ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
7811 2008-04-30 2008 Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 534/08 w sprawie przeznaczenia lokalu mieszkalnego do sprzedaży i ogłoszenia wykazu Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 534/08 Obowiązujący
7812 2008-01-29 2008 Uchwała Nr XX/192/08 Rady Miasta Ełku w sprawie zasad przyznawania stypendiów dla uczniów uczących się w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Ełk XX/192/08 Nieobowiązujący
7813 2008-01-29 2008 Uchwała Nr XX/191/08 Rady Miasta Ełku w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz wysokości opłat w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Ełk. Uchwała Nr XX/191/08 Rady Miasta Ełku Obowiązujący
7814 2008-01-29 2008 Uchwała Nr XX/190/08 Rasdy Miasta Ełku w sprawie przyjęcia aktualizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Ełku do roku 2016 w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. Uchwała Nr XX/190/08 Rasdy Miasta Ełku Obowiązujący
7815 2008-04-30 2008 Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 535/08 w sprawie przeznaczenia lokalu mieszkalnego do sprzedaży i ogłoszenia wykazu Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 535/08 Obowiązujący
7816 2008-01-29 2008 Uchwała Nr XX/189/08 Rady Miasta Ełku w sprawie uchwalenia opinii o możliwości zlokalizowania obiektu wielkopowierzchniowego o powierzchni sprzedaży do 2000 m2 i większej na terenie objętym zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ełk-Konopnickiej II” dla obszaru oznaczonego w planie symbolem 3U. Uchwała Nr XX/189/08 Rady Miasta Ełku Obowiązujący
7817 2008-04-30 2008 Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 536/08 w sprawie przeznaczenia lokalu mieszkalnego do sprzedaży i ogłoszenia wykazu Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 536/08 Obowiązujący
7818 2008-01-29 2008 Uchwała Nr XX/188/08 Rady Miasta Ełku w sprawie uchwalenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Armii Krajowej, E. Orzeszkowej, T. Kościuszki i F. Chopina „Ełk – Sklejki II” na obszarze położonym w obrębie I miasta Ełku, obejmującym dz. nr 484/5, 486/11, 488/10, 488/8, 1401/1, 1401/2, 484/7, 480/51, 1362/6. XX/188/08 Uchylony
7819 2008-04-30 2008 Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 537/08 w sprawie przeznaczenia lokalu mieszkalnego do sprzedaży i ogłoszenia wykazu Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 537/08 Obowiązujący
7820 2008-04-30 2008 Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 538/08 w sprawie przeznaczenia lokalu mieszkalnego do sprzedaży i ogłoszenia wykazu Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 538/08 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu