ˆ

Uchwały Rady Miasta

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2018-10-16 2014-2018 uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych przyznawanych w dziedzinie kultury fizycznej LI.494.18 Obowiązujący
2 2018-10-18 2014-2018 uchwały w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Ełku LI.493.18 Obowiązujący
3 2018-10-16 2014-2018 uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. Wsparcie Ełckich Rodzin – projekt ZIT LI.492.18 Obowiązujący
4 2018-10-16 2014-2018 uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku LI.491.18 Obowiązujący
5 2018-10-16 2014-2018 uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, usytuowanym na terenie miasta Ełku LI.490.18 Obowiązujący
6 2018-10-16 2014-2018 uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej z kompleksową ścieżką wsparcia LI.489.18 Obowiązujący
7 2018-10-16 2014-2018 uchwały w sprawie przyjęcia Ełckiego Programu Współpracy samorządu miasta Ełku z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2019 LI.488.18 Obowiązujący
8 2018-10-16 2014-2018 uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie podziału miasta Ełku na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. LI.487.18 Obowiązujący
9 2018-10-16 2014-2018 uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2018 rok. LI.486.18 Obowiązujący
10 2018-10-16 2014-2018 uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2018– 2027 LI.485.18 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu