ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
e-Urząd 18892
Katalog usług 3424
Strefa mieszkańca 3723
Strefa przedsiębiorcy 1845
SERWAL 1739
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 2619
Wymagania 1428
Dla niesłyszących 7711
Wybory 19236
Wybory uzupełniające do Rady Miasta Ełku 4006
2015 - wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 3110
2015 - Referendum ogólnokrajowe 2480
2015 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 3612
nowe okręgi wyborcze 6724
2016-2019 Wybory ławników 1624
stałe obwody głosowania 2696
2014 - Wybory Samorządowe 7601
2014 - Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 5238
2011 - Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 6695
2011-2014 Wybory ławników 2392
2010 - Wybory Samorządowe 11888
2009 - Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 4745
2010 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 5230
Organy Miasta 56512
Prezydent Miasta 10461
Rada Miasta Ełku 72963
Stanowiska Rady Miasta 7815
Kluby Radnych 8569
Skład Rady Miasta 11223
Komisje 8724
Komisja Rewizyjna 15624
Komisja Budżetowa i Rozwoju 15586
Komisja Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego 17710
Komisja Oświaty i Kultury 15081
Komisja Sportu i Rekreacji 13814
Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej 12266
Urząd 99355
Statut Miasta 7951
Regulamin organizacyjny 44897
Kierownictwo Urzędu 47418
Wydziały i stanowiska 44367
Straż Miejska 23077
Urząd Stanu Cywilnego 15629
Wydział Edukacji 15628
Wydział Finansowy 21407
Wydział Mienia Komunalnego 27126
Wydział Organizacyjny 20404
Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami 18565
Wydział Polityki Społecznej 14965
Wydział Promocji, Sportu i Kultury 19528
Wydział Strategii i Rozwoju 17531
Wydział Świadczeń 37075
Biuro Kontroli, Audytu i Jakości 4495
Biuro Prawne 6489
Biuro Prezydenta 7402
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 9028
Biuro Związku ZIT MOF Ełk 1473
Struktura organizacyjna 15575
Kontakt 46987
Telefony i e-maile 40192
Konta bankowe 33889
Jednostki organizacyjne 47710
Jednostki budżetowe 23961
Jednostki posiadające osobowość prawną 20636
Spółki w nadzorze właścicielskim 955
Zasady kształtowania wynagrodzeń 516
Poradnik interesanta (jak załatwić sprawę?) 256862
Wydziały / Stanowiska 242772
Lista spraw 339018
Skargi i wnioski 1347
Petycje 3915
Ogłoszenia o naborze 269761
Ogłoszenia aktualne 104515
Ogłoszenia w toku 160910
Wyniki naboru 228792
Dokumenty do pobrania 8936
Akty prawne 349611
Zarządzenia Prezydenta 758817
Uchwały Rady Miasta 740849
Projekty Uchwał Rady Miasta 121417
Prawo Miejscowe 237
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 5
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 0
Nieodpłatna pomoc prawna 0
Majątek i finanse 26045
Wykaz mienia 6269
Pomoc publiczna 5300
Budżet 2018 1926
Wieloletnia Prognoza Finansowa 422
Sprawozdanie i informacje z wykonania budżetu 163
Opinie dotyczące budżetu 347
Budżet 2017 7936
Wieloletnia Prognoza Finansowa 2296
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 710
Opinie dotyczące budżetu 1526
Budżet 2016 9710
Wieloletnia Prognoza Finansowa 3403
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 1363
Opinie dotyczące budżetu 1456
Budżet 2015 17194
Wieloletnia Prognoza Finansowa 4675
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 2266
Opinie dotyczące budżetu 1767
Budżet 2014 13401
Wieloletnia Prognoza Finansowa 5904
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 2902
Opinie dotyczące budżetu 3037
Budżet 2013 15606
Wieloletnia Prognoza Finansowa 5525
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 3919
Opinie dotyczące budżetu 2653
Budżet 2012 19966
Wieloletnia Prognoza Finansowa 3697
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu 4843
Opinie dotyczące budżetu 2750
Budżet 2011 22329
Informacje 2906
Oświadczenia majątkowe 37095
Rada Miasta Ełku 11002
2017 3157
2016 3258
2015 5269
2014 5845
2013 3902
2011 4828
2012 3931
2010 7676
2008 3419
2009 4631
2007 2399
2006 3993
2005 2086
2004 2055
2003 7083
Urząd Miasta Ełku 29959
2018 291
2017 3681
2016 3850
2015 3891
2014 3858
2013 4955
2012 4104
2011 3619
2010 5514
2009 4783
2008 3343
2007 2455
2006 2568
Jednostki organizacyjne Miasta Ełku 17038
2018 232
2017 4289
2016 3501
2015 6530
2014 3235
2013 4484
2012 4539
2011 1920
2010 4254
2007 3152
2008 4555
2006 2985
2009 8160
Oświata publiczna 643
Przedszkola 166
Szkoły 124
Rekrutacja 183
Liczba wolnych miejsc w miejskich przedszkolach na rok szkolny 2018/2019 0
Rekrutacja do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych 0
Rekrutacja do klasy I szkoły podstawowej 0
Akty prawne 86
Uchwały 290
Zarządzenia 137
Stypendia 63
szkolne - socjalne 35
za aktywność społeczną i wyniki w nauce 30
Oświata niepubliczna 1536
Ewidencja niepublicznych podmiotów oświatowych 106
Dotacje udzielane niepublicznym podmiotom ooświatowym 1353
Akty prawne Miasta Ełku 188
Podstawowe kwoty dotacji i statystyczna liczba uczni 101
Gospodarka nieruchomościami: sprzedaż nieruchomości, najem i dzierżawa 79241
Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży 351380
Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy 71287
Nieruchomości przeznaczone do najmu 93976
Oferty Inwestycyjne 42340
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 40005
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 19856
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - uchwalone 115259
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – w trakcie realizacji 43073
Decyzje o warunkach zabudowy i decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 38574
Inne opracowania planistyczne i programy 7253
Strategie, raporty, opracowania 49333
Działania Miasta Ełk na rzecz redukcji emisji CO2 do 2020 r. 1106
Modelowa rewitalizacja miast - opracowania 285
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta i Gminy Ełk oraz Gminy Stare Juchy na lata 2013-2022 940
Polityka Oświatowa Samorządu Terytorialnego 1438
Program Ochrony Środowiska Miasta Ełku na lata 2014-2017 1008
Strategia Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025 4291
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Ełku 4340
Program Rewitalizacji Ełku 8924
Program Opieki nad Zabytkami 768
Zintegrowana strategia rozwoju Ełckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014–2025 2410
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 1829
Kontrole 14845
AUDYT WEWNĘTRZNY 3255
Komisja Rewizyjna 8737
Kontrole zewnętrzne 3434
Kontrole zewnętrzne w 2018 r. 47
Kontrole zewnętrzne w 2017 r. 1336
Kontrole zewnętrzne w 2016 r. 2705
Kontrole zewnętrzne w 2015 r. 3522
Kontrole zewnętrzne w 2014 r. 7333
Kontrole zewnętrzne w 2013 r. 3756
Kontrole zewnętrzne w 2012 r. 7815
Kontrole zewnętrzne w 2011 r. 6388
Kontrole zewnętrzne w 2010 r. 11121
Kontrole zewnętrzne w 2009 r. 8850
Kontrole zewnętrzne w 2008r. 8665
Kontrole zewnętrzne w 2007r. 6053
Kontrole zewnętrzne w 2006r. 4813
Kontrole zewnętrzne w 2005r. 4384
Kontrole zewnętrzne w 2004r. 6763
Biuro Kontroli, Audytu i Jakości 1480
Plany 3307
Sprawozdania 2811
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 21296
Zamówienia publiczne 347610
Zamówienia publiczne aktualne 110523
Zamówienia publiczne w toku 92397
Zamówienia publiczne archiwalne 178626
Wyniki zamówień publicznych 202131
Wyniki innych postępowań 17846
Zamówienia publiczne o wartości nieprzekraczającej 30000 euro 304239
Plan postępowań o udzielenie zamówień 5176
Ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy 814
Informacja o stanie środowiska 3659
Informacje nieudostępniane 10087
Inicjatywa lokalna 8863
Inne ogłoszenia 226462
Straż Miejska 17774
Status prawny 3469
Zakres działania i kompetencje 4392
Kontakt 5337
Organizacje pozarządowe, konkurs ofert, współpraca 40717
Dokumenty konkursowe 73031
Dokumenty programowe 20665
Konsultacje Społeczne z NGO 2856
Ogłoszenia i komunikaty 46701
Rada Pożytku 3184
Roczne Programy Współpracy 4104
Wyniki konkursów 97942
Wzory dokumentów 3173
Logo Miasta 932
Zarządzanie Energią 6570
Środki poprawy efektywności energetycznej miasta Ełk 2868
Dokumenty związane z Zarządzaniem Energią 2323
Efektywność energetyczna oraz Odnawialne Źródła Energii 2538
Zgromadzenia 2669
ZIT MOF Ełk - Biuro Związku 2674
Aktualności 4707
ZIT BIS Ełk 2223
Komitet Sterujący 1704
Nabór wniosków 3626
Dokumenty do pobrania 2254
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 1442

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 1
Statystyka 7727
Strona główna 27729
Instrukcja korzystania z BIP 10722
O Biuletynie 8331
Rejestr zmian 1276936
Redakcja Biuletynu 9656
Instrukcja obsługi 6265
Pliki do pobrania 31964
Mapa serwisu 6546
Urząd Marszałkowski 0

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 568169
Zamówienia publiczne aktualne 136370
Zamówienia publiczne w toku 84056
Zamówienia publiczne archiwalne 198015
Wyniki zamówień publicznych 213290
Wyniki innych postępowań 13881
Zamówienia publiczne o wartości nieprzekraczającej 30000 euro 55851
Dialog Techniczny 50657
Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017 roku 0
Ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy 0
Wnioski elektroniczne 28302
e-Urząd 185
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - składanie pism i wniosków drogą elektroniczną 3234
Informacje o naborze 270035
Aktualności 128719
Konta bankowe 12796
Rodzina 500 plus 1
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu