ˆ

Aktualności

Lista informacji

Ochrona danych osobowych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-25 09:36:04

Akapit nr 1 - brak tytułu

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Gmina Miasto Ełk z siedzibą w Ełku przy ulicy Piłsudskiego 4 reprezentowana przez Prezydenta Miasta Ełku.
 
1. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji usług świadczonych przez Urząd Miasta Ełku, w szczególności z zakresu działania i zadań ustawowych, o których mowa w art. 7.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
2. Macie Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do Waszych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych.
3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 1 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa w szczególności:
- ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
- rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
4. Macie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
5. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji usług świadczonych przez Urząd Miasta Ełku.
6. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości świadczenia przez nas usługi, o którą się Państwo staracie.
7. Wasze dane osobowe bedą przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, a w szczególnych przypadkach - na podstawie Waszej zgody albo w związku z wykonywaniem umowy, której jesteście stroną.
8. Państwa dane osobowe będą lub mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
9. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały zautomatynowanemu profilowaniu.
 
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk, adres e-mail:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyla informację: Michał Kawecki Data wytworzenia informacji: 2018-05-25 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Michał Kawecki Data wprowadzenia do BIP 2018-05-25 09:36:04
Wprowadził informację do BIP: Michał Kawecki Data udostępnienia informacji: 2018-05-25 10:01:33
Osoba, która zmieniła informację: Michał Kawecki Data ostatniej zmiany: 2018-05-25 10:01:33
Artykuł był wyświetlony: 138 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wyniki otwartego konkursu ofert nr 24/2018 na rok 2018 z zakresu turystyki i krajoznawstwa.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-24 08:20:45

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyla informację: Paulina Ciszewska Data wytworzenia informacji: 2018-05-24 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Maciej Juchniewicz Data wprowadzenia do BIP 2018-05-24 08:20:45
Wprowadził informację do BIP: Paulina Ciszewska Data udostępnienia informacji: 2018-05-24 08:40:32
Osoba, która zmieniła informację: Paulina Ciszewska Data ostatniej zmiany: 2018-05-24 08:40:32
Artykuł był wyświetlony: 105 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Schemat czynności sprawdzających przeprowadzania kontroli podatkowej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-23 12:17:02

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyla informację: Emilia Makarewicz-Litwinowicz Data wytworzenia informacji: 2018-05-23 12:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Emilia Makarewicz-Litwinowicz Data wprowadzenia do BIP 2018-05-23 12:17:02
Wprowadził informację do BIP: Jakub Rybakiewicz Data udostępnienia informacji: 2018-05-23 12:17:42
Osoba, która zmieniła informację: Jakub Rybakiewicz Data ostatniej zmiany: 2018-05-23 12:20:17
Artykuł był wyświetlony: 140 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-23 12:14:45

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyla informację: Emilia Makarewicz-Litwinowicz Data wytworzenia informacji: 2018-05-23 12:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Emilia Makarewicz-Litwinowicz Data wprowadzenia do BIP 2018-05-23 12:14:45
Wprowadził informację do BIP: Jakub Rybakiewicz Data udostępnienia informacji: 2018-05-23 12:15:41
Osoba, która zmieniła informację: Jakub Rybakiewicz Data ostatniej zmiany: 2018-05-23 12:15:41
Artykuł był wyświetlony: 147 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu