ˆ

Uchwały Rady Miasta

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2018-04-24 2014-2018 uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na obszarze Miasta Ełku w 2018 roku XLIV.440.18 Obowiązujący
2 2018-04-24 2014-2018 uchwały sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego „Ełk – Lazurowa”. XLIV.439.18 Obowiązujący
3 2018-04-24 2014-2018 uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dzieci w żłobku Miejskiego Przedszkola i Żłobka „Ekoludki” w Ełku, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia z tych opłat. XLIV.438.18 Obowiązujący
4 2018-04-24 2014-2018 uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2018 rok XLIV.437.18 Obowiązujący
5 2018-03-27 2014-2018 uchwały w sprawie podziału Miasta Ełku na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. XLIII.436.18 Obowiązujący
6 2018-03-27 2014-2018 uchwały w sprawie ponownego rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Ełku. XLIII.435.18 Obowiązujący
7 2018-03-27 2014-2018 uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk na rok 2018. XLIII.434.18 Obowiązujący
8 2018-03-27 2014-2018 uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych. XLIII.433.18 Obowiązujący
9 2018-03-27 2014-2018 uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach (zespołach szkół), przedszkolach i placówkach oświatowych, zasad zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 - Karty Nauczyciela. XLIII.432.18 Obowiązujący
10 2018-03-27 2014-2018 uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego „Ełk – Strefowa” XLIII.431.18 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu