Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2020-06-05
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
ustalenia opłat za korzystanie z miejskich obiektów i urządzeń sportowo – rekreacyjnych oraz usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku
Nr aktu prawnego
513.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2020-06-10
Grupa tematyczna
2018-2023 Rada Miasta
Tytuł aktu
w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Nr aktu prawnego
XVIII.176.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2020-06-04
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
ogłoszenia wyników otwartych konkursów ofert na 2020 rok.
Nr aktu prawnego
512.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2020-06-04
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
ogłoszenia wyników otwartych konkursów ofert na 2020 rok.
Nr aktu prawnego
511.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2020-06-04
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola „Bajka” w Ełku
Nr aktu prawnego
510.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2020-05-29
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
zatwierdzenia do realizacji zadania publicznego wybranego z pominięciem otwartego konkursu ofert
Nr aktu prawnego
509.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2020-05-28
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
zmian w budżecie miasta Ełku
Nr aktu prawnego
508.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2020-05-27
Grupa tematyczna
2018-2023 Rada Miasta
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia zarządzenia nr 496.2020 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie ograniczenia funkcjonowania żłobka prowadzonego przez Gminę Miasto Ełk w okresie od 6 maja 2020 r. do 15 maja 2020 r. oraz zarządzenia nr 504.2020 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie ograniczenia funkcjonowania żłobka prowadzonego przez Gminę Miasto Ełk w okresie od 18 maja 2020 r. do 22 maja 2020 r
Nr aktu prawnego
XVII.175.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2020-05-27
Grupa tematyczna
2018-2023 Rada Miasta
Tytuł aktu
w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Nr aktu prawnego
XVII.174.2020
Status
Nieobowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2020-05-27
Grupa tematyczna
2018-2023 Rada Miasta
Tytuł aktu
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.
Nr aktu prawnego
XVII.173.2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji