ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2021-07-14
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
odwołania przetargu
Nr aktu prawnego
879.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2021-07-14
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla Projektu: „Rewitalizacja ełckich podwórek – II etap”
Nr aktu prawnego
878.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2021-07-14
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Miasta Ełku do składu komisji przetargowej
Nr aktu prawnego
877.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2021-07-14
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej części nieruchomości gruntowej
Nr aktu prawnego
876.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2021-07-14
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla Projektu: „Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w Ełku – zwiększenie aktywności zawodowej rodziców i opiekunów, poprzez utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat”
Nr aktu prawnego
875.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2021-07-13
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
zmian w budżecie
Nr aktu prawnego
874.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2021-07-12
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
powołania zespołu projektowego
Nr aktu prawnego
873.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2021-07-09
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
zamiany nieruchomości
Nr aktu prawnego
872.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2021-07-09
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
nabycia nieruchomości
Nr aktu prawnego
871.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2021-07-09
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
powołania Komisji Egzaminacyjnych
Nr aktu prawnego
870.2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji