ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Drukuj informacjęSprawa: Opłata od posiadania psów

Szczegóły informacji

Opłata od posiadania psów

Wydział: Wydział Finansowy

Ogłoszono dnia: 2008-09-11 12:59:50

Termin załatwienia

Wszelkie zmiany mające wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku opłaty dotyczące opłaty od posiadania psów należy zgłaszać do 15-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powyższe zmiany zaistniały.

Osoba kontaktowa

Elżbieta Powichrowska

Miejsce załatwienia

 Wszelkie zmiany mające wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku opłaty  dotyczące opłaty od posiadania psów należy zgłaszać w UM Ełk   w Biurze Obsługi Klienta pokój Nr 04 (niski parter)  w godzinach pracy urzędu.

Telefon kontaktowy

(87) 7326202, 7326262

Sposób załatwienia

Pobieranie opłaty od posiadania psów reguluje Uchwała Rady Miasta Ełku Nr XXIII.248.16 z dnia 25 października 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty oraz określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów.
Stawka opłaty od jednego psa rasy uznanej za agresywną wynosi 115,00 zł.
Stawka opłaty od jednego psa dla pozostałych ras wynosi 65,00 zł.
Zobowiązani do opłaty od posiadania psów są osoby fizyczne posiadające psy.
Opłata  płatna jest bez wezwania do 31 maja każdego roku podatkowego, w przypadku kontynuowania obowiązku opłaty w latach ubiegłych.
W przypadku nabycia psa w ciągu roku opłata  płatna jest w wysokości równej kwocie wynikającej  rozliczenia: 1/12 stawki razy liczba miesięcy pozostałych do końca danego roku z wyłączeniem miesiąca nabycia psa.
Właściciele psów dokonują wpłat na konto Gminy Miasta Ełku PKOBP SA O/Ełk 11 1020 4724 0000 3102 0038 8512
W Banku PKO BP wpłat można dokonać bez dodatkowej prowizji.

Zwolnienia ustawowe:
            -  Osoby zaliczane do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji
              zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych - z tyt. posiadania  1 psa

         
   - Osoby w wieku powyżej 65 lat prowadzące samodzielne gospodarstwo domowe – od jednego psa.

           - Podatnicy podatku rolnego od gospodarstw rolnych - z tyt. posiadania nie więcej niż dwóch psów. 
 
 
 

Miejsce odbioru

 Biuro Obsługi Klienta pokój Nr 04 (niski parter)

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się w ciągu 14 dni od daty doręczenia - do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ełk i składa się je w Sekretariacie Urzędu Miasta w Ełku w godzinach pracy Urzędu.
 

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (DZ.U. z 2012r. Nr 125, poz. 749 z póź. zm.)
 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2014r. poz. 849)
 • Uchwała Rady Miasta w Ełku Nr XXXI/295/08 z dnia 23 grudnia 2008r
 • Uchwała Rady Miasta Ełku Nr XLIV/414/09 z dnia 27 października 2009r.
 • Uchwała Rady Miasta Ełku Nr XLV/430/09 z dnia 17 listopada 2009r.
 • Uchwała Rady Miasta Ełku Nr LX/540/10 z dnia 28 września 2010r
 • Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011r.
 • Uchwała Nr XIV.129.2011 Rady Miasta Ełku z dnia 14.12.2011r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów.
 • Uchwała Nr XXIV.217.2012 Rady Miasta Ełku z dnia 25 września 2012r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów.
 • Uchwała Nr XI.127.15 Rady Miasta Ełku z dnia 27 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów.
 • Uchwała Nr XXIII.248.16 Rady Miasta Ełku z dnia 25 października 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty oraz określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów.
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003r. (Dz.U. z 2003r. Nr 77 poz. 687)

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyla informację: Elżbieta Niedzielska Data wytworzenia informacji: 2008-09-11 12:59:43
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Powichrowska Data wprowadzenia do BIP 2008-09-11 12:59:43
Wprowadził informację do BIP: Ewa Bizio Data udostępnienia informacji: 2008-09-11 12:59:50
Osoba, która zmieniła informację: Elżbieta Niedzielska Data ostatniej zmiany: 2017-11-08 13:20:01
Artykuł był wyświetlony: 7276 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu