ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Drukuj informacjęSprawa: Stypendium szkolne (socjalne)

Szczegóły informacji

Stypendium szkolne (socjalne)

Wydział: Wydział Edukacji

Ogłoszono dnia: 2008-09-22 15:30:06

Termin załatwienia

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 WNIOSKI NA STYPENDIUM SZKOLNE NALEŻY SKŁADAĆ W TERMINIE: od 1 września do 15 września 2017 r. Po otrzymaniu dotacji celowej. Realizacja przyznanego stypendium będzie następować poprzez refundację poniesionych kosztów po złożeniu i weryfikacji rachunków, faktur, dowodów wpłaty dotyczących danego roku szkolnego.

Osoba kontaktowa

Renata Przestrzelska

Miejsce załatwienia

Wydział Edukacji

Telefon kontaktowy

(087) 732 62 69

Sposób załatwienia

1. Należy pobrać formularz wniosku w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta w Ełku przy ul. Piłsudskiego 4, pokój nr 369 (na każde dziecko w rodzinie wymagany jest oddzielny formularz).
Wnioskodawcą może być:
 - rodzic lub opiekun w przypadku niepełnoletniego ucznia,
 - pełnoletni uczeń,
 - dyrektor szkoły.
2. Pobrany formularz wniosku czytelnie wypełnić.
3. Przedłożyć formularz wniosku dyrektorowi szkoły, do której uczęszcza dziecko, w celu poświadczenia przez dyrektora pobieranej nauki
4. Do formularza należy dołączyć niezbędne załączniki: np. zaświadczenia, decyzje, oświadczenia itp.
5. Następnie formularz wniosku wraz z kompletem dokumentów należy  w terminie od 1 do 15 września złożyć w Wydziale Edukacji lub przesłać drogą pocztową na adres Urzędu.

Miejsce odbioru

Urząd Miasta
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4
19-300 Ełk
Wydział Edukacji pokój nr 369, 370, 371

Wymagane Dokumenty

I. Wniosek o przyznanie stypendium
II. Zaświadczenia albo oświadczenia o dochodach netto członków rodziny uzyskanych w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku w tym odpowiednio:
a) osoby posiadające dochód z tytułu zatrudnienia
(zaświadczenie z zakładu pracy o dochodzie brutto z wyszczególnieniem: podatku dochodowego, składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne albo oświadczenie. W przypadku umów zleceń i o dzieło – umowa albo oświadczenie.
b) osoby posiadające świadczenia rentowe i emerytalne
(zaświadczenie albo oświadczenie)
c) osoby posiadające świadczenia bądź status osoby bezrobotnej w Powiatowym Urzędzie Pracy
(zaświadczenie albo oświadczenie)
d) osoby prowadzące własną działalność gospodarczą
( zaświadczenie z Urzędu Skarbowego albo oświadczenie)
e) osoby otrzymujące zasiłki stałe lub okresowe z pomocy społecznej
(zaświadczenie albo oświadczenie)
f) osoby korzystające z dodatku mieszkaniowego
(decyzja – do wglądu albo oświadczenie)
g) osoby posiadające gospodarstwo rolne
(zaświadczenie albo oświadczenie o powierzchni ha przeliczeniowych)
h) osoby pobierające zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy w Wydziale Świadczeń UM Ełku
(decyzja - do wglądu albo oświadczenie)
i) osoby otrzymujące alimenty
(wyrok w sprawie o alimenty lub zaświadczenie komornika albo oświadczenie. W przypadku pobierania świadczeń w Wydziale Świadczeń UM Ełku - decyzja (do wglądu).
j) osoby bez dochodu
(własne oświadczenie o środkach utrzymania w danym okresie)
k) kserokopia legitymacji studenckiej członka rodziny
(wraz z zaświadczeniem o wysokości otrzymywanego stypendium socjalnego i naukowego albo oświadczenie)
 

Opłaty

Nie podlega

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje wnioskodawcy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ełku w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  – Rozdział 8a (Pomoc materialna dla uczniów);
2. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ;
3. Uchwała Nr XXXI/274/05 Rady Miasta Ełku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Ełku z dnia 22 marca 2005 r.
4. Uchwała Nr VI/40/07 Rady Miasta Ełku zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Ełku z dnia 27 lutego 2007 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyla informację: Renata Przestrzelska Data wytworzenia informacji: 2008-09-19 14:56:18
Osoba, która odpowiada za treść: Renata Przestrzelska Data wprowadzenia do BIP 2008-09-19 14:56:18
Wprowadził informację do BIP: Renata Kowalska Data udostępnienia informacji: 2008-09-22 15:30:06
Osoba, która zmieniła informację: Renata Przestrzelska Data ostatniej zmiany: 2018-02-07 13:58:21
Artykuł był wyświetlony: 13923 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu