ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 8501
Data podjęcia
2008-05-27
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXIV/237/08 Rady Miasta Ełku w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pt. „Mogę wiele, tylko mi pomóż”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XXIV/237/08 Rady Miasta Ełku
Status
Obowiązujący
Lp: 8502
Data podjęcia
2008-05-27
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXIV/236/08 Rady Miasta Ełku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego „Ełk – Konieczki”
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XXIV/236/08 Rady Miasta Ełku
Status
Obowiązujący
Lp: 8503
Data podjęcia
2008-08-06
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 612/08 w sprawie przeznaczenia lokalu mieszkalnego do sprzedaży i ogłoszenia wykazu
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 612/08
Status
Obowiązujący
Lp: 8504
Data podjęcia
2008-08-06
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 611/08 w sprawie przeznaczenia lokalu mieszkalnego do sprzedaży i ogłoszenia wykazu
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 611/08
Status
Obowiązujący
Lp: 8505
Data podjęcia
2008-08-06
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 610/08 w sprawie przeznaczenia lokalu mieszkalnego do sprzedaży i ogłoszenia wykazu
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 610/08
Status
Obowiązujący
Lp: 8506
Data podjęcia
2008-05-27
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXIV/235/08 Rady Miasta Ełku w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Ełku.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XXIV/235/08 Rady Miasta Ełku
Status
Obowiązujący
Lp: 8507
Data podjęcia
2008-08-06
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 609/08 w sprawie przeznaczenia lokalu mieszkalnego do sprzedaży i ogłoszenia wykazu
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 609/08
Status
Obowiązujący
Lp: 8508
Data podjęcia
2008-05-27
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXIV/234/08 Rady Miasta Ełku w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali użytkowych stanowiących własność Miasta Ełku
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XXIV/234/08 Rady Miasta Ełku
Status
Obowiązujący
Lp: 8509
Data podjęcia
2008-08-06
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 608/08 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej Pani Helenie Borowej - nauczycielowi kontraktowemu zatrudnionemu w Zespole Szkół Samorządowych w Ełku, który ubiega się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 608/08
Status
Obowiązujący
Lp: 8510
Data podjęcia
2008-05-27
Grupa tematyczna
2008
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXIV/231/08 Rady Miasta Ełku w sprawie zmian w budżecie Miasta Ełku na 2008 rok
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XXIV/231/08 Rady Miasta Ełku
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji