ˆ

Uchwały Rady Miasta

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
61 2018-03-27 2014-2018 uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk na rok 2018. XLIII.434.18 Obowiązujący
62 2018-03-27 2014-2018 uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych. XLIII.433.18 Obowiązujący
63 2018-03-27 2014-2018 uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach (zespołach szkół), przedszkolach i placówkach oświatowych, zasad zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 - Karty Nauczyciela. XLIII.432.18 Zmieniony
64 2018-03-27 2014-2018 uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego „Ełk – Strefowa” XLIII.431.18 Obowiązujący
65 2018-03-27 2014-2018 uchwały w sprawie nadania nazwy rondu XLIII.430.18 Obowiązujący
66 2018-03-27 2014-2018 uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy XLIII.429.18 Obowiązujący
67 2018-03-27 2014-2018 uchwały w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy. XLIII.428.18 Obowiązujący
68 2018-03-27 2014-2018 uchwały w sprawie przejęcia zadań należących do zakresu administracji rządowej dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. XLIII.427.18 Obowiązujący
69 2018-03-27 2014-2018 uchwały w sprawie udzielenia w 2018 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków usytuowanych na terenie Miasta Ełku XLIII.426.18 Obowiązujący
70 2018-03-27 2014-2018 uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2018 rok XLIII.425.18 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu