Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2020-02-03
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia struktury organizacyjnej Parku Naukowo - Technologicznego w Ełku.
Nr aktu prawnego
421.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2020-02-03
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w 2020 roku w Urzędzie Miasta Ełku.
Nr aktu prawnego
420.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2020-01-31
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Ełckiego Centrum Kultury w Ełku
Nr aktu prawnego
419.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2020-01-31
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenia pobierane przez uczelnie oraz specjalności i formy kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane przez Gminę Miasto Ełk na 2020 rok.
Nr aktu prawnego
418.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2020-01-24
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wyników otwartych konkursów ofert na 2020 rok
Nr aktu prawnego
415.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2020-01-24
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
w sprawie określania wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Miasto Ełk
Nr aktu prawnego
414.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2020-01-24
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
w sprawie określania terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego,a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk na rok szkolny 2020/2021
Nr aktu prawnego
413.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2020-01-24
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
w sprawie określania terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów do klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej na rok szkolny 2020/2021
Nr aktu prawnego
412.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2020-01-24
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
w sprawie powołania składu oraz regulaminu pracy komisji opiniującej wnioski o udzielenie klubom sportowym dotacji celowej na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w Ełku z budżetu Gminy Miasta Ełku na 2020 r.
Nr aktu prawnego
411.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2020-01-22
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej oraz nadania regulaminu pracy komisji.
Nr aktu prawnego
410.2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji