ˆ

Zarządzenia Prezydenta

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2019-11-29
Grupa tematyczna
2014- 2018 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia lokalu mieszkalnego do sprzedaży i ogłoszenia wykazu.
Nr aktu prawnego
366.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2018-11-27
Grupa tematyczna
2014- 2018 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia do realizacji zadania publicznego wybranego z pominięciem otwartego konkursu ofert, w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Nr aktu prawnego
1659.2018
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2018-11-21
Grupa tematyczna
2014- 2018 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu, materiałów i wyposażenia Obrony Cywilnej.
Nr aktu prawnego
1658.2018
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2018-11-21
Grupa tematyczna
2014- 2018 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia lokalu mieszkalnego do sprzedaży i ogłoszenia wykazu.
Nr aktu prawnego
1657.2018
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2018-11-21
Grupa tematyczna
2014- 2018 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na członków komisji konkursowej opiniującej oferty składane w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań samorządu miasta Ełku w roku 2019.
Nr aktu prawnego
1656.2018
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2018-11-21
Grupa tematyczna
2014- 2018 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
w sprawie użyczenia lokalu w budynku przy ul. Małeckich 3 w Ełku.
Nr aktu prawnego
1655.2018
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2018-11-21
Grupa tematyczna
2014- 2018 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
w sprawie użyczenia lokalu w budynku przy ul. Małeckich 3 w Ełku.
Nr aktu prawnego
1654.2018
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2018-11-19
Grupa tematyczna
2014- 2018 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
w sprawie uruchomienia konsultacji społecznych projektu „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 ”.
Nr aktu prawnego
1653.2018
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2018-11-16
Grupa tematyczna
2014- 2018 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań samorządu miasta Ełku w roku 2019.
Nr aktu prawnego
1652.2018
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2018-11-16
Grupa tematyczna
2014- 2018 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia do realizacji zadania publicznego wybranego z pominięciem otwartego konkursu ofert, w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Nr aktu prawnego
1651.2018
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji