ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
e-Urząd 13935
Katalog usług 2405
Strefa mieszkańca 2608
Strefa przedsiębiorcy 1232
SERWAL 1049
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 1639
Wymagania 873
Dla niesłyszących 6638
Wybory 18322
Wybory uzupełniające do Rady Miasta Ełku 2850
2015 - wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2159
2015 - Referendum ogólnokrajowe 1886
2015 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2746
nowe okręgi wyborcze 6020
2016-2019 Wybory ławników 1085
stałe obwody głosowania 2277
2014 - Wybory Samorządowe 5748
2014 - Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 3904
2011 - Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 5613
2011-2014 Wybory ławników 2069
2010 - Wybory Samorządowe 10598
2009 - Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 4189
2010 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 4507
Organy Miasta 52554
Prezydent Miasta 10461
Rada Miasta Ełku 61125
Stanowiska Rady Miasta 6259
Kluby Radnych 7079
Skład Rady Miasta 9980
Komisje 7781
Komisja Rewizyjna 13522
Komisja Budżetowa i Rozwoju 13679
Komisja Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego 14529
Komisja Oświaty i Kultury 12935
Komisja Sportu i Rekreacji 11414
Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej 10221
Urząd 92712
Statut Miasta 6891
Regulamin organizacyjny 38745
Kierownictwo Urzędu 41958
Wydziały i stanowiska 42926
Straż Miejska 17609
Urząd Stanu Cywilnego 13234
Wydział Edukacji 12759
Wydział Finansowy 16587
Wydział Mienia Komunalnego 21576
Wydział Organizacyjny 16008
Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami 15764
Wydział Polityki Społecznej 12587
Wydział Promocji, Sportu i Kultury 16047
Wydział Strategii i Rozwoju 14696
Wydział Świadczeń 27856
Biuro Kontroli, Audytu i Jakości 3610
Biuro Prawne 5405
Biuro Prezydenta 5552
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 7516
Biuro Związku ZIT MOF Ełk 852
Struktura organizacyjna 13702
Kontakt 42544
Telefony i e-maile 35068
Konta bankowe 29008
Jednostki organizacyjne 44996
Jednostki budżetowe 22236
Jednostki posiadające osobowość prawną 18231
Spółki w nadzorze właścicielskim 15
Zasady kształtowania wynagrodzeń 13
Poradnik interesanta (jak załatwić sprawę?) 186806
Wydziały / Stanowiska 223085
Lista spraw 294354
Skargi i wnioski 855
Petycje 2098
Ogłoszenia o naborze 247921
Ogłoszenia aktualne 97684
Ogłoszenia w toku 149273
Wyniki naboru 206023
Dokumenty do pobrania 8170
Akty prawne 222541
Zarządzenia Prezydenta 656571
Uchwały Rady Miasta 617560
Projekty Uchwał Rady Miasta 44143
Prawo Miejscowe 237
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 5
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 0
Nieodpłatna pomoc prawna 0
Majątek i finanse 24270
Wykaz mienia 5202
Pomoc publiczna 4474
Budżet 2017 2767
Wieloletnia Prognoza Finansowa 778
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 180
Opinie dotyczące budżetu 356
Budżet 2016 6926
Wieloletnia Prognoza Finansowa 1738
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 746
Opinie dotyczące budżetu 722
Budżet 2015 12879
Wieloletnia Prognoza Finansowa 2911
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 1606
Opinie dotyczące budżetu 1123
Budżet 2014 10567
Wieloletnia Prognoza Finansowa 3865
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 2251
Opinie dotyczące budżetu 2333
Budżet 2013 14437
Wieloletnia Prognoza Finansowa 4855
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 3270
Opinie dotyczące budżetu 2292
Budżet 2012 19286
Wieloletnia Prognoza Finansowa 3516
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 4519
Opinie dotyczące budżetu 2585
Budżet 2011 21840
Informacje 2680
Oświadczenia majątkowe 33918
Rada Miasta Ełku 10367
2017 1337
2016 2591
2015 4319
2014 4579
2013 3212
2011 4093
2012 3517
2010 6927
2008 2940
2009 4150
2007 2009
2006 3569
2005 1768
2004 1743
2003 5463
Urząd Miasta Ełku 28409
2017 1318
2016 3188
2015 3329
2014 3263
2013 4177
2012 3675
2011 2978
2010 4848
2009 4341
2008 3050
2007 2091
2006 2197
Jednostki organizacyjne Miasta Ełku 15522
2017 1658
2016 2694
2015 5309
2014 2701
2013 3729
2012 3910
2011 1589
2010 3805
2008 4167
2009 6991
2006 2586
2007 2735
Oświata niepubliczna 543
Dotacje 263
Gospodarka nieruchomościami: sprzedaż nieruchomości, najem i dzierżawa 72854
Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży 313803
Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy 59858
Nieruchomości przeznaczone do najmu 76675
Oferty Inwestycyjne 35856
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 37134
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 17906
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - uchwalone 105805
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – w trakcie realizacji 31737
Decyzje o warunkach zabudowy i decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 27552
Inne opracowania planistyczne i programy 6433
Strategie, raporty, opracowania 46082
Działania Miasta Ełk na rzecz redukcji emisji CO2 do 2020 r. 680
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta i Gminy Ełk oraz Gminy Stare Juchy na lata 2013-2022 582
Polityka Oświatowa Samorządu Terytorialnego 812
Program Ochrony Środowiska Miasta Ełku na lata 2014-2017 584
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Ełku 1974
Strategia Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025 2463
Program Rewitalizacji Ełku 4672
Program Opieki nad Zabytkami 463
Zintegrowana strategia rozwoju Ełckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014–2025 1416
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 736
Kontrole 13556
AUDYT WEWNĘTRZNY 2909
AUDYT WEWNĘTRZNY 2005r. 1749
AUDYT WEWNĘTRZNY 2006r. 1922
AUDYT WEWNĘTRZNY 2007r. 2130
AUDYT WEWNĘTRZNY 2008r. 3283
AUDYT WEWNĘTRZNY 2009r. 2839
AUDYT WEWNĘTRZNY 2010r. 1752
AUDYT WEWNĘTRZNY 2011r. 1350
AUDYT WEWNĘTRZNY 2012r 1167
AUDYT WEWNĘTRZNY 2013r 982
AUDYT WEWNĘTRZNY 2014r 1010
AUDYT WEWNĘTRZNY 2015r 659
Komisja Rewizyjna 7081
Kontrole zewnętrzne 3038
Kontrole zewnętrzne w 2017 r. 73
Kontrole zewnętrzne w 2016 r. 1047
Kontrole zewnętrzne w 2015 r. 2071
Kontrole zewnętrzne w 2014 r. 4773
Kontrole zewnętrzne w 2013 r. 2855
Kontrole zewnętrzne w 2012 r. 6484
Kontrole zewnętrzne w 2011 r. 4793
Kontrole zewnętrzne w 2010 r. 8838
Kontrole zewnętrzne w 2009 r. 7216
Kontrole zewnętrzne w 2008r. 7232
Kontrole zewnętrzne w 2007r. 4859
Kontrole zewnętrzne w 2006r. 4106
Kontrole zewnętrzne w 2005r. 3656
Kontrole zewnętrzne w 2004r. 5722
Biuro Kontroli, Audytu i Jakości 1236
Plany 2513
Sprawozdania 1986
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 18907
Zamówienia publiczne 308625
Zamówienia publiczne aktualne 102330
Zamówienia publiczne w toku 81730
Zamówienia publiczne archiwalne 160732
Wyniki zamówień publicznych 185748
Wyniki innych postępowań 11882
Zamówienia publiczne o wartości nieprzekraczającej 30000 euro 246362
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2275
Ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy 49
Informacja o stanie środowiska 1993
Informacje nieudostępniane 9246
Inicjatywa lokalna 6873
Inne ogłoszenia 203966
Straż Miejska 16842
Status prawny 3079
Zakres działania i kompetencje 3834
Kontakt 5262
Organizacje pozarządowe, konkurs ofert, współpraca 38711
Dokumenty konkursowe 64136
Dokumenty programowe 17561
Konsultacje Społeczne z NGO 1541
Ogłoszenia i komunikaty 41504
Rada Pożytku 2479
Roczne Programy Współpracy 2382
Wyniki konkursów 80433
Wzory dokumentów 2108
Logo Miasta 346
Zarządzanie Energią 5479
Środki poprawy efektywności energetycznej miasta Ełk 2107
Dokumenty związane z Zarządzaniem Energią 1718
Efektywność energetyczna oraz Odnawialne Źródła Energii 2079
Zgromadzenia 1677
ZIT MOF Ełk - Biuro Związku 1932
Aktualności 2939
ZIT BIS Ełk 1443
Komitet Sterujący 1192
Nabór wniosków 1664
Dokumenty do pobrania 1314
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 633

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 1
Statystyka 7105
Strona główna 26953
Instrukcja korzystania z BIP 9767
O Biuletynie 7720
Rejestr zmian 1203336
Redakcja Biuletynu 8878
Instrukcja obsługi 5513
Pliki do pobrania 29889
Mapa serwisu 5911
Urząd Marszałkowski 0

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 475522
Zamówienia publiczne aktualne 104018
Zamówienia publiczne w toku 62598
Zamówienia publiczne archiwalne 162947
Wyniki zamówień publicznych 173033
Wyniki innych postępowań 8855
Zamówienia publiczne o wartości nieprzekraczającej 30000 euro 55771
Dialog Techniczny 45152
Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017 roku 0
Ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy 0
Wnioski elektroniczne 25250
e-Urząd 134
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - składanie pism i wniosków drogą elektroniczną 2574
Informacje o naborze 251749
Aktualności 120642
Konta bankowe 12791
Rodzina 500 plus 1
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu