ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
e-Urząd 40481
Katalog usług 7727
Strefa mieszkańca 9129
Strefa przedsiębiorcy 4309
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 6621
Wymagania 3298
Obsługa osób niesłyszących 11597
Ochrona danych osobowych 8491
Wybory 32742
2020 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 537
Wybory zarządzone na dzień 28 czerwca 2020 r. 4094
Wybory zarządzone na dzień 10 maja 2020 r. 900
2019 - Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 7032
2019 - Wybory do Walnego Zgromadzenia Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej 532
2019 - Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 10623
2018 - Wybory Samorządowe 17178
Nowe okręgi wyborcze 18306
Stałe obwody głosowania 8410
Wybory uzupełniające do Rady Miasta Ełku 7972
2015 - wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 5783
2015 - Referendum ogólnokrajowe 4434
2015 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 5642
2014 - Wybory Samorządowe 12028
2016-2019 Wybory ławników 3437
2011 - Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 9746
2011-2014 Wybory ławników 3199
2014 - Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 8952
2010 - Wybory Samorządowe 15320
2009 - Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 6192
2010 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 6950
2020 - 2023 Wybory ławników 1232
Organy Miasta 74827
Prezydent Miasta 10461
RADA MIASTA EŁKU Kadencja 2018-2023 13049
Radni 2354
Kluby radnych 1803
Oświadczenia majątkowe 4974
Dyżury 1384
Zapytania 21991
Interpelacje 10901
Petycje 1548
Harmonogram sesji 3652
Projekty uchwał 4579
Materiały sesyjne 1544
Porządek obrad 2609
Czasowy rejestr zdarzeń 4038
Głosowania 4547
Pliki wideo 6928
Uchwały 2095
Komisje 4669
Komisja Rewizyjna 852
Skład 782
Porządek Obrad 1055
Czasowy rejestr zdarzeń 1472
Głosowania 801
Pliki wideo 944
Komisja skarg, wniosków i petycji 1610
Skład 878
Porządek obrad 1376
Czasowy rejestr zdarzeń 2968
Głosowania 891
Pliki wideo 2650
Komisja Budżetu 1385
Skład 807
Porządek obrad 1471
Czasowy rejestr zdarzeń 2710
Głosowania 989
Pliki wideo 2769
Komisja Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego 1406
Skład 927
Porządek obrad 1530
Czasowy rejestr zdarzeń 2988
Głosowania 1082
Pliki wideo 3000
Komisja Edukacji i Kultury 1478
Skład 782
Porządek obrad 1292
Czasowy rejestr zdarzeń 2510
Głosowania 1707
Pliki wideo 2428
Komisja Rodziny, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 978
Skład 761
Porządek obrad 1141
Czasowy rejestr zdarzeń 2685
Głosowania 822
Pliki wideo 2666
Komisja Sportu i Turystyki 1717
Skład 770
Porządek obrad 1422
Czasowy rejestr zdarzeń 2885
Głosowania 2084
Pliki wideo 2870
Rada Miasta Ełku 105942
Stanowiska Rady Miasta 12605
Kluby Radnych 13007
Skład Rady Miasta 15773
Komisje 11839
Komisja Rewizyjna 30420
Komisja Budżetowa i Rozwoju 35235
Komisja Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego 37966
Komisja Oświaty i Kultury 34104
Komisja Sportu i Rekreacji 32300
Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej 28634
Urząd 124977
Statut Miasta 12428
Regulamin organizacyjny 76424
Kierownictwo Urzędu 69937
Wydziały i stanowiska 60755
Straż Miejska 41323
Urząd Stanu Cywilnego 26025
Wydział Edukacji 25133
Wydział Finansowy 39878
Wydział Mienia Komunalnego 48655
Wydział Nadzoru 8033
Wydział Organizacyjny 39228
Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami 32751
Wydział Polityki Społecznej 24499
Wydział Promocji, Sportu i Kultury 33022
Wydział Strategii i Rozwoju 26574
Wydział Świadczeń 71046
Biuro Prezydenta 16107
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 14591
Biuro Związku ZIT MOF Ełk 4081
Struktura organizacyjna 21497
Kontakt 68287
Telefony i e-maile 69471
Konta bankowe 51020
Jednostki organizacyjne 57099
Jednostki budżetowe 30401
Jednostki posiadające osobowość prawną 25608
Spółki w nadzorze właścicielskim 6072
Zasady kształtowania wynagrodzeń 2943
Poradnik interesanta (jak załatwić sprawę?) 674521
Wydziały / Stanowiska 457398
Lista spraw 662160
Skargi i wnioski 3591
Petycje 13526
Ogłoszenia o naborze 396891
Ogłoszenia aktualne 129129
Ogłoszenia w toku 213599
Wyniki naboru 366991
Dokumenty do pobrania 11822
Akty prawne 1048519
Zarządzenia Prezydenta 1447905
Uchwały Rady Miasta 1490709
Projekty Uchwał Rady Miasta 416267
Prawo Miejscowe 237
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 5
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 0
Nieodpłatna pomoc prawna 0
Majątek i finanse 36535
Wykaz mienia 9256
Budżet 2020 8560
Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta 1432
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 729
Opinie dotyczące budżetu 1764
Budżet 2019 13189
Wieloletnia Prognoza Finansowa 2668
Sprawozdanie i informacje z wykonania budżetu 1808
Opinie dotyczące budżetu 1974
Budżet 2018 20099
Wieloletnia Prognoza Finansowa 5356
Sprawozdanie i informacje z wykonania budżetu 3315
Opinie dotyczące budżetu 4497
Budżet 2017 24221
Wieloletnia Prognoza Finansowa 8682
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 2855
Opinie dotyczące budżetu 6814
Budżet 2016 22320
Wieloletnia Prognoza Finansowa 8001
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 2956
Opinie dotyczące budżetu 3692
Budżet 2015 25784
Wieloletnia Prognoza Finansowa 7984
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 3701
Opinie dotyczące budżetu 3031
Budżet 2014 17564
Wieloletnia Prognoza Finansowa 8310
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 4115
Opinie dotyczące budżetu 4293
Budżet 2013 16729
Wieloletnia Prognoza Finansowa 6178
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 4518
Opinie dotyczące budżetu 3248
Budżet 2012 21256
Wieloletnia Prognoza Finansowa 4149
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 5277
Opinie dotyczące budżetu 3220
Budżet 2011 23299
Informacje 3315
Pomoc publiczna 8734
Budżet 2021 78
Wieloletnia Prognoza Finansowa 12
Sprawozdania i i informacje z wykonania budżetu 2
Opinie dotyczące budżetu 2
Oświadczenia majątkowe 53091
Rada Miasta Ełku 15603
2020 2886
2019 5185
2018 7788
2017 6845
2016 4912
2015 7699
Urząd Miasta Ełku 37866
2020 2221
2019 5177
2018 10457
2017 9089
2016 5839
2015 5177
2014 5352
Jednostki organizacyjne Miasta Ełku 23816
2020 2418
2019 4747
2018 9374
2017 11445
2016 5190
2015 9348
2014 4497
Oświata publiczna 8139
Przedszkola 3267
Szkoły 1668
Rekrutacja 3295
Nabór uzupełniający do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych 2020/2021 0
Komunikat dotyczący postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Ełk na rok szkolny 2020/2021 0
Liczba wolnych miejsc w rekrutacji w miejskich przedszkolach/oddziałach przedszkolnych na rok szkolny 2020/2021 79
Rekrutacja do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych 236
Rekrutacja do klasy I szkoły podstawowej 0
Akty prawne 889
Uchwały 9335
Zarządzenia 18012
Stypendia 3359
szkolne - socjalne 168
za aktywność społeczną i wyniki w nauce 242
Granty 367
Awans zawodowy nauczyciela 15
Oświata niepubliczna 4417
Ewidencja niepublicznych podmiotów oświatowych 2158
Dotacje udzielane niepublicznym podmiotom ooświatowym 5318
Akty prawne Miasta Ełku 2952
Podstawowe kwoty dotacji i statystyczna liczba uczni 4405
Gospodarka nieruchomościami: sprzedaż nieruchomości, najem i dzierżawa 101851
Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży 628206
Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy 123175
Nieruchomości przeznaczone do najmu 168560
Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych 5262
Oferty Inwestycyjne 58951
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 50054
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 32574
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - uchwalone 147105
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – w trakcie realizacji 80743
Decyzje o warunkach zabudowy i decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 84899
Inne opracowania planistyczne i programy 10986
Lokalizacja inwestycji mieszkaniowych w trybie specustawy 6495
Strategie, raporty, opracowania 64430
Działania Miasta Ełk na rzecz redukcji emisji CO2 do 2020 r. 3084
Modelowa rewitalizacja miast - opracowania 7976
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta i gminy Ełk oraz gminy Stare Juchy 4126
Polityka Oświatowa Samorządu Terytorialnego 5744
Program Ochrony Środowiska Miasta Ełku na lata 2018-2021 3320
Strategia Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025 14252
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Ełku 16431
Program Rewitalizacji Ełku 25221
Program Opieki nad Zabytkami 4116
Zintegrowana strategia rozwoju Ełckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014–2025 9883
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 10630
Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem, przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej, autobusów zeroemisyjnych 1287
Polityka Parkingowa miasta Ełku 1659
Rozwój lokalny 1570
Raport o stanie gminy 740
Kontrole 20675
AUDYT WEWNĘTRZNY 4572
Komisja Rewizyjna 14559
Kontrole zewnętrzne 4765
Kontrole zewnętrzne w 2020r. 770
Kontrole zewnętrzne w 2019 r. 1256
Kontrole zewnętrzne w 2018 r. 5533
Kontrole zewnętrzne w 2017 r. 7586
Kontrole zewnętrzne w 2016 r. 8171
Kontrole zewnętrzne w 2015 r. 7175
Kontrole zewnętrzne w 2014 r. 15005
Kontrole zewnętrzne w 2013 r. 5768
Kontrole zewnętrzne w 2012 r. 12163
Kontrole zewnętrzne w 2011 r. 11096
Kontrole zewnętrzne w 2010 r. 17371
Kontrole zewnętrzne w 2009 r. 12904
Kontrole zewnętrzne w 2008r. 12827
Kontrole zewnętrzne w 2007r. 9494
Kontrole zewnętrzne w 2006r. 6914
Kontrole zewnętrzne w 2005r. 6329
Kontrole zewnętrzne w 2004r. 10117
Biuro Kontroli, Audytu i Jakości 2382
Plany 6891
Sprawozdania 5726
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 33476
Zamówienia publiczne 626322
Zamówienia publiczne aktualne 252300
Zamówienia publiczne w toku 249373
Zamówienia publiczne archiwalne 372268
Wyniki zamówień publicznych 365368
Wyniki innych postępowań 140244
Zamówienia publiczne o wartości nieprzekraczającej 30000 euro 545255
Plan postępowań o udzielenie zamówień 25845
Ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy 3599
Udzielone zamówienia z wolnej ręki 8782
Informacja o stanie środowiska 9323
Informacje nieudostępniane 13123
Inne ogłoszenia 326560
Gospodarka wodna 5392
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców 3863
Analiza prawdopodobieństwa naruszenia prawa w obszarze podatków i opłat lokalnych 1509
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców 2330
Schemat czynności sprawdzających przeprowadzania kontroli podatkowej 2067
Straż Miejska 22473
Status prawny 4894
Zakres działania i kompetencje 6023
Kontakt 5458
Organizacje pozarządowe, konkurs ofert, współpraca 47364
Dokumenty konkursowe 101172
Dokumenty programowe 27795
Konsultacje Społeczne z NGO 8715
Ogłoszenia i komunikaty 72345
Rada Pożytku 5492
Roczne Programy Współpracy 11064
Wyniki konkursów 165420
Wzory dokumentów 7435
Logo Miasta 2905
Inicjatywa lokalna 1713
Zarządzanie Energią 10602
Środki poprawy efektywności energetycznej miasta Ełk 4824
Dokumenty związane z Zarządzaniem Energią 3987
Efektywność energetyczna oraz Odnawialne Źródła Energii 3789
Zgromadzenia 6706
ZIT MOF Ełk - Biuro Związku 7043
Aktualności 15161
ZIT BIS Ełk 4370
Komitet Sterujący 5814
Nabór wniosków 16353
Dokumenty do pobrania 6301
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 4986
Gminna ewidencja zabytków 1024

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 1
Statystyka 10656
Strona główna 31641
Instrukcja korzystania z BIP 13636
O Biuletynie 10619
Rejestr zmian 1893642
Redakcja Biuletynu 12656
Instrukcja obsługi 9267
Pliki do pobrania 46571
Mapa serwisu 9165
Urząd Marszałkowski 0

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 964883
Zamówienia publiczne aktualne 342836
Zamówienia publiczne w toku 263361
Zamówienia publiczne archiwalne 417102
Wyniki zamówień publicznych 436446
Wyniki innych postępowań 143108
Zamówienia publiczne o wartości nieprzekraczającej 30000 euro 56075
Dialog Techniczny 71505
Plan postępowań o udzielenie zamówień 0
Ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy 0
Wnioski elektroniczne 41304
e-Urząd 715
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - składanie pism i wniosków drogą elektroniczną 5952
Informacje o naborze 334958
Aktualności 170601
Konta bankowe 16233
Rodzina 500 plus 1
Deklaracja dostępności 511
Koordynator do spraw dostępności 273
« powrót do poprzedniej strony