ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Podatek leśny od osób fizycznych Drukuj informacjęSprawa: Podatek leśny od osób fizycznych

Szczegóły informacji

Podatek leśny od osób fizycznych

Wydział: Wydział Finansowy

Ogłoszono dnia: 2008-09-16 08:20:31

Termin załatwienia

Nie później niż w ciągu 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

Osoba kontaktowa

Lucyna Piela, Agnieszka Wilczyńska

Miejsce załatwienia

Kancelaria Ogólna Urzędu Miasta w Ełku pokój nr 02 (niski parter)
Urząd Miasta w Ełku Biuro Obsługi Klienta pokój nr 04 (niski parter).

Telefon kontaktowy

(87) 7326202, 7326114, 7326255

Sposób załatwienia

Uwaga!    Od 2017r. obowiązuje nowy formularz informacji w sprawie podatku leśnego: IL-1
 
W ciągu 14 dni od okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego - należy złożyć informację IL-1 na podatek leśny oraz załączyć  następujące dokumenty:
 • akt notarialny
 • umowa dzierżawy
 • oświadczenie o wieku drzewostanu
 Wysokość podatku leśnego  ustala organ podatkowy  w drodze  decyzji.
 Po upływie terminu płatności nieopłaconej raty podatku wystawia się upomnienie,  na podstawie którego należność winna być uregulowania w ciągu siedmiu dni od daty otrzymania.  W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego (wg właściwości) w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.
Terminy płatności podatku leśnego określa art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 30 października 2002r. o  podatku leśnym (Dz. U. 2017 poz. 1821).
Podatek płatny jest w czterech ratach:  do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada  roku podatkowego.
 
W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.
 
Wpłat należy dokonywać na przyporządkowany indywidualny rachunek bankowy wskazany w decyzji.
 
Obowiązek składania informacji  IL-1  dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień i ulg przewidzianych w ustawie o podatku leśnym.
 

Miejsce odbioru

Biuro Obsługi Klienta pokój nr 04 (niski parter)  w godzinach pracy Urzędu

Wymagane Dokumenty

W ciągu 14 dni od okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego - należy złożyć informację IL-1 na podatek leśny oraz załączyć następujące dokumenty:
 • akt notarialny notarialny
 • umowa dzierżawy 
 • oświadczenie o wieku drzewostanu

Czas realizacji

Nie później niż w ciągu 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się w ciągu 14 dni od daty doręczenia - do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ełk i  składa się je w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta w Ełku w godzinach pracy Urzędu.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (DZ.U. z 2017 poz. 201 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 30 października 2002r.o podatku leśnym (Dz.U. z 2017 poz.1821).
 •  Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2017r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017r. (M.P.2017.963) która wynosi: 197,06zł za 1 m3 i stanowi podstawę do obliczenia podatku leśnego za 2018r.
 • Uchwała Nr XXIII.250.16 Rady Miasta Ełku z dnia 25 października 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny i informacji w sprawie podatku rolnego, deklaracji na podatek leśny i informacji w sprawie podatku leśnego oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji i informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ewa Bizio
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-09-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Lucyna Piela, Agnieszka Wilczyńska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-09-16 08:20:18
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ewa Bizio
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-09-16 08:20:31
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Elżbieta Niedzielska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-05-16 10:00:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3592 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony