ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
7681 2008-08-06 2008 Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 613/08 w sprawie przeznaczenia lokalu mieszkalnego do sprzedaży i ogłoszenia wykazu Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 613/08 Obowiązujący
7682 2008-05-27 2008 Uchwała Nr XXIV/237/08 Rady Miasta Ełku w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pt. „Mogę wiele, tylko mi pomóż”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Uchwała Nr XXIV/237/08 Rady Miasta Ełku Obowiązujący
7683 2008-05-27 2008 Uchwała Nr XXIV/236/08 Rady Miasta Ełku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego „Ełk – Konieczki” Uchwała Nr XXIV/236/08 Rady Miasta Ełku Obowiązujący
7684 2008-08-06 2008 Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 612/08 w sprawie przeznaczenia lokalu mieszkalnego do sprzedaży i ogłoszenia wykazu Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 612/08 Obowiązujący
7685 2008-08-06 2008 Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 611/08 w sprawie przeznaczenia lokalu mieszkalnego do sprzedaży i ogłoszenia wykazu Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 611/08 Obowiązujący
7686 2008-08-06 2008 Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 610/08 w sprawie przeznaczenia lokalu mieszkalnego do sprzedaży i ogłoszenia wykazu Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 610/08 Obowiązujący
7687 2008-05-27 2008 Uchwała Nr XXIV/235/08 Rady Miasta Ełku w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Ełku. Uchwała Nr XXIV/235/08 Rady Miasta Ełku Obowiązujący
7688 2008-08-06 2008 Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 609/08 w sprawie przeznaczenia lokalu mieszkalnego do sprzedaży i ogłoszenia wykazu Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 609/08 Obowiązujący
7689 2008-05-27 2008 Uchwała Nr XXIV/234/08 Rady Miasta Ełku w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali użytkowych stanowiących własność Miasta Ełku Uchwała Nr XXIV/234/08 Rady Miasta Ełku Obowiązujący
7690 2008-08-06 2008 Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 608/08 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej Pani Helenie Borowej - nauczycielowi kontraktowemu zatrudnionemu w Zespole Szkół Samorządowych w Ełku, który ubiega się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 608/08 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu