ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: REKRUTACJA DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIASTO EŁK NA ROK SZKOLNY 2019/2020Drukuj informacjęSprawa: REKRUTACJA DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIASTO EŁK NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Szczegóły informacji

REKRUTACJA DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIASTO EŁK NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Wydział: Wydział Edukacji

Ogłoszono dnia: 2018-01-31 14:46:48

Termin załatwienia

Zgodnie z harmonogramem

Osoba kontaktowa

Małgorzata Pikus/Tomasz Sadziński

Miejsce załatwienia

Miejskie Przedszkola Publiczne:
 
- Miejskie Przedszkole "Perełka" w Ełku, ul. Armii Krajowej 4,    87 732 64 84
 
- Miejskie Przedszkole "Niezapominajka" w Ełku, ul. Słowackiego 18,   87 610 21 85
 
- Miejskie Przedszkole i Żłobek " Ekoludki" w Ełku, ul. Kilińskiego 48,   87 732 64 30
 
- Miejskie Przedszkole "Bajka" w Ełku, ul. Popiełuszki 6,    87 732 64 71
 
- Miejskie Przedszkole "Mali Odkrywcy" w Ełku, ul. Kajki 8a,  87 732 64 74
 
przedszkola z oddziałami integracyjnymi:
 
- Miejskie Przedszkole "Światełko" w Ełku, ul. Toruńska 8a,   87 732 67 60
 
- Miejskie Przedszkole "Słoneczna Ósemka" w Ełku, ul. Dobrzańskiego 3, 87 610 33 96
 
 
Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych:
 
- Szkoła Podstawowa nr 1 w Ełku, ul. Koszykowa 1,   87 732 64 14
 
- Szkoła Podstawowa nr 2 im. Danuty Siedzikówny "Inki", ul. Małeckich 1,   87 732 60 20
 
- Szkoła Podstawowa nr 3 im. H. Sienkiewicza w Ełku, ul. Grodzieńska 1,   87 732 60 40
 
- Szkoła Podstawowa nr 4 im. Prof. Wł. Szafera w Ełku, ul. Prof. Wł. Szafera 2,  87 732 60 50
 
- Szkoła Podstawowa nr 5 im. M. Konopnickiej w Ełku, ul. Św. M.M. Kolbego 11,  87 732 60 71
 
- Szkoła Podstawowa Sportowa nr 6, ul. Suwalska 15,   87 732 63 70
 
- Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku, ul. J. Piwnika Ponurego 1,  87 732 63 99
 

Telefon kontaktowy

87 732 6145 / 87 732 6175

Adres e-mail

um@um.elk.pl

Sposób załatwienia

KONTYNUACJA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ DZIECI W KOLEJNYCH LATACH SZKOLNYCH
 
1. Rodzice dzieci obecnie uczęszczających do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej składają deklaracje o kontynuacji wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2019/2020 w przedszkolach, szkołach do których uczęszczają ich dzieci w terminie 25.02.2019-1.03.2019
 
2. Dzieci, których rodzice złożyli deklaracje w określonym terminie, mają zagwarantowane miejsca w przedszkolach, do których uczęszczają.
 
 
KRYTERIA NABORU:
 
W postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowowych prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk obowiązują:
 
na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe:
1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 
W/w kryteria mają jednakową wartość.
Ustalona wartość: każde kryterium - 60 pkt
 
oraz na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego (uzupełnijącego) obowiązują kryteria określone w uchwale XL.409.18 Rady Miasta Ełku z dnia 25 stycznia 2018r.:
 
1) pozostawanie obojga rodziców, a w przypadku samotnego wychowywania dziecka pozostawanie jednego rodzica w zatrudnieniu lub prowadzenie działalności gospodarczej lub prowadzenie działalności rolniczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym - 10 pkt;
 
2) podleganie rocznemu obowiązkowemu przygotowaniu przedszkolnemu kandydata oraz kandydata któremu gmina jest zobowiązana zapewnić na mocy odrębnych przepisów miejsce do realizacji prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego - 10 pkt;
 
3) ubieganie się rodzeństwa dziecka kontynuującego edukację w danym przedszkolu na podstawie deklaracji -10 pkt;
 
4) zadeklarowanie przez rodziców kandydata korzystania przez niego z oferty przedszkola powyżej 8 godzin
dziennie - 10 pkt;
 
5) specyficzne potrzeby mające wpływ na sytuację rodzinną kandydata uzasadniające przyjęcie kandydata
- 10 pkt.
 
Elektroniczna rekrutacja do przedszkoli: https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/elk
 
 

Miejsce odbioru

Formularze dokumentów są udostępnione w przedszkolach publicznych oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Ełku.

Wymagane Dokumenty

 • DEKLARACJA kontynuacji wychowania przedszkolnego w miejskim przedszkolu/oddziale przedszkolnym
  w szkole podstawowej,
 • WNIOSEK do miejskiego przedszkola /oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej
 • Zał. nr 1 do wniosku OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O MIEJSCU ZAMIESZKANIA;
 • zał. nr 2 do wniosku OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELODZIETNOŚCI RODZINY KANDYDATA;
 • zał. nr 3 do wniosku OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA ORAZ NIEWYCHOWYWANIU ŻADNEGO DZIECKA WSPÓLNIE Z JEGO RODZICEM;
 • zał. nr 4 do wniosku KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH;
 • zał. nr 1 do uchwały OŚWIADCZENIE RODZICA O ZATRUDNIEU LUB PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, NAUCE;
 • zał. nr 2 do uchwały OŚWIADCZENIE RODZICA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W TYM PRZEDSZKOLU PRZEZ RODZEŃSTWO KANDYDATA
 • zał. nr 3 do uchwały OŚWIADCZENIE RODZICA  DOTYCZĄCE DEKLAROWANEGO CZASU POBYTU DZIECKA W PRZEDZKOLU;
 • zał. nr 4 do uchwały OŚWIADCZENIE RODZICA POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE KRYTERIUM: specyficzne potrzeby mające wpływ na sytuację rodzinną kandydata uzasadniające przyjęcie do przedszkola;
 • POTWIERDZNIE WOLI zapisu dziecka do przedszkola.

Czas realizacji

Rodzaj czynności
Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym
Terminy w postępowaniau uzupełniającym
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
04.03.2019 r. - 20.03.2019 r.
23.04.2019 r. - 02.05.2019 r.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności ustawowych.
21.03.2019 r. - 04.04.2019 r.
06.05.2019 r. - 23.05.2019 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych/ zakwalifikowanie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej nie jest równoznaczne z jego przyjęciem.
05.04.2019 r.
24.05.2019 r.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia – w postaci pisemnego oświadczenia.
08.04.2019 r.
10.04.2019 r.
27.05.2019 r.
29.05.2019 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
12.04.2019 r.
godz. 15:00
31.05.2019 r.
godz. 15:00
   
     
     
     
     
     

Opłaty

Nie podlega opłacie
 

Tryb odwoławczy

Zgodnie z harmonogramem

Podstawa prawna

Podstawa prawna:
• Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018r. poz. 996 z późn. zm.) z dnia 14 grudnia 2016r.,
• uchwała Nr XL.409.18 Rady Miasta Ełku z dnia 25 stycznia 2018r.,
• zarządzenie NR 63.2019 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 30 stycznia 2019r.,
• zarządzenie NR 69.2019 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 31 stycznia 2019r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację: Tomasz Sadziński Data wytworzenia informacji: 2019-01-31
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Sadziński Data wprowadzenia do BIP 2018-01-31 12:37:57
Wprowadził informację do BIP: Magda Modzelewska Data udostępnienia informacji: 2018-01-31 14:46:48
Osoba, która zmieniła informację: Justyna Sikorska Data ostatniej zmiany: 2019-02-25 10:01:17
Artykuł był wyświetlony: 13121 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu