ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2019-12-30
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
w sprawie pozytywnego zaopiniowania zmian w Regulaminie organizacyjnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku.
Nr aktu prawnego
389.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2019-12-30
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu terapii uzależnienia od alkoholu dla mieszkańców Ełku w systemie lecznictwa zamkniętego w 2020 r., wybór realizatora usługi: Prowadzenie na terenie miasta Ełku Szkoły Rodzenia w 2020 r. dla kobiet zamieszkałych na terenie miasta Ełku oraz prowadzenia na terenie miasta Ełku Poradni Laktacyjnej w terminie od stycznia do grudnia 2020 r. dla kobiet zamieszkałych na terenie miasta Ełku.
Nr aktu prawnego
388.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2019-12-30
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
w sprawie obowiązkowego stosowania od 1 stycznia 2020 r. mechanizmu podzielonej płatności VAT w jednostkach budżetowych Gminy Miasta Ełk.
Nr aktu prawnego
387.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2019-12-27
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2019 rok.
Nr aktu prawnego
386.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2019-12-24
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
w sprawie powołania Zespołu ds. Opracowania Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w mieście Ełku na lata 2020 – 2022 oraz koordynującego działania i monitorującego realizację zadań dotyczących promocji zdrowia psychicznego i profilaktyki zaburzeń psychicznych na terenie miasta Ełku.
Nr aktu prawnego
385.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2019-12-23
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na 2020 rok.
Nr aktu prawnego
384.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2019-12-23
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia do realizacji zadania publicznego wybranego z pominięciem otwartego konkursu ofert, w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Nr aktu prawnego
383.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2019-12-23
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wyników otwartych konkursów ofert na 2020 rok.
Nr aktu prawnego
382.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2019-12-23
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2019 rok.
Nr aktu prawnego
381.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2019-12-20
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań samorządu miasta Ełku z zakresu polityki społecznej, kultury i dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej i sportu w roku 2020
Nr aktu prawnego
380.2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji