ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2020-11-25
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Ełku
Nr aktu prawnego
633.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2020-11-24
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie podstawowych warunków technicznych i organizacyjnych stosowanych w celu ochrony danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Ełku
Nr aktu prawnego
632.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2020-11-23
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
przydziału obligacji komunalnych serii A20, serii B20, serii C20 oraz serii D20 Miasta Ełku ("Obligacje Komunalne")
Nr aktu prawnego
631.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2020-11-18
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej
Nr aktu prawnego
630.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2020-11-18
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej
Nr aktu prawnego
629.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2020-11-18
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
powołania Komisji Egzaminacyjnej - Hanulak.
Nr aktu prawnego
628.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2020-11-13
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
sprawie projektu budżetu Miasta Ełku na rok 2021.
Nr aktu prawnego
627.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2020-11-13
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2021 - 2034.
Nr aktu prawnego
626.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2020-11-12
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
zmian w budżecie miasta Ełku na 2020 rok
Nr aktu prawnego
625.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2020-11-06
Grupa tematyczna
2018-2023 Zarządzenia Prezydenta Miasta
Tytuł aktu
zatwierdzenia do realizacji zadań publicznych wybranych w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Nr aktu prawnego
624.2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji