ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2021-01-27
Grupa tematyczna
2018-2023 Rada Miasta
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021
Nr aktu prawnego
XXVI.259.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2021-01-27
Grupa tematyczna
2018-2023 Rada Miasta
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Miasta Ełku na lata 2021-2025
Nr aktu prawnego
XXVI.258.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2021-01-27
Grupa tematyczna
2018-2023 Rada Miasta
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn."Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w Ełku - zwiększenie aktywności zawodowej rodziców i opiekunów, poprzez utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat".
Nr aktu prawnego
XXVI.257.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2021-01-27
Grupa tematyczna
2018-2023 Rada Miasta
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miasta Ełku.
Nr aktu prawnego
XXVI.256.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2021-01-27
Grupa tematyczna
2018-2023 Rada Miasta
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez Pana Piotra Sterkowskiego w dniu 14 grudnia 2020 r.
Nr aktu prawnego
XXVI.255.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2021-01-27
Grupa tematyczna
2018-2023 Rada Miasta
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
Nr aktu prawnego
XXVI.254.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2021-01-27
Grupa tematyczna
2018-2023 Rada Miasta
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego "Ełk - Parkowa III"
Nr aktu prawnego
XXVI.253.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2021-01-27
Grupa tematyczna
2018-2023 Rada Miasta
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ełk – Konieczki” zwanej „Ełk – Konieczki II”
Nr aktu prawnego
XXVI.252.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2021-01-27
Grupa tematyczna
2018-2023 Rada Miasta
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców
Nr aktu prawnego
XXVI.251.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2021-01-27
Grupa tematyczna
2018-2023 Rada Miasta
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dzieci w Miejskim Żłobku nr 1 w Ełku, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia z tych opłat.
Nr aktu prawnego
XXVI.250.2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji