ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
7781 2008-06-11 2008 lokalizacja gołębników na terenach, stanowiących własność Gminy Miasta Ełku i ustalanie opłat z tego tytułu 570/08 Zmieniony
7782 2008-02-26 2008 Uchwała Nr XXI/200/08 Rady Miasta Ełku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zwanego „Ełk-Norwida” Uchwała Nr XXI/200/08 Rady Miasta Ełku Obowiązujący
7783 2008-02-26 2008 Uchwała Nr XXI/199/08 Rady Miasta Ełku w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVII/237/04 Rady Miasta Ełku z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w mieście Ełk, ograniczonego ulicami: T. Kościuszki, J. Dąbrowskiego, Armii Krajowej i F. Chopina, zwanego „EŁK-KOSZARY-PÓŁNOC”. Uchwała Nr XXI/199/08 Rady Miasta Ełku Obowiązujący
7784 2008-06-18 2008 Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 571/08 w sprawie powołania Kapituły Nagrody "Białej Lilii" i nadania jej regulaminu pracy Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 571/08 Obowiązujący
7785 2008-02-26 2008 Uchwała Nr XXI/198/08 Rady Miasta Ełku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Ełku. Uchwała Nr XXI/198/08 Rady Miasta Ełku Obowiązujący
7786 2008-06-18 2008 Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 572/08 w sprawie powołania Komisji Konkursowej wyłaniajacej kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Ełku przy ul. Suwalskiej 15 Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 572/08 Obowiązujący
7787 2008-06-18 2008 Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 573/08 w sprawie powołania Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 7 w Ełku przy ul. Jana Kilińskiego 48 Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 573/08 Obowiązujący
7788 2008-06-26 2008 Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 574/08 w sprawie zatwierdzenia do realizacji zadań samorządu miasta Ełku wybranych w ramach VII naboru ofert Konkursu Dużych i Małych Grantów '2008 Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 574/08 Obowiązujący
7789 2008-02-26 2008 Uchwała Nr XXI/197/08 Rady Miasta Ełku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości komunalnej. Uchwała Nr XXI/197/08 Rady Miasta Ełku Obowiązujący
7790 2008-06-26 2008 Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 575/08 w sprawie określenia zasad i trybu działania Kapituły ds. Stypendiów i Nagród Sportowych Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 575/08 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu