Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży

Szczegóły informacji

Prezydent Miasta Ełku podaje do publicznej wiadomości wykazy: udziału wynoszącego 2/6 części w działce położonej w Ełku przy ul. Sikorskiego, przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych; nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Ełku przy ul. Ogrodowej o obszarze 0,0837 ha, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego.

Informacja ogłoszona dnia 2019-06-11 09:56:46 przez Ewa Galińska, informacja należąca do archiwum

Prezydent Miasta Ełku podaje do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Prezydent Miasta Ełku
działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zmianami)
 
podaje do publicznej wiadomości
 
iż, w siedzibie tut. Urzędu, przy ul. Piłsudskiego nr 4, w dniach 12.06.2019 r. – 02.07.2019 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń (I piętro) wykazy niżej wymienionych nieruchomości:
1) udziału wynoszącego 2/6 części w działce stanowiącej dojazd i dojście do nieruchomości przyległych, położonej w Ełku przy ul. Sikorskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów 300/1 o pow. 161 m2, uregulowanej w księdze wieczystej nr OL1E/00062218/6. Sprzedaż nastąpi w udziałach po 1/6 części na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, oznaczonych w ewidencji gruntów nr 300/2 i 300/3.
Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Ełku, ograniczonego ulicami: Gdańską, A. Mickiewicza, Słoneczną, gen. W. Sikorskiego, zwanego „EŁK – GDAŃSKA”, uchwalonym uchwałą nr IV/21/06 Rady Miasta Ełku z dnia 28 grudnia 2006r., ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 17, poz. 369 z dnia 9 lutego 2007 r., nieruchomość, zlokalizowana na terenie obrębu 1 miasta Ełku, oznaczona numerem 300/1, objęta jest ustaleniami kwartału oznaczonego na rysunku planu symbolem 7U, dla którego zapisy tekstu planu brzmią:
㤠11.
1. Ustala się tereny usług, oznaczone na rysunku planu symbolem 3U, 5U, 6U, 7U, 10U, 13U, 14U, 18U, 19U, 24U i 34U.
2. Ustala się następujące przeznaczenie terenu:
teren o funkcji usługowej I, II i III stopnia obsługi z zakresu handlu, rzemiosła i drobnej wytwórczości oraz usług gastronomicznych.
3. Dopuszcza się lokalizację funkcji mieszkaniowej powyżej pierwszej kondygnacji. (...)”
 
2) gruntowej niezabudowanej położonej w Ełku przy ul. Ogrodowej, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu 2 miasta Ełk nr 1732 o pow. 0,0837 ha, uregulowanej w księdze wieczystej nt OL1E/00013491/5, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli i użytkownika wieczystego nieruchomości przyległych, oznaczonych w operacie ewidencji gruntów obrębu 2 Ełk 2 nr: 1733, 1731, 1734, 1311/1. Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który swoimi ustaleniami obejmowałby przedmiotową nieruchomość.
Ww. nieruchomość ze względu na cechy geometryczne, brak dostępu do drogi publicznej oraz brak odpowiedniego wyposażenia w infrastrukturę techniczną nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość. Nieruchomość ta może podlegać zagospodarowaniu wraz z jedną z przyległych działek.
 
Dodatkowych informacji w przedmiotowej sprawie udzieli Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miasta Ełku, 19-300 Ełk, ul. Marszałka Piłsudskiego 4, pok. 235, tel. 87 7326235.
 
                                                                              Z up. Prezydenta
                                                                              Z-ca Prezydenta Miasta
                                                                              Mirosław Hołubowicz

Załączniki

  • wykaz (PDF, 1.5 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2019-06-11 09:53:58 | Data wytworzenia informacji: 2019-06-11
  • Mapa (JPG, 229.6 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2019-06-11 09:53:58 | Data wytworzenia informacji: 2019-06-11
  • wykaz (PDF, 1 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2019-06-11 09:55:07 | Data wytworzenia informacji: 2019-06-11
  • Mapa (JPG, 715.6 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2019-06-11 09:56:01 | Data wytworzenia informacji: 2019-06-11

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta w Ełku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-06-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Galińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-06-11 09:37:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ewa Galińska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-06-11 09:56:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ewa Galińska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-06-11 10:04:00
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
192 raz(y)