ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2020-12-03

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:51:24 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik informacja z sesji otwarcia ofert - Nazwa elementu do którego przynależy: „POPRAWA MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ W MOF EŁK – NA OBSZARZE OS. JEZIORNA I OS. BARANKI” - „BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ OŚWIETLENIA ULICZNEGO I BUDOWĄ WIAT PRZYSTANKOWYCH WZDŁUŻ ULIC JANA PAWŁA II, ŚW. WOJCIECHA, ŚW. M.M.KOLBE I BARANKI” Sebastian Szabroński
09:41:08 Upublicznienie elementu informacja Prezydent Miasta Ełku podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Ełku przy ul. Żelaznej, objętych obszarem Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., oznaczonych w ewidencji gruntów obrębu 2 miasta Ełk nr: 2880/1, nr 2880/2 i nr 2880/3, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
(widoczna od 2020-12-07 00:00:00)
Anna Hanusko
09:07:58 Edycja elementu sprawa Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży ( w punkcie stałym); Izabela Wyszomirska
09:07:33 Upublicznienie elementu dokument WYKAZ ZEZWOLEŃ C - DETAL I GASTRONOMIA - Nazwa elementu do którego przynależy: Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży ( w punkcie stałym); Izabela Wyszomirska
09:07:04 Upublicznienie elementu dokument WYKAZ ZEZWOLEŃ B - DETAL I GASTRONOMIA - Nazwa elementu do którego przynależy: Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży ( w punkcie stałym); Izabela Wyszomirska
09:06:35 Upublicznienie elementu dokument WYKAZ ZEZWOLEŃ A - DETAL I GASTRONOMIA - Nazwa elementu do którego przynależy: Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży ( w punkcie stałym); Izabela Wyszomirska
09:05:45 Upublicznienie elementu dokument WYKAZ ZEZWOLEŃ - GASTRONOMIA - Nazwa elementu do którego przynależy: Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży ( w punkcie stałym); Izabela Wyszomirska
09:05:12 Upublicznienie elementu dokument WYKAZ ZEZWOLEŃ - DETAL - Nazwa elementu do którego przynależy: Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży ( w punkcie stałym); Izabela Wyszomirska
09:04:24 Deaktywacja elementu dokument WYKAZ ZEZWOLEŃ C - DETAL I GASTRONOMIA - Nazwa elementu do którego przynależy: Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży ( w punkcie stałym); Izabela Wyszomirska
09:04:23 Deaktywacja elementu dokument WYKAZ ZEZWOLEŃ A - DETAL I GASTRONOMIA - Nazwa elementu do którego przynależy: Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży ( w punkcie stałym); Izabela Wyszomirska

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony