ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
7541 2007-05-29 2007 Uchwała Nr IX/87/07 Rady Miasta Ełku w sprawie zawarcia porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej a Gminą Miastem Ełk dotyczącego realizacji programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce. Uchwała Nr IX/87/07 Rady Miasta Ełku Obowiązujący
7542 2007-05-29 2007 Uchwała Nr IX/86/07 Rady Miasta Ełku w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Ełk oraz warunków i sposobu ich przyznawania. Uchwała Nr IX/86/07 Rady Miasta Ełku Obowiązujący
7543 2007-05-29 2007 Uchwała Nr IX/85/07 Rady Miasta Ełku w sprawie powołania Sekretarza Miasta Ełku. Uchwała Nr IX/85/07 Rady Miasta Ełku Obowiązujący
7544 2007-05-29 2007 Uchwała Nr IX/84/07 Rady Miasta Ełku w sprawie odwołania Sekretarza Miasta Ełku. Uchwała Nr IX/84/07 Rady Miasta Ełku Obowiązujący
7545 2007-05-29 2007 Uchwała Nr IX/83/07 Rady Miasta Ełku w sprawie wstąpienia kandydata Jana Gróndwalda w związku z wygaśnięciem mandatu. Uchwała Nr IX/83/07 Rady Miasta Ełku Obowiązujący
7546 2007-04-24 2007 Uchwała Nr VIII/82/07 Rady Miasta Ełku w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Ełku absolutorium z tytułu wykonania budżetu. Uchwała Nr VIII/82/07 Rady Miasta Ełku Obowiązujący
7547 2007-04-24 2007 Uchwała Nr VIII/81/07 Rady Miasta Ełku w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Uchwała Nr VIII/81/07 Rady Miasta Ełku Nieobowiązujący
7548 2007-04-24 2007 Uchwała Nr VIII/80/07 Rady Miasta Ełku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. Uchwała Nr VIII/80/07 Rady Miasta Ełku Obowiązujący
7549 2007-04-24 2007 Uchwała Nr VIII/79/07 Rady Miasta Ełku w sprawie zmian w budżecie Miasta Ełku na 2007 rok Uchwała Nr VIII/79/07 Rady Miasta Ełku Obowiązujący
7550 2007-04-24 2007 Uchwała Nr VIII/78/07 Rady Miasta Ełku w sprawie wyznaczenia pełnomocnika do reprezentowania Rady Miasta Ełku i podejmowania wszystkich czynności w toku postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Olsztynie w sprawach: sygn.akt II SA/OI 454-464/07, sygn. akt II SA/OI 465-475/07. Uchwała Nr VIII/78/07 Rady Miasta Ełku Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Ełku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu