ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2019-01-30 2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie ogłoszenia wyników otwartych konkursów ofert na 2019 rok. 65.2019 Obowiązujący
2 2019-01-30 2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie określania terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/2020. 64.2019 Obowiązujący
3 2019-01-30 2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk. 63.2019 Obowiązujący
4 2019-01-28 2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie powołania składu Komisji Stypendialnej oceniającej wnioski o przyznanie stypendium uczniom uczącym się w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Ełk oraz ustalenie trybu pracy i zadań Komisji Stypendialnej. 62.2019 Obowiązujący
5 2019-01-25 2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie powołania Zespołu do sporządzenia raportu o stanie Gminy Miasta Ełk. 61.2019 Obowiązujący
6 2019-01-25 2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie najmu lokalu w budynku przy ul. Małeckich 3 w Ełku. 60.2019 Obowiązujący
7 2019-01-25 2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie zatwierdzenia do realizacji zadań publicznych wybranych z pominięciem otwartego konkursu ofert, w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 59.2019 Obowiązujący
8 2019-01-30 2018-2023 Rada Miasta w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Ełku na rok 2019. III.28.2019 Obowiązujący
9 2019-01-22 2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie przeznaczenia lokalu mieszkalnego do sprzedaży i ogłoszenia wykazu. 58.2019 Obowiązujący
10 2019-01-30 2018-2023 Rada Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2019– 2030 III.27.2019 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku