ˆ

Zarządzenia Prezydenta

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2019-01-17 2018-2023 Rada Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku III.26.2019 Obowiązujący
2 2019-01-17 2018-2023 Rada Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miasta Ełku III.25.2019 Obowiązujący
3 2019-01-17 2018-2023 Rada Miasta w sprawie reprezentowania Miasta Ełku w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” oraz prawa kumulacji głosów III.24.2019 Obowiązujący
4 2019-01-17 2018-2023 Rada Miasta w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 III.23.2019 Obowiązujący
5 2019-01-17 2018-2023 Rada Miasta w sprawie przyjęcia „3-letniego Programu Wspierania Rodziny Miasta Ełku na lata 2019-2021” III.22.2019 Obowiązujący
6 2019-01-17 2018-2023 Rada Miasta w sprawie zatwierdzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Ełku na rok 2019 III.21.2019 Obowiązujący
7 2019-01-17 2018-2023 Rada Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kwoty dochodu uprawniającego do zasiłku okresowego i celowego na zakup posiłku lub żywności III.20.2019 Obowiązujący
8 2019-01-17 2018-2013 uchwały Rady Miasta Ełku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu - pomoc Gminy Miasta Ełk w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023 III.19.2019 Obowiązujący
9 2019-01-17 2018-2023 Rada Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej, będących w zakresie zadań własnych III.18.2019 Obowiązujący
10 2019-01-17 2018-2023 Rada Miasta w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości i wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy jej sprzedaży. III.17.2019 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku