ˆ

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży

Szczegóły informacji

Prezydent Miasta Ełku podaje po publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Ełku u zbiegu ulic Tęczowej i Kraszewskiego, o obszarze 0,0207 ha, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego.

Informacja ogłoszona dnia 2020-10-07 10:42:15 przez Ewa Galińska, informacja należąca do archiwum

Prezydent Miasta Ełku podaje po publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Ełku u zbiegu ulic Tęczowej i Kraszewskiego, o obszarze 0,0207 ha, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego.

Prezydent Miasta Ełku
działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.)
 
podaje do publicznej wiadomości
 
iż, w siedzibie tut. Urzędu, przy ul. Piłsudskiego nr 4, w dniach 08.10.2020 r. – 28.10.2020 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń (I piętro) wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Ełku u zbiegu ulic Tęczowej i Kraszewskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu 2 miasta Ełk nr 1324/29 o pow. 0,0207 ha, uregulowanej w księdze wieczystej nr OL1E/00013491/5, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych, oznaczonych w ewidencji gruntów nr 1436/97 i 1324/28.
Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Ełku, zwanym „Ełk – Łukasiewicza”, uchwalonym uchwałą nr XXXV/367/02 Rady Miasta Ełku z dnia 26 czerwca 2002 roku, ogłoszoną w Dz. Urz. woj. warmińsko-mazurskiego nr 91, poz. 1379 z dnia 25.07.2002 r., nieruchomość, położona na terenie obrębu 2 miasta Ełku przy ul. Tęczowej, oznaczona w operacie ewidencji gruntów numerem 1324/29 objęta jest ustaleniami kwartału, oznaczonego na rysunku planu symbolem B25 UR/MN, dla którego ustalenia tekstu planu brzmią następująco:
B25 UR/MN - pow. 0,54 ha. Teren projektowanej zabudowy usług rzemiosła. W części terenu położonej wzdłuż ul. Kraszewskiego dopuszcza się zabudowę mieszkalno-usługową. Dopuszcza się podział terenu na działki budowlane o szer. minimalnej 9,0 m dla zabudowy zwartej i minimum 18,0 m dla zabudowy wolnostojącej. Projektowane budynki winny mieć wysokość do trzech kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe. Nachylenie połaci dachowych od 30°. Pokrycie dachów dachówką ceramiczną bądź cementową, lub blachą dachówkopodobną. Ustala się linię zabudowy w odległości 8,0 m od przebiegającego przez teren wodociągu.”
Ww. nieruchomość nie jest położona na obszarze rewitalizacji ani na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji w myśl ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2020 r., poz. 802).
Przedmiotowa działka nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomości, ponieważ jej wielkość i cechy geometryczne, uniemożliwią zabudowę zgodnie z założeniami ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Działka ta, może podlegać zagospodarowaniu wraz z jedną z przyległych nieruchomości, oznaczonych nr: 1436/97 i 1324/28.
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży zamieszczony został również na stronie internetowej Urzędu Miasta Ełku.
Dodatkowych informacji w przedmiotowej sprawie udzieli Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miasta Ełku, 19-300 Ełk, ul. Marszałka Piłsudskiego 4, pok. 235, tel. 87 7326235.
 
                                                                          Zastępca Prezydenta Miasta
                                                                          Mirosław Hołubowicz

Załączniki

  • wykaz (PDF, 1.7 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2020-10-07 10:39:58 | Data wytworzenia informacji: 2020-10-07
  • Mapa (JPG, 201.3 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2020-10-07 10:41:08 | Data wytworzenia informacji: 2020-10-07

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-10-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Galińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-10-07 10:36:13
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ewa Galińska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-10-07 10:42:15
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ewa Galińska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-10-07 10:42:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
214 raz(y)