ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
7881 2008-06-26 2008 Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 576/08 w sprawie powołania składu osobowego Kapituły ds. Stypendiów i Nagród Sportowych Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 576/08 Obowiązujący
7882 2008-02-26 2008 Uchwała Nr XXI/196/08 Rady Miasta Ełku w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Miasta Ełk na 2008 rok. Uchwała Nr XXI/196/08 Rady Miasta Ełku Obowiązujący
7883 2008-06-30 2008 Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 577/08 w sprawie użyczenia nieruchomości gruntowej Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 577/08 Obowiązujący
7884 2008-02-26 2008 Uchwała Nr XXI/195/08 Rady Miasta Ełku zmieniająca uchwałę Nr XVIII/168/07 Rady Miasta Ełku z dnia 11 grudnia 2007r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Uchwała Nr XXI/195/08 Rady Miasta Ełku Obowiązujący
7885 2008-06-30 2008 Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 578/08 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 578/08 Obowiązujący
7886 2008-02-26 2008 Uchwała Nr XXI/194/08 Rady Miasta Ełku w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Ełk. Uchwała Nr XXI/194/08 Rady Miasta Ełku Obowiązujący
7887 2008-06-30 2008 Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 579/08 w sprawie nabycia nieruchomości Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 579/08 Obowiązujący
7888 2008-06-30 2008 Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 580/08 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej na rzecz użytkowników wieczystych i ogłoszenia wykazu Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 580/08 Obowiązujący
7889 2008-06-30 2008 Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 581/08 w sprawie zamiany nieruchomości Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 581/08 Obowiązujący
7890 2008-06-30 2008 Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 582/08 w sprawie przeznaczenia lokalu mieszkalnego do sprzedaży i ogłoszenia wykazu Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 582/08 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu