Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy

Szczegóły informacji

Wykaz nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka o numerze geodezyjnym 133, położonej na terenie miasta Ełku przy ul. Michała Kajki, przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat oraz na czas nieoznaczony w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, strony będą zawierały kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość

Informacja ogłoszona dnia 2019-11-28 12:29:44 przez Paweł Górski, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Prezydent Miasta Ełku,
działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.),
podaje do publicznej wiadomości,
 
że w siedzibie tutejszego urzędu przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4 w Ełku w okresie od 29 listopada do 20 grudnia 2019 r., wywieszo­no na tablicy wykaz nieruchomości położonej na terenie miasta Ełku, stanowiących własność Gminy Miasta Ełk, przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat oraz na czas nieoznaczony w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, strony będą zawierały kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość, według poniższego zestawienia:
 
1.
Położenie nieruchomości
Ełk, ul. Michała Kajki
2.
Oznaczenie nieruchomości (obręb - numer działki)
1 - 133
3.
Numer księgi wieczystej
OL1E/00067084/2
4.
Powierzchnia nieruchomości
0,0864 ha
5.
Oznaczenie w ewidencji gruntów
dr - drogi
6.
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
nieruchomość znajduje się w obszarze oznaczonym w planie miejscowym, zwanym „Ełk – Warszawska”, symbolem 9KDW z przeznaczeniem podstawowym pod teren drogi wewnętrznej
7.
Opis nieruchomości
nieruchomość jest użytkowana jako droga o nawierzchni asfaltowej z jednostronnym ciągiem pieszym o nawierzchni z kostki betonowej, częściowo porośnięta zielenią
8.
Cel dzierżawy, wysokość i termin wnoszenia czynszu dzierżawnego
określony zostanie w oparciu o zarządzenie nr 367/2015 Prezydenta Miasta Ełku z 21 września 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych należących do Gminy Miasta Ełk.
9.
Okres dzierżawy
do 3 lat oraz na czas nieoznaczony w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, strony będą zawierały kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość
10.
Zasady aktualizacji czynszu dzierżawnego
Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo zmiany czynszu dzierżawnego na skutek zmiany zarządzenia nr 367/2015 Prezydenta Miasta Ełku z 21 września 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych należących do Gminy Miasta Ełk, będącej konsekwencją zmian wartości rynkowych stawek czynszu za dzierżawę gruntu.
11.
Dodatkowe informacje w sprawie
Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ełku (pokój 234, tel. 87-732-62-34)
 
Z up. PREZYDENTA
Mirosław Hołubowicz
Zastępca Prezydenta Miasta

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-11-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paweł Górski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-11-28 12:29:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Górski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-11-28 12:29:44
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Górski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-11-28 12:31:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
234 raz(y)