ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Podatek od środków transportowychDrukuj informacjęSprawa: Podatek od środków transportowych

Szczegóły informacji

Podatek od środków transportowych

Wydział: Wydział Finansowy

Ogłoszono dnia: 2008-09-15 10:14:04

Termin załatwienia

Nie później niż w ciągu 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

Osoba kontaktowa

Kinga Krukowska

Miejsce załatwienia

Kancelaria Ogólna Urzędu Miasta w Ełku pokój nr 02 (niski parter)
Biuro Obsługi Klienta pokój nr 04 (niski parter)  

Telefon kontaktowy

(87) 7326202, 7326104

Sposób załatwienia

Osoby fizyczne i prawne obowiązane są do składania organowi podatkowemu deklaracji na podatek od środków transportowych sporządzony na formularzu DT-1 wraz z załącznikiem DT-1A (wzór w załącznikach ) w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności.
                    Uwagi:
 • Wysokość podatku od środków transportowych jest określana przez podatnika na podstawie deklaracji sporządzonej stosownie do  zapisów Uchwały Rady Miasta w części dotyczącej stawek.
 • W przypadku nie wywiązania się z obowiązku podatkowego w myśl art. 21 § 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2012 Nr 125 poz.749 z  póź.. zm.), organ podatkowy wydaje decyzję określającą wysokość zobowiązania podatkowego.
 •  W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego (wg właściwości) w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.
 •  Terminy płatności podatku od środków transportowych określa art. 11  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz.U. z 2014r. poz.849 )
 • Opłaty płatne są bez wezwania w 2 równych ratach w terminie do dnia 15 lutego i 15 września każdego roku .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Jeżeli obowiązek powstał:
1.po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września roku podatkowego, podatek za ten rok płatny jest w dwóch równych ratach w terminie:
    a.  w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego – I rata
    b.  do dnia 15 września roku podatkowego – II rata.
2. po dniu 1 września podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.       
 
 
 

Miejsce odbioru

Biuro Obsługi Klienta pokój Nr 04 (niski parter)  poniedziałek – piątek w godz. pracy Urzędu.
 

Wymagane Dokumenty

 1.Faktura lub umowa kupna-sprzedaży, dowód rejestracyjny – do okazania lub ksero dokumentów
 2.Decyzja o wycofaniu czasowym pojazdu z ruchu.

Czas realizacji

Nie później niż w ciągu 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej -  nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

Opłaty

Podatek płatny jest  w dwóch równych ratach w terminie do dnia 15 lutego i 15 września każdego roku.
 
Wpłat należy dokonywać na przyporządkowany indywidualny rachunek bankowy wskazany w zawiadomieniu.
 
W przypadku braku zawiadomienia wpłat należy dokonywać na konto Gminy Miasta Ełk w PKO BP
NR 40 10204724 0000 3402 0054 4304 

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się w ciągu 14 dni - do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ełk i składa się je w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta w Ełku w godzinach pracy Urzędu.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (DZ.U. z 2012r, Nr 125, poz. 749 z póź. zm.)
 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U.z 2014r. poz.849 ).
 • Uchwała Nr XX/180/08 Rady Miasta Ełku z dnia z dnia 29 stycznia 2008 roku zmieniająca uchwałę Nr XVIII/168/07 z dnia 11 grudnia 2007r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 • Uchwała Nr XVIII/168/07 z dnia 11 grudnia 2007r. Rady Miasta Ełku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 • Uchwała Nr XXI/195/08 Rady Miasta Ełku z dnia 26 lutego 2008r. zmieniająca uchwałę Nr XVIII/168/07 Rady Miasta Ełku z dnia 11 grudnia 2007r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 • Uchwała Nr XXIII/221/08 Rady Miasta Ełku z dnia 29 kwietnia 2008 r. zmieniająca uchwałę Nr XVIII/168/07 Rady Miasta Ełku z dnia 11 grudnia 2007r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 
 • Uchwała Nr XX/181/08 Rady Miasta Ełku z dnia 29 stycznia 2008r.w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy  regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją
 • Uchwała Nr XXVIII/280/08 Rady Miasta Ełku z dnia 28 października 2008r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 • Uchwała Nr XLIV/413/09 Rady Miasta Ełku z dnia 27 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek    podatku od środków transportowych.
 • Uchwała Nr XLV/420/09 Rady Miasta Ełku z dnia 17 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę Nr XLIV/420/09.
 • Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 27 października 2005r. w sprawie wysokości górnych granic stawek  kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. z dnia 14.11.2005r. Nr 68   poz. 956).
 • Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10  październik 2007r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych w 2007r. (M.P. z dnia 19.10.2007r. Nr 76 poz. 813)
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 października 2007r.   w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. Nr 205  poz. 1484  z 2007r.).
 • Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2010r.
 • Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 6 października 2009r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2010r.
 • Uchwała Nr III/14/10 Rady Miasta Ełku z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011r.
 • Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 11 października 2010r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2011r.(MP2010.75.950)
 • Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011r.
 • Uchwała Nr XIII.119.2011 Rady Miasta Ełku z dnia 29.11.2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012r.
 • Uchwała Nr XXIV.216.2012 Rady Miasta Ełku z dnia 25 września 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013r.
 • Uchwała Nr XXXVI.341.2013 Rady Miasta Ełku z dnia 29 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014r.
 • Uchwała Nr II.17.14 Rady Miasta Ełku z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015r.
 • Ujednolicony wykaz stawek podatku od środków transportowych na 2015r.
 • Uchwała Nr X.104.15 Rady Miasta Ełku z dnia 29 września 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016r.
 • Uchwała Nr XXIII.246.16 Rady Miasta Ełku z dnia 25 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017r.
 • Uchwała Nr XXIII.249.16 Rady Miasta Ełku z dnia 25 października 2016r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 • Uchwała Nr XXXVIII.375.17 Rady Miasta Ełku z dnia 28 listopada 2017r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018r.
 • Uchwała Nr XIII.115.2019 Rady Miasta Ełku z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Elżbieta Niedzielska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-09-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Powichrowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-09-15 10:13:57
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ewa Bizio
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-09-15 10:14:04
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Elżbieta Niedzielska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-01-14 13:01:20
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
10828 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony