ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2018-01-09 2014- 2018 Zarządzenia Prezydenta Miasta uchylające zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej na rzecz użytkowników wieczystych i ogłoszenia wykazu. 1356.2018 Obowiązujący
2 2018-01-09 2014- 2018 Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie przeznaczenia do sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego i ogłoszenia wykazu. 1355.2018 Obowiązujący
3 2018-01-08 2014- 2018 Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie powołania Kapituły ds. Stypendiów i Nagród Sportowych na rok 2018 oraz określenia zasad i trybu jej działania. 1354.2018 Obowiązujący
4 2017-12-29 2014- 2018 Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie zatwierdzenia Regulaminu organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z chorobą Alzheimera i innymi zaburzeniami psychicznymi w Ełku. 1353.2017 Obowiązujący
5 2017-12-29 2014- 2018 Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2017 r. 1352.2017 Obowiązujący
6 2017-12-28 2014- 2018 Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie ogłoszenia wyników otwartych konkursów ofert na 2018 rok. 1351.2017 Obowiązujący
7 2017-12-27 2014- 2018 Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego do „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o. 1350.2017 Obowiązujący
8 2017-12-27 2014- 2018 Zarządzenia Prezydenta Miasta sprawie wskazania podstawowego systemu wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miasta Ełku oraz określenia wyjątków od systemu podstawowego. 1349.2017 Obowiązujący
9 2017-12-27 2014- 2018 Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu, materiałów i wyposażenia Obrony Cywilnej. 1348.2017 Obowiązujący
10 2017-12-27 2014- 2018 Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie użyczenia lokalu nr 19.1, 19.3 i 33 w budynku przy ul. Małeckich 3 w Ełku. 1347.2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku