Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2020-02-04
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
przeznaczenia do dzierżawy w drodze przetargu części nieruchomości gruntowej
Nr aktu prawnego
422.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2020-01-28
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
zatwierdzenia do realizacji zadania publicznego wybranego z pominięciem otwartego konkursu ofert
Nr aktu prawnego
417.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2020-01-28
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w 2020 r.
Nr aktu prawnego
416.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2020-02-03
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia struktury organizacyjnej Parku Naukowo - Technologicznego w Ełku.
Nr aktu prawnego
421.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2020-02-03
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w 2020 roku w Urzędzie Miasta Ełku.
Nr aktu prawnego
420.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2020-01-31
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Ełckiego Centrum Kultury w Ełku
Nr aktu prawnego
419.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2020-01-31
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenia pobierane przez uczelnie oraz specjalności i formy kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane przez Gminę Miasto Ełk na 2020 rok.
Nr aktu prawnego
418.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2020-01-24
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wyników otwartych konkursów ofert na 2020 rok
Nr aktu prawnego
415.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2020-01-24
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
w sprawie określania wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Miasto Ełk
Nr aktu prawnego
414.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2020-01-24
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
w sprawie określania terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego,a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk na rok szkolny 2020/2021
Nr aktu prawnego
413.2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji