Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2020-10-15
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
wykazu osób odpowiedzialnych za sprawdzanie i zatwierdzanie dowodów finansowo-księgowych w Urzędzie Miasta Ełku
Nr aktu prawnego
606.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2020-10-14
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
ogłoszenia wyników otwartych konkursów ofert na 2020 rok
Nr aktu prawnego
605.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2020-10-14
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
zatwierdzenia do realizacji zadań publicznych wybranych w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Nr aktu prawnego
604.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2020-10-12
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
zmian w budżecie Miasta Ełku na 2020 rok
Nr aktu prawnego
603.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2020-10-07
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
powołania Zespołu do spraw opracowania "Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Miasta Ełk na lata 2021-2025"
Nr aktu prawnego
602.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2020-10-01
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
mieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników otwartych konkursów ofert na 2020 rok.
Nr aktu prawnego
601.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2020-09-29
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
zasad centralizacji rozliczeń podatku VAT przez Gminę Miasto Ełk
Nr aktu prawnego
600.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2020-09-29
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
przeznaczenia lokalu mieszkalnego do sprzedaży i ogłoszenia wykazu.
Nr aktu prawnego
599.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2020-09-29
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
przeznaczenia lokalu mieszkalnego do sprzedaży i ogłoszenia wykazu.
Nr aktu prawnego
598.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2020-09-29
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
sprzedaży lokalu mieszkalnego powstałego w wyniku adaptacji strychu, stanowiącego element nieruchomości wspólnej.
Nr aktu prawnego
597.2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji