ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Sporządzenie aktu urodzenia.Drukuj informacjęSprawa: Sporządzenie aktu urodzenia.

Szczegóły informacji

Sporządzenie aktu urodzenia.

Wydział: Urząd Stanu Cywilnego

Ogłoszono dnia: 2008-09-19 11:10:43

Termin załatwienia

Akt sporządzany jest niezwłocznie.

Osoba kontaktowa

Urszula Ejsmont

Miejsce załatwienia

Urząd Stanu Cywilnego właściwy ze względu na miejsce narodzin dziecka.
Dla zdarzeń, które nastąpiły na terenie miasta lub gminy Ełk - Urząd Stanu Cywilnego w Ełku, pokój nr 253, 254.

Telefon kontaktowy

087 732 62 53, 087 732 62 54

Sposób załatwienia

Zgłoszenie urodzenia dziecka żywego należy dokonać w terminie 21 dni od daty wysłania karty urodzenia, a dziecka martwego w ciągu 3 dni.
Po upływie ustawowego terminu, z urzędu zostanie sporządzony akt urodzenia dziecka.
Akt urodzenia sporządzany jest niezwłocznie w dniu zgłoszenia. Bezpośrednio po sporządzeniu aktu z urzędu wydany jest odpis skrócony aktu urodzenia oraz potwierdzenie nadanego dziecku numeru PESEL.

Miejsce odbioru

Dla zdarzeń, które nastąpiły na terenie miasta lub gminy Ełk - Urząd Stanu Cywilnego w Ełku. 
 

Wymagane Dokumenty

1. Zgłoszenie urodzenia dziecka - wystawione przez lekarza lub zakład służby zdrowia (dostarczane przez zakład opieki zdrowotnej).
2. Dla dziecka pochodzącego z małżeństwa - dokument stwierdzający tożsamość osoby zgłaszajacej (rodzica dziecka).
3. Dla dziecka nie pochodzącego z małżeństwa, jeżeli:
     - matka jest panną - dokument stwierdzający tożsamość (do wglądu),
     - matka jest rozwiedziona - dokument stwierdzający tożsamość (do wglądu),
     - matka jest wdową - dokument stwierdzający tożsamość (do wglądu).
Ojciec dziecka pozamałżeńskiego, który wyraża wolę jego uznania musi zgłosić się do USC wraz z matką dziecka oraz z dokumentem potwierdzającym jego tożsamość.

Czas realizacji

Niezwłocznie, jeżeli wymagane dokumenty zostaną złożone w Urzędzie Stanu Cywilnego właściwym dla miejsca urodzenia dziecka.

Opłaty

Odpis wydany z urzędu bezpośrednio po sporządzeniu aktu urodzenia jest zwolniony z opłaty skarbowej.
Kolejne odpisy wydawane z aktu podlegają opłacie skarbowej w wysokości:
- 22 zł za odpis skrócony,
- 33 zł za odpis zupełny.

Uwagi

Do zgłoszenia urodzenia dziecka są zobowiązani:
- ojciec dziecka (jeżeli dziecko pochodzi z małżeństwa),
- matka dziecka, jeżeli jej stan zdrowia na to pozwala,
- lekarz lub położna, bądź inna osoba obecna przy porodzie.
Termin zgłoszenia urodzenia dziecka:
- 21 dni od daty jego urodzenia,
- 3 dni w przypadku, gdy dziecko urodziło się martwe.
 
Zgłoszenia urodzenia dziecka można dokonać w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem ePUAP.
 
 
 

Podstawa prawna

Art. ustawy z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (t. j. Dz.U. z 2018 r. pozycja 2224)
Art. 62 i art. 88 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tj. Dz U. Z 2012 r. pozycja 788 ze zm.)

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Urszula Ejsmont
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-09-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Urszula Ejsmont
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-09-19 11:09:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Bartoszewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-09-19 11:10:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Urszula Ejsmont
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-03-25 09:50:48
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
9161 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony