ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2017-09-20 2014- 2018 Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie powołania Zespołu do wdrożenia elektronicznego zarządzania dokumentami (EZD) w Urzędzie Miasta Ełku. 1241.2017 Obowiązujący
2 2017-09-19 2014- 2018 Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie zatwierdzenia do realizacji zadań publicznych wybranych z pominięciem otwartego konkursu ofert w 2017 roku, w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 1240.2017 Obowiązujący
3 2017-09-18 2014- 2018 Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie użyczenia lokalu nr S.4.2. w budynku przy ul. Małeckich 3 w Ełku. 1239.2017 Obowiązujący
4 2017-09-18 2014- 2018 Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie uruchomienia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Ełku w sprawie przyjęcia Ełckiego Programu Współpracy samorządu miasta Ełku z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018. 1238.2017 Obowiązujący
5 2017-09-15 2014- 2018 Zarządzenia Prezydenta Miasta zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia szczegółowej procedury zlecania realizacji zadań samorządu miasta Ełku w roku 2017. 1237.2017 Obowiązujący
6 2017-09-14 2014- 2018 Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej i ogłoszenia wykazu. 1236.2017 Obowiązujący
7 2017-09-14 2014- 2018 Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów i dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów prawnych. 1235.2017 Obowiązujący
8 2017-09-13 2014- 2018 Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie: zmiany zarządzenie nr 1228.2017 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 4 września 2017 r. w sprawie opracowania materiałów dotyczących budżetu, zmiany wieloletniej prognozy finansowej i uchwały budżetowej miasta Ełku na 2018 rok. 1234.2017 Obowiązujący
9 2017-08-29 2014-2018 uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu „Utworzenie i/lub wyposażenie Klubu „Senior +” w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020 XXXVI.354.17 Obowiązujący
10 2017-09-11 2014- 2018 Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2017 r. 1233.2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu