ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
71 2019-08-29 2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie przeznaczenia lokalu mieszkalnego do sprzedaży i ogłoszenia wykazu. 275.2019 Obowiązujący
72 2019-08-28 2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na 2019 rok 274.2019 Obowiązujący
73 2019-08-28 2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz nadania regulaminu pracy komisji do przeprowadzenia przetargu w Urzędzie Miasta w Ełku przy ul. Piłsudskiego 4. 273.2019 Obowiązujący
74 2019-08-28 2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne na terenie miasta Ełku. 272.2019 Obowiązujący
75 2019-08-28 2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie opracowania materiałów dotyczących budżetu i wieloletniej prognozy finansowej na 2020 rok. 271.2019 Obowiązujący
76 2019-08-28 2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie zmiany zarządzenia nr 1044.2017 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla projektu: „Rozwój turystyki opartej o dziedzictwo naturalne i kulturalne transgranicznych miast Ełku i Kowna” nr LT-PL-1R-030 realizowanego na podstawie umowy nr. 1S-72 z dnia 2017-03-02 o dofinansowanie projektu zatwierdzonego decyzją Wspólnego Komitetu Monitorującego w (Interreg V-A) Programie Współpracy Litwa – Polska. 270.2019 Obowiązujący
77 2019-08-28 2018-2023 Rada Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miasta Ełku. IX.92.2019 Obowiązujący
78 2019-08-28 2018-2023 Rada Miasta zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli i ustalenia regulaminów wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych miasta Ełku. IX.91.2019 Obowiązujący
79 2019-08-28 2018-2023 Rada Miasta w sprawie przyjęcia do realizacji partnerskiego projektu pn. Sojusz dla Rodziny IX.90.2019 Obowiązujący
80 2019-08-28 2018-2023 Rada Miasta w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy. IX.89.2019 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu