ˆ

Zarządzenia Prezydenta

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
61 2018-09-25 2014- 2018 Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie ustanowienia operatorów informatycznych obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Miasta Ełku, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na 21 października 2018 roku. 1593.2018 Zmieniony
62 2018-09-24 2014- 2018 Zarządzenia Prezydenta Miasta sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania „3-letniego Programu Wspierania Rodziny Gminy Miasta Ełk na lata 2019-2021”. 1592.2018 Zmieniony
63 2018-09-24 2014- 2018 Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 roku - "Wyprawka szkolna". 1591.2018 Obowiązujący
64 2018-09-20 2014- 2018 Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla projektu: "Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Mieście Ełku". 1590.2018 Obowiązujący
65 2018-09-20 2014- 2018 Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla projektu: "Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie powierzchni terenów zieleni w mieście Ełk ". 1589.2018 Obowiązujący
66 2018-09-20 2014- 2018 Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla projektu: "Zastosowanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w usługach publicznych świadczonych przez Urząd Miasta Ełku". 1588.2018 Obowiązujący
67 2018-09-19 2014- 2018 Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie przyznania stypendiów i nagrody w dziedzinie kultury fizycznej. 1587.2018 Obowiązujący
68 2018-09-14 2014- 2018 Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie zatwierdzenia do realizacji zadań publicznych wybranych z pominięciem otwartego konkursu ofert, w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 1586.2018 Obowiązujący
69 2018-09-12 2014- 2018 Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie powołania Kapituły Nagrody „Białej Lilii” 2017 i nadania regulaminu jej pracy. 1585.2018 Obowiązujący
70 2018-09-12 2014- 2018 Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej i ogłoszenia wykazu. 1584.2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu