549
Uchwały 2410
Komisje 4977
Komisja Rewizyjna 922
Skład 876
Porządek Obrad 1239
Czasowy rejestr zdarzeń 1786
Głosowania 917
Pliki wideo 1243
Komisja skarg, wniosków i petycji 1811
Skład 966
Porządek obrad 1604
Czasowy rejestr zdarzeń 3503
Głosowania 1016
Pliki wideo 3282
Komisja Budżetu 1549
Skład 949
Porządek obrad 1696
Czasowy rejestr zdarzeń 3267
Głosowania 1129
Pliki wideo 3342
Komisja Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego 1533
Skład 1056
Porządek obrad 1822
Czasowy rejestr zdarzeń 3637
Głosowania 1271
Pliki wideo 3601
Komisja Edukacji i Kultury 1609
Skład 893
Porządek obrad 1598
Czasowy rejestr zdarzeń 2983
Głosowania 2024
Pliki wideo 2941
Komisja Rodziny, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 1075
Skład 882
Porządek obrad 1377
Czasowy rejestr zdarzeń 3202
Głosowania 994
Pliki wideo 3279
Komisja Sportu i Turystyki 1862
Skład 860
Porządek obrad 1640
Czasowy rejestr zdarzeń 3505
Głosowania 2391
Pliki wideo 3496
Stanowiska, apele, postanowienia Rady Miasta 163
Rada Miasta Ełku 108727
Stanowiska Rady Miasta 12999
Kluby Radnych 13503
Skład Rady Miasta 16049
Komisje 11995
Komisja Rewizyjna 31605
Komisja Budżetowa i Rozwoju 36846
Komisja Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego 39378
Komisja Oświaty i Kultury 35618
Komisja Sportu i Rekreacji 33687
Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej 29985
Urząd 127428
Statut Miasta 12856
Regulamin organizacyjny 79842
Kierownictwo Urzędu 72050
Wydziały i stanowiska 63420
Straż Miejska 42907
Urząd Stanu Cywilnego 27255
Wydział Edukacji 25974
Wydział Finansowy 41867
Wydział Mienia Komunalnego 51090
Wydział Nadzoru 8520
Wydział Organizacyjny 41183
Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami 34096
Wydział Polityki Społecznej 25521
Wydział Promocji, Sportu i Kultury 34034
Wydział Strategii i Rozwoju 27371
Wydział Świadczeń 74203
Biuro Prezydenta 16819
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 15080
Biuro Związku ZIT MOF Ełk 4346
Struktura organizacyjna 22000
Kontakt 70753
Telefony i e-maile 72989
Konta bankowe 51691
Jednostki organizacyjne 57843
Jednostki budżetowe 30973
Jednostki posiadające osobowość prawną 26006
Spółki w nadzorze właścicielskim 6549
Zasady kształtowania wynagrodzeń 3257
Poradnik interesanta (jak załatwić sprawę?) 729463
Wydziały / Stanowiska 484064
Lista spraw 699851
Skargi i wnioski 3866
Petycje 14542
Ogłoszenia o naborze 408415
Ogłoszenia aktualne 132367
Ogłoszenia w toku 218747
Wyniki naboru 380521
Dokumenty do pobrania 12027
Akty prawne 1187096
Zarządzenia Prezydenta 1579860
Uchwały Rady Miasta 1620311
Projekty Uchwał Rady Miasta 420148
Prawo Miejscowe 237
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 5
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 0
Nieodpłatna pomoc prawna 0
Majątek i finanse 37473
Wykaz mienia 9439
Budżet 2020 10833
Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta 1807
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 957
Opinie dotyczące budżetu 2162
Budżet 2019 14382
Wieloletnia Prognoza Finansowa 3033
Sprawozdanie i informacje z wykonania budżetu 2057
Opinie dotyczące budżetu 2249
Budżet 2018 21402
Wieloletnia Prognoza Finansowa 5692
Sprawozdanie i informacje z wykonania budżetu 3543
Opinie dotyczące budżetu 4848
Budżet 2017 25471
Wieloletnia Prognoza Finansowa 9188
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 2983
Opinie dotyczące budżetu 7164
Budżet 2016 22787
Wieloletnia Prognoza Finansowa 8152
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 3025
Opinie dotyczące budżetu 3776
Budżet 2015 26094
Wieloletnia Prognoza Finansowa 8074
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 3754
Opinie dotyczące budżetu 3073
Budżet 2014 17713
Wieloletnia Prognoza Finansowa 8390
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 4179
Opinie dotyczące budżetu 4342
Budżet 2013 16786
Wieloletnia Prognoza Finansowa 6211
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 4550
Opinie dotyczące budżetu 3284
Budżet 2012 21345
Wieloletnia Prognoza Finansowa 4189
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 5308
Opinie dotyczące budżetu 3262
Budżet 2011 23382
Informacje 3350
Pomoc publiczna 9091
Budżet 2021 894
Wieloletnia Prognoza Finansowa 159
Sprawozdania i i informacje z wykonania budżetu 21
Opinie dotyczące budżetu 147
Oświadczenia majątkowe 54419
Rada Miasta Ełku 15843
2020 3431
2019 5445
2018 8051
2017 7112
2016 5072
2015 7990
Urząd Miasta Ełku 38248
2021 115
2020 2788
2019 5528
2018 11103
2017 9449
2016 6003
2015 5262
Jednostki organizacyjne Miasta Ełku 24336
2021 1080
2020 3381
2019 5140
2018 10077
2017 11843
2016 5284
2015 9575
Oświata publiczna 8807
Przedszkola 3537
Szkoły 1767
Rekrutacja 3629
Nabór uzupełniający do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych 2020/2021 0
Komunikat dotyczący postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Ełk na rok szkolny 2020/2021 0
Liczba wolnych miejsc w rekrutacji w miejskich przedszkolach/oddziałach przedszkolnych na rok szkolny 2020/2021 82
Rekrutacja do Publicznych Przedszkoli/Oddziałów Przedszkolnych 2021/2022 332
Rekrutacja do klasy I szkoły podstawowej na rok szk. 2021/2022 0
Akty prawne 946
Uchwały 10139
Zarządzenia 20601
Stypendia 3636
szkolne - socjalne 177
za aktywność społeczną i wyniki w nauce 254
Granty 382
Awans zawodowy nauczyciela 15
Oświata niepubliczna 4666
Ewidencja niepublicznych podmiotów oświatowych 2452
Dotacje udzielane niepublicznym podmiotom ooświatowym 5579
Akty prawne Miasta Ełku 3229
Podstawowe kwoty dotacji i statystyczna liczba uczni 5055
Gospodarka nieruchomościami: sprzedaż nieruchomości, najem i dzierżawa 103485
Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży 661717
Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy 128257
Nieruchomości przeznaczone do najmu 174884
Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych 5762
Oferty Inwestycyjne 60299
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 50808
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 33898
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - uchwalone 149677
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – w trakcie realizacji 87046
Decyzje o warunkach zabudowy i decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 89185
Inne opracowania planistyczne i programy 11322
Lokalizacja inwestycji mieszkaniowych w trybie specustawy 6848
Strategie, raporty, opracowania 65669
Działania Miasta Ełk na rzecz redukcji emisji CO2 do 2020 r. 3226
Modelowa rewitalizacja miast - opracowania 8688
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta i gminy Ełk oraz gminy Stare Juchy 4457
Polityka Oświatowa Samorządu Terytorialnego 6066
Program Ochrony Środowiska Miasta Ełku na lata 2018-2021 3493
Strategia Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025 15110
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Ełku 17686
Program Rewitalizacji Ełku 26562
Program Opieki nad Zabytkami 4440
Zintegrowana strategia rozwoju Ełckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014–2025 10504
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 11415
Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem, przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej, autobusów zeroemisyjnych 1445
Polityka Parkingowa miasta Ełku 2151
Rozwój lokalny 1930
Raport o stanie gminy 1083
Kontrole 21170
AUDYT WEWNĘTRZNY 4681
Komisja Rewizyjna 15064
Kontrole zewnętrzne 4844
Kontrole zewnętrzne w 2021r. 16
Kontrole zewnętrzne w 2020r. 1172
Kontrole zewnętrzne w 2019 r. 1487
Kontrole zewnętrzne w 2018 r. 6024
Kontrole zewnętrzne w 2017 r. 8043
Kontrole zewnętrzne w 2016 r. 8646
Kontrole zewnętrzne w 2015 r. 7494
Kontrole zewnętrzne w 2014 r. 15470
Kontrole zewnętrzne w 2013 r. 5954
Kontrole zewnętrzne w 2012 r. 12499
Kontrole zewnętrzne w 2011 r. 11490
Kontrole zewnętrzne w 2010 r. 17919
Kontrole zewnętrzne w 2009 r. 13255
Kontrole zewnętrzne w 2008r. 13142
Kontrole zewnętrzne w 2007r. 9775
Kontrole zewnętrzne w 2006r. 7089
Kontrole zewnętrzne w 2005r. 6498
Kontrole zewnętrzne w 2004r. 10395
Biuro Kontroli, Audytu i Jakości 2444
Plany 7283
Sprawozdania 6004
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 34736
Zamówienia publiczne 648317
Zamówienia publiczne aktualne 267661
Zamówienia publiczne w toku 264653
Zamówienia publiczne archiwalne 389007
Wyniki zamówień publicznych 381195
Wyniki innych postępowań 153306
Zamówienia publiczne o wartości nieprzekraczającej 30000 euro 567082
Plan postępowań o udzielenie zamówień 29091
Ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy 3781
Udzielone zamówienia z wolnej ręki 9285
Informacja o stanie środowiska 10029
Informacje nieudostępniane 13409
Inne ogłoszenia 336760
Gospodarka wodna 6334
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców 4058
Analiza prawdopodobieństwa naruszenia prawa w obszarze podatków i opłat lokalnych 1618
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców 2380
Schemat czynności sprawdzających przeprowadzania kontroli podatkowej 2126
Straż Miejska 22841
Status prawny 5010
Zakres działania i kompetencje 6166
Kontakt 5467
Organizacje pozarządowe, konkurs ofert, współpraca 47933
Dokumenty konkursowe 104049
Dokumenty programowe 28329
Konsultacje Społeczne z NGO 9180
Ogłoszenia i komunikaty 75641
Rada Pożytku 5601
Roczne Programy Współpracy 11838
Wyniki konkursów 171861
Wzory dokumentów 7804
Logo Miasta 3045
Inicjatywa lokalna 2011
Zarządzanie Energią 10943
Środki poprawy efektywności energetycznej miasta Ełk 4945
Dokumenty związane z Zarządzaniem Energią 4123
Efektywność energetyczna oraz Odnawialne Źródła Energii 3889
Zgromadzenia 7131
ZIT MOF Ełk - Biuro Związku 7341
Aktualności 16021
ZIT BIS Ełk 4510
Komitet Sterujący 6145
Nabór wniosków 17524
Dokumenty do pobrania 6609
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 5383
Gminna ewidencja zabytków 1672

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 1
Statystyka 10940
Strona główna 32130
Instrukcja korzystania z BIP 13869
O Biuletynie 10856
Rejestr zmian 1965813
Redakcja Biuletynu 12986
Instrukcja obsługi 9549
Pliki do pobrania 48174
Mapa serwisu 9383
Urząd Marszałkowski 0

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 994009
Zamówienia publiczne aktualne 362487
Zamówienia publiczne w toku 280578
Zamówienia publiczne archiwalne 435316
Wyniki zamówień publicznych 454098
Wyniki innych postępowań 158379
Zamówienia publiczne o wartości nieprzekraczającej 30000 euro 56076
Dialog Techniczny 72952
Plan postępowań o udzielenie zamówień 0
Ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy 0
Wnioski elektroniczne 42835
e-Urząd 780
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - składanie pism i wniosków drogą elektroniczną 6297
Informacje o naborze 340851
Aktualności 175061
Konta bankowe 17771
Rodzina 500 plus 1
Deklaracja dostępności 968
Koordynator do spraw dostępności 580
« powrót do poprzedniej strony