ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Podatek od nieruchomości od osób prawnych, jednostek organizacyjnych i spółek nie posiadających osobowości prawnej Drukuj informacjęSprawa: Podatek od nieruchomości od osób prawnych, jednostek organizacyjnych i spółek nie posiadających osobowości prawnej

Szczegóły informacji

Podatek od nieruchomości od osób prawnych, jednostek organizacyjnych i spółek nie posiadających osobowości prawnej

Wydział: Wydział Finansowy

Ogłoszono dnia: 2008-09-11 12:37:54

Termin załatwienia

Nie później niż w ciągu 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

Osoba kontaktowa

Bożena Ganuszko

Miejsce załatwienia

Kancelaria Ogólna Urzędu Miasta w Ełku pokój 02 (niski parter)
Urząd Miasta w Ełku Biuro Obsługi Klienta pokój Nr 04 (niski parter)
 
 

Telefon kontaktowy

( 87) 732 62 02, 7326164

Sposób załatwienia

 Do 31 stycznia każdego roku podatkowego należy złożyć deklarację na podatek od nieruchomości na formularzu DN -1 wraz z załącznikami DN-1/A,B,C,Z oraz załącznik ZN-1 (gdy nieruchomość stanowi współwłasności). W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego po tym dniu – w terminie 14 dni od zaistnienia tego zdarzenia.
 
Uwaga!  Od 2017r. obowiązują nowe wzory deklaracji i załączników.
Do składanej deklaracji należy dołączyć pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji zgodnie ze wzorem wskazanym w DZ.U.2015 poz.2337
 
 Wysokość podatku od nieruchomości jest określana przez podatnika w deklaracji.
Termin płatności podatku od nieruchomości określa art. 6 ust.9 pkt.3 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (DZ.U. z 2016r. poz.716 ze zm.).
Podatek płatny jest w 12 ratach miesięcznych do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.
W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100zł podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty. 
Po upływie terminu płatności nieopłaconej raty podatku wystawia się upomnienie na podstawie którego należność winna być uregulowana w ciągu siedmiu dni od daty otrzymania.W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego (wg właściwości) w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.
Obowiązek składania deklaracji  DN-1 dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień i ulg przewidzianych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych.
Kwotę (ogółem)  podatku od nieruchomości  - wynikające z deklaracji DN-1 należy zaokrąglić do pełnych złotych (art. 3 pkt. 3(b) i art. 63 ustawy - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2015r poz.613 ze zm.)

Miejsce odbioru

  Biuro Obsługi Klienta pokój nr 04 (niski parter)

Wymagane Dokumenty

 • Wykaz posiadanych nieruchomości z wyszczególnieniem położenia, powierzchni i wartość -budowle
 • Umowa dzierżawy, najmu, użyczenia
 • Pozwolenie na użytkowanie (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodnosć z oryginałem )

Czas realizacji

Nie później niż w ciągu 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

Opłaty

Wpłat należy dokonywać do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia na przyporządkowany indywidualny rachunek bankowy.
 
    

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się w ciągu 14 dni od daty doręczenia - do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ełk i składa się je w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta w Ełku w godzinach pracy Urzędu.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015r. poz.613 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2016r. poz.716 ze zm.).
 • Monitor Polski Nr 55 poz. 755 z 2010r. – Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia  30.07.2010r. w sprawie  górnych  stawek kwotowych  podatków i opłat lokalnych w 2011r..
 • Uchwała Nr XXVIII/281/08 Rady Miasta Ełku z dnia 28 października 2008 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
 • Uchwała Nr XLIV/412/09 Rady Miasta Ełku z dnia 27 października 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
 • Uchwała Nr LX/541/10 Rady Miasta Ełku z dnia 28 września 2010r. w sprawie określenia stawek podaku od nieruchomości
 • Uchwała Nr XVI/140/03 Rady Miasta Ełku z dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.
 • Uchwała Nr XXXIX/346/05 Rady Miasta Ełku z nia 29 listopada 2005r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/140/03 Rady Miasta Ełku z dnia 15 grudnia 2003r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
 • Uchwała Nr XVI/139/03 Rady Miasta Ełku z dnia 15 grudnia 2003r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.
 • Uchwała Nr XXV/218/04 Rady Miasta Ełku z dnia 28 października 2004r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości. 
 • Uchwała Nr XX/181/08 Rady Miasta Ełku z dnia 29 stycznia 2008r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją
 • Uchwała Nr III/13/10 Rady Miasta Ełku z dnia 21 grudnia 2010r. zmieniająca Uchwałę Nr LX/541/10 z dn.28.09.2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011r.
 • Uchwała Nr X.90.2011 Rady Miasta Ełku z dnia 30 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę Nr LX/541/10 Rady Miasta Ełku z dnia 28 września 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011r.
 • Uchwała Nr X.89.2011 Rady Miasta Ełku z dnia 30 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę Nr XVI/140/03 Rady Miasta Ełku z dnia 15 grudnia 2003r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.
 • Uchwała Nr XIV.128.2011 Rady Miasta Ełku z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012r.
 • Uchwała nr XIX.166.2012 Rady Miasta Ełku z dnia 24 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XVI/139/03/03 z dnia 15.12.2003r w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.
 • Uchwała nr XXIV.215.2012 Rady Miasta Ełku z dnia 25 września 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013r.
 • Uchwała Nr XXXVI.340.2013 Rady Miasta Ełku z dnia 29 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014r.
 • Uchwała NR XXXVII.354.2013 Rady Miasta Ełku z dnia 26 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XIII.120.2011 Rady Miasta Ełku z dnia 29.11.2011r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
 • W 2015r. obowiązują stawki podatku od nieruchomości zgodnie z Uchwałą nnr XXXVI.340.2013r. Rady Miasta Ełku z dnia 29.10.2013r.
 • Uchwała Nr X.103.15 Rady Miasta Ełku z dnia 29 września 2015r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016r.
 • Uchwała Nr XII.130.15 Rady Miasta Ełku z dnia 24 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016r.
 • Uchwała Nr XII.131.15 Rady Miasta Ełku z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny i informacji w sprawie podatku rolnego, deklaracji na podatek leśny i informacji w sprawie podatku leśnego.
 • Uchwała Nr XXIII.247.16 Rady Miasta Ełku z dnia 25 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017r.
 • Uchwała Nr XXIII.250.16 Rady Miasta Ełku z dnia 25 października 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny i informacji w sprawie podatku rolnego, deklaracji na podatek leśny i informacji w sprawie podatku leśnego oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji i informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
 • Uchwała Nr XXXVI.357.17 Rady Miasta Ełku z dnia 26 września 2017r. w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości na 2018r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Elżbieta Niedzielska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-09-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bożena Ganuszko
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-09-11 12:37:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ewa Bizio
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-09-11 12:37:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Elżbieta Niedzielska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-05-16 09:59:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
25526 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony