ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Podatek od nieruchomości od osób fizycznychDrukuj informacjęSprawa: Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Szczegóły informacji

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Wydział: Wydział Finansowy

Ogłoszono dnia: 2008-09-11 12:10:41

Termin załatwienia

Nie później niż w ciągu 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 miesięcy

Osoba kontaktowa

Lucyna Piela, Agnieszka Wilczyńska

Miejsce załatwienia

Kancelaria Ogólna Urzędu Miasta w Ełku pokój nr 02 (niski parter)
Urząd Miasta Ełku Biuro Obsługi Klienta pokój nr 04 (niski parter)

Telefon kontaktowy

(87)7326202, 7326114, 7326255

Sposób załatwienia

Uwaga!   Od 2017r. obowiązuje nowy formularz informacji w sprawie podatku od nieruchomości: IN-1     
                                     
Osoby fizyczne obowiązane są składać organowi podatkowemu informację o nieruchomościch i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu (IN-1) według ustalonego wzoru w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania w danym roku podatkowym.       
 Wysokość podatku od nieruchomości jest ustalana przez organ podatkowy w drodze decyzji.
 Po upływie terminu płatności nieopłaconej raty podatku wystawia się upomnienie, na podstawie którego należność winna być uregulowana w ciągu siedmiu dni od daty otrzymania. W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego (wg. właściwości) w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.
Terminy płatności podatku od nieruchomości określa art. 6 ust. 7 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 ze zm.).
 
Obowiązek składania informacji IN-1 dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień i ulg przewidzianych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych.

Miejsce odbioru

Urząd Miasta w Ełku, Biuro Obsługi Klienta pokój nr 04 (niski parter)

Wymagane Dokumenty

 
 • akt własności- do wglądu (oryginał lub urzędowo poświadczony jego odpis, wypis lub kopia)
 • umowa dzierżawy, najmu, użyczenia (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem)
 • pozwolenie na użytkowanie (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodnośc z oryginałem)

Czas realizacji

Nie później niż w ciągu 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 miesięcy

Opłaty

Podatek płatny jest w czterech ratach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada.
 
W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.
 
Wpłat należy dokonywać na przyporządkowany indywidualny rachunek bankowy wskazany w decyzji.
 
W placówkach Banku PKO BP SA opłat można dokonywać bez prowizji.
 
 

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się w ciągu 14 dni od daty doręczenia -  do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ełk i składa się je w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta w Ełku w godzinach pracy Urzędu.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r.-Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017r. poz.201 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz.1785 ze zm.).
 • Uchwała Nr XXIV.215.2012 Rady Miasta Ełku z dnia 25 września 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013r.
 • Uchwała Nr XXXVI.340.2013 Rady Miasta Ełku z dnia 29 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014r.
 • Uchwała Nr X.103.15 Rady Miasta Ełku z dnia 29 września 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości za 2016r.
 • Uchwała Nr XII.130.15 Rady Miasta Ełku z dnia 24 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016r.
 • Uchwała Nr XXIII.247.16 Rady Miasta Ełku z dnia 25 października 2016r. w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017r.
 • Uchwała Nr XXIII.250.16 Rady Miasta Ełku z dnia 25 października 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny i informacji w sprawie podatku rolnego, deklaracji na podatek leśny i informacji w sprawie podatku leśnego oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji i informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
 • Uchwała Nr XXXVI.357.17 Rady Miasta Ełku z dnia 26 września 2017r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomoci na 2018r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Elżbieta Niedzielska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-09-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Lucyna Piela, Agnieszka Wilczyńska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-09-11 12:10:28
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ewa Bizio
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-09-11 12:10:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Elżbieta Niedzielska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-05-16 09:59:26
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
11732 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony