ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
7641 2007-10-30 2007 Uchwała Nr XVI/142/07 Rady Miasta Ełku w sprawie zmian w budżecie Miasta Ełku na 2007 rok. Uchwała Nr XVI/142/07 Rady Miasta Ełku Obowiązujący
7642 2007-05-29 2007 Uchwała Nr IX/90/07 Rady Miasta Ełku w sprawie: powołania Młodzieżowej Rady Miasta Ełku. Uchwała Nr IX/90/07 Rady Miasta Ełku Uchylony
7643 2007-05-29 2007 Uchwała Nr IX/89/07 Rady Miasta Ełku w sprawie zmiany nazwy Przedszkola Samorządowego nr 7 w Ełku. Uchwała Nr IX/89/07 Rady Miasta Ełku Obowiązujący
7644 2007-05-29 2007 Uchwała Nr IX/88/07 Rady Miasta Ełku w sprawie zawarcia Porozumienia z Gminą Ełk dotyczącego przyjęcia zadania w zakresie udzielania porad mieszkańcom Gminy Ełk w Punktach Konsultacyjnych prowadzonych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 rok. Uchwała Nr IX/88/07 Rady Miasta Ełku Obowiązujący
7645 2007-05-29 2007 Uchwała Nr IX/87/07 Rady Miasta Ełku w sprawie zawarcia porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej a Gminą Miastem Ełk dotyczącego realizacji programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce. Uchwała Nr IX/87/07 Rady Miasta Ełku Obowiązujący
7646 2007-05-29 2007 Uchwała Nr IX/86/07 Rady Miasta Ełku w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Ełk oraz warunków i sposobu ich przyznawania. Uchwała Nr IX/86/07 Rady Miasta Ełku Obowiązujący
7647 2007-05-29 2007 Uchwała Nr IX/85/07 Rady Miasta Ełku w sprawie powołania Sekretarza Miasta Ełku. Uchwała Nr IX/85/07 Rady Miasta Ełku Obowiązujący
7648 2007-05-29 2007 Uchwała Nr IX/84/07 Rady Miasta Ełku w sprawie odwołania Sekretarza Miasta Ełku. Uchwała Nr IX/84/07 Rady Miasta Ełku Obowiązujący
7649 2007-05-29 2007 Uchwała Nr IX/83/07 Rady Miasta Ełku w sprawie wstąpienia kandydata Jana Gróndwalda w związku z wygaśnięciem mandatu. Uchwała Nr IX/83/07 Rady Miasta Ełku Obowiązujący
7650 2007-04-24 2007 Uchwała Nr VIII/82/07 Rady Miasta Ełku w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Ełku absolutorium z tytułu wykonania budżetu. Uchwała Nr VIII/82/07 Rady Miasta Ełku Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu