Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2020-03-09
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia do realizacji zadań publicznych wybranych z pominięciem otwartego konkursu ofert, w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Nr aktu prawnego
452.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2020-03-06
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia konkursów ofert na realizację zadań samorządu miasta Ełku z zakresu zdrowia publicznego w roku 2020
Nr aktu prawnego
451.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2020-03-06
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań samorządu miasta Ełku z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2020
Nr aktu prawnego
450.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2020-03-05
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia dotacji celowej klubowi sportowemu na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu w Ełku z budżetu Gminy Miasta Ełku na 2020 r.
Nr aktu prawnego
449.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2020-03-04
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wyników otwartych konkursów ofert na 2020 rok.
Nr aktu prawnego
448.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2020-03-04
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
w sprawie powołania Zespołu Miejskiego (ZM) ds. przygotowania projektu do II etapu konkursu organizowanego w ramach Programu "Rozwój Lokalny", współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
Nr aktu prawnego
447.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2020-03-02
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
w sprawie koordynacji planowania oraz realizacji kontroli zadań obronnych na terenie miasta
Nr aktu prawnego
446.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2020-03-02
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia lokalu mieszkalnego do sprzedaży i ogłoszenia wykazu.
Nr aktu prawnego
445.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2020-03-02
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
w sprawie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania samorządu miasta Ełku z zakresu edukacji, oświaty i wychowania polegającego na prowadzeniu Miejskiego Programu Regrantingowego „Ełk, Tu Działam” w roku 2020
Nr aktu prawnego
444.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2020-03-02
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań samorządu miasta Ełku z zakresu turystyki i krajoznawstwa, porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży w roku 2020
Nr aktu prawnego
443.2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji