ˆ

Uchwały Rady Miasta

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
41 2018-06-07 2014-2018 uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na obszarze Miasta Ełku w 2018 roku XLVI.454.18 Obowiązujący
42 2018-06-07 2014-2018 uchwały w sprawie uchylenia uchwały XLIV.440.18 Rady Miasta Ełku z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie wykazu kąpielisk na obszarze Miasta Ełku w 2018 roku XLVI.453.18 Obowiązujący
43 2018-05-29 2014-2018 uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie trzech okręgów wyborczych, na obszarze miasta Ełku w wyborach do Rady Powiatu Ełckiego. XLV.452.18 Obowiązujący
44 2018-05-29 2014-2018 uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości. XLV.451.18 Obowiązujący
45 2018-05-29 2014-2018 uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Ełckiego Centrum Kultury XLV.450.18 Obowiązujący
46 2018-05-29 2014-2018 uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego „Ełk – Szafera” XLV.449.18 Obowiązujący
47 2018-05-29 2014-2018 uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach (zespołach szkół), przedszkolach i placówkach oświatowych, zasad zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 - Karty Nauczyciela. XLV.448.18 Zmieniony
48 2018-05-29 2014-2018 uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji partnerskiego projektu pn. Utworzenie i funkcjonowanie młodzieżowego klubu integracji społecznej XLV.447.18 Obowiązujący
49 2018-05-29 2014-2018 uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji partnerskiego projektu pn. Lokalne Prespektywy XLV.446.18 Obowiązujący
50 2018-05-29 2014-2018 uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Seniora "Senior+" XLV.445.18 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu