ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
7811 2007-03-27 2007 Uchwała Nr VII/67/07 Rady Miasta Ełku w sprawie podwyższenia stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej. Uchwała Nr VII/67/07 Rady Miasta Ełku Obowiązujący
7812 2007-03-27 2007 Uchwała Nr VII/66/07 Rady Miasta Ełku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zwanego „EŁK - Kilińskiego - Targowa”. Uchwała Nr VII/66/07 Rady Miasta Ełku Obowiązujący
7813 2007-03-27 2007 Uchwała Nr VII/65/07 Rady Miasta Ełku w sprawie zawarcia Porozumienia z Gminą Ełk dotyczącego przyjęcia do realizacji prowadzenia w 2007 roku zadania kształcenia, opieki i wychowania uczniów z terenu Gminy Ełk uczęszczających do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Ełk. Uchwała Nr VII/65/07 Rady Miasta Ełku Obowiązujący
7814 2007-03-27 2007 Uchwała Nr VII/64/07 Rady Miasta Ełku w sprawie likwidacji Izby Wytrzeźwień przy ul. Jaćwingów 2 w Ełku Uchwała Nr VII/64/07 Rady Miasta Ełku Obowiązujący
7815 2007-03-27 2007 Uchwała Nr VII/63/07 Rady Miasta Ełku w sprawie wyrażenia woli do zawarcia porozumienia pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Miastem Ełk w sprawie powierzenia Miastu Ełk prowadzenia spraw z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. Uchwała Nr VII/63/07 Rady Miasta Ełku Obowiązujący
7816 2007-03-27 2007 Uchwała Nr VII/62/07 Rady Miasta Ełku w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Miasta Ełk na 2007 rok. Uchwała Nr VII/62/07 Rady Miasta Ełku Obowiązujący
7817 2007-03-27 2007 Uchwała Nr VII/61/07 Rady Miasta Ełku w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2007 rok Uchwała Nr VII/61/07 Rady Miasta Ełku Obowiązujący
7818 2007-03-27 2007 Uchwała Nr VII/60/07 Rady Miasta Ełku w sprawie przekazania wkładu niepieniężnego i pieniężnego do Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o.o. w Ełku Uchwała Nr VII/60/07 Rady Miasta Ełku Obowiązujący
7819 2008-02-22 2008 ustalenie zasad korzystania oraz norm zużycia paliwa dla pojazdów służbowych będących własnością Urzędu Miasta Ełku 470/08 Obowiązujący
7820 2008-09-08 Zarządzenia Prezydenta Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 624/08 w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 624/08 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu