ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
81 2018-01-31 2014- 2018 Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie przeznaczenia lokalu mieszkalnego do sprzedaży i ogłoszenia wykazu. 1372.2018 Obowiązujący
82 2018-01-30 2014- 2018 Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie określania terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej na rok szkolny 2018/2019. 1371.2018 Obowiązujący
83 2018-01-30 2014- 2018 Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawi określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk. 1370.2018 Obowiązujący
84 2018-01-30 2014- 2018 Zarządzenia Prezydenta Miasta zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Ełku. 1369.2018 Obowiązujący
85 2018-01-25 2014-2018 uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia będących schroniskami dla osób bezdomnych oraz domami dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży XL.411.18 Obowiązujący
86 2018-01-25 2014-2018 uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Ełku na rok 2018 XL.410.18 Obowiązujący
87 2018-01-25 2014-2018 uchwały w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów za te kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia ich spełnienia stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Ełk. XL.409.18 Obowiązujący
88 2018-01-25 2014-2018 uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania XL.408.18 Obowiązujący
89 2018-01-25 2014-2018 uchwały w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania określonej liczby punktów każdemu kryterium. XL.407.18 Obowiązujący
90 2018-01-25 2014-2018 uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci i granic obwodów szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk do nowego ustroju szkolnego XL.406.18 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu