ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2020-07-01
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Ełku
Nr aktu prawnego
537.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2020-07-01
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
powołania Komisji Przetargowej oraz nadania regulaminu pracy komisji do przeprowadzenia przetargu w Urzędzie Miasta w Ełku przy ul. Piłsudskiego 4
Nr aktu prawnego
536.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2020-07-01
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola „Bajka" w Ełku
Nr aktu prawnego
535.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2020-06-30
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
zmiany w budżecie
Nr aktu prawnego
534.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2020-06-30
Grupa tematyczna
2018-2023 Rada Miasta
Tytuł aktu
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasta Ełku i zagospodarowaniu tych odpadów
Nr aktu prawnego
XIX.187.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2020-06-30
Grupa tematyczna
2018-2023 Rada Miasta
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Ełku
Nr aktu prawnego
XIX.186.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2020-06-30
Grupa tematyczna
2018-2023 Rada Miasta
Tytuł aktu
w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Ełku
Nr aktu prawnego
XIX.185.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2020-06-30
Grupa tematyczna
2018-2023 Rada Miasta
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku
Nr aktu prawnego
XIX.184.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2020-06-30
Grupa tematyczna
2018-2023 Rada Miasta
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Ełku dotyczącej wadliwego konstruowania konkursów
Nr aktu prawnego
XIX.183.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2020-06-30
Grupa tematyczna
2018-2023 Rada Miasta
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia do realizacji partnerskiego projektu pn. Lokalne perspektywy- MOF Ełk
Nr aktu prawnego
XIX.182.2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji