ˆ

Uchwały Rady Miasta

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
51 2018-05-29 2014-2018 uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2018 rok XLV.444.18 Obowiązujący
52 2018-05-29 2014-2018 uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2018-2027 XLV.443.18 Obowiązujący
53 2018-05-29 2014-2018 uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Ełku. XLV.442.18 Obowiązujący
54 2018-05-29 2014-2018 uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Ełku za 2017 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia. XLV.441.18 Obowiązujący
55 2018-04-24 2014-2018 uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na obszarze Miasta Ełku w 2018 roku XLIV.440.18 Uchylony
56 2018-04-24 2014-2018 uchwały sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego „Ełk – Lazurowa”. XLIV.439.18 Obowiązujący
57 2018-04-24 2014-2018 uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dzieci w żłobku Miejskiego Przedszkola i Żłobka „Ekoludki” w Ełku, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia z tych opłat. XLIV.438.18 Obowiązujący
58 2018-04-24 2014-2018 uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2018 rok XLIV.437.18 Obowiązujący
59 2018-03-27 2014-2018 uchwały w sprawie podziału Miasta Ełku na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. XLIII.436.18 Obowiązujący
60 2018-03-27 2014-2018 uchwały w sprawie ponownego rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Ełku. XLIII.435.18 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu