ˆ

Zarządzenia Prezydenta

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2019-05-30 2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie odwołania Pani Barbary Fedoruk ze stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Ełku. 190.2019 Obowiązujący
2 2019-05-30 2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie powierzenia Pani Joannie Beacie Sokołowskiej pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Ełku. 189.2019 Obowiązujący
3 2019-05-30 2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie utworzenia grupy ds. polityki parkingowej. 188.2019 Obowiązujący
4 2019-05-30 2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników otwartych konkursów ofert na 2019 rok. 187.2019 Obowiązujący
5 2019-05-30 2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta uchylające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników otwartych konkursów ofert na 2019 rok. 186.2019 Obowiązujący
6 2019-05-28 2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Ełku przy ul. Grodzieńskiej 1. 185.2019 Obowiązujący
7 2019-05-28 2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie zatwierdzenia do realizacji zadania publicznego wybranego z pominięciem otwartego konkursu ofert, w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 184.2019 Obowiązujący
8 2019-05-28 2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników otwartych konkursów ofert na 2019 rok. 183.2019 Uchylony
9 2019-05-28 2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla Projektu „Przebudowa linii komunikacji miejskiej nr 3 i 5 w celu poprawy transportu publicznego w mieście Ełku – etap II”. 182.2019 Obowiązujący
10 2019-05-28 2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla Projektu "Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Sportowych w Ełku". 181.2019 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku