ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 8641
Data podjęcia
2008-08-06
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 614/08 w sprawie przeznaczenia lokalu mieszkalnego do sprzedaży i ogłoszenia wykazu
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 614/08
Status
Obowiązujący
Lp: 8642
Data podjęcia
2008-04-29
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Ełku absolutorium z tytułu wykonania budżetu.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XXIII/218/08
Status
Obowiązujący
Lp: 8643
Data podjęcia
2008-08-06
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 613/08 w sprawie przeznaczenia lokalu mieszkalnego do sprzedaży i ogłoszenia wykazu
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 613/08
Status
Obowiązujący
Lp: 8644
Data podjęcia
2008-05-27
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXIV/237/08 Rady Miasta Ełku w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pt. „Mogę wiele, tylko mi pomóż”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XXIV/237/08 Rady Miasta Ełku
Status
Obowiązujący
Lp: 8645
Data podjęcia
2008-05-27
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXIV/236/08 Rady Miasta Ełku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego „Ełk – Konieczki”
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XXIV/236/08 Rady Miasta Ełku
Status
Obowiązujący
Lp: 8646
Data podjęcia
2008-08-06
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 612/08 w sprawie przeznaczenia lokalu mieszkalnego do sprzedaży i ogłoszenia wykazu
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 612/08
Status
Obowiązujący
Lp: 8647
Data podjęcia
2008-08-06
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 611/08 w sprawie przeznaczenia lokalu mieszkalnego do sprzedaży i ogłoszenia wykazu
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 611/08
Status
Obowiązujący
Lp: 8648
Data podjęcia
2008-08-06
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 610/08 w sprawie przeznaczenia lokalu mieszkalnego do sprzedaży i ogłoszenia wykazu
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 610/08
Status
Obowiązujący
Lp: 8649
Data podjęcia
2008-05-27
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXIV/235/08 Rady Miasta Ełku w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Ełku.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XXIV/235/08 Rady Miasta Ełku
Status
Obowiązujący
Lp: 8650
Data podjęcia
2008-08-06
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 609/08 w sprawie przeznaczenia lokalu mieszkalnego do sprzedaży i ogłoszenia wykazu
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 609/08
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji