ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
e-Urząd 28096
Katalog usług 5542
Strefa mieszkańca 6064
Strefa przedsiębiorcy 2955
SERWAL 2652
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 4286
Wymagania 2323
Dla niesłyszących 9283
Ochrona danych osobowych 4174
Wybory 24005
2019 - Wybory do Walnego Zgromadzenia Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej 64
2019 - Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 4479
2018 - Wybory Samorządowe 12442
Nowe okręgi wyborcze 13893
Stałe obwody głosowania 4725
Wybory uzupełniające do Rady Miasta Ełku 6528
2015 - wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 4466
2015 - Referendum ogólnokrajowe 3451
2015 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 4730
2016-2019 Wybory ławników 2459
2014 - Wybory Samorządowe 9962
2014 - Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 7235
2011 - Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 8131
2011-2014 Wybory ławników 2788
2010 - Wybory Samorządowe 13556
2009 - Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 5504
2010 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 5989
2020 - 2023 Wybory ławników 291
Organy Miasta 66481
Prezydent Miasta 10461
RADA MIASTA EŁKU Kadencja 2018-2023 5942
Radni 912
Kluby radnych 591
Oświadczenia majątkowe 1779
Dyżury 480
Zapytania 4824
Interpelacje 2228
Petycje 425
Harmonogram sesji 1225
Projekty uchwał 1241
Materiały sesyjne 739
Porządek obrad 1032
Czasowy rejestr zdarzeń 941
Głosowania 927
Pliki wideo 1051
Uchwały 639
Komisje 2415
Komisja Rewizyjna 381
Skład 305
Porządek Obrad 361
Czasowy rejestr zdarzeń 321
Głosowania 256
Pliki wideo 150
Komisja skarg, wniosków i petycji 657
Skład 300
Porządek obrad 505
Czasowy rejestr zdarzeń 622
Głosowania 326
Pliki wideo 585
Komisja Budżetu 549
Skład 260
Porządek obrad 445
Czasowy rejestr zdarzeń 622
Głosowania 284
Pliki wideo 622
Komisja Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego 540
Skład 323
Porządek obrad 473
Czasowy rejestr zdarzeń 684
Głosowania 298
Pliki wideo 709
Komisja Edukacji i Kultury 514
Skład 251
Porządek obrad 416
Czasowy rejestr zdarzeń 460
Głosowania 426
Pliki wideo 411
Komisja Rodziny, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 391
Skład 255
Porządek obrad 360
Czasowy rejestr zdarzeń 501
Głosowania 215
Pliki wideo 425
Komisja Sportu i Turystyki 573
Skład 285
Porządek obrad 448
Czasowy rejestr zdarzeń 474
Głosowania 558
Pliki wideo 568
Rada Miasta Ełku 92277
Stanowiska Rady Miasta 10705
Kluby Radnych 10724
Skład Rady Miasta 14242
Komisje 10538
Komisja Rewizyjna 24607
Komisja Budżetowa i Rozwoju 27469
Komisja Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego 30158
Komisja Oświaty i Kultury 26596
Komisja Sportu i Rekreacji 25213
Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej 22738
Urząd 111776
Statut Miasta 10210
Regulamin organizacyjny 61824
Kierownictwo Urzędu 58893
Wydziały i stanowiska 48055
Straż Miejska 32193
Urząd Stanu Cywilnego 20394
Wydział Edukacji 20239
Wydział Finansowy 30740
Wydział Mienia Komunalnego 36870
Wydział Organizacyjny 29416
Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami 25945
Wydział Polityki Społecznej 19174
Wydział Promocji, Sportu i Kultury 26729
Wydział Strategii i Rozwoju 22179
Wydział Świadczeń 53704
Biuro Kontroli, Audytu i Jakości 6034
Biuro Prawne 8172
Biuro Prezydenta 11643
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 11568
Biuro Związku ZIT MOF Ełk 2626
Struktura organizacyjna 18633
Kontakt 56591
Telefony i e-maile 54000
Konta bankowe 43605
Jednostki organizacyjne 52567
Jednostki budżetowe 27169
Jednostki posiadające osobowość prawną 23172
Spółki w nadzorze właścicielskim 3609
Zasady kształtowania wynagrodzeń 1694
Poradnik interesanta (jak załatwić sprawę?) 473275
Wydziały / Stanowiska 366117
Lista spraw 510779
Skargi i wnioski 2417
Petycje 7894
Ogłoszenia o naborze 331943
Ogłoszenia aktualne 115898
Ogłoszenia w toku 183296
Wyniki naboru 284333
Dokumenty do pobrania 10372
Akty prawne 660758
Zarządzenia Prezydenta 1126135
Uchwały Rady Miasta 1169441
Projekty Uchwał Rady Miasta 357574
Prawo Miejscowe 237
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 5
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 0
Nieodpłatna pomoc prawna 0
Majątek i finanse 30922
Wykaz mienia 7953
Pomoc publiczna 7060
Budżet 2019 4126
Wieloletnia Prognoza Finansowa 633
Sprawozdanie i informacje z wykonania budżetu 214
Opinie dotyczące budżetu 435
Budżet 2018 12738
Wieloletnia Prognoza Finansowa 3400
Sprawozdanie i informacje z wykonania budżetu 1523
Opinie dotyczące budżetu 2631
Budżet 2017 18126
Wieloletnia Prognoza Finansowa 6298
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 2062
Opinie dotyczące budżetu 4749
Budżet 2016 17278
Wieloletnia Prognoza Finansowa 6534
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 2268
Opinie dotyczące budżetu 2893
Budżet 2015 23256
Wieloletnia Prognoza Finansowa 7277
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 3206
Opinie dotyczące budżetu 2586
Budżet 2014 16668
Wieloletnia Prognoza Finansowa 7934
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 3639
Opinie dotyczące budżetu 3871
Budżet 2013 16366
Wieloletnia Prognoza Finansowa 6007
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 4340
Opinie dotyczące budżetu 2965
Budżet 2012 20745
Wieloletnia Prognoza Finansowa 3911
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 5086
Opinie dotyczące budżetu 2954
Budżet 2011 22879
Informacje 3146
Oświadczenia majątkowe 45342
Rada Miasta Ełku 13771
2019 2408
2018 5857
2017 5591
2016 4301
2015 6775
2014 8147
2013 5062
2011 6141
2012 4549
2010 8876
2008 4140
2009 5421
2007 2999
2006 4697
2005 2519
2003 9723
2004 2606
Urząd Miasta Ełku 34672
2019 1976
2018 6804
2017 7121
2016 5014
2015 4678
2014 4692
2013 6161
2012 4794
2011 4543
2010 6459
2009 5834
2008 3902
2007 3006
2006 3134
Jednostki organizacyjne Miasta Ełku 20977
2019 1745
2018 5682
2017 9046
2016 4529
2015 8217
2014 3950
2013 5642
2012 5417
2011 2366
2010 4981
2007 3808
2008 5525
2006 3578
2009 9940
Oświata publiczna 4409
Przedszkola 1591
Szkoły 970
Rekrutacja 1537
Liczba wolnych miejsc w rekrutacji uzupełniającej w miejskich przedszkolach/ oddziałach przedszkolnych w roku szkolnym 2019/2020 47
Rekrutacja do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych 0
Rekrutacja do klasy I szkoły podstawowej 0
Nabór uzupełniający do przedszkoli 2018/2019 1
Akty prawne 527
Uchwały 4366
Zarządzenia 7136
Stypendia 1181
szkolne - socjalne 142
za aktywność społeczną i wyniki w nauce 133
Granty 184
Awans zawodowy nauczyciela 15
Oświata niepubliczna 3137
Ewidencja niepublicznych podmiotów oświatowych 943
Dotacje udzielane niepublicznym podmiotom ooświatowym 3614
Akty prawne Miasta Ełku 1399
Podstawowe kwoty dotacji i statystyczna liczba uczni 1162
Gospodarka nieruchomościami: sprzedaż nieruchomości, najem i dzierżawa 91049
Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży 486151
Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy 98275
Nieruchomości przeznaczone do najmu 135886
Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych 2601
Oferty Inwestycyjne 51913
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 45290
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 26001
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - uchwalone 132435
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – w trakcie realizacji 63650
Decyzje o warunkach zabudowy i decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 65135
Inne opracowania planistyczne i programy 9326
Lokalizacja inwestycji mieszkaniowych w trybie specustawy 3172
Strategie, raporty, opracowania 56446
Działania Miasta Ełk na rzecz redukcji emisji CO2 do 2020 r. 2111
Modelowa rewitalizacja miast - opracowania 4135
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta i gminy Ełk oraz gminy Stare Juchy 2301
Polityka Oświatowa Samorządu Terytorialnego 2706
Program Ochrony Środowiska Miasta Ełku na lata 2018-2021 2173
Strategia Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025 9916
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Ełku 10797
Program Rewitalizacji Ełku 18225
Program Opieki nad Zabytkami 2346
Zintegrowana strategia rozwoju Ełckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014–2025 6525
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 6484
Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem, przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej, autobusów zeroemisyjnych 518
Kontrole 17740
AUDYT WEWNĘTRZNY 3968
Komisja Rewizyjna 11690
Kontrole zewnętrzne 4254
Kontrole zewnętrzne w 2019 r. 21
Kontrole zewnętrzne w 2018 r. 2827
Kontrole zewnętrzne w 2017 r. 4946
Kontrole zewnętrzne w 2016 r. 5936
Kontrole zewnętrzne w 2015 r. 5516
Kontrole zewnętrzne w 2014 r. 12354
Kontrole zewnętrzne w 2013 r. 4933
Kontrole zewnętrzne w 2012 r. 10727
Kontrole zewnętrzne w 2011 r. 8874
Kontrole zewnętrzne w 2010 r. 14605
Kontrole zewnętrzne w 2009 r. 11109
Kontrole zewnętrzne w 2008r. 10986
Kontrole zewnętrzne w 2007r. 8026
Kontrole zewnętrzne w 2006r. 5906
Kontrole zewnętrzne w 2005r. 5459
Kontrole zewnętrzne w 2004r. 8608
Biuro Kontroli, Audytu i Jakości 2024
Plany 5097
Sprawozdania 4205
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 26602
Zamówienia publiczne 520997
Zamówienia publiczne aktualne 200308
Zamówienia publiczne w toku 198680
Zamówienia publiczne archiwalne 315245
Wyniki zamówień publicznych 308230
Wyniki innych postępowań 98928
Zamówienia publiczne o wartości nieprzekraczającej 30000 euro 441430
Plan postępowań o udzielenie zamówień 12127
Ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy 2447
Udzielone zamówienia z wolnej ręki 4622
Informacja o stanie środowiska 6254
Informacje nieudostępniane 11528
Inne ogłoszenia 277272
Gospodarka wodna 1344
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców 2644
Analiza prawdopodobieństwa naruszenia prawa w obszarze podatków i opłat lokalnych 901
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców 1792
Schemat czynności sprawdzających przeprowadzania kontroli podatkowej 1558
Straż Miejska 20165
Status prawny 4288
Zakres działania i kompetencje 5314
Kontakt 5404
Organizacje pozarządowe, konkurs ofert, współpraca 43955
Dokumenty konkursowe 87636
Dokumenty programowe 25237
Konsultacje Społeczne z NGO 5526
Ogłoszenia i komunikaty 57557
Rada Pożytku 4991
Roczne Programy Współpracy 7307
Wyniki konkursów 138048
Wzory dokumentów 5449
Logo Miasta 1980
Inicjatywa lokalna 433
Zarządzanie Energią 8586
Środki poprawy efektywności energetycznej miasta Ełk 3942
Dokumenty związane z Zarządzaniem Energią 3251
Efektywność energetyczna oraz Odnawialne Źródła Energii 3197
Zgromadzenia 4571
ZIT MOF Ełk - Biuro Związku 4123
Aktualności 10983
ZIT BIS Ełk 3350
Komitet Sterujący 3778
Nabór wniosków 10672
Dokumenty do pobrania 4582
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 3026

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 1
Statystyka 9093
Strona główna 29152
Instrukcja korzystania z BIP 12095
O Biuletynie 9410
Rejestr zmian 1634787
Redakcja Biuletynu 11061
Instrukcja obsługi 7459
Pliki do pobrania 35673
Mapa serwisu 7795
Urząd Marszałkowski 0

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 822842
Zamówienia publiczne aktualne 274564
Zamówienia publiczne w toku 207765
Zamówienia publiczne archiwalne 358724
Wyniki zamówień publicznych 377936
Wyniki innych postępowań 99953
Zamówienia publiczne o wartości nieprzekraczającej 30000 euro 56062
Dialog Techniczny 61276
Plan postępowań o udzielenie zamówień 0
Ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy 0
Wnioski elektroniczne 34389
e-Urząd 312
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - składanie pism i wniosków drogą elektroniczną 4415
Informacje o naborze 301255
Aktualności 147904
Konta bankowe 12796
Rodzina 500 plus 1
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu