ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2017-05-24 2014- 2018 Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie przeznaczenia lokalu mieszkalnego do sprzedaży i ogłoszenia wykazu. 1137.2017 Obowiązujący
2 2017-05-24 2014- 2018 Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie powołania komisji przetargowej oraz nadania regulaminu pracy komisji do przeprowadzania postępowań o zamówienia publiczne w ramach realizowanego projektu „Nowe Śródmieście Miasta Ełk – wzór na rewitalizację” w okresie od 1 czerwca 2017 r. - 31 czerwca 2018 r. 1136.2017 Obowiązujący
3 2017-05-22 2014- 2018 Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie zatwierdzenia do realizacji zadań samorządu miasta Ełku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt.: "Organizacja sportu masowego dla mieszkańców Ełku" wybranych w ramach otwartego konkursu ofert na 2017 rok. 1135.2017 Obowiązujący
4 2017-05-22 2014- 2018 Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie zatwierdzenia do realizacji zadań samorządu miasta Ełku z zakresu działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży pt.: „Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży” wybranych w ramach otwartego konkursu ofert na 2017 rok. 1134.2017 Obowiązujący
5 2017-05-22 2014- 2018 Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie powierzenia Panu Dariuszowi Ryszardowi Szumskiemu stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Marii Konopnickiej przy ul. Św. M. M. Kolbego 11 w Ełku. 1133.2017 Obowiązujący
6 2017-05-22 2014- 2018 Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie powierzenia Pani Dorocie Teresie Karpińskiej stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Sportowych przy ul. Suwalskiej 15 w Ełku. 1132.2017 Obowiązujący
7 2017-05-19 2014- 2018 Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie zatwierdzenia do realizacji zadania samorządu miasta Ełku z zakresu nauki, szkolnictwa, oświaty i wychowania pt.: "Współpraca i integracja międzypokoleniowa" wybranego w ramach otwartego konkursu ofert na 2017 rok. 1131.2017 Obowiązujący
8 2017-05-19 2014- 2018 Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie zatwierdzenia do realizacji zadania samorządu miasta Ełku z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt.: "Organizacja wydarzeń kulturalnych w Ełku o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim oraz międzynarodowym" wybranego w ramach otwartego konkursu ofert na 2017 rok. 1130.2017 Obowiązujący
9 2017-05-18 2014- 2018 Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowej. 1129.2017 Obowiązujący
10 2017-05-18 2014- 2018 Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy zniesienia współwłasności nieruchomości wspólnej, sprzedaż w trybie bezprzetargowym części wspólnych budynku na poprawę zagospodarowania lokali mieszkalnych nr 1 i nr 2 oraz ich połączenia w jedną nieruchomość lokalową . 1128.2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu