ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Podatek leśny od osób prawnychDrukuj informacjęSprawa: Podatek leśny od osób prawnych

Szczegóły informacji

Podatek leśny od osób prawnych

Wydział: Wydział Finansowy

Ogłoszono dnia: 2008-09-16 10:40:15

Termin załatwienia

Nie później niż w ciągu 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 miesięcy

Osoba kontaktowa

Bożena Ganuszko

Miejsce załatwienia

Kancelaria Ogólna Urzędu Miasta w Ełku pokój nr 02 (niski parter)
Urząd Miasta w Ełku Biur Obsługi Klienta pokój nr 04 (niski parter).

Telefon kontaktowy

(87) 7326202, 7326164

Sposób załatwienia

Do 15 stycznia każdego roku podatkowego należy złożyć deklarację na podatek leśny na formularzu DL - 1 oraz  załącznik ZL-1( jeśli jest współwłasność). 
 
Uwaga!  Od 2017r. obowiązują nowe wzory deklaracji i załączników.
Do składanej deklaracji należy dołączyć pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji zgodnie ze wzorem wskazanym w DZ.U.2015 poz.2337
 
W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego po tym dniu – w terminie 14 dni od zaistnienia  tego zdarzenia oraz załączyć następujące dokumenty:
 • akt notarialny
 •  umowa dzierżawy
 Wysokość podatku leśnego jest określana przez podatnika w deklaracji.
Po upływie terminu płatności nieopłaconej raty podatku wystawia się upomnienie,  na podstawie którego należność winna być uregulowania w ciągu siedmiu dni od daty otrzymania. W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego (wg. właściwości) w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.
Terminy płatności podatku leśnego określa art. 6 ust.5 pkt 3 ustawy z dnia 30 października 2002r. o  podatku leśnym (Dz. U. Nr 2013 poz. 465 z późn. zm.).
Podatek płatny jest bez wezwania w 12 ratach miesięcznych do dnia 15 każdego miesiąca.
 
W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100zł podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.
Wpłaty należy dokonywać na przyporządkowany indywidualny rachunek bankowy.
 
Obowiązek składania deklaracji  DL-1 dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień i ulg przewidzianych w ustawie o podatku leśnym.
Od dnia 01.01.2006r. kwotę (ogółem) i raty podatku leśnego - wynikające z deklaracji DL-1 należy zaokrąglić do pełnych złotych ( art. 3 pkt. 3(b) i art. 63 ustawy - Ordynacja podatkowa ( Dz.U.z 2015r. poz.613 ze. zm).

Miejsce odbioru

                    Biuro Obsługi Klienta pokój nr 04 (niski parter)

Wymagane Dokumenty

Do 15 stycznia każdego roku podatkowego należy złożyć deklarację na podatek leśny na formularzu DL - 1 wraz z załącznikiem ZL-1, a w przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego po tym dniu – w terminie 14 dni od zaistnienia  tego zdarzenia oraz załączyć następujące dokumenty:
 •  akt notarialny
 •  umowa dzierżawy

Czas realizacji

Nie później niż w ciągu 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 miesięcy

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się w ciągu 14 dni od daty doręczenia - do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ełk i  składa się je w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta w Ełku w godzinach pracy Urzędu

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 30 października 2002r.o podatku leśnym (Dz.U.  Nr 2013 poz.465 z późn. zm.). 
 • Komunikat Prezesa GUS z dnia 20.10.2014r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za trzy kwartały 2014r. (M.P.2014r.955), która wynosi: 188,85 zł za 1 m 3 i stanowi podstawę do obliczenia podatku leśnego za 2015r.
 • Uchwała Nr XVI/140/03 Rady Miasta Ełku z dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.
 • Uchwała Nr XXXIX/346/05 Rady Miasta Ełku z dnia 29 listopada 2005r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/140/03 Rady Miasta Ełku z dnia 15 grudnia 2003r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.
 • Uchwała Nr XX/181/08  Rady Miasta Ełku z dnia 29 stycznia 2008r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją.
 • Uchwała Nr XIII.120.2011 Rady Miasta Ełku z dnia 29.11.2011r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
 • Uchwała Nr XXXVII.354.2013 Rady Miasta Ełkuz dnia 26 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XIII.120.2011 Rady Miasta Ełku z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.    
 • Komunikat Prezesa GUS z dnia 20.10.2016r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2016r. (M.P.2016.996) która wynosi: 191,01zł za 1m3 i stanowi podstawę do obliczenia podatku leśnego za 2017r.
 • Uchwała Nr XII.131.15 Rady Miasta Ełku z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny i informacji w sprawie podatku rolnego, deklaracji na podatek leśny i informacji w sprawie podatku leśnego.
 • Uchwała Nr XXIII.250.16 Rady Miasta Ełku z dnia 25 października 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny i informacji w sprawie podatku rolnego, deklaracji na podatek leśny i informacji w sprawie podatku leśnego oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji i informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ewa Bizio
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-09-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bożena Ganuszko
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-09-16 09:19:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ewa Bizio
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-09-16 10:40:15
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Elżbieta Niedzielska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-05-16 10:01:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3888 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony