ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2019-04-17 2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Ełku. 152.2019 Obowiązujący
2 2019-04-17 2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie zatwierdzenia do realizacji zadania publicznego wybranego z pominięciem otwartego konkursu ofert, w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 151.2019 Obowiązujący
3 2019-04-15 2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie określenia terminu składania wniosków o przyjęcie uczniów do klasy VII przez Dyrektora publicznej szkoły podstawowej, powstałej z przekształcenia gimnazjum. 150.2019 Obowiązujący
4 2019-04-15 2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie powołania składu Rady Senioralnej przy Prezydencie Miasta Ełku. 149.2019 Obowiązujący
5 2019-04-15 2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie zatwierdzenia do realizacji zadania publicznego wybranego z pominięciem otwartego konkursu ofert, w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 148.2019 Obowiązujący
6 2019-04-10 2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie podziału kwot na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2019 r. 147.2019 Obowiązujący
7 2019-04-09 2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie zatwierdzenia do realizacji zadań publicznych wybranych z pominięciem otwartego konkursu ofert, w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 146.2019 Obowiązujący
8 2019-04-09 2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie ogłoszenia wyników otwartych konkursów ofert na 2019 rok. 145.2019 Obowiązujący
9 2019-04-09 2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie przyznania stypendiów, nagród i wyróżnień w dziedzinie kultury fizycznej. 144.2019 Obowiązujący
10 2019-04-09 2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej i ogłoszenia wykazu. 143.2019 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku