ˆ

Gospodarka wodna

Szczegóły informacji

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Ełku na okres 3 lat obowiązująca od 14 czerwca 2018 r.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2018-06-12 14:26:10 przez Maria Ostrowska

Akapit nr - brak tytułu

 
Informuję, że Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie decyzją znak: BI.RET.070.593.2018.TR z dnia 2 maja 2018 roku uzupełnioną postanowieniem  znak: BI.RET.070.593.1.2018.TR  z dnia 17 maja 2018 roku zatwierdził – po rozpatrzeniu wniosku Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Ełku – taryfę dla zbiorowego zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Ełku na okres 3 lat.
 
Zatwierdzona taryfa została umieszczona w dniu 6 czerwca 2018 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
Zatwierdzona taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia na stronie BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie tj. w dniu 14 czerwca 2018 r.

Załączniki