ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2018-09-20 2014- 2018 Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla projektu: "Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Mieście Ełku". 1590.2018 Obowiązujący
2 2018-09-20 2014- 2018 Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla projektu: "Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie powierzchni terenów zieleni w mieście Ełk ". 1589.2018 Obowiązujący
3 2018-09-20 2014- 2018 Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla projektu: "Zastosowanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w usługach publicznych świadczonych przez Urząd Miasta Ełku". 1588.2018 Obowiązujący
4 2018-09-19 2014- 2018 Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie przyznania stypendiów i nagrody w dziedzinie kultury fizycznej. 1587.2018 Obowiązujący
5 2018-09-14 2014- 2018 Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie zatwierdzenia do realizacji zadań publicznych wybranych z pominięciem otwartego konkursu ofert, w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 1586.2018 Obowiązujący
6 2018-09-12 2014- 2018 Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie powołania Kapituły Nagrody „Białej Lilii” 2017 i nadania regulaminu jej pracy. 1585.2018 Obowiązujący
7 2018-09-12 2014- 2018 Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej i ogłoszenia wykazu. 1584.2018 Obowiązujący
8 2018-09-12 2014- 2018 Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2018 rok. 1583.2018 Obowiązujący
9 2018-09-06 2014- 2018 Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie ujednolicenia terminu trwania prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym stanowiącej własność Gminy Miasta Ełku, położonej w Ełku przy ul. Matejki 1582.2018 Obowiązujący
10 2018-09-06 2014- 2018 Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie ogłoszenia wyników otwartych konkursów ofert na 2018 rok. 1581.2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku