ˆ

Uchwały Rady Miasta

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
81 2018-02-27 2014-2018 uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII.84.15 Rady Miasta Ełku z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. XLI.414.18 Obowiązujący
82 2018-02-27 2014-2018 uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu Rewitalizacji Ełku na lata 2016-2023” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. XLI.413.18 Obowiązujący
83 2018-02-27 2014-2018 uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2018 rok XLI.412.18 Obowiązujący
84 2018-01-25 2014-2018 uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia będących schroniskami dla osób bezdomnych oraz domami dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży XL.411.18 Obowiązujący
85 2018-01-25 2014-2018 uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Ełku na rok 2018 XL.410.18 Obowiązujący
86 2018-01-25 2014-2018 uchwały w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów za te kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia ich spełnienia stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Ełk. XL.409.18 Obowiązujący
87 2018-01-25 2014-2018 uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania XL.408.18 Obowiązujący
88 2018-01-25 2014-2018 uchwały w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania określonej liczby punktów każdemu kryterium. XL.407.18 Obowiązujący
89 2018-01-25 2014-2018 uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci i granic obwodów szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk do nowego ustroju szkolnego XL.406.18 Obowiązujący
90 2018-01-25 2014-2018 uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargi Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na uchwałę nr XXXVII.368.17 Rady Miasta Ełku z dnia 24 października 2017 r., w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia XL.405.18 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu