ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2017-10-12 2014- 2018 Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie zatwierdzenia do realizacji zadania publicznego wybranego z pominięciem otwartego konkursu ofert w 2017 roku, w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 1258.2017 Obowiązujący
2 2017-10-10 2014- 2018 Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie zatwierdzenia do realizacji zadania publicznego wybranego z pominięciem otwartego konkursu ofert w 2017 roku, w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 1257.2017 Obowiązujący
3 2017-10-10 2014- 2018 Zarządzenia Prezydenta Miasta zmieniające zarządzenie w sprawie zasad centralizacji rozliczeń podatku VAT przez Gminę Miasto Ełk. 1256.2017 Obowiązujący
4 2017-10-09 2014- 2018 Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie nabycia nieruchomości. 1255.2017 Obowiązujący
5 2017-10-09 2014- 2018 Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie ustanowienia na czas nieoznaczony odpłatnej służebności przesyłu. 1254.2017 Obowiązujący
6 2017-10-09 2014- 2018 Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2017 r. 1253.2017 Obowiązujący
7 2017-10-06 2014- 2018 Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie zatwierdzenia do realizacji zadania samorządu miasta Ełku z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pt. "Zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień od narkotyków i uzależnień behawioralnych dla dzieci i młodzieży i dorosłych" wybranych w ramach otwartego konkursu ofert na 2017 rok. 1252.2017 Obowiązujący
8 2017-10-06 2014- 2018 Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie rozpoczęcia realizacji projektu pn. „Zwiększenie dostępności i jakości edukacji przedszkolnej dzieciom z terenu miasta Ełk poprzez utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Miejskim Przedszkolu „Słoneczna Ósemka” z oddziałami zamiejscowymi w Szkole Podstawowej nr 9” i powołania zespołu projektowego. 1251.2017 Obowiązujący
9 2017-10-03 2014- 2018 Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie zatwierdzenia do realizacji zadania publicznego wybranego z pominięciem otwartego konkursu ofert w 2017 roku, w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 1250.2017 Obowiązujący
10 2017-10-02 2014- 2018 Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie powierzenia zadań doradcy metodycznego Panu Marianowi Kazimierzowi Malewskiemu nauczycielowi Szkoły Podstawowej nr 4 im. prof. Władysława Szafera w Ełku. 1249.2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku