ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 8771
Data podjęcia
2008-07-17
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
zmiana zarządzenia w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Ełku
Nr aktu prawnego
598/08
Status
Obowiązujący
Lp: 8772
Data podjęcia
2008-08-19
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 619/08 w sprawie przeznaczenia lokalu mieszkalnego do sprzedaży i ogłoszenia wykazu
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 619/08
Status
Obowiązujący
Lp: 8773
Data podjęcia
2008-04-29
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę Nr XXVII/224/92 Rady Miasta Ełku z dnia 17 listopada 1992 roku w sprawie utworzenia przedszkoli i żłobków samorządowych jako jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Ełku
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XXIII/230/08 Rady Miasta Ełku
Status
Obowiązujący
Lp: 8774
Data podjęcia
2008-04-29
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
w sprawie stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych przyznawanych w dziedzinie kultury fizycznej.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XXIII/229/08 Rady Miasta Ełku
Status
Nieobowiązujący
Lp: 8775
Data podjęcia
2008-04-29
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia woli do zawarcia porozumienia pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie a Gminą Miastem Ełk w sprawie partycypacji w kosztach przebudowy ulicy Przemysłowej w Ełku na odcinku od ulicy Krzemowej do ulicy Suwalskiej.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XXIII/228/08 Rady Miasta Ełku
Status
Obowiązujący
Lp: 8776
Data podjęcia
2008-04-29
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę Nr IX/96/07 Rady Miasta Ełku z dnia 29 maja 2007 roku w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miasta Ełku.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XXIII/227/08 Rady Miasta Ełku
Status
Nieobowiązujący
Lp: 8777
Data podjęcia
2008-04-29
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia w granicach administracyjnych Miasta Ełku miejsc przeznaczonych do użytku publicznego jako stref wolnych od dymu tytoniowego.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XXIII/226/08 Rady Miasta Ełku
Status
Obowiązujący
Lp: 8778
Data podjęcia
2008-04-29
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zwanego „Ełk-Norwida”
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XXIII/225/08
Status
Obowiązujący
Lp: 8779
Data podjęcia
2008-04-29
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia opinii o możliwości zlokalizowania obiektu wielkopowierzchniowego o powierzchni sprzedaży do 2000 m2 i więcej na działce nr 2163/29 (o powierzchni 19990 m2) przy ul. Ciepłej w Ełku.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XXIII/224/08
Status
Obowiązujący
Lp: 8780
Data podjęcia
2008-04-29
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie I miasta Ełk, obejmującego wyspę Zamkową oraz teren ograniczony ul. Zamkową i jeziorem Ełckim, zwanego „Ełk – Zamkowa”
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XXIII/223/08
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji