ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
7921 2007-01-30 2007 Uchwała Nr V/36/07 Rady Miasta Ełku w sprawie kodeksu etyki radnego Uchwała Nr V/36/07 Rady Miasta Ełku Obowiązujący
7922 2007-01-30 2007 Uchwała Nr V/35/07 Rady Miasta Ełku w sprawie uchylenia uchwały Nr XLIII/375/06 Rady Miasta Ełku z dnia 28 marca 2006 roku w sprawie przystąpienia do zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ul. Kilińskiego, rzeką Ełk, terenem Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek i jez. Ełk zwanego EŁK – „CYPEL” na obszarze położonym w obrębie III miasta Ełk, obejmującym dz. nr 3001/15, 3002/1 oraz część dz. nr 3001/16. Uchwała Nr V/35/07 Rady Miasta Ełku Obowiązujący
7923 2007-01-30 2007 Uchwała Nr V/34/07 Rady Miasta Ełku w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/398/06 Rady Miasta Ełku z dnia 23 maja 2006 roku. Uchwała Nr V/34/07 Rady Miasta Ełku Obowiązujący
7924 2008-03-07 2008 Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 491/08 w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego - Kapitał Ludzki Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 491/08 Obowiązujący
7925 2007-01-30 2007 Uchwała Nr V/33/07 Rady Miasta Ełku w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/439/06 Rady Miasta Ełku z dnia 26 września 2006 roku Uchwała Nr V/33/07 Rady Miasta Ełku Obowiązujący
7926 2008-03-07 2008 Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 492/08 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Ełk za 2007 r. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 492/08 Obowiązujący
7927 2007-01-30 2007 Uchwała Nr V/32/07 Rady Miasta Ełku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miasta Ełku. Uchwała Nr V/32/07 Rady Miasta Ełku Nieobowiązujący
7928 2008-03-12 2008 Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 493/08 w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Sportu przy Prezydencie Miasta Ełku Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 493/08 Obowiązujący
7929 2007-01-30 2007 Uchwała Nr V/31/07 Rady Miasta Ełku zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Ełk do „Stowarzyszenia powiatów, miast i gmin Ełk – Gołdap – Olecko” Uchwała Nr V/31/07 Rady Miasta Ełku Obowiązujący
7930 2007-01-30 2007 Uchwała Nr V/30/07 Rady Miasta Ełku w sprawie uchylenia uchwały Nr XXV/239/2001 Rady Miasta Ełku z dnia 28 lutego 2001 roku w sprawie określenia wysokości opłaty administracyjnej za wydanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ustalenia zasad jej poboru. Uchwała Nr V/30/07 Rady Miasta Ełku Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu