ˆ

Zarządzenia Prezydenta

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2019-09-02 2014- 2018 Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego i ogłoszenia wykazu oraz uchylenia zarządzenia nr 1208.2017 Prezydenta Miasta z dnia 8 sierpnia 2017 r. i w części zarządzenia nr 722/2016 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 21 lipca 2016 r. 284.2019 Obowiązujący
2 2018-11-27 2014- 2018 Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie zatwierdzenia do realizacji zadania publicznego wybranego z pominięciem otwartego konkursu ofert, w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 1659.2018 Obowiązujący
3 2018-11-21 2014- 2018 Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu, materiałów i wyposażenia Obrony Cywilnej. 1658.2018 Obowiązujący
4 2018-11-21 2014- 2018 Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie przeznaczenia lokalu mieszkalnego do sprzedaży i ogłoszenia wykazu. 1657.2018 Obowiązujący
5 2018-11-21 2014- 2018 Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na członków komisji konkursowej opiniującej oferty składane w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań samorządu miasta Ełku w roku 2019. 1656.2018 Obowiązujący
6 2018-11-21 2014- 2018 Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie użyczenia lokalu w budynku przy ul. Małeckich 3 w Ełku. 1655.2018 Obowiązujący
7 2018-11-21 2014- 2018 Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie użyczenia lokalu w budynku przy ul. Małeckich 3 w Ełku. 1654.2018 Obowiązujący
8 2018-11-19 2014- 2018 Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie uruchomienia konsultacji społecznych projektu „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 ”. 1653.2018 Obowiązujący
9 2018-11-16 2014- 2018 Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań samorządu miasta Ełku w roku 2019. 1652.2018 Obowiązujący
10 2018-11-16 2014- 2018 Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie zatwierdzenia do realizacji zadania publicznego wybranego z pominięciem otwartego konkursu ofert, w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 1651.2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu